Stark bas till nästa kris

Tidningen NU

3 september 2020

Coronan har lett till katastrofal ekonomi. Men det är inte Sveriges första ekonomiska kris. När Folkpartiet – med M och KD – bildade regering 1991 blev Anne Wibble finansminister (och jag hennes statssekreterare). Vi tog över en statsfinansiell kris som socialdemokraterna åstadkommit. Strax efteråt blev det en internationell valutakris.

Vi fick lov att hantera krisen genom kraftiga budgetnedskärningar. Vi gjorde det genom uppgörelse med den socialdemokratiska oppositionen. När sedan socialdemokraterna vann nästa val fullföljde de budgetminskningarna och höjde dessutom skatterna.

Nu är situationen annorlunda. Budgeten nu i september kommer att öka statsutgifterna, och sannolikt minska en del skatter. Statskulden närmar sig 50% av BNP och budgetunderskottet närmare 10 % av BNP.

Om några år måste Sverige minska budgetunderskottet och statsskulden. Annars är vi – liksom 1991 – i ett läge då det blir svårt att hantera nästa finanskris. Alliansregeringens agerande 2008 är ett föredöme. Då hade staten ett högt överskott, vilket gjorde att vi klarade krisen bättre än de flesta länder. Så var det också i år. Vi måste alltså på nytt bygga upp överskott.

Det bör man dock inte göra genom att strypa statsbudgeten, utan genom att få en ökad tillväxt. Ska de ekonomiska hjulen snurra krävs att konsumtionen inte faller. Därför är det bra – som L kräver – att sänka skatten för låginkomsttagare. Då har de har råd att konsumera mer. Att höja barnbidrag och bostadsbidrag får samma effekt.

Centralt för att öka tillväxten är att stimulera nyföretagandet. Den ideella organisationen NyföretagarCentrum bidrar varje år, genom rådgivning och hjälp, till att uppåt 10.000 nya företag startas per år.

Vi vet att de företag som NyföretagarCentrum medverkat till under två år lett till 14 miljarder i skatteintäkteter för stat och kommun. Därav 3 miljarder från företag startade av utlandsfödda och 250 miljoner av de som grundats av nyanlända. Dessutom ledde insatsen på två år till 13.500 årsarbeten för utlandsfödda och nyanlända.

Slutsatsen är alltså given. Sverige kan under en kort tid låna för att täcka de stora underskotten om pengarna används för att få fart på ekonomin så att vi sedan kan betala tillbaka och skapa en stark bas när nästa kris inträffar.

OLLE WÄSTBERG