Dags att gemensam valdag avskaffas

Tidningen NU 9 mars 2023

Allmänt sett är demokratin i Sverige stark. Världens främsta tankesmedja kring demokratin, amerikanska Freedom House, menar att den svenska befolkningen tillhör de 4 procent i världen som lever i en väl fungerande demokrati.

Den lokala demokratin är viktig, men eftersom vi har gemensam valdag och längst mellan valen av alla demokratier kommer de kommunala frågorna i rikspolitikens slagskugga under valrörelserna. Människors vardag påverkas i hög grad av lokala politiska beslut.  Valet i höstas handlade om regeringsfrågan och lokalt sett endast om skolan och brottsligheten. Typiskt nog spelade lokala ombyggnader och liknande inte någon roll alls i någon valrörelse.

Svenska medborgare är oftast inte involverade i lokala politiska beslut. En undersökning vi redovisade i Demokratiutredningen för en del år sedan klargjorde att 85 procent av väljarna ansåg sig inte ha möjlighet till politiskt inflytande mellan valen.

För drygt 100 år sedan formades svensk demokrati. Ett av besluten gällde om man skulle ha kommunala val på samma dag som riksdagsvalen.  Justitieminister Eliel Löfgren, i den liberala regeringen ledd av Nils Edén, föreslog skilda valdagar. En gemensam valdag skulle medföra ”för stor tidsutdräkt mellan valen” och ”att vid sammanförandet av många skilda val skulle det ena valet lätt kunde förta intresset av det andra”. Detta blev riksdagen demokratiska beslut.

1967 träffades dock överenskommelse om ny författning. Den indirekt valda första kammaren avskaffades. Men Tage Erlander, socialdemokratisk statsminister, ställde som villkor att en tredjedel av riksdagen skulle utses av landstingen. Kompromissen blev att riksdagsval och lokala val slogs samman, något som liberalerna tvingades acceptera för att uppnå att väljarna i val fick utse hela riksdagen.  För att det inte skulle bli för långt mellan valen infördes treåriga valperioder. 1994 ändrades det till fyra år. Det är unikt att ha alla lokala och nationella val samtidigt. 

I sitt jungfrutal i riksdagen betonade Per Ahlmark att beslutet om gemensam valdag borde rivas upp.  För 50 år sedan lanserade folkpartiledaren Gunnar Helén uttrycket ”närdemokrati” som blev ett av partiets huvudord. Det stod för att människor i högre grad skulle kunna påverka den lokala politiken och införande av skilda valdagar var ett av kraven. 

Det år mycket bra att Liberalerna, med sin demokratiska tradition, äntligen nyss motionerat i Riksdagen om att den gemensamma valdagen ska avskaffas.

OLLE WÄSTBERG