Avtalsbrott av SvT

Debattartikel i DN – 21 oktober 1999

Ska Sveriges Television ha en eller två nyhetsredaktioner? Ledningen för Sveriges Television tycks ha svaret klart: Aktuellt och Rapport bantas och förlorar sändningstid till nya SVT24. En gemensam centralredaktion skapas så att alla nyhetsprogrammen hämtar sina uppgifter från samma källa. Redan har en rad åtgärder vidtagits för att samordna Rapport och Aktuellt, bl a ett öppet datasystem så att redaktionerna har full insyn i varandras nyhetsprioriteringar.

Sveriges Television bryter genom detta direkt mot tillståndsvillkoren. Sveriges Television är ju inte vilket medieföretag som helst. Det lever på avgiftsmedel som i praktiken är skatt. Det har av riksdagen fått uppgiften att garantera kvalitet och mångfald på den svenska TV-marknaden.

Riksdagens direktiv omformas i tillståndsvillkor. De är en överenskommelse som också SVT skriver på. Villkoren är inte alltför många, eftersom inte ska styra programmen. Men mångfald i nyhetsförmedlingen är en central princip. I tillståndsvillkoren skrevs därför in att ”SVT skall ha två självständiga nyhetsredaktioner”. Formuleringen kommer direkt från den av riksdagen antagna propositionen där det slogs fast: ”Det skall även i fortsättningen finnas två självständiga nyhetsredaktioner inom Sveriges Television…Arbetet med nyheter och samhällsfrågor skall bedrivas så att olika perspektiv kommer att prägla verksamheten.”

Propositionen föregicks av 1995 års Public Serviceberedning där alla politiska partier var med. Jag representerade folkpartiet. Andreas Carlgren från centern och jag var med och skrev propositionen. Formuleringarna om nyhetsredaktionerna bifölls av en enig riksdag.

Skrivningen om nyhetsredaktionerna kom inte till av slentrian. Sveriges Television förde till kommittén fram just de krav på samordning, som man nu genomför. Det avvisades omgående. Kommittén ville ha mångfald.

Andreas Carlgren och jag krävde under utredningsarbetet att en av Sveriges Televisions nyhetsredaktioner skulle utlokaliseras till Göteborg eller Malmö. (Också kulturminister Margot Wallström markerade sympati för tanken.) Skälet var att vi ville öka mångfalden.

Om nyhetsredaktionerna inte bara är självständiga från varandra, utan om journalisterna bor på olika ställen, läser olika morgontidningar och inte träffas dagligen i kafeterian ökar sannolikheten för att perspektiv och urval blir olika. ”Bedömningen av vad som är viktigt och oviktigt skiljer sig åt i olika delar av landet, och denna skillnad bör också avspeglas i programmen”, stod det i propositionen.

Sveriges Television bekämpade förslaget om utlokalisering. Skälet till att inte Aktuellt eller Rapport hamnade utanför Stockholm var ekonomiskt. Vi övertygades om att kostnaderna skulle bli så stora att kvaliteten i nyhetsverksamheten skulle minskas. I stället blev propositionen och tillståndsvillkoren mycket tydliga i att det ska finnas två nyhetsredaktioner och att mer samhällsmaterial ska produceras utanför Stockholm.

Nu säger Sveriges Televisions ledning att det är ett slöseri med flera fotografer och flera journalister som bevakar samma händelse. Det tyder på en djup nedvärdering av det journalistiska arbetet. Vilken vinkel fotografen väljer kan prägla hela bilden av en händelse. Vad journalisten väljer att ta med blir den information tittaren får. Just därför är det viktigt med mångfald. På samma sätt skulle det vara stötande om Expressen och Aftonbladet eller Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet samordnade sin bevakning av viktiga händelser. Redan genom den samordning som skett har Sveriges Television gått emot riksdagsbeslutet och tillståndsvillkoren.

Det nya avtalsvillkoret tar ytterligare ett steg. Den nuvarande ledningen för Sveriges Television avgår tillårskiftet. Den formella prövningen av hur avtalsvillkoren uppfylls sker inte förrän om flera år. Att systemet är uppbyggt för att riksdag och regering inte ska kunna gå in med pekpinnar under löpande avtalsperiod gör uppenbarligen att SVT-ledningen tycker att de helt kan strunta i riksdagens beslut.

OLLE WÄSTBERG