Intro

Efter mer än fem år som svensk generalkonsul i New York, fem år som generaldirektör för Svenska institutet, två år som ledare för de svenska aktiviteterna kring Raoul Wallenberg 100 år och två år som ordförande för Demokratiutredningen för jag numera en splittrad tillvaro.

Jag är styrelseordförande för Stiftelsen Isaak Hirschs Minne, som tillhandahåller bostäder och gemenskap för äldre. Sitter i styrelsen för Raoul Wallenberg Academy, Sverige-Amerika-Stiftelsen och fastighetsbolaget Industricentralen. Driver det lilla företag Wästberg Communication AB. Samt har en hel del debattörs-, moderators- och skribentjobb. Mer om detta under ”Personligt”.

Den här hemsidan präglas fortfarande av tiden i New York. Men också av att jag varit riksdagsledamot (fp), statssekreterare i finansdepartementet och chefredaktör för Expressen samt styrelseordförande i bl a Sveriges radio och Stockholms stadsteater. Rätt mycket samhällsfrågor, medier och kultur genom åren.

Prenumerera gärna på mitt månatliga nyhetsbrev genom att fylla i namn och e-post här bredvid.

Utarma inte ett levande kulturliv

Tidningen NU 5 okt 2023 Den centrala kultur-frågan just nu är hur Statens Fastighetsverk sätter hyror och kostnader så höga att de drabbar Nationalmuseet, Riksmuseet, Operan, Kungliga Musikaliska Akademin. Det handlar både om att hyror generellt höjs i Sverige och att man måste renovera fastigheter. Fastighetsverket har meddelat att hyror ”behöver marknadsanpassas”. Det drabbar såväl kultur som bilden av Sverige för turister som ju ofta går på muséer. Det strider mot vad vi fattade beslut om och organiserade i den borgliga regeringen 1991-94. Jag var statssekreterare i Finansdepartementet och...

Utarma inte ett levande kulturliv

Tidningen NU 5 okt 2023 Den centrala kultur-frågan just nu är hur Statens Fastighetsverk sätter hyror och kostnader så höga att de drabbar Nationalmuseet, Riksmuseet, Operan, Kungliga Musikaliska Akademin. Det handlar både om att hyror generellt höjs i Sverige och att man måste renovera fastigheter. Fastighetsverket har meddelat att hyror ”behöver marknadsanpassas”. Det drabbar såväl kultur som bilden av Sverige för turister som ju ofta går på muséer. Det strider mot vad vi fattade beslut om och organiserade i den borgliga regeringen 1991-94. Jag var statssekreterare i Finansdepartementet och...

28 augusti 2023

Det här nyhetsbrevet har funnits i 25 år och alltid haft en inriktning på New York. I våras lämnade jag två av mina uppdrag, ordförande i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne och styrelsemedlem i fastighetsföretaget Industricentralen. Jag har i båda suttit länge och har själv blivit rätt gammal. Är dock en tid kvar i styrelserna för bla Sverige Amerika Stiftelsen, Raoul Wallenberg Academy och Food Planet Prize (Curt Bergfors stiftelse). Under sommaren har jag haft åtskilliga artiklar i svenska medier. Jag tar upp dem här.  Eftersom jag inte...

Eget sparande tryggar individens frihet

Tidningen NU 10 augusti Liberalismen har som centralt att individerna ska vara fria, självständiga och kunna fatta fria beslut om sig själva. Det är bakgrunden till att partiet tidigare drivit att individers sparande ska underlättas. Det gör man dock inte längre. När jag kom in i riksdagen 1976 var jag VD för Stiftelsen Aktiefrämjandet, var syfte var att aktieägandet skulle breddas och inte bara vara något för överklassen. Jag fick Olof Palme, då oppositionsledare och som jag kände sedan tidigare, att säga: ”Visst ska folk spara i aktier, om de tycker det är en lämplig form. Det vill vi...

Ser liberalismen som sin fiende

Tidningen NU 27 juni 2023 Jag har varit i Almedalen sedan 1980-talet då jag var AU-ordförande i Folkpartiet och på den tiden ordnade vi alltid ett välbesökt ekonomiskt seminarium. Då talade Ola Ullsten under en dag i Almedalen. Sedan dess har arbetet lagts om. Partierna har färre egna seminarier och eftersom Almedalen är kortare har inte längre varje partiledare en egen dag. I år är det så att de flesta dagar består av två partiledare som inte samarbetar med varandra utan är varandras motståndare, förutom Centerpartiet och Socialdemokraterna. I Almedalen på lördag talar Johan Pehrson. Och...

Nyhetsbrev 29 maj 2023

Det här nyhetsbrevet har funnits i 25 år och alltid haft en inriktning på New York. Nu har jag just lämnnat två av mina uppdrag, ordförande i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne och styrelsemedlem i fastighetsföretaget Industricentralen. Jag har i båda suttit länge och har själv blivit rätt gammal. Är dock en tid kvar i styrelserna för bl a Sverige Amerika Stiftelsen, Raoul Wallenberg Academy och Food planet Prize (Curt Bergfors stiftelse). Senaste veckorna har jag haft åtskilliga artiklar i svenska medier. Jag tar upp de flesta här. Jag...