20 DECEMBER 2021

”God jul” kontroversiellt i USA
Inflation i USA och Sverige
DollarkursenNy USA-ambassadör till Sverige
Den svenska 100-åriga demokratin
Hot mot politiker hotar demokratin
Ukraina, Taiwan och risk för stort krig
Taiwan har med hjälp av demokrati bekämpat coronan
New York som Sverige:  Rösträtt för utlänningar
Bok om New Yorks paus
Jul- och nyårsaktiviteter I New York
Julmat i New York
Svenskt i New York

”God jul” kontroversiellt i USA

Amerikanska presidenter från Jimmy Carter och fram till Donald Trump brukade inför jul och nyår önska “Happy holidays” eftersom många amerikaner inte firar kristen jul. Joe Biden gör också så.

Donald Trump gick dock som president mot detta och önskade “Merry Christmas”! Det uppfattades av många som en polemik. Men Trump argumenterar mot detta:
https://nypost.com/2021/12/17/donald-trump-claims-people-say-merry-christmas-thanks-to-him

Inflation i USA och Sverige

Diskussionen om den amerikanska ekonomin är omfattande. En central fråga är inflationen, som i november var 6,8 procent, den högsta på 40 år. Inflationen är helt traditionell, inte minst genom att matpriserna ökat utan att lönerna gjort det. Dessutom innebär inflationen att sparandet blir mindre värt.

Den internationellt viktiga amerikanska ekonomin gör att inflationen sprids. Också i Sverige har vi en viss inflation, den högsta på ett decennium, 3,6 procent i november. Dock var den i början på seklet nästan 50 procent och 1992 gick den upp till 14 procent. Så det är en viss skillnad. I november ökade svenska elpriser med 29 procent, vilket driver på inflationen.

I USA är andelen konsumtion ca 75 procent av BNP, men motsvarande siffra i Sverige är ca 50 procent. Det gör att konsumtionen slår hårdare i USA:s ekonomi än i Sveriges.

Ett skäl till inflationen är att de flesta länder under pandemin lånar upp pengar och stimulerat ekonomin. USA har kraftigt ökade offentliga utgifter vilket fått fart på ekonomin men också lett till viss inflation. Den amerikanska statsskulden har sedan 2008 tredubblats trots att den gick upp kraftigt i 2008 års finanskris.

Trots allt är inte ekonomin usel i USA. Den används av Bidens motståndare mot honom, men ingalunda självklart. Det sim påpekas som dåligt har att göra med att man stimulerat ekonomin vilket gjort att medborgarnas standard inte minskat

Rätt mycket negativ publicitet om ekonomin, men i praktiken är det inte så illa:
https://www.bloombergquint.com/gadfly/the-biden-economy-is-actually-doing-pretty-well
Om pandemin fortsätter 2022 kommer det att sannolikt bidra till en besvärlig ekonomisk anpassning.  Det har gått förvånansvärt bra de två första corona-åren.

Svensk tillväxt 2021 är på drygt fyra procent. Och USAs BNP sjönk 2020 men ökar nu med ca sex procent. Man kunde befarat större ekonomiska problem p g a pandemin

Dollarkursen

För drygt två sedan kostade en amerikansk dollar ca 10 kr. Sedan har den varit ner i drygt 8 kr. Den som följt mitt nyhetsbrev vet att jag förutspått att dollarn skulle bli starkare och ligga över 9 kr.

Så har det blivit. Dollarn står nu i 9,10 kr. Orsaken är inte den svenska ekonomin och den nya kursen beror delvis på att USA har ökat räntan och anses komma att öka den ännu mer. Det gör att det lönar sig att ha pengar på banken i USA, vilket gör det motiverat för företag att behålla pengar de tjänat i dollar i USA.

Min analys säger att kursen kommer att ligga kvar en rätt lång tid.

Ny USA-ambassadör till Sverige

I oktober lanserade Joe Biden en ny ambassadör till Sverige, Erik D. Ramanathan. Vid de flest presidentbyten har Sverige fått en politiskt lanserad ambassadör som måste lämna när den nye presidenten tillträder. Därför har det inte funnits en amerikansk ambassadör i Sverige sedan i januari, men i förra veckan godkändes Erik Ramanathan i senaten så han kommer till Stockholm i vår. Hans företrädare Ken Howery, som hade ett nära samarbete med Peter Thiel som varit Donald Trumps största bidragsgivare, fick lov att lämna i början på januari.

Erik Ramanathan stöttade opinionsmässigt Joe Biden i valrörelsen. Han har en bakgrund genom att ha vart ordförande i ”Board of Heluna Helth” som hade kontakt med 80 miljoner amerikaner. Han har jobbat för invandring och för LGBTQ-tolerans och varit professor på Harvard University.

Jag har under de senaste 50 åren träffat så gott om samtliga ambassadörer och de har vart kompetenta, även om de men något undantag varit politiskt utsedda och inte haft bakgrund i utrikesförvaltningen. Det ska bli intressant att träffa Erik Ramanathan.
https://www.state.gov/ramanathan-erik-d-kingdom-of-sweden-october-2021

Den svenska 100-åriga demokratin

Ledningen för att den svenska demokratin detta år blev 100 år, en utredning som leds av Peter Örn, har ett nyhetsbrev. Jag skriver i det senaste både om den demokratiska historien och hur valdeltagandet i Sverige är bland det högsta bland demokratier.

Den svenska demokratin är stark, men många känner att demokratin undermineras och dessutom är ”mellanvaldemokratin” i Sverige extremt låg. En undersökning vi redovisade i Demokratiutredningen visade att 85 procent av svenska väljare anser att de inte har något som helst politiskt inflytande mellan valen – och vi har ju längst mellan vaöen av alla demokratier, Jag skriver också om demokratins vägar framåt:
https://vardemokrati.se/nyheter/100-ar-av-demokrati-mojliga-vagar-framat/

Myndigheten för delaktighet har en bra site om demokratin. Väl värd att läsa och dessutom att titta på den film (längst ner på första sidan om du kollar länken) som jag deltar i.
https://www.mfd.se/kunskap/demokratins-utveckling/

Hot mot politiker hotar demokratin

Brottsförebyggande rådet har återigen gjort en undersökning om hoten mot förtroendevalda politiker. Den utgår från 2020–21 och visar att hoten mot politiker över hela landet ökat. 26 procent av förtroendevalda uppger sig utsatta för hot, våld, trakasserier, skadegörelse eller stöld. I högre grad uppger sig kvinnor hotade än män. Utrikes födda politiker är mer utsatta för hot, våld och trakasserier än de med svensk bakgrund.

Samma sak gällde inför 2014 års val. Den statliga Demokratiutredningen, som jag var ordförande för, genomförde en undersökning som visade att kvinnor i högre grad än män lämnat sina lokala politiska uppdrag under mandatperioden. Hoten spelade en viktig roll.

Undersökningen visade också att en av fyra hotade uppgav att de censurerat sig själva på grund av rädslan. Det innebär att hoten får effekt på yttrandefriheten.

Demokratiutredningen föreslog att kommunallagen ska föreskriva kommunerna och regionerna ansvar för trygghetsskapande arbete. Så skedde tyvärr inte.
Det här handlar inte bara om angrepp på demokratiskt valda, utan är också ett indirekt hot mot själva demokratin.

Jag skrev därför för en vecka sedan en central artikel om detta i Svenska Dagbladet:
https://www.svd.se/demokratin-undermineras-av-hot

Ukraina, Taiwan och risk för stort krig

En majoritet av amerikanerna anser att landets militära roll i världen bör minska. Barack Obama sa: ”USA bör inte länge vara världens polis.” Donald
Trump sa flera gånger: ”Jag sätter stopp för USA:s eviga krig”. Och Biden har sagt att han  ”en gång för alla ska avsluta USA.s krig mot terrorismen.”

100.000 ryska soldater finns nu vid gränsen mot Ukraina. Joe Biden har inte militärt hotat Ryssland om de anfaller Ukraina, men däremot med hårda ekonomiska sanktioner. Det är uppenbart att Biden inte vill att USA ska bli indraget i en militär konflikt.

Åtskilligt tyder på att ekonomiska sanktioner inte är något förvånande för Putin och risken för att Ryssland erövrar Ukraina är ganska stort.

Om USA inte går i krig för Ukraina är det osäkert om man kommer att göra det om Kina anfaller Taiwan. Och skulle Ryssland gå i krig mot Ukraina ökar risken för ett kinesiskt krig mot demokratiska Taiwan eftersom omvärldens uppmärksamhet kommer att ligga i Europa.

Men den situation världen nu befinner sig i ökar risken för ett nytt världskrig:
https://www.nytimes.com/2021/12/07/opinion/pearl-harbor-american-adversaries.html

Taiwan har med hjälp av demokrati bekämpat coronan

Taiwan är Asiens främsta demokrati och det land i världen där man mest systematiskt kunnat använda digital kommunikation för att ge medborgarna ett löpande inflytande.  Audrey Tang är minister både för digitalisering och demokrati. Jag träffade henne för två år sedan och hon kommer – digitalt – att vara med på ett seminarium som Dagens Industri kommer att ha i januari.

Audrey Tang skrev nyligen i Economist: ”Pandemin har stärkt vår modell för samarbete mellan befolkningen, regeringen och den privata sektorn, och fördjupat det jag kallar medborgerligt-offentligt-privat partnerskap. Det beror på att vi har byggt digital infrastruktur som gör det möjligt för människor att fritt uttrycka sina åsikter om politiska reformer. — Taiwans modell demonstrerar hur användningen av digitala plattformar kan stärka demokratin genom att ge alla en röst och se till att staten inte bara arbetar för folket, utan med folket.”

Taiwan har varit ett av de länder i världen som bäst klarat att hantera coronan. Och det har att göra med att hela befolkningen känt sig involverad i beslutsfattandet.

New York som Sverige:  Rösträtt för utlänningar

Sverige tillåter icke-medborgare som har uppehållstillstånd att rösta i kommunala val, vilket Sverigedemokraterna naturligtvis varit emot.

Nu har New York för en vecka sedan beslutat att låta icke-medborgare med arbetstillstånd (green card) att få rösta i lokala val. Några andra städer i USA tillåter också detta. Det är en illustration till New Yorks positiva inställning till invandrare.
https://www.nytimes.com/2021/12/09/nyregion/noncitizens-voting-rights-nyc.html

Jul- och nyårsaktiviteter I New York

Det är klart att massa aktiviteter lanseras också i New York kring jul och nyår. Svensken Eric Lang har en löpande utmärkt information kring detta och kring möjligheterna att resa till New York:
https://www.newyork.se/event/

Nu kan man genom honom söka just vad som kommer att hända just kring jul och nyår:
https://mailchi.mp/newyork.se/sista-minuten-tips-infr-jul-och-nyr-i-new-york?e=7932391085

Bok om New Yorks paus

En bra bok har nyligen kommit – på både svenska och engelska. Med text och med massor av foton. Den handlar om hur New York var stängt under pandemin 2020. Cuomo, delstatens guvernör sa att staden var ”on pause”, Boken har många foton av en tom stad, tomma gator och parker.  Och intervjuer med newyorkare.

Författarna är fotografen Charlie Bennet och journalisten Helena Gustavsson.
https://www.adlibris.com/se/bok/on-pause-tre-manader-som-forandrade-new-york-9780578884011

Ett liknande tema har boken ”The City That Finally Sleeps” av fotografen Mark Seliger. Han intervjuas kring den boken av NewYork-svensken Anders Holst som har en podcast:
www.artinsidersnewyork.com

Julmat i New York

Snart är det jul. Och om man vill äta en julmiddag beror det på vad man söker. Om man vill ha en traditionell middag under helgen tycker jag att restaurangen ”Freemans Restaurant” som ligger i gränden Freeman Alley nere på Lower East Side är trevlig och passande.
https://www.freemansrestaurant.com

En svensk måltid kan man få på svenska restaurangen Aska som ligger i Brooklyn, nära Manhattan, vid Williamsburg Bridge:
https://askanyc.com

Och vill man ha en svensk julmåltid hemma ska man vända sig till den lysande kocken Ulrika Bengtsson och beställa:
https://www.swedishnyc.com/christmas-in-a-box

Svenskt i New York

Den som löpande vill uppdatera sig om det svenska i New York ska följa det svenska generalkonsulatet på Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin. Sök på
http://www.swedennewyork.com

Nu kan man också där få information om reglerna för att ta sig till USA respektive från USA till Sverige.

American Scandinavian Society, som är en organisation som är mycket gammal och bl a – under den tid jag var generalkonsul i New York – var jag och övriga nordiska generalkonsuler invigare av Scandinanvia House. När det började byggas fick vi spadar att symboliskt gräva med.
Scandinavia House kommer att visa svenska filmer och har svensk konst. 
https://www.scandinaviahouse.org/

Den lysande svenska pianisten Per Tengstrand, som sedan länge bor i New Jersey kommer att spela den 6 januari och ett antal gånger till.
https://www.scandinaviahouse.org/event/concerts/

Svenska fotografen Anders Petersen fortsätter att visas på Fotografiska i New York ända fram till i mars nästa år:
https://www.fotografiska.com/nyc/

Svenska kyrkan, 5 E 48th Street, har en omfattande julmarknad.
https://www.svenskakyrkan.se/newyork/nyheter/annorlunda-julmarknad

Det kubanska Malpaso Dance Company presenterar ett verk av Mats Ek på Joyce Theater, 175 8th Ave, den 19-23 januari.
https://www.joyce.org/performances/malpaso-dance-company

Det finns en digital svensk musiksite, som heter köttbullar:
http://www.theswedishmeatballs.com

Curatorial Program for Research (CPR) i Brooklyn inviger nya lokaler med utställning av svenska konstnären Liv Strand den 5 januari.
http://www.curatorialprogram.org/upcoming
__________________________________________
Titta gärna in på https://www.wastberg.se

                                          GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!