INRÄTTA EN NATIONELL GOTLANDSDELEGATION

Gotlands Tidningar 20 januari 2020

Vi som är fastlänningar men deltidsboende har oftast Gotland i våra hjärtan. Långt innan jag blivit sommarboende på Fårö satt jag i riksdagen och när jag var nyinvald och ledamot av näringsutskottet motionerade jag tillsammans med några andra, 1978, om att regeringen borde tillsätta en Gotlandsdelegation.

Gotland var tidigare ett s k inre stödområde och på den tiden var arbetslösheten på Gotland rekordstor och löneläget lågt i jämförelse med övriga landet. Liksom numera var sysselsättningen säsongsbetonad. 

Motionen argumenterade för att ett samlat grepp skulle tas för att förbättra Gotlands ekonomi. Vi ville att flera departement, SJ, Luftfartsverket, Kriminalvårdsstyrelsen (då fanns en kriminalvårdsanstalt i Lärbro), Riksantikvarieämbetet, Arbetsförmedlingen och andra 

myndigheter skulle samarbeta med gotländska representanter för att ta ett samlat grepp.  Och regeringen borde tillsätta en Gotlandsdelegationen med uppgift att lägga fram en plan för Gotlands långsiktiga utveckling.

Det här var ju länge sedan, men det finns fortfarande en relevans. Visst har Gotland en bättre standard – och producerar mycket från cement till gin – men det är en region som är beroende av besök. Det gör att coronan har slagit hårt mot ekonomin. Andelen anställda på hotell, vandrarhem, campingplatser, restauranger är procentuellt högre än riksgenomsnittet.  Rimligen måste corona-ersättningarna till dessa företag vara prioriterade av Tillväxtverket.

Dessutom borde Gotland få en långt mer stabil energiförsörjning. Och självfallet har Gotland ett unikt behov av en statlig satsning på att man har starka färje- och flygförbindelser med omvärlden.

Gotlands geografiska läge mitt i Östersjön gör också att ön kan vara en naturlig mötesplats för både nationella och internationella konferenser.

Generellt sett har regionalpolitik kommit att spela en långt mindre roll i svensk politik. Den regionala utvecklings- och tillväxtpolitiken är ganska oklar. Dessutom finns det en möjlighet för staten att ha olika sociala avgifter i olika regioner. Det vore rimligt med nedsatta sociala avgifter på Gotland.

Allt som jag anfört och mycket som genom pandemin blivit mer drastiskt bör leda till att regeringen gör det vi föreslog för drygt 40 år sedan: Att inrätta en nationell Gotlandsdelegation. Eftersom Gotland är en unik region behövs ett nationellt ansvar för Gotlands framtid. En gemensam delegation skulle kunna åstadkomma att alla de myndigheter och de statliga insatser som skulle kunna lyfta Gotland får en gemensam inriktning.

Olle Wästberg

Sommarboende på Ava, Fårö, tidigare bl a riksdagsledamot (L) och statssekreterare i finansdepartementet.