Claes Björks två världar

Krönika i Veckans Affärer – Mars 2001

Claes Björk är sedan två år koncernchef i Skanska. Innan dess byggde han upp Skanska till USA:s tredje största byggföretag.

Han lever på tre platser: Franska rivieran, Östermalm och Conneticut.

Vad överraskade honom mest när han flyttade från USA till Sverige?
– Massmedietrycket, svarar han.

Claes Björk blev VD för Skanska just när problemen kring tunneln genom Hallandsåsen briserade. Han fick sannerligen ett massmedialt elddop. Men det är inte bara den händelsen. Massmedieintresset för Björk och hans verksamhet som VD är långt större än han kunnat föreställa sig.

Det här är ingen ovanlig upplevelse. För många år sedan, när jag var konsult, blev jag ombedd av det stora läkemedelsföretaget Ciba Geigys ledning att komma ner till Schweiz och försöka svara på frågan:
– Vad är det som är så speciellt med Sverige?

Ciba Geigy tyckte att de råkade sämre ut i massmedierna i Sverige än i andra länder. Att aktioner (och misstag) som inte blev stora på andra håll ledde till opinionsstormar i Sverige.

Jag tror att svaret på frågan är att Sverige är ganska litet och ganska sammanhållet. Slår en fråga igenom ägnar sig alla medierna åt den på en gång och det tvingar i sin tur de politiska aktörerna att reagera.

Litenheten och den politiska kultur som säger att om ett problem uppkommer ska det botas med en lag eller något annat politiskt beslut gör att företagsledare får ägna sig mer åt medierelationer än i många andra länder.

Att vi är små gör det också självklart för medierna att kräva att få tala med den som sitter högst upp i företaget. Det går inte att hänvisa till lokala chefer eller informationsdirektörer.

USA är jättelikt. Sverige är visserligen ungefär lika stort som Kalifornien eller Texas — till ytan. Men t ex New Jerseys folkmängd är som Sveriges och statens BNP är större än Sveriges.

Kulturskillnaderna mellan t ex Boston och San Diego är större än dem mellan Oslo och Athen. Medierna och politiken är lokal. Affärsstrategin måste bli beroende av delstat. Opinionen är olika. Frågor slår inte igenom nationellt på samma sätt.
Andra sidan av samma sak är ett det krävs oerhörda resurser för att ett företag ska kunna etablera sig över hela USA. Marknadsföringskostnaderna blir mycket, mycket högre än för en lansering i Sverige. Det är också det vanligaste misstaget för många av de svenska företag som försöker etablera sig i Sverige: Att underskatta marknadsföringskostnaderna och att försöka använda samma metod över hela USA.

Claes Björk byggde upp Skanska i USA genom förvärv av lokala byggföretag. Själva koncernen är relativt liten och tyngdpunkten ligger i de lokala eller regionala företagen. Händer det något är det inte i första hand koncernen som får stå till svars, utan chefen för det lokala företaget.

I USA kunde Claes Björk leva ett ganska stilla privatliv i Conneticut. I Sverige blir han en offentlig person.