HAR ALLTID STÅTT FÖR HUMANITÄR INVANDRINGSPOLITIK

TIDNINGEN NU. 9 Juli 2020

S och M splittras om migrationspolitiken. Det är närmast nytt. Ända fram till reinfeldtregeringen var de helt överens mot invandring.

Liberaler har alltid haft annan inställning. I en riksdagsmotion 1968 skrev nyvalde folkpartiledaren Sven Wedén och hans företrädare Bertil Ohlin: ”Det är en grundläggande liberal tanke att den enskilde individen själv ska kunna bestämma sin vistelseort. Han bör fritt få röra sig över territoriella gränser samt själv få bestämma var han vill bosätta sig.” Dessutom i motionen: ”Det svenska kulturlivet har stimulerats genom de kulturarv invandrarna för med sig.”

Bertil Ohlin – då ordförande i Folkpartiets ungdomsförbund – höll 1938 ett kampanjtal mot den svenska flyktingpolitiken, d v s att man knappt släppte in några flyende judar. Ohlin sa: ”När några norska fiskefartyg råkade ut för stormar på Atlanten så betraktades det som självklart att alla nationers fartyg med uppoffring av tid och pengar skulle skynda till hjälp. Förhåller det sig annorlunda med de hundratusentals flyktingar, av vilka många bokstavligen irrar omkring på världshaven eller lever i ingenmansland mellan gränsposterna? Kan man rycka på axlarna åt dem och säga: ’I Sverige har vi nog av att i stället hjälpa våra egna’. Nej, utan att svika våra humanitära traditioner kan vi inte göra det.”

Detta drygt 80 år gamla Ohlincitat känns oerhört aktuellt.

Själv har jag ända sedan min tid i FPU arbetat för en human flyktingpolitik. 1967, som 22-årig vice ordförande, skrev jag med förbundsordföranden Thomas Hammarberg boken ”Tillträde förbjudet” vars titel visade hur vi såg på den svenska invandringspolitiken, som i hög grad styrdes av LO. Thomas Hammarberg är numera socialdemokratisk riksdagsledamot och gick emot beslut om volymtak för flyktingar.

Per Ahlmark var en tid invandrarminister. Han beslöt om total asyl för assyrier. Samtliga – både de som väntade på beslut och som gömde sig – fick stanna.

1990 avvisade en riksdagsmajoritet bestående av M+S+C ett fp-krav på lagstiftning för att förbjuda att flyktingbarn skulle få sättas i förvar.

Det jag redogjort för visar att liberaler alltid stått för en humanitär invandringspolitik. Det är därför bra och logiskt att Nyamko Sabuni gått emot ett volymmål i flyktingpolitiken.

OLLE WÄSTBERG