DEMOKRATI UTAN GRÄNSER

2019-10-25

Tal på Mynttorget: Manifestation av organisationen Demokrati utan gränser:

Varningslamporna blinkar för demokratin. Freedom House, grundat av Eleanor Roosevelt, är en ansedd amerikansk tankesmedja och forskningsinstitution som kartlägger demokratin och friheten i världen. Freedom House konstaterar nyligen att demokratin nu befinner sig i sin värsta kris på flera årtionden. Frihet och demokrati minskat i världen 14 året i rad. Endast 4,5 % av världens befolkning i full demokrati. Och en tredjedel i starkt auktoritära stater som Kina och Filippinerna. 

Tyvärr innebär ju detta att de auktoritära staterna också dominerar FN. Men FN är viktigt. Som Dag Hammarskjöld skrev för länge sedan: ”FN har inte skapats för att föra mänskligheten till himlen utan för att rädda den från helvetet.”  Och vi vet ju idag vilket helvete, klimatet, som väntar.

Det finns ju också en internationell organisation som samlar demokratierna: Community of Democracies där svenska Maria Leissner var den första generalsekreteraren.

Det är ju så att eftersom den ekonomiska globaliseringen liksom digitaliseringen ökar och eftersom klimatfrågan är jordens mest centrala måste allt fler avgörande beslut fattas på internationell nivå.

Då bör vi ta steg mot en internationell demokrati. Att öppna för ett världsomspännande parlament – i anslutning till FN –  och med villkoren att valen till just det internationella parlamentet sker på demokratiska villkor –kan vara viktiga steg mot mer demokratin i de auktoritära staterna. Demokratin bör ju vara utan gränser.