Får svårt att skapa enighet

Tidningen NU 19.11.2020

Förra veckans NU dominerades av artiklar om det amerikanska presidentvalet. Bl a hade Ulf Schyldt en utförlig och initierad artikel och det fanns ytterligare fyra inlägg. Det är exempel på det som skämtsamt brukar sägas: Sverige är USA:s 51a delstat.

Det svenska intresset för USA är stort. Det illustreras av den svenska valrörelsen 201s8 då Donald Trump omnämndes i svenska medier fler gånger än Stefan Löfven och Ulf Kristersson tillsammans. 

USA har fram till Trumps tid varit en förebild för svensk demokrati. Åtskilliga liberaler har följt amerikanska valrörelser och försökt lära av dem. Många svenskar har nära kontakter med amerikansk politik. Nyligen blev den tidigare ledande liberalen Birgitta Ohlsson en av cheferna i Washington för National Democratic Institute – motsvarigheten till SILC och delvis SIDA.

Moderaterna har alltid haft relation till Republikanerna och Demokraterna har varit med i Liberal International. Typiskt nog har det Sverigedemokratiska spöket ställt upp bakom Trump sedan 2016 eftersom han är en populist som står för nationalism och emot globalisering och mångkulturalism. 

Själv blev jag i slutet på 1970-talet, när jag var riksdagsledamot, medlem i dåvarande guvernören Bill Clintons nya organisation Democratic Leadership Council, en politiskt mitteninriktad rörelse inom Demokraterna och där man också ville ha representanter från andra länder. Jag har sedan 1976 varit i USA under nästan alla presidentval, vilket inte var möjligt i år p g a coronan. F ö har jag träffat sex amerikanska presidenter, de flesta efter de varit presidenter, samt Trump långt innan. Joe Biden träffade jag eftersom han var engagerad för Raoul Wallenberg och också därför att han satt i kongressens ”Swedish Caucus” – en grupp för kongressledamöter med svensk bakgrund eller speciella svenska kontakter. Biden satt där för att han är vald från Delaware, svensk koloni på 1600-talet. Det är bra för Sverige att få en tydlig sverigevän som president. 

Biden blir en liberal president. Han står för internationella fri- och rättigheter och vill ha bra relation till EU. I motsats till Trum sluter han upp bakom NATO och kommer att återinträda i Parisavtalet.

Presidentvalet är inte formellt avgjort. Amerikanska väljare röstar inte på presidentkandidaten utan på representanter till ”Electoral College”, som sammanträder 14 december. Och sedan ska Representanthuset 6 januari. godkänna det beslutet. Ingenting tyder på att Trump kommer att lyckas med att underkänna valet och han kommer att tvingas lämna den 20 januari. Normalt brukar den avgående presidenten stötta den nyvalde. Obama hjälpte t ex Trump att ta över. Och i perioden mellan valet och den formella avgången brukar en avgående president kallas för ”lame duck”, eftersom han inte vill fatta långsiktiga beslut. Men Trump agerar annorlunda. Han försöker sabotera för Biden, fattar mängder av beslut och avskedar tjänstemän han ogillar.

Trump har hela tiden försökt bestämma allt själv. Biden kommer att bli annorlunda och delegera beslut till ministrar och myndigheter. Han kommer också att försöka samarbeta med en del republikaner, något som han gjorde som senator. Trots att Biden vann, gick det ändå dåligt i valet för Demokraterna. 2022 är det mellanval och det brukar nästan alltid gå dåligt för president-partiet. 

Det här presidentvalet hade det högsta valdeltagandet i USA sedan 1908. Bakgrunden är att många delstater införde förhands- och poströstning. USA är en federation med 50 olika vallagar och en författning från 1787. Det skapar en stor röra och ofta oklarhet. I årets val skulle helt säkert Trump vunnit om det inte funnits möjlighet till att poströsta, eftersom upp till 80 procent av Biden-sympatisörerna sa att de under pandemin vägrade stå i de timslånga köerna utanför vallokalerna, utan då skulle avstå. 

Med all sannolikhet kommer Biden att ha svårt att genomföra en av de ambitioner han har, nämligen att skapa större enighet i ”The United States” och alltså bryta polariseringen. Trump kommer att försöka spela en huvudroll i opinionsbildningen. Han har 90 miljoner följare på twitter och han avser att få en TV-kanal där han dagligen ska kommentera politiken. Det kommer att bidra till polariseringen och USA kommer att också i fortsättningen spela roll i svensk politik.

OLLE WÄSTBERG