Den svenska polisnärvaron har minskat i decennier

I Corren. 15 september 2020

Att bekämpa gängkriminaliteten har stig fram som en av de viktigaste samhällsuppgifterna. De flesta i ”gängen” är födda i Sverige, men uppvuxna i ett slutet sammanhang. Det långsiktiga upphävandet kräver sociala åtgärder. Men på kort sikt gäller det att det finns tillräckligt med poliser på gator och torg för att hindra våldet och gripa brottslingarna.

Polisnärvaron har minskat under många decennier. Själva har jag åtskilliga år bakom mig. Som liten på 1950-talet hade jag större frihet att gå ut på stan än vad barn har idag. Och mina föräldrar sa att om jag inte hittade hem eller blev rädd för något skulle jag gå fram till en polis och fråga. Innebörden var tydlig; det gick att träffa på en uniformerad polis i varje kvarter.

Vi har inte så många färre poliser idag, men de är i långt mindre utsträckning ute i uniform. Polisenmyndigheten har 31.000 anställda (inklusive militärpoliser). Men endast 9.000 är i yttre tjänst, över hela landet. Det innebär att de flesta jobbar på kontor, t ex 930 med personalfrågor på HR-avdelning. 

Jag brukar jämföra med New York, som har några miljoner färre invånare än hela Sverige. Där har man idag 36.000 poliser i tjänst varav 18.000 kontorsanställda. Dessutom några tusen ordningsvakter, vakter på skolorna och särskilda trafikvakter – alla i polisorganisationen. Brottsligheten i New York har gått ner ca 80 procent på 30 år, men ökat på sistone, vilket har att göra med att antalet poliser minskat något och att man inte längre griper och visiterar de som plankar in på tunnelbanan eller misstänks ha narkotika i fickan.

1977 hade New York ett totalt strömavbrott. Då svepte en enorm brottsvåg över staden. Hundratals butiker plundrades och vandaliserades, 550 polismän skadades och cirka 4.000 brottslingar arresterades. 

Numera måste varje polis i New York– även med rent administrativ tjänst – ha uniform hemma och kan beordras att ta på sig uniformen och gå ut. 2012 och 2019 blev det också stora strömavbrott, men utan brottslighet. Det handlade i hög grad om att när strömavbrottet kom var inom en timme ca 35.000 poliser ute på gatorna i uniform – oavsett vad de hade för dagliga arbetsuppgifter. Tryggheten var nästan total. Hissarna i de stora hotellen på Times Square stod stilla. Därför lyfte man ut sängar på torget så gästerna kunde vila där– något som skulle betraktats som livsfarligt 20 år tidigare.

Det är något vi borde kunna lära oss av. Dels att få fler poliser – vilket kräver högre lön – dels att samtliga polisanställda i ett akut läge måste kunna kommenderas ut på gatan i uniform.

OLLE WÄSTBERG