För tolerans och medmänsklighet

Corren, 28 augusti 2019

Mördaren i El Paso, Texas – där mer än 20 människor nyligen sköts ihjäl – hade uttryckt sin beundran för Donald Trump. Självklart önskar inte Trump några terrordåd, men hans kampanj mot invandring och hans retorik får effekter. Trump har gång på gång beskrivit invandringen till USA som ”en invasion”. Terroristen i El Paso skrev strax innan dådet ett manifest på nätet där det stod att ”attacken är ett svar på den latinamerikanskaska invasionen av Texas”. 

I oktober förra året mördades elva judar i ett attentat mot en synagoga i Pittsburgh. Mördaren hade på nätet skrivit om judar som ”ockupanter” i USA. Att beskriva grupper som ockupanter öppnar upp för våld. 

Det svenska försvaret har ju till uppgift att förhindra ockupation/invasion. Det är legitimt och viktigt; försvaret har stark uppslutning. Många svenskar är beredda att med vapen i hand delta i försvaret av Sverige. Men att då beskriva minoritetsgrupper som ockupanter och invandring som invasion kan verka provocerande på ett farligt sätt och leda till terrorattacker från aggressiva extremister.

Nordiska motståndsrörelsen – som har medlemmar som dömts för våldsbrott – talar ofta om ett kommande svenskt inbördeskrig.

I den första artikel Jimmie Åkesson fick in i en svensk dagstidning, Aftonbladet 2009, skrev han att hanser den muslimska invandringen ”som vårt största utländska hot sedan andra världskriget”. Sverigedemokraternas partisekreterarenRichard Jomshof sa i riksdagsdebatten efter valet 2018 att ”svenskarna sakta men säkert är på väg att bli minoritet i sitt eget land” – ett påstående som är omöjligt att belägga.  Sverigedemokraternas ledande ideolog Mattias Karlsson skrev efter valet 2018:  ”Våra motståndare har på riktigt tvingat in oss i en existentiell kamp om vår kulturs och vår nations överlevnad. Det finns bara två val, seger eller död”.  Det var en krigsliknande retorik. 

Jag anklagar inte Sverigedemokraterna för att önska att det sker terrorattacker från högerextrema. Men de borde inse risken med den retorik som de ofta använder. 

Det väsentliga är att tolerans och medmänsklighet blir med utbrett i Sverige. I går var det Raoul Wallenbergs Dag, som just är en årlig manifestation för medmänsklighet och tolerans. I Stockholm invigdes på Fotografiska museet en utställning Raoul Wallenberg Academy tagit initiativet till:”Fading Stories – pass them on”.  Den består av bilder som Sanna Sjöswärd tagit av 15 svenska överlevare från Förintelsen. Utställningen kombineras med ett digitalt skolmaterial, med bl a intervjuer med de överlevande och kommer nästa år att vara en vandringsutställning till svenska skolor. 

Det kan ses som ett exempel på vad som bör göras. Trots att Raoul Wallenberg hade möjlighet till ett bekvämt och privilegierat liv, valde han att representera Sverige i Budapest i andra världskrigets slutskede och räddade genom sina insatser tiotusentals judar undan Förintelsen. Han tillfångatogs av sovjetiska trupper och dödades i fängelse i Moskva. Raoul Wallenberg är en förebild som borde få än mer uppmärksamhet i dessa dagar då antisemitism och rasism ökar. Minoriteter, också i Sverige, är utsatta. När de karaktäriseras som ”ockupanter” ökar riskerna för våld.

OLLE WÄSTBERG