Utarma inte ett levande kulturliv

Tidningen NU 5 okt 2023

Den centrala kultur-frågan just nu är hur Statens Fastighetsverk sätter hyror och kostnader så höga att de drabbar Nationalmuseet, Riksmuseet, Operan, Kungliga Musikaliska Akademin. Det handlar både om att hyror generellt höjs i Sverige och att man måste renovera fastigheter. Fastighetsverket har meddelat att hyror ”behöver marknadsanpassas”. Det drabbar såväl kultur som bilden av Sverige för turister som ju ofta går på muséer.

Det strider mot vad vi fattade beslut om och organiserade i den borgliga regeringen 1991-94. Jag var statssekreterare i Finansdepartementet och jag fick 1992 igenom en proposition om statens hyressättning vilket ledde till att vi lade ner statliga Byggnadsstyrelsen och bildade Fastighetsverket samt bolagen Vasakronan och Akademiska hus. Tanken var att Vasakronan skulle ha kommersiella fastigheter och ta ut marknadshyror för dem och därmed bidra till viktiga inkomster till staten. Fastighetsverket övertog då ansvaret för det statliga fastighetsbestånd som ansågs särskilt kulturhistoriskt värdefullt, eller som av andra anledningar ansågs behöva en varsam förvaltning.  Fastigheter som hade kulturellt och kulturhistoriskt värde eller var ”ändamålsfastigheter” – till exempel fängelser. Skoklosters slott, Riksmuseet – skulle ägas av nyinrättade Statens fastighetsverk som i de fallen skulle ta kulturellt ansvar.

Dock sålde den borgerliga regeringen 2008 bolaget Vasakronan.  Det innebär idag att Fastighetsverket både har fastigheter som ska bidra till statens inkomster och andra som är kulturellt viktiga.

Att Fastighetsverket tar ut hög hyra för regeringens nybyggda kontor Rosenbad är inte förvånande. Men regeringen borde inte delta i att utarma ett levande kulturliv, utan ge ordentliga instruktioner till Statens Fastighetsverk.

Ett ytterligare viktigt kulturellt ärende är Riksdagens plan att säga upp Medeltidsmuseet – som ligger under marken mellan riksdagen och vattnet. Museet som öppnades 1986 är byggt under marken kring stadsmurar från 1300-talet och 1500-talet, d v s när Stockholms grundades som central stad och under Gustav Vasa. Det är ett museum där varje år 200.000 stockholmare och många turister besöker. Eftersom det bygger på murarna går inte museet att flytta. I onsdags var jag inbjuden att hålla inledningstalet vid en stor demonstration, med hundratals personer, för att stoppa rivningen av Medeltidsmuseet och protestera mot ”kulturmordet”. Riksdagen bör rimligen avstå från att ta över museet som lokal.

OLLE WÄSTBERGHan satt under 30 år i styrelsen för Folkpart