Vitalisera den kommunala demokratin

I Falun hölls det unika omvalet i söndags. En postsäck hade kommit bort i septembervalet och det underkändes därför. De centrala partiorganisationerna satsade hårt i den lokala omvalskampanjen och samtliga partiledare besökte Falun förra veckan. Ändå blev valdeltagandet inte högre än 59,9 procent – att jämföra med 88,7 procent i Falun i det underkända septembervalet.

Inget lokalt val förra året fick samma uppmärksamhet inför väljarna som söndagens omval i Falun. Att valdeltagandet ändå blev så lågt illustrerar hur den lokala politiken överskuggas av rikspolitiken. Valdeltagandet i Falun stöttades naturligtvis inte av TV-debatter och nationella kampanjer.

Valresultatet i Falun innebar en uppgång för centern, kristdemokraterna, vänsterpartiet och sverigedemokraterna. Liberalerna, socialdemokraterna, moderaterna och miljöpartiet förlorade. Det är ett resultat som knappast påverkats av de lokala frågorna och den lokala debatten, utan i stället speglar opinionsutvecklingen på riksplanet.

Internationaliseringen av ekonomin och att digitaliseringen på många sätt river ner gränserna gör att nationalstatens betydelse har minskat. En följd av detta är faktiskt att den lokala politiken blir allt viktigare; det är där väljarnas inflytande är direkt.

Människors vardag påverkas i hög grad av lokala politiska beslut. Till och med om kravet på att förstatliga skolorna skulle genomföras står kommuner och landsting för den dominerande delen av den offentliga verksamheten. Eftersom vårdfrågorna ligger högst i väljarnas intresse borde kommun- och regionval stå i centrum. Men så är det inte, vilket nu illustreras i Falun.

För 50 år sedan lanserade dåvarande folkpartiledare Gunnar Helén uttrycket ”närdemokrati” som blev ett av partiets huvudord i valet 1970. Det stod för att människor i högre grad skulle kunna påverka den lokala politiken. Partiet hade i slutet på 60-talet varit emot de tvångsmässiga kommunsammanslagningarna – som lett till att vi idag har 160.000 färre förtroendevalda än då och därmed en större klyfta mellan väljare och valda.

Närdemokratin skulle vitalisera den kommunala demokratin. Då krävde man bl a att direktvalda kommundelsfullmäktige skulle införas i alla kommuner. De lokala kommundelsråden skulle visserligen få sin budgetram från kommunfullmäktige men skulle vara ett forum för de boende i olika kommundelar och ha rätt att besluta i frågor med direkt anslutning till kommundelen.

Att Sverige – helt unikt bland demokratier – inte skiljer på lokala och nationella val utan har gemensam valdag bidrar till att lägga kommunalpolitiken i rikspolitikens slagskugga. Men så borde det rimligen inte ha blivit i Falun häromdagen eftersom det var ett unikt val. Ändå var intresset från de lokala väljarna begränsat.

Den lokala demokratin skulle vinna på att den gemensamma valdagen avskaffas och kommunalpolitiken därmed skulle komma i centrum i vartannat val, men också på att ”närdemokratin” grävs upp ur den politiska historien. 

OLLE WÄSTBERG