Trumpologin den nya Kremlologin

På sistone har åtskilliga medier ringt ned frågan om vad som kommer att hända nu i USA – och världen – när Donald Trump tillträtt.

Det korrekta svaret är: Det går inte att säga. I amerikanska medier är ordet ”unpredictable” det vanligast förekommande.

När Donald Trump fick frågan om han inte ångrade något av det han sagt i den grova valkampanjen: Angrepp på kvinnor och funktionshiundrade, olika former av mobbning, den onyanserade nationalismen – liksom de många självmotsägelserna – blev svaret: -Why? I wan!

Det är talande. Trump anser sig inte ha vunnit på ett politiskt program utan som person. Sannolikt uppfattar de flesta av hans väljare det på samma sätt. De har inte röstat på Trump just för saker han sagt, utan för att han är den som varit en kontrast till det politiska etablissemanget.

Det är också därför som man kan konstatera att de personer han utsett till regeringen i en rad frågor markerat en annan uppfattning än Trump gjorde i valrörelsen. Och det gör att vi inte nu kan säga särskilt mycket om vad politiken kommer att innehålla.

Min förmodan är att Donald Trump på fredag kommer att hålla ett statsmannalikt tal. Av samma slag som han gjorde när det stod klart att han var vald. Men det säger ingenting om vad som står i nästa tweet.

Trump har gjort klart att han kommer att fortsätta att själv tweeta. Den helt oberäknelige Trump vi såg i valrörelsen kommer vi sannolikt att få se som president.

Under Sovjetiden växte det fram en Kremlologi, en genre av tolkningar av vad som egentligen skedde i den ryska ledningen. Nu börjar vi få en Trumpologi.