NÄRDEMOKRATI

Tidningen NU 2019-08-01

”Närdemokrati” var ett begrepp som 1970 lanserades av salig Folkpartiets partiledare Gunnar Helén. Det stod för att människor i högre grad skulle kunna påverka den lokala politiken. Sedan ungefär 150.000 förtroendevalda försvunnit efter den stora kommunreformen 1970 upplevdes detta som centralt.

Människors vardag påverkas i hög grad av lokala beslut. Även om Liberalerna skulle lyckas med att återföra ansvaret för skolorna till staten står kommuner, landsting, regioner för den dominerande delen av den offentliga verksamheten.

Internationaliseringen av ekonomin och att digitaliseringen på många sätt river ner gränserna gör att nationalstatens betydelse har minskar. En följd av detta är att den lokala politiken blir allt mer betydelsefull.

I Folkpartiets valmanifest 1970 spelade närdemokratin en huvudroll, bl a med krav på kommundelsråd som skulle vara direktvalda. Att en rad kommuner sedan införde kommundelsråd – visserligen inte direktvalda – var en liberal förtjänst.

Även senare, bl a inför 1991 års val, var närdemokratin viktig med krav på direktvalda kommundelsråd med rätt att besluta i frågor med direkt anslutning till kommundelen. Och dessutom möjlighet för en minoritet i kommunfullmäktige att driva igenom lokal folkomröstning.

Idag upplever många svenskar, inte minst i glesbygd, att de inte har möjlighet att påverka politiska beslut som rör deras omgivning och dagliga liv. Det är en dålig utveckling, farlig för demokratins förankring. 

I våra kommuner – sedan de för 50 år sedan blev mycket stora – skiljer sig förhållandena inte sällan kraftigt mellan olika delar av kommunen. Det talar för att människor i de olika delarna ska kunna göra sina röster hörda och påverka besluten i fullmäktige och kommunstyrelsen.

Att Sverige – helt unikt bland demokratier – inte skiljer på lokala och nationella val, utan har gemensam valdag, bidrar till att lägga kommunalpolitiken i rikspolitikens slagskugga. 

Den lokala demokratin skulle vinna på att den gemensamma valdagen avskaffas och kommunalpolitiken därmed skulle komma i centrum i vartannat val.

Tyvärr har begreppet närdemokrati försvunnit under ytan. Det vore en bra insats om Liberaler skapade ett modernt politiskt program för väljarnas lokala inflytande. Jag skulle välkomna NÄRDEMOKRATI på 2022 års valaffischer.

OLLE WÄSTBERG