Pandemilagen innebär en tydlig signal

CORREN 2021-01-13

En rad auktoritära regimer har utnyttjat pandemin till att skapa lagar som gör att de kan bestämma än mer. Naturligtvis har Viktor Orbán, Ungerns premiärminister, drivit igenom en lagstiftning som ger honom långt större makt över medborgarna och därmed tagit ytterligare steg för att nedmontera den ungerska demokratin. Putin har utnyttjat Coronan till att förlänga sitt ryska presidentskap två mandatperioder till. Och Brasiliens auktoritära president Bolsonaro har skapat sig än mer makt.

Detta går inte att jämföra det med den nya lag som började gälla i Sverige i söndags. Den ger regeringen stora möjligheter att stoppa smittspridande möten. Mycket viktigt att lagstiftningen har begränsad tid. Det krävs inget beslut för att upphäva lagen. Den försvinner den sista september. Dessutom ska alla regeringsbeslut i anknytning till lagen underställas riksdagen inom en vecka.

Den nyss antagna lagen innebär en tydlig signal. En månad efter sommaren bör hela denna trista och restriktiva tid vara över. Det gör att regering och riksdag bör börja förbereda en hel rad åtgärder, motiverade av pandemi-erfarenheterna, som ska börja genomföras i höst.

Först och främst gäller det ekonomin. Den stora nedgången måste brytas, vilket kräver satsning på tillväxt. Dessutom måste den offentliga ekonomin stärkas för att Sverige ska kunna klara nästa ekonomiska kris. Det kräver satsning på nyföretagande och innovation. Sverige måste betala tillbaka de jättelika lånen, men om regeringen vill göra det genom att höja skatten minskar möjligheten till tillväxt. 

De högerpopulistiska rörelserna över hela världen har uppskattat att gränserna stängts. Men i höst är det dags för Sverige att på nytt satsa på sina internationella kontakter och på globaliseringen.

Det står ju också klart att Sverige var föga förberett på att hantera coronan. Det är rimligt att tillsätta en statlig utredning för att se till att vi bättre klarar att hantera en eventuell ny pandemi.

Dessutom användes coronan för konspirationsteorier. Trump hävdade att Kina skapat krisen. I Ryssland och Turkiet cirkulerar kommentarer på nätet om att judar ”har skapat det nya coronaviruset som ett biologiskt vapen”. Lyckligtvis inte i Sverige, men det motiverar att vi får bättre möjligheter att snabbt agera mot konspirationsteorier.

Om pandemin tagit slut i september bör hösten bli en intensiv period för politiskt progressiva förslag och beslut.

OLLE WÄSTBERG