29 SEPTEMBER 2020

Trump kommer inte att erkänna valförlust
Ruth Bader Ginsburg – betydelsefull Sverige-vän
Svenska riksdagsledamöter alltför anonyma
New York i Coronatider
Raoul Wallenberg – en förebild som borde uppmärksammas mer
Två bra böcker om Trump och Biden
Sveriges ekonomiska kris
Valfusk?
Nödvändigt med psykförsvarsmyndighet
Liberalerna har varit för fri invandring
Trump, Kristersson och Kennedy
En bok fylld av USA-citat
Svenska krogar i New York
Svenskt i New York


Trump kommer inte att erkänna valförlust

Donald Trump har deklarerat att om han inte vinner valet beror det på demokraternas tricksande. Han har också sagt att han inte kommer att överlämna presidentskapet vid en valförlust. Trump sa måste räkna bort poströsterna och i så fall vinner han.

Det hela är märkligt och saknar demokratisk respekt. Däremot är det sant att demokraterna gynnas av poströsterna. Undersökningarna visar att 20% av republikanerna och drygt 40% av demokraterna tänker poströsta. Biden-anhängarna drar sig för att ställa sig i kön till vallokalen under pandemin.

Det är dock mycket rörigt kring poströstningen. I några delstater får väljarna redan nu poströsta. I andra får man inte göra det förrän vid valdagen. Och i vissa delstater räknar man poströsterna i sex dagar efter valet och de poströster som kommer senare blir ogiltiga. Andra delstater väntar en månad. USA har 50 olika vallagar och det kan skapa oklarhet och kaos. I några delstater är det guvernören eller den lokala kongressen som beslutar vilka som ska bli delegater trots väljarnas beslut. De följer resultatet, men inte om det råder oklarhet.

Med all sannolikhet kommer valet att leda till överklagande till Högsta domstolen. Därför är det centralt för Trump att kunna utse en konservativ efterträdare till Ruth Bader Ginsburg.

De valda delegaterna till Electoral College ska samlas till mötet den 14 december för att avgöra vem som blir president. Att Hillary Clinton fick tre miljoner röster fler än Trump, men inte vann valet beror på att konstitutionen är från slutet av 1700-talet och på den tiden fanns inga nationella valkampanjer utan nästan varje delstat hade sin egen kandidat. Då ägnade Electoral College flera dagar åt debatter och kompromisser. Idag är naturligtvis läget annorlunda. Efter att Electoral College samlats kommer kongressen den 6 januari att bekräfta resultatet om det är helt klart.  

Det är sannolikt att det inte kommer att redovisas ett klart utfall förrän Högsta domstolen och kongressen fattat beslut i början av januari.


Ruth Bader Ginsburg – betydelsefull Sverige-vän

Ruth Bader Ginsburg, unik kvinnlig, judisk ledamot i USA:s högsta domstol, dog nyligen. Hon forskade på 1960-talet vid Lunds universitet och kunde lite svenska. Jag träffade henne åtskilliga gånger eftersom hon nästan alltid kom till mottagningar på svenska ambassaden i Washington och inte sällan i New York. Hon växte upp i Brooklyn.

Hon var en liberal ikon som arbetade för jämställdhet. Hon läste Eva Mobergs essä ”Kvinnans villkorliga frigivning” i boken Unga liberaler (1961) och blev starkt inspirerad av den. Hon stod i domstolen för liberalism och människovärde. Var avgörande för att tillåta samkönade äktenskap.

Ruth Bader var senast i Stockholm förra året och fick då Gilel Storch Award.

En gång tidigare har det funnits en svenskanknuten person i högsta domstolen. Det var William Rehnquist vars farföräldrar utvandrat till USA. Han var ordförande i högsta domstolen 1986–2005, utsågs av Nixon och var ytterst konservativ.

Trump försöker nu att få Högsta domstolen konservativ genom att utse en ny domare som är relativt ung och alltså sitter i många år.
https://www.nytimes.com/live/2020/09/18/us/trump-vs-biden


Svenska riksdagsledamöter alltför anonyma
 
Coronan har lett till att det är förbjudet att ha möten med mer än 50 personer. Det tillämpas också i Riksdagen där de flesta ledamöter måste stanna hemma och vara med på utskottsmöten på nätet. 55 ledamöter röstar i kammaren. Det har dock inte uppmärksammats särskilt.
 
Vi har en utveckling som gjort valda politiker mer anonyma än tidigare. Svenska riksdagsledamöter är långt mer okända för väljarna än amerikanska och brittiska. Det svenska ledamotsstödet var till för att ge ledamöterna en starkare ställning, men har
i praktiken tagits omhand av partiledningarna. Skriver om detta:
https://www.altinget.se/rikspolitik/artikel/tydligt-att-ledamoterna-representerar-sitt-parti-ingenting-annat


New York i Coronatider

New York har starkt påverkats av coronan. Ca 24.000 har dött i covid19 och eftersom New York i hög grad stimuleras av turism från såväl USA som hela världen har massor av företag slagits ut.

New York är öppet, internationellt inriktat och med en mycket stor andel av befolkningen som kommer från andra länder och har nära kontakt med släktingar utanför USA . Dessa saker kan ha bidragit till smittan.

Dessutom har skjutningar och rån ökat och många förmögna har valt att flytta ut till förorter. Så New York har fått en negativ befolkningsutveckling senaste året.
https://esvd.svd.se/1003/Naringsliv/329143/2020-09-11/15611479/Pandemin-har-fatt-New-York-att-vackla


Raoul Wallenberg – en förebild som borde uppmärksammas mer

Förra nyhetsbrevet kom dagen innan Raoul Wallenbergs dag. Raoul Wallenberg är nog den internationellt mest uppmärksammade svensken. Bara i New York finns åtta platser uppkallade efter honom. Hans insats för att rädda ca 100.000 judar undan Förintelsen är en förebild.

Det är därför upprörande att vi i Sverige inte har ett Raoul Wallenberg Centrum, att det i Stockholm inte finns någon staty över honom, att han inte betonas i skolornas läroplaner. Raoul Wallenbergs dag borde verkligen bli nationellt uppmärksammad.
https://www.expressen.se/debatt/regeringen-gor-for-lite-raoul-wallenbergs-minne/


Två bra böcker om Trump och Biden

Just läst två viktiga böcker inför presidentvalet i USA.

Fredrik Reinfeldt har kommit med boken ”Ödesvalet”:
https://www.adlibris.com/se/sok?q=ödesvalet+reinfeldt

Reinfeldt menar att om Trump vinner kommer ”nedmonteringen av den amerikanska demokratin att fortsätta” och att ”Trumpismen” innebär att ”USA tar steg mot en diktatur”. Reinfeldt har alltid varit intresserad av amerikansk politik och förespråkade, när han var statsminister, tidigt under Barack Obamas kampanj hos Demokraterna att just Obama skulle bli deras kandidat.

Boken – där han har haft hjälp av sin son Gustaf – är ytterst informerande och kunnig om amerikansk politisk historia och om konstitutionen. Dessutom en politisk genomgång av samtliga delstater.  Reinfeldt skriver också utförligt om Joe Biden som han (liksom jag själv) träffat ett antal gånger.

Det är viktigt att lära sig vad det kommer att innebära om Joe Biden lyckas hålla kvar sin ledning och blir vald.

Oskar Örn har skrivit en liten bok som enbart handlar om Biden: ”Personliga tragedier och politiska framgångar, en bok om Joe Biden”. En mycket informerande bok. Oskar Örn har också träffat Biden:
https://www.adlibris.com/se/e-bok/personliga-tragedier-och-politiska-framgangar—en-bok-om-joe-biden-9789189247291


Sveriges ekonomiska kris

Den svenska ekonomin är på väg in i ett stup av ett djup som vi inte haft på mer än ett sekel. Enligt Konjunkturinstitutets scenario kommer svensk BNP minska med 10 % i år. Så eländigt har det inte varit sedan mitten av 1800-talet. 

Bettina Kashefi, som var tjänsteman på Finansdepartementet när jag var statssekreterare där, är kunnig chefsekonom på Svenskt näringsliv. Hon menar att Sverige nu går in i den värsta krisen sedan 30-talet, med rekordhög arbetslöshet.

Det gör också att det är bra med den budget som just lagts och kraftigt ökar statsskulden, eftersom det bidrar till att få fart på ekonomin. Dock måste man sedan pandemin försvunnit satsa på budgetöverskott och amortera statsskulden så att Sverige står förberett inför nästa kris.
https://wastberg.se/2020/09/stark-bas-till-nasta-kris/


Valfusk?

Valfusk kan förekomma i de flesta länder. Också i Sverige har några fall av valfusk avslöjats. Men ingenting tyder på att dessa enstaka händelser påverkat valresultatet.

I USA gör nu Donald Trump en stor sak av valfusk, men inte heller där finns några bevis på att valfusk avgjort ett val. Det som i USA är särskilt besvärligt är att en hel del väljare inte har legitimation och att man inte har någon folkbokföring.

I samband med presidentvalet år 2000 gick jag på gatan i New York. Demokratiska partiarbetare var ute och arbetade för att folk skulle registrera sig i vallängden. Jag stoppades av någon som frågade:
– Sir, have you registered for vote?
– No, I am not a citizen.
– But you live here?

Hade jag ställt upp hade han registrerat mig med min hemadress och sedan hade jag kunnat gå och rösta och legitimera mig med elräkningen.

 
Nödvändigt med psykförsvarsmyndighet

Flera gånger har jag skrivit om att vi behöver en myndighet för psykologiskt försvar. Sverige blir gång på gång, nu när sociala medier dominerar, utsatt för informationsangrepp. Mycket handlar om att underminera förtroendet för de folkvalda och beslutande. Skulle vi komma i en allvarlig internationell kris skulle det försvåra för uppslutning kring svenskt försvar.

Efter andra världskriget inrättades Beredskapsnämnden för Psykologiskt försvar, där jag länge var krigsplacerad som avdelningschef. Myndigheten lades märkligt nog ner av alliansregeringen 2008. Nu har en mycket gedigen statlig utredning föreslagit att vi åter ska få en myndighet för sykologiskt försvar. Det är mycket viktigt. Idag finns en kompetent avdelning för psykförsvar på Myndigheten för samhällsberedskap. Men det är en stor myndighet och detta arbete framträder inte. Med en självständig myndighet finns det löpande möjlighet att informera om de angrepp och konspirationsteorier vi utsätts för.

Valet 2022 kommer att hållas i skuggan av den stora ekonomiska krisen. Det finns all anledning att tro att det kommer att utnyttjas av auktoritära främmande makten, främst Ryssland och Kina. Därför är det viktigt att den nya myndigheten finns etablerad i god tid innan valet.

Skrivit utförligt till en statlig utredning om behovet av psykologiskt försvar:
https://wastberg.se/2020/06/digitala-angrepp-gor-ett-psykologiskt-forsvar-nodvandigt/


Liberalerna har varit för fri invandring

Frågan om en migrationsöverenskommelse har varit dominerande i svensk debatt under sommaren. Men ser vi historiskt har det inte skett några överenskommelser, utan under den långa perioden av socialdemokratisk regering hölls invandringen kraftigt tillbaka, vilket främst berodde på att LO inte ville ha någon invandring, eftersom man menade att det pressade lönerna. Det skedde inga förhandlingar, men Moderaterna, Vänsterpartiet (kommunisterna) och Centerpartiet stödde den restriktiva hållningen. Det var bara salig Folkpartiet som stod för en öppen och humanistisk invandringspolitik. Under Fredrik Reinfeldt svängde moderaterna senare kraftigt.

I en riksdagsmotion 1968 skrev nyvalde folkpartiledaren Sven Wedén och hans företrädare Bertil Ohlin: ”Det är en grundläggande liberal tanke att den enskilde individen själv ska kunna bestämma sin vistelseort. Han bör fritt få röra sig över territoriella gränser samt själv få bestämma var han vill bosätta sig.” Dessutom i motionen: ”Det svenska kulturlivet har stimulerats genom de kulturarv invandrarna för med sig.” FP-ledaren Per Ahlmark gav som invandrarminister asyl åt alla assyrier, även de som fått avslag och gömt sig.

Även om Liberalerna numera är oklara i invandringsfrågan är det mot denna bakgrund naturligt att Nyamko Sabuni sagt nej till volymmål i flyktingpolitiken.
https://wastberg.se/2020/07/har-alltid-statt-for-humanitar-invandringspolitik/


Trump, Kristersson och Kennedy

Donald Trump stöds av KuKluxKlan och andra rasistiska organisationer, som intar ståndpunkter en god bit värre än Trumps. Liksom de högerpopulistiska regimerna i Europa har han nyss tagit initiativ till att skolornas läroplaner ska driva nationalism.

En hel del som stöder Trump går inte alls lika långt som han gör. Men får han makt fyra år till kommer han med all sannolikhet att drastiskt utnyttja den. Inte konstig att så många sverigedemokratiska riksdagsledamöter stödjer Trump.

Med denna bakgrund ett råd till Ulf Kristersson (efter närmandet till SD): Han borde tänka på det John F Kennedy sa i sitt installationstal: ”De som, dåraktigt, söker makt genom att rida på tigerns rygg slutar i dess mage.”

David Baas, Expressen, har avslöjat att ett 50-tal med SD-uppdrag har agerat rasistiskt, och nu senast med en anställd hos SD i Riksdagen.
https://www.expressen.se/nyheter/sd-toppens-rasism-och-nazivurm-i-dold-chatt-hell-seger/

 
En bok fylld av USA-citat

Karin Henriksson är en svensk journalist som i drygt 30 år bott i Washington som korrespondent för Svenska Dagbladet och som har skrivit en rad intressanta böcker om amerikansk politik och historia. Nu har hon kommit med en ny liten bok: ”Bevingade ord från USA, 200 citat och talesätt”. Roande för den som är USA-intresserad. Den inleds med politiska citat, t ex talmannen Tip O’Neills ”All politics is local” som är en god definition av amerikansk politik för medlemmar i representanthuset som måste ställa upp till omval vartannat år och för att klara sig måste vara djupt lokalt förankrade.

Också massor av citat kring mat, familj, sport, kultur och ekonomi. T ex uttrycket ”Black Friday”, d v s realisationsdagen efter Thanks Giving och som slagit igenom i Sverige efter julen.
https://www.adlibris.com/se/bok/bevingade-ord-fran-usa-200-citat-och-talesatt-9789179032432


Svenska krogar i New York

När jag själv jobbade i New York för drygt 15 år sedan fanns det fem restauranger som hade en tydlig svensk profil. Också idag finns det ett antal svenska krogar. De som har två Michelin-stjärnor är Aska i Brooklyn och Aquavit på East 55th Str. Marcus Samuelssons krog Red Rooster i Harlem är trevlig, men har bara någon enstaka svensk rätt. Man kan googla “Swedish restaurants in New York” och få upp en lista på matställen med svensk bakgrund, inklusive kaféer.

Den mest tydligt svenska och välkända krogen är Aquavit, som haft svåra problem under coronaåret. Men Aquavit har haft fin mat för avhämtning och utomhusservering. Deras kända kock Emma Bengtsson berättar om hur de har det:
https://stories.zagat.com/posts/aquavits-emma-bengtsson-on-the-long-game-of-fine-dining-in-the-pandemic

 
Svenskt i New York

En svensk släpps idag inte in i USA utan att myndigheterna tagit ett speciellt beslut. Därför sker det mycket lite med svenskanknytning.
Vill man dock följa vad som händer kan man gå in på generalkonsulatets hemsida och där kan man också prenumerera på deras nyhetsbrev.
http://www.swedennewyork.com
https://www.swedenabroad.se/en/embassies/usa-new-york/Swedish-events-in-New-York/

Det finns anledning att titta på vad Scandinavian house lägger ut, främst digitalt:
http://www.scandinaviahouse.org/calendar-of-events/

Fotografiska i New York är nu öppet:
https://www.fotografiska.com/nyc/

Den 13 och 15 oktober har Harlem Stage ett digitalt samtal med den svenske hip-hop-artisten Jason Timbuktu:
https://www.harlemstage.org/digital-events-calendar/2020/10/13/adropofmidnight-pt1