Eget sparande tryggar individens frihet

Tidningen NU 10 augusti

Liberalismen har som centralt att individerna ska vara fria, självständiga och kunna fatta fria beslut om sig själva. Det är bakgrunden till att partiet tidigare drivit att individers sparande ska underlättas. Det gör man dock inte längre.

När jag kom in i riksdagen 1976 var jag VD för Stiftelsen Aktiefrämjandet, var syfte var att aktieägandet skulle breddas och inte bara vara något för överklassen. Jag fick Olof Palme, då oppositionsledare och som jag kände sedan tidigare, att säga: ”Visst ska folk spara i aktier, om de tycker det är en lämplig form. Det vill vi inte försvåra.”

I Tidöavtalet fick Liberalerna igenom att sparande på upp till 300.000 ska skattebefrias. Tyvärr meddelade Johan Pehrson i sitt tal under Almedalsveckan att sänkningen inte längre är aktuell. Det är synd eftersom ett ökat privat sparande ger individen större frihet och ett ökat oberoende av staten.  I Sverige, under socialdemokratiskt styre, har dock det privata sparandet inte varit prioriterat

Att ha ett eget sparande ger viss frihet och oberoende. Den som har några hundra tusen kronor på banken känner sig fri att sluta sitt jobb, enligt en undersökning. Dessutom är det ju allt viktigare med pengar för att kunna ha en hygglig bostad. När salig Folkpartiet satt i den första moderatstyrda regeringen från 1991 var liberalen Anne Wibble finansminister och jag var hennes statssekreterare. Vi beslöt att tillsätta en utredning med uppdrag att stimulera sparande. Och när Anne Wibble, som var starkt engagerad för sparande, talade om detta sa hon att en årslön på banken leder till stor individuell frihet. Så är det fortfarande.

Det bör vara lätt att kunna spara extra för att få lite högre pension.  Tyvärr tog S-regeringen 2016 bort avdragsrätten för pensionssparande. Fram till 2016 fanns det rätt att dra av upp till 1000 kr i månadens i pensionssparande. Den som sparar till sin pension har större pensionsgaranti, men pensionen är också beskattad, så i och med att avdragsrätten försvunnit medför privat pensionssparande dubbelbeskattning. Att avdragsrätten togs bort minskade sparandet. Två miljoner löntagare drabbades av ändringen.  Rimligen bör den nuvarande regeringen återinföra avdragsrätten vid sparande till sin pension.  

När alliansregeringen införde investeringssparkonton (ISK) hos bankerna blev det betydligt enklare att spara i fonder och aktier. och det finns en skatt på det man sparar genom ISK. Det är något som borde tas bort om vi ska stimulera sparande, vilket är en del av den liberala ideologin.

OLLE WÄSTBERG