Lär av polisarbetet i New York

Corren 2019-09-25

Åtgärder mot mord och skjutningar är av självklara skäl nu svensk samhällsdebatts huvudfråga. Förhandlingarna mellan sju riksdag partier brast för några dagar sedan.

En av konfliktpunkterna är om vi i Sverige – som i Danmark – ska införa ”visitationszoner”, d v s områden där polisen fritt får visitera alla. M, KD och SD vill införa ”visitationszoner”.

Vi har åtskilligt att lära av brottsutvecklingen i New York. Sedan 1990 har den totala brottsligheten minskat med 80 procent, antalet mord med 87 procent, skjutningarna med 85 procent.

Den politik som infördes för drygt 25 år sedan innebär att betoningen ligger på att förebygga och förhindra brottslighet. New York har mer än dubbelt så många poliser som Sverige, trots mindre invånarantal. Poliserna är starkt lokalt förankrade och stannar oftast hela karriären i samma distrikt. Det gör att de lär känna invånarna, också de brottsmisstänkta.

I den nya politiken mot brottsligheten infördes”nolltolerans”. Den som plankade in på tunnelbanan, urinerade på gatan, hade cannabis för eget bruk i fickan arresterades, visiterades och dömdes till böter. Dessutom tillämpade man något som kallades ”stop-and-frisk”, d v s att polisen fick stoppa vem som helst och visitera personen. Det tillämpades ca 12.000 gånger per år. 

När den nuvarande borgmästaren Bill de Blasio drev sin valkampanj var en av hans huvudfrågor att förbjuda ”stop-and-frisk”, eftersom de som blev utsatta nästan bara var afroamerikaner och latinamerikaner. De Blasio har också tagit bort arresteringen av övriga som begår livskvalitetsbrott. 

Sista året har brottsligheten ökat något, bl a har 6 procent fler skjutits ihjäl. Sambandet med de Blasios ändringar är uppenbart.  När polisen tidigare tog plankare och visiterade dem visade det sig att en av sju var efterlysta eller hade obetalda böter och en av tolv hade skjutvapen i fickan.

Det finns skäl att i Sverige lära sig av detta. Just p g a utbredningen av narkotikahandel och att så många vapen finns borde göra det möjligt för poliser att visitera vem de vill utan att först ha angivit ett skäl. 

Att endast tillåta detta i ”visitationszoner” vore dock olyckligt eftersom det skulle göra de utsatta områdena än mer utpekade och utsatta. Narkotikaförsäljare och beväpnade personer kan också finnas utanför de områden som klassificeras som särskilda zoner. Det rimliga är därför – också med New York som lärdom – att ge polisen rätt att stoppa vem som helst de misstänker och genomföra snabb visitation.

OLLE WÄSTBERG