Lär av tidigare riksdagsval

Tidningen NU. 2019-06-14

EU-valet var katastrof för Liberalerna. Katastrofval har inträffat förr: 1973, 1982, 1998 och 2018.

1973 minskade Folkpartiet från 16,2 till 9,4. Tidningen Radikal-Liberalen, utgiven av unga liberaler, frågade en rad folkpartister om varför det gått som det gått.

Bland de många kommentarerna:

– En av anledningarna till fp:s dåliga valresultat var säkert att vi glömde bort den sociala delen av socialliberalismen. (Ingegärd Fraenkel)

– Fp kan komma igen efter 1973 års katastrof men endast med en mer markerad liberal profil. Det som behövs är ett parti som driver liberalism oberoende av blocken. (Per Ahlmark)

– Folkpartiets vilja att få ett regeringsskifte får aldrig mer bli viktigare än viljan att föra ut en liberal politik. Folkpartiet ska stå för sitt eget program – fritt från alla block. (Olle Wästberg)

I 1982 års val fick partiet – efter sex år med borgerliga regeringar – 5,9 procent (och i en opinionsundersökning under 4). Partiledaren Ola Ullsten ansåg att partiet måste lämna det borgerliga blocket för att överleva.

Inför 1998 års val låg folkpartiet i några undersökningar under 4 procent och valresultatet blev 4,7. Jag var ordförande i Ohlininstitutet och bad statskunskapsprofessorn Tommy Möller att hålla årets Ohlinföreläsning. Han menade att Folkpartiet kan bli det första av de gamla partierna att åka ur riksdagen. Hans viktigaste konstaterande handlade om partiets nedgång genom årtionden: ”Det fanns en stark önskan att bryta ner de blockgränser som inte bara uppfattades som artificiella utan också utgjorde hinder för folkpartiets politiska manöverutrymme.”   

Förra årets val ledde naturligtvis till diskussion. Bengt Westerberg konstaterade att ”Allianssamverkan under moderat ledning har varit nära att ta kål på partiet.”

Slutsatsen av alla dessa kommentarer är att när diskussionen inte gäller sakfrågor utan gränser till andra partier och vilken regering L vill ingå i, sänker det partiet. Motivet att rösta just liberalt blir mindre när partiet säger att andra partier ligger nära. 

När vi ser på partiets historia är det när vi skapat samarbeten med andra partier – centern, alliansen, socialdemokraterna – som motivet att rösta just på oss minskar. Att vara ett helt fristående parti med sakfrågorna i centrum och med ett långsiktigt ideologiskt tänkande är enda chansen.

OLLE WÄSTBERG