EN TALANDE OFÖRMÅGA

Tidningen NU 28 december 2020

Gång på gång signalerar SD-ledningen att den är positivt inställd till Viktor Orbán och inte alls tar avstånd från inslag i den ungerska utvecklingen. För tre veckor sedan vände sig Björn Söder i en artikel i Expressen mot Civil Right Defenders och hävdade att det inte ”bara är osmakligt utan också direkt felaktigt” att jämställa Orbán med Putin. 

Sverige vill att EU ska upphöra med bidrag till Polen och Ungern, eftersom endast rättsstater ska kunna ingå i EU-utvecklingen. Karin Karlsbro driver det hårt och SD vänder sig skarpt emot.

SD hävdar att regimerna i Ungern och Polen är demokratiskt valda. Det är korrekt, men vi ska veta vad som kan hända. Nazisterna var största parti i 1932 års demokratiska val. Hitler fick stöd som kansler av det konservativa partiet och majoriteten utnyttjades för att göra Tyskland till en nazistisk diktatur.

Putin är från början demokratiskt vald men har använt majoriteten till att förändra den ryska författningen så att han fått stor personlig makt och så att den fria opinionsbildningen stoppats. Också Ungern har ändrat vallagarna så att de gynnar Orbáns nationalkonservativa parti Fidez.

Även om Polen och Ungern inte blivit diktaturer, har regimerna dels skapat politisk kontroll över domstolsväsendet, dels över public service. Dessutom har båda länderna tillämpat invandringsstopp.

Nu senast har den polska regeringen, som redan tidigare skaffade sig kontroll över public service och avskedade alla självständiga journalister, tagit ett steg för att ta kontroll över lokala och regionala tidningar som ägts av bolaget Polsk press. Ett statligt oljebolag, kontrollerat av regeringen, har tagit över ägandet av 20 dagstidningar, 150 veckotidningar och 500 webbsiter, vilket skapar en ny propagandakanal. Också i Ungern har bolag närstående Orbán tagit över tidningar. I Ungern finns inte längre oberoende massmedier. Journalister som påstås sprida ”osanning” kan få fem års fängelse efter en vagt formulerad ungersk lag.

Bland det SD drivit är politisk kontroll över public service.

SDs oförmåga att se regimerna i Polen och Ungern som problematiska för demokrati och deras parallella ståndpunkter kring mediepolitiken är talande.

OLLE WÄSTBERG