Finland – en demokratisk förebild

Corren. 23 december 2020

Just nu framhäver många hur Finland i förhållande till Sverige klarat att hålla nere Coronan. Dock är Finland också en förebild när det gäller demokratin.

2014 års demokratiutredning handlade om mellanvalsdemokrati, som knappast finns i Sverige. I utredningen pekade vi på det finska medborgarinitiativet. Om en procent av väljarna skriver under, t ex på nätet, ett förslag – kommunalt, regionalt, nationellt – läggs det som motion i kommun-eller regionfullmäktige eller riksdagen. T ex fick Finland samkönade äktenskap på det sättet: Det fanns varken proposition eller riksdagsmotion, men drygt 50.000 medborgare skrev under ett förslag och det lades då som motion i riksdagen. En majoritet röstade för. I Demokratiutredningen föreslog vi att ”folkmotion” som var likadant utformad skulle införas. Tyvärr har så inte skett.

För någon vecka sedan kom Kulturfonden för Sverige och Finland med den nya antologin: ”Partiernas vägskäl. Ett nytt politiskt landskap i Sverige och Finland” med Sveriges förre generalkonsul på Åland, Olof Ehrenkrona, som redaktör. En rad statsvetare och ämbetsmän har skrivit essäer.

En förebild är inslaget av personval, vilket är begränsat i Sverige, medan man i Finland måste bestämma sig för en kandidat för att valsedeln ska vara giltig. Det gör att de finska riksdagsledamöterna i högre grad än de svenska upplever sig som väljarnas representanter och den finska politiken ger större handlingsutrymme åt enskilda politiker.

Finland är också ett land som inte har den hårda blockpolitik som präglar Sverige. Finland är landet där alla kunnat samarbeta, inte sällan i s k ”regnbågskoalitioner”. Socialdemokraterna har till exempel ibland styrt ihop med bl a Samlingspartiet (Moderaternas systerparti). Just nu består regeringen av Socialdemokraterna, Centern, De gröna, Vänstern och Svenska Folkpartiet.

Sverige är unikt genom att inte skilja på nationella och lokala val. Det gör att vi har längst mellan valen av alla demokratier. I Finland skiljer man presidentval, riksdagsval, kommunalval och europaparlamentsval, vilket gör att man oftast har ett val om året. 

Idag är Finland genom sitt medlemskap i euro-gruppen mer integrerat i EU än Sverige, och dess röst är starkare än Sveriges i utformningen av EU:s ekonomiska politik. 

Finland har dessutom förbud mot högernationalistiska och rasistiska organisationer som Nordiska motståndsrörelsen.

Av allt ovanstående framgår att Sverige i hög grad borde ha Finland som förebild när det gäller demokrati.

OLLE WÄSTBERG