MÅSTE STÅ STADIGT I MITTEN

Tidningen NU 18 mars 2021

Anna Kinberg Batra tvingades 2017 avgå som partiledare för Moderaterna. Huvudorsak var att hon öppnat upp mot Sverigedemokraterna. SD skulle inte skulle vara med i en regering, men hon ville ha kontakt, förhandla och kompromissa med dem. Det ledde till att en hel del moderater lämnade partiet.

På Gotland var Simon Härenstam ordförande för Moderaterna och deras gruppledare i regionfullmäktige. Han lämnade dock M eftersom de inte skulle ha järnridå mot SD. Härenstam gick med i Liberalerna och förra året blev han ordförande för Liberalerna på Gotland och i år gruppledare i regionfullmäktige.

Mot den bakgrunden är det naturligt att liberalerna Gotland är helt tydliga med att L måste göra klart att man inte ska släppa fram SD-inflytande. 

Jag sommarbor på Fårö och läser dagligen Gotlands tidningar. Där skrev nyligen LUF:s gotländska företrädare Anna Hallbom: ”Liberalerna måste stå stadigt i mitten, för att Sverige inte ska kantra eller riskera sin demokrati och öppenhet. Det finns inget om eller men med SD, för vi glömmer aldrig Sverigedemokraterna och vilka de var för lite mer än 20 år sedan.”

Och en ledande gotländsk liberal, Leiph Berggren skrev en bra artikel, där han analyserade hur SD framstår som en icke-demokratisk rörelse som förespråkar apartheid. Som utgångspunkt har han en analys av SD:s partiprogram där de bl a skriver: 

”Demokrati betyder folkstyre och Sverigedemokraternas uppfattning är att man inte helt kan förbigå ordet ’folk’ i begreppet folkstyre och att folkstyret i längden riskerar att bli mycket problematiskt att upprätthålla i en stat som bebos av flera folk, där det inte råder konsensus kring vilka som skall räknas till folket.” 

Det är centralt eftersom vi vet att SD anser att bl a samer och judar tillhör en egen nation.

Även om Sverigedemokraterna övergett antisemitism, anti-homosexualitet och kvinnofientlighet och numera tar avstånd från nazismen läcker det ständigt ut övertramp från personer med uppdrag inom partiet. Inför valet 2018 kunde Expressens David Baas visa hur 25 SD-kandidater hade nazistisk bakgrund eller spridit rasism på nätet. De tvingades avgå och lämna partiet. Det är dock osannolikt att det inte kommer att finnas åtskilliga kandidater av det slaget också i 2022 års val.

OLLE WÄSTBERG