26 MARS 2019

Analys av hur Trump kan bli omvald
Ekonomin på väg neråt
Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år
Ultrahögern lyckas inte sänka Sverigebilden
Partier bygger mur mot näringslivet
Rekordlåg svensk företagsamhet
Ny arvs- och förmögenhetsskatt?
Sverige-USA: Åldern i politiken
Amerikaner inte så religiösa som det sägs
Det ekar tomt i Washingtons korridorer
Nyheter kring Hudson Yards
Nya bra böcker om New York
Skandinavisk mat i New York
Svenskt i New York

Analys av hur Trump kan bli omvald 

Genom, att Demokraterna i november fick majoritet i Representanthuset ligger Donald Trump illa till. En majoritet i Representanthuset kan nämligen begära ut och offentliggöra handlingar, bl a Trumps deklarationer, som han själv hemlighållit. Men Robert Muellers undersökning om rysk inblandning i 2016 års val tycks inte ha sänkt Trump.

Trumps förtroendesiffror är låga, men inte lägre än siffrorna brukar vara för en amerikansk president efter två år. Och dessutom är han fortfarande relativt stark i de delstater som var avgörande för att han vann i Electoral College – trots att Hillary Clinton fick totalt tre miljoner röster fler än Trump.

Formellt sett innebär ett amerikanskt presidentval att väljarna utser representanter från sin delstat till Electoral College, och det sker med majoritetsval. Det gör att en kandidat som förlorar en delstat med en röst inte får en enda representant från den staten i Electoral College. Systemet med Electoral College kom till innan det fanns nationella valkampanjer. De olika delstaterna kom med ”favorite sons” till överläggningar. Systemet ger också de små delstaterna en viss övervikt i förhållande till befolkningen.

University of Virginia har ett Center for Politics som regelbundet publicerar nyhetsbrevet ”Sabato’s Crystal Ball”. I det senaste gör man prognosen att Trump har hyggliga chanser att upprepa siffrorna i 2016 års val. Och då får världen stå ut med Trump fram till 2024…
http://www.centerforpolitics.org/crystalball

Ekonomin på väg neråt

I mitt förra nyhetsbrev skrev jag om hur ”Ekonomin kan tvärvända och kronan försvagas”. När det gäller kronan fortsätter den att vara svag mot dollarn.

Tidigare finansministern Anders Borg gör samma analys av de ekonomiska riskerna. Främst är det hushållens stora skuldsättningen som gör oss svårt utsatta när konjunkturen svänger ordentligt neråt – vilket den sannolikt gör snart.
https://www.fplus.se/anders-borg-vi-befinner-oss-i-extremt-lage/a/4d5zbG

Sverige-Amerika Stiftelsen 100 år

Sverige-Amerika Stiftelsen, där jag sedan många år sitter i styrelsen, blir om någon vecka 100 år. Vi har under dessa hundra år varje år delat ut stipendier till doktorander och unga forskare. Det har spelat en stor saklig roll. Sex av våra stipendiater har blivit nobelpristagare, två statsministrar.

Stiftelsens första ordförande, 1919, var Nobelpristagaren Svante Arrhenius och i styrelsen ingick bl a Nathan Söderblom, Hjalmar Branting, Jacob Wallenberg, The Svedberg, Selma Lagerlöf och Anders Zorn.

Allra viktigast är dock att detta är ett sätt att bygga broar över Atlanten. Den som i 20-årsåldern tillbringar ett år i ett annat land får relationer för livet med det landet. Och i dessa Trump-tider är det osedvanligt viktigt att bygga relationer mellan Sverige och det amerikanska civilsamhället.
http://sweamfo.se

Ultrahögern lyckas inte sänka Sverigebilden

Sverige används som tillhygge av högerextrema – i bl a Ungern, Danmark och USA. Sverige anges som det dåliga exemplet. Inte sällan sker det i samarbete med svenskar i samma kategori. Vid den kända demonstrationen i Charlottesville i Virgina i augusti 2017 deltog tre svenskar på den nazistiska sidan.

Dock har det inte fått något genomslag. Svenska institutet (där jag tidigare var generaldirektör) har bl a till uppgift att kartlägga bilden av Sverige i andra länder. De studier Svenska institutet genomfört 2017-18 visar att allmänheten i nästan alla länder har en positiv bild av Sverige, och att Sveriges anseende förbättrats.

Också när det gäller olika internationella index, t ex om innovation, globala frågor, klimatpolitik m m ligger Sverige alltid bland de allra högsta.Hela rapporten finns här:
https://si.se/app/uploads/2019/02/si_rapport_sverigebild_web_low.pdf

Partier bygger mur mot näringslivet

Svenska folkvalda har blivit allt mer professionaliserade och isolerade. Att vara politiker har ändrats från ett förtroendeuppdrag till ett yrke. När det gäller Liberalerna var partiledaren Bertil Ohlin styrelseledamot i företag och rådgivare till Enskilda Banken. Hans efterträdare Sven Wedén var VD för ett mekaniskt företag. Centerledaren Gunnar Hedlund var samtidigt koncernchef i ett skogsbolag. Att ha andra jobb och inkomster var länge nödvändigt och skapade breda kontaktytor och kunskap. 
Själv var jag VD för Stiftelsen Aktiefrämjandet när jag satt i riksdagen och hade mer betalt därifrån än från riksdagen. Denna bakgrund sågs då som en merit och gjorde att jag valdes till finansutskottet.
Fredrik Reinfeldt betecknade, när han var statsminister, näringslivet som ett ”särintresse”. Nu – med Cecilia Wikström och Maria Wetterstrand som verktyg – byggs än högre murar mellan näringsliv och politik. Det innebär en allvarlig isolering av politiken.Skriver om detta i Dagens industri:
https://www.di.se/debatt/wikstroms-och-wetterstrands-sidouppdrag-berikar-politiken/

Rekordlåg svensk företagsamhet

Färre svenskar är aktiva som företagare. Nyföretagandet minskar. Det är allvarligt – för sysselsättning, långsiktiga skatteinkomster, Sveriges tillväxt. Att det ska vara lätt och attraktivt att starta eget är också en frihetsfråga. Det ger individen alternativ och potential att utveckla de egna idéerna. Att allt färre ser detta som en möjlighet innebär att hela samhällsklimatet förändras. Den nya regeringen har en kompetent näringsminister,  Ibrahim Baylan. Han borde se det som en huvuduppgift att bryta den negativa utvecklingen av nyföretagandet. 
https://wastberg.se/2019/03/rekordlag-foretagsamhet/

Det är märkligt att staten inte satsar på ideella NyföretagarCentrum som genom gratis rådgivning bidrar till att nya företag startas, vilket givit staten miljardinkomster. Statliga arbetsförmedlingen lyckas inte stötta de som är tänkbara entreprenörer. Inte så konstigt; det är inte statstjänstemän som har rätt erfarenhet för att hjälpa nyföretagare.
https://www.di.se/nyheter/kangan-mot-arbetsformedlingen-misslyckas-med-att-fanga-upp-alla-entreprenorer/

Ny arvs- och förmögenhetsskatt?

Frågan om att återinföra arvs- och förmögenhetskatter i Sverige har kommit upp på agendan igen.

Arvsskatten avskaffades av den socialdemokratiska regeringen 2004. Skälet var att ett antal mycket rika – däribland Ingvar Kamprad – flyttat till länder utan arvsskatt. Förmögenhetsskatten avskaffades av Alliansregeringen 2007. Motivet var att få länder har förmögenhetskatt och att möjligheterna för riktigt rika att undvika den var stor. Dessutom stimulerade skatten till att använda pengar till annat än investeringar, t ex konst, båtar, konsumtion.

Jag har svårt att tro att någon av dessa skatter återinförs. Processen för att göra det är ca tre år lång: Utredning, överenskommelse, remissomgång, proposition, lagrådsremiss, riksdagsmotioner, utskottsbehandling och därefter beslut. Under tiden har skattejurister haft hög sysselsättning och stora förmögenheter flyttat utomlands.

De som främst kommer att få betala dessa skatter blir personer ur medelklassen där förmögenheten utgörs av bostaden. Dock är det sannolikt att fastighetsavgiften kommer att öka.

Sverige-USA: Åldern i politiken

Som ny i politiken drev jag kampanjen ”Stoppa gubbväldet”. Nu är det aktuellt med annat: Bland Sveriges 349 riksdagsledamöter är två över 75 år och 2,3 procent över 65. Detta kan jämföras med amerikanska senaten, där 45 procent av ledamöterna är över 65 och 11 procent över 75.

Nyligen deklarerade Bernie Sanders – som kommer att vara 79 år i presidentvalet 2020 – att han kandiderar. Sedan Michael Bloomberg, 78 hoppat av är Sanders konkurrenter om att bli utsedd till Demokraternas kandidat Joe Biden, 78 år 2020, Elizabeth Warren, 71. Den som blir utsedd kommer med all sannolikhet att stå mot Donald Trump, 74.
Synen på ålder är annorlunda i amerikansk politik.
https://www.dn.se/kultur-noje/en-tredjedel-av-valjarna-ar-aldre-anda-blir-politikerna-bara-yngre/

Amerikaner inte så religiösa som det sägs

Det brukar ofta sägas att amerikaner är religiösa, går i kyrkan. Redan 1835 skrev Alexis de Tocqueville i sin epokgörande USA-bok om  detta. Och Donald Trump sa tidigare: “We’re a nation of believers”.

Men detta är inte entydigt. Visserligen säger 69 procent av amerikanerna i en undersökning nyligen att de tror på gud. Att jämföra med 40 procent i Sverige.

För en del år sedan hajade jag till när jag såg en annonskampanj i New Yorks tunnelbana av den ateistiska organisationen ”Good without god”.

15 procent av amerikanerna betecknar sig som ateister, en siffra som fördubblats på tio år. Att kalla sig ateist är inte vanligt i Sverige heller, ca 17 procent gör det.  Men långt fler än de som använder begreppet är helt sekulära, en fjärdedel av amerikanerna och de flesta svenskar. Och liksom i Sverige är det många som karaktäriserar sig själva som judar eller muslimer, men som inte tror på högre makt. En undersökning 2013 i USA visade att 22 procent av judarna karaktäriserades sig som ”Jews of no religion”. Siffran har ökat sedan dess.
https://fivethirtyeight.com/features/way-more-americans-may-be-atheists-than-we-thought/

Det ekar tomt i Washingtons korridorer

USA har för ämbetsmän ett ”spoil system”. I Sverige är myndigheter självständiga och bara en liten del av regeringskansliets tjänstemän är politiskt tillsatta. I USA är det på motsatt sätt. Eftersom alla chefstjänster tillsätts av presidenten måste de lämna sina jobb när en ny president tillträder.

Det som hänt under Trump är att mängder av tjänster blivit vakanta. Det beror på tre olika saker: Det är få som vill jobba för Trump, han har en liten kontaktyta i Washington och när han nominerat kandidater som först ska godkännas av Senaten har Demokraterna utnyttjat sin möjlighet att fördröja besluten. Inom utrikesförvaltningen är närmare en tredjedel av alla chefstjänster obesatta.

När Trump har fått frågor om detta har han cyniskt svarat: – Där ser man, det behövs inga byråkrater.

Innebörden har blivit att allt fler beslut fattas utan beredning och på rent politisk grund. Om något allvarligt inträffar internationellt finns det små resurser för att analysera och förbereda beslut, utan ärendet hamnar direkt i knäet på Trump.
https://www.washingtonpost.com/national/health-science/its-way-too-many-as-vacancies-pile-up-in-trump-administration-senators-grow-concerned/2019/02/03/c570eb94-24b2-11e9-ad53-824486280311_story.html

Nyheter kring Hudson Yards

Som jag skrev i förra nyhetsbrevet öppnade Hudson Yards, den nya stora stadsdelen i New York, i mitten av mars och svenska Helena Hernmarck hade gjort en stor konstnärlig gobeläng i ett av de största husen.

Nu har också The Vessel öppnat. Den kan ses som en jättelik skulptur och en konsthall, men är också ett utsiktstorn där man får gå hundratals trappsteg för att komma till toppen. Kön för att få komma in har redan blivit lång så man bör beställa biljett i förväg:
https://www.hudsonyardsnewyork.com/discover/vessel
Självfallet växer det upp restauranger i den nya, exklusiva stadsdelen. Intressantast är en spansk motsvarighet till Eataly.
https://ny.eater.com/2019/3/14/18263795/mercado-little-spain-photos-inside-hudson-yards-jose-andres-ferran-albert-adria

Nya bra böcker om New York

Det finns massor av guideböcker om New York. Men för den som varit där en del är det ju andra sorts böcker som är intressanta. Tidigare har jag skrivit om en svensk bok som tar upp bl a historia, arkitektur, film, natur och där jag själv skrivit om de svenska rötterna, t ex om de 16 svenska kyrkor som funnits i staden:
https://www.adlibris.com/se/bok/new-york-historia-krog-sverige-arkitektur-film-natur-musik-kultur-9789187239656
På sista tiden har jag läst tre unika böcker – vid sidan om Catarina Åströms fina bok ”The Statues of Central Park”.
https://www.adlibris.com/se/bok/the-statues-of-central-park-9781578265411
”No access New York City” av Jamie McDonald. En bok som för oss till 45 ställen som knappast är omnämnda i vanliga guideböcker.
https://www.amazon.com/Access-New-York-City-Treasures/dp/1493028073/ref=sr_1_1
I ”The Manhattan Nobody Knows” promenerar författaren William Helmreich genom hela Manhattan gata för gata och berättar historia och pekar på platser de flesta inte känner till.
https://www.amazon.com/Manhattan-Nobody-Knows-Urban-Walking/dp/0691166994/ref=sr_1_fkmrnull_1
Judith Gura, designprofessor som skrivit om skandinavisk design och som vi lärde känna i New York, har skrivit ”Interior Landmarks. Treasures of New York”, en bok som lyfter fram unika interiörer som går att söka upp. Det kan vara en bank, ett bibliotek, en entré i en skyskrapa och mycket annat.
https://www.amazon.com/Interior-Landmarks-Treasures-New-York/dp/158093515X/ref=tmm_pap_swatch_0

Skandinavisk mat i New York

I dagarna har Smör, ett danskt smörrebrödställe, öppnat i New York:
Smornyc.com
I New York hittar man krogar som representerar hela världen: Olika delar av Kina, Tibet, Filipinerna, Peru, Kuba o s v.
Vad finns det för nordiska restauranger?

De tre mest kända är Aska i Brooklyn som, liksom fått Aquavit fått Michelinstjärnor. Dessutom danska Agern (och Great Northern Food Hall), som ligger i Grand Central Terminal
askanyc.comwww.aquavit.orgagernrestaurant.com
Också SmorgasChef i Scandinavia House, har skandinavisk mat. Marcus Samuelssons Red Rooster i Harlem brukar ha svenska rätter på menyn. Och vill man äta svenska köttbullar kan man ge sig iväg till IKEA i Red Hook, Brooklyn. N’eat I East Village är nordisk. Svenskägda Blenheim Hill i West Village har då och då något svenskt på menyn, senast prinsessbakelse.
http://www.smorgas.comwww.redroosterharlem.comneat-nyc.comhttp://www.blenheimhill.com
Svenska café-kedjan Fika har sex olika ställen på Manhattan. Den som vill ta en fika och äta nordiska bakverk kan också gå till danska Ole&Steen eller till svenska Konditori.   Eller också till Svenska kyrkan på 48e gatan.
ww.fikanyc.comhttps://oleandsteen.ushttp://www.konditori.com

Svenskt i New York

Det händer en hel del med svensk anknytning i New York i april. Här ett urval av vad som sker i april. 
Den som löpande vill uppdatera sig om svenska aktiviteter i New York kan följa det svenska generalkonsulatet på Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin. Sök på
http://www.swedennewyork.com
Hilma af Klint-utställningen på Guggenheim pågår till den 23 april. 15-16 april kommer också kommer “Hilma – an opera about hidden art” att framföras.
https://www.guggenheim.org/event/hilma-by-benjamin-staern-and-mira-bartov-with-fredrik-and-mette-af-klintPå Scandinavia House blir det dessutom ett panelsamtal om Hilma af Klint den 13 april
http://www.scandinaviahouse.org/events/hilma-af-klint-future-now/
Svenska kvintetten Artic 5 spelar den 11 april klassiska svenska stycken av bl a Johan Helmich Roman, Carl Michael Bellman, Katarina Leyman, Birger Sjöberg, Ted Gärdestad, 
http://www.scandinaviahouse.org/events/arctic-5/
Non-Stick Nostalgia, smyckesutställning på Museum of Arts and Design med b la Göran Kling, Beatrice Brovia och Dovilė Bernadišiūtė. Invigdes 21 mars. Symposium Jewelry of Tomorrow 11/4 med bl a Annika Pettersson)
https://madmuseum.org/exhibition/non-stick-nostalgiahttps://madmuseum.org/events/jewelry-tomorrow
Paul Fägerskiöld som numera bor i New York har en utställning på Grand Street.
http://peterblumgallery.com/exhibitions/Paul-Fagerskiold-flatlands-2019
Den svenska dokumentären Scheme Birds är med på på Tribeca Film Festival, 26 april
https://filminstitutet.pmembedded.com/pressrelease/view/svenska-dokumentaren-scheme-birds-tavlar-pa-filmfestivalen-i-tribeca-10143
Den 5 april har Lindbergh Lodge (Vasa Order of America) auktion på svenska prylar i Mellville ute på Long Island
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10219209946505628&set=gm.524397151418822&type=3&theater&ifg=1
Kornél Kovács, svensk dj, spelar på Elsewhere i Brooklyn 6 april:
https://www.elsewherebrooklyn.com/events/2019-04-06-kornel-kovacs/
SWEA New Jerseys stipendium går till unga i Tri-State area för studier med svensk anknytning.
Sista ansökningsdatum är 1 Maj, 2019.  
http://newjersey.swea.org/2016/apply-for-swea-nj-scholarship

28 augusti 2023

Det här nyhetsbrevet har funnits i 25 år och alltid haft en inriktning på New York. I våras lämnade jag två av mina uppdrag, ordförande i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne och styrelsemedlem i fastighetsföretaget Industricentralen. Jag har i båda suttit länge och har själv blivit rätt gammal. Är dock en tid kvar i styrelserna för bla Sverige Amerika Stiftelsen, Raoul Wallenberg Academy och Food Planet Prize (Curt Bergfors stiftelse). Under sommaren har jag haft åtskilliga artiklar i svenska medier. Jag tar upp dem här.  Eftersom jag inte...

Nyhetsbrev 29 maj 2023

Det här nyhetsbrevet har funnits i 25 år och alltid haft en inriktning på New York. Nu har jag just lämnnat två av mina uppdrag, ordförande i Stiftelsen Isaak Hirschs Minne och styrelsemedlem i fastighetsföretaget Industricentralen. Jag har i båda suttit länge och har själv blivit rätt gammal. Är dock en tid kvar i styrelserna för bl a Sverige Amerika Stiftelsen, Raoul Wallenberg Academy och Food planet Prize (Curt Bergfors stiftelse). Senaste veckorna har jag haft åtskilliga artiklar i svenska medier. Jag tar upp de flesta här. Jag...

NYHETSBREV 24 APRIL 2023

OLLE WÄSTBERGS NYHETSBREV 24 APRIL 2023 Sverige anklagas för nazismUkraina-manifestationer i SverigeUtnyttjade sociala medier, TiktokAtt tvingas växla tidByst av Raoul Wallenberg!Broadway för mer än 100 år sedanNew York Times om Marcus Samuelssons alla restaurangerNew Yorks dolda parker.American Club of SwedenÅtskilligt svenskt i New York Sverige anklagas för nazism Auktoritära stater använder anklagelser för nazism, helt utan saklig grund. När Ryssland anföll den demokratiska staten Ukraina påstod Putin att Ukraina var nazistiskt. Dessutom har man i Ryssland satt...

NYHETSBREV 28 mars 2023

Bidrag till amerikanska politikerRepublikansk president kommer att stoppa stöder till UkrainaGeorge W Bushs angrepp på Irak jämförs med Putins på UkrainaSvensk gemensam valdag negativ för demokratinUngern och SverigedemokraternaKultur i Stockholm får huvudvärkBrooklynVegetariska krogar i USAAmerikanskt på Nationalmuseet i Stockholm“Fika” också I New YorkSvenskt i New York  Bidrag till amerikanska politikerI USA är det olagligt för politiker att ta emot ekonomiska bidrag från personer som inte är amerikanska medborgare.Märkligt nog får jag varje dygn drygt 20 mail...

27 februari 2023

OLLE WÄSTBERGS NYHETSBREV 27 februari 2023 Trump mot NatoTurkiet med Erdogan hör inte hemma i NatoIs Sweden Still ”Sweden”?Nästa president I USA?Rudy Giuliani, tidigare borgmästare i New York har blivit negativStatens hyror måste ta hänsyn till kulturenFina fotomuséerLista på skandinaviska restauranger i New YorkBästa fiskrestaurangerna i New YorkSvenskt i New York Trump mot Nato Som jag nämnt tidigare anser Donald Trump att USA ska lämna Nato. Det har att göra med att Trump – med sin paroll ”America First” – är motståndare till att USA ska agera utanför sina...

23 Januari 2023

OLLE WÄSTBERGS NYHETSBREV 25 januari 2023 Vem väljs till president i USA nästa år?Högerpopulisterna vill ha domstolskontrollDemokratin i USA utsattBrottsligheten i New York (och Stockholm)Svenskundervisning i universitet över hela världenTre speciella krogar i New YorkSvenskt i New YorkVem väljs till president i USA nästa år?I mitt förra månadsbrev skrev jag att Donald Trump var osannolik som presidentkandidat för Republikanerna. I mellanvalet i november förra året blev många av de som stödde honom inte valda till Representanthuset och Trumps opinionssiffror...