Om Sverigebilden

Krönika i Arbetet / Nyheterna – 27 februari 2000

För några dagar sedan var jag här i New York på en middag där Hillary Clinton var huvudtalare. Jag satt bredvid en uppenbart både välutbildad och bildad dam, medlem i styrelsen ett av New Yorks museer. Jag berättade var jag kom från, att jag är svensk generalkonsul i New York.

– Jaha, svarade hon, det låter på din dialekt som du är från den tyska delen. Schweiz, alltså. När jag försynt påpekade att det var Sverige blev hon generad.

– Åh, jag som är en sådan beundrare av Edvard Munch. Norge, alltså.

Det var en nyttig upplevelse. Just nu är Sverige populärt. Det står förhållandevis mycket om oss tidningarna. Men vi ska inte tro att vi är något. USA må vara världens starkaste ekonomi och mäktigaste land. Men kunskapen om omvärlden är ofta mycket begränsad.

Jag har skrivit söndagskrönikor i Arbetet/Nyheterna under flera år. Ofta om personens roll i politiken, om medieägarnas övermakt eller om de grundläggande svagheterna i svensk ekonomi. Men jag arbetar dagligen med andra saker. I snart ett år har jag varit svensk generalkonsul i New York. Det innebär att jag är Sveriges representant i New York. Kanske kan en och annan läsare tycka det vara roligt att höra något kring detta.

USA är ju inte bara den största investeraren i svenska företag; en stor del av börslistan har amerikanska huvudägare, utan också vår viktigaste handelspartner. Dessutom spelar USA den ledande rollen inom ”den nya ekonomin”, alltså främst den ekonomi som vuxit med datorerna. Som förebild och stilbildare är USA oöverträffat på ett sätt som i ibland bara kan sucka över: Sex in the City, McDonalds och Hollywood.

Att vara generalkonsul i New York liknar inget annat diplomatjobb. Långt mer liknar det att driva en PR-byrå. En ”vanlig” diplomat sysslar mycket med kontakter, försöker ta reda på hur stationeringslandets politik utvecklas och försöker lösa eventuella fnurror på tråden mellan Sverige och det landet. Eftersom USA är viktigt är också den svenska ambassaden i Washington viktig. Men det är Washington som är USA:s huvudstad. Washington andas politik. New York präglas av ganska stort politiskt ointresse, men desto mer av pengar, medier och kultur.

Sverige har på senare år allt mer lagt om uppgifterna för representationen utomlands till att försöka främja svensk export och svenska handelskontakter. Här är New York speciellt. Generalkonsulatet ska hålla Sverige på kartan och försöka bidra till att det går bättre för svenska företag.

Dessutom har svenskar i USA rätt till viss service. Den som tappar sitt pass ska kunna få ett nytt. Den svensk som bor i USA ska kunna få pass och körkort förnyade. På det sättet är generalkonsultatet — som när det gäller pass och visum famnar nästan hela USA — ett serviceföretag som i allt högre grad arbetar med internet. Den som vill läsa mer kan titta på www.swedishconsulateny.com.

Den amerikan som ska jobba i ett svenskt företag ska kunna få visum. T ex håller svenska H&M på att göra en storsatsning i USA. Min tro är att H&M kommer att bli ett av USA:s kändaste företag inom några år. H&M flyger hem alla amerikanska anställda till Sverige för att de ska arbeta i en H&M-butik i Sverige och lära sig företagskulturen. För generalkonsulatet innebär det hundratals nya viseringar. Det är en del av jobbet att främja svenskt näringsliv.

Men ett PR-företag? Ja, i hög grad. Ett PR-företag i den nya ekonomi där musikexport kan betyda lika mycket som järnmalm, där design är viktigare är teknik. Få betvivlar numera att det är lika viktigt för Ericssons mobiltelefoner att de är attraktivt designade som att de har den smartaste tekniken. Eller Absolut Vodka som är en av Sveriges största exportprodukter. Absolut är USA:s tredje största spritdryck. Åtminstone har jag själv ingen förmåga att skilja smaken på olika vodkor. Däremot har Absolut lyckats med design av flaskan och med sina reklamkampanjer.

Bland det intressanta med den nya ekonomin är att gränsen mellan kultur och företag allt mer suddas ut. Inte bara för att kulturexport spelar en roll för ekonomin. Långt mer för att IT-ekonomins företagande i så hög grad befruktas av musik och design. När reklam och marknadsföring betyder allt mer för produkter ligger kulturen nära. Det är skälet till att det svenska generalkonsulatet i New York — som ju verkar på världens största marknad — också är Sveriges största informationsmyndighet utomlands.

En mycket stor del av verksamheten handlar om att ta konserter, dans, teater, konstutställningar till New York. Det ger uppmärksamhet och publicitet och den rätta bilden av Sverige.

Som generalkonsul försöker jag alltså stötta svenska företag, mest på ett generellt plan. Om den amerikanska motparten har en aning om vad Sverige är och står för blir det lättare att komma fram för det svenska företaget. Om kunskapen om de nya framgångarna i svensk ekonomi blir mer kända blir det lättare för svenska företag.

Den kända nidbilden av en diplomater är en person med cocktailglas i handen som konverserar under en kristallkrona. Alldeles osann är den inte. En stor del av jobbet består att sammanföra människor — med ett syfte. När vi bjuder hem 50 amerikanska musikjournalister för att de ska få träffa Anne Sofie von Otter och se på hennes musikvideo leder det till några meter artiklar i amerikansk press. Sverige blir kändare och skivan säljer bättre.

Ibland handlar det om helt andra saker. Vi har i New York försökt samla unga svenska entreprenörer. Jag gissar att det finns några svenskar under 35 år som slagit sig fram själva i New York. De har vuxit upp och fått utbildning i Sverige; nu lär de sig nya saker i New York. Förr i tiden kallades det ”kunskapsflykt” och ”braindrain”. Numera ser vi det som en naturlig del av globaliseringen. Men det är viktigt att dessa unga människor inte tappar kontakten med Sverige. Deras kunskaper behöver flöda tillbaka och bidra till förnyelsen av Sverige. Att bidra till detta ingår i vårt nätverksbyggande i New York.

Bilden Sverige har på sistone fått två nya inslag, speciellt viktiga i USA. Den ena handlar om Förintelsen. Sveriges kampanj för att öka ungdomars kunskap om Förintelsen har skapat gott rykte i USA, gör det lättare att komma fram och komma in i nya resonemang.

Den andra är Sverige som föregångsland inom informationsteknologi. Nya undersökningar ger Sverige första platsen i datoranvändande i världen, före USA. Det ökar intresset bland unga amerikaner och hos riskkapitalet.

Det finns en skjuts i sverigebilden. När så många tidningar och andra medier lyfter fram framgångarna i den svenska ekonomin och den svenska omvandlingen till ett IT-samhälle blir det lättare att komma fram.

När jag tycker det går riktigt bra ska jag tänka på damen på Hillary-middagen. Vi är en liten utpost i ett stort land.

OLLE WÄSTBERG