Jan Carendi, en hjälte

Artikel i Veckans Affärer – September 2000

– Det här behöver vi lika mycket som ett hål i huvudet.

Det var reaktionen hos de konventionella amerikanska analytikerna när Jan Carendi 1987 drog igång Skandia i USA.
Idag är Carendi en av det svenska affärslivets hjältar. Ingen enskild person har bidragit så mycket till Skandias vinst de senaste åren som han.

1987 hade Skandia i USA två anställda och låg på plats 302 som försäkringssparprodukt. Första kvartalet i år — Carendis sista som VD för American Skandia – hade Skandia drygt 1600 anställda och låg på plats ett!

Vad är förklaringen till framgången?

Lite svenskt och lite osvenskt.

Det svenska är satsningen på IT och på utbildning till de anställda.

Det osvenska är att Carendi bröt sönder strukturen och minskade risken för beroenden.
När Jan Carendi startade Skandia i USA hade alla de tio ledande traditionella amerikanska försäkringsbolagen heltidsanställda säljare och egna interna finansförvaltningar. Det innebar att de var slutna system med föga insyn.

Carendi startade ett nytt sorts bolag. Kunden kunde själv välja hur försäkringssparandet skulle ske. Det gick att byta mellan fonder.

Dessutom hade det nya bolaget inte anställda säljare. De var självständiga och kunde ge mer oberoende råd.
Skandia förpackade produkterna och gav service. De gav säljstöd och utbildning. Själva systemet kallade man ”för specialister i samverkan”.

Visst hade Carendi tur. Han har fått vara med om en rekordlång uppgång i amerikansk ekonomi och på börsen. Men det har alla de andra försäkringsbolagen också. Och de har idag bytt organisationsform och arbetar ungefär som Skandia. Fast det tog tid och den trögheten kunde Skandia dra nytta av.

Fondförvaltarna var alltså oberoende i egna bolag. Säljarna sina egna entreprenörer. Var och en kunde tjäna bra med pengar på vad just de var duktiga på.

Just detta är tyvärr lite osvenskt: Respekten för specialistkunskapen. Allt för ofta tror vi — både i företag och i offentlig förvaltning — att människor är utbytbara. Att det inte krävs gedigen erfarenhet och kunskap för göra ett bra jobb.

Men det gör det.

OLLE WÄSTBERG