USA är större än Donald Trump

Corren 19 november 2019

Jag är just nu i USA. När jag träffar bekanta här i New York så talar nästan alla om Trump. Han dominerar i alla medier.

För någon dag sedan var jag hemma på middag hos en god vän. Alla gästerna var registrerade demokrater och några också aktiva. Ändå trodde de flesta att Trump skulle bli omvald om ett år. Skälet var dels att han har starkt stöd i de mer lantliga delstater som avgör valet, dels att Demokraterna inte har någon karismatisk kandidat och dessutom är svårt splittrade. USA har lågt valdeltagande och just de demokratiska sympatisörerna har en tendens att stanna hemma om de inte sluter upp totalt bakom kandidaten.

Trump dominerar politiken i USA. Men samtidigt är få amerikaner i sin vardag är beroende av Vita huset. I Sverige ligger den offentliga sektorn på närmare 50 procent av bruttonationalprodukten; i USA är den under 30 procent (om man bortser från militärutgifterna). 

Hollywood och Harvard kan ses som symboler för USA, men styrs inte från Vita huset. Kulturen står helt fri från offentlig finansiering. Universiteten är självständiga. Staten bestämmer inga läroplaner för skolorna. Delstaterna har oftast mer att säga till om än de offentliga myndigheterna.

USA har världens näst äldsta grundlag – från 1787. Den är nästan omöjlig att ändra; det har endast skett 27 justeringar på 230 år.  Konstitutionen bygger på maktdelning mellan presidenten, kongressen och Högsta domstolen. Det fungerar fortfarande – trots att Trump anser att han som folkvald ska bestämma och ständigt går till angrepp mot det juridiska systemet.

Liksom andra högerpopulister – som de styrande i Ungern och Polen – försöker Trump skapa kontroll över domstolarna. Han kan utse nya domare och satsar på yngre, konservativa som alltså kommer att sitta länge. 

Dessutom kan presidenten bestämma över internationella avtal och i hög grad om utrikespolitiken. Det har Trump utnyttjat genom att lämna Parisavtalet och det visar sig genom den allmänna förvirringen kring hur USA  nu ställer sig till andra länder. Särskilt oroande är att Trump antyder att USA kanske ska lämna NATO. Det innebär att vi i Sverige inte längre kan räkna med stöd om vi skulle bli angripna.

Även om Trump omväljs så får ju en president bara sitta två perioder. I januari 2025 tillträder alltså en ny president. Och då förändras med all sannolikhet mycket av det som Trump står för.

USA är större än Trump!

OLLE WÄSTBERG