18 DECEMBER 2018

Trump bestämmer mycket, senast om skolmaten
Dollarn kommer att fortsätta vara dyr
Över hundra amerikanska folkomröstningar
Ekonomiska kriser stimulerar extremism
Bostadsbyggandet kommer att minska
Höger-vänster mindre i svensk politik
Ny USA-ambassadör till Sverige
Julklappsbok om Central Park – med svensk fotograf
72 platser i New York – många okända
New Yorks bästa restauranger
Svenskt i New York

Trump bestämmer mycket, senast om skolmaten

Barack Obama introducerade en lag som reglerar skolmåltiderna i USA i syfte att de ska vara nyttiga och också klara matsituationen för barn från mycket fattiga hem: ”Healthy, Hunger-Free Kids Act of 2010”.

Nu avskaffar Trump i praktiken den lagen. https://www.nytimes.com/2018/12/08/us/trump-school-lunch-usda.html

Detta är ytterligare ett exempel på hur mycket en president kan besluta, utan att behöva Kongressens stöd. De främsta exemplen gäller miljön: Eftersom det är administrationen som ger dispens bryts mer kol än på mer än ett decennium och kolgruvor får dumpa avfall i vattendrag.

Också i Sverige kan en regering besluta mycket på egen hand. En svensk regering fattar varje år över 10.000 beslut som inte prövas av riksdagen. Så vad vi har för regering är inte oväsentligt.

Dollarn kommer att fortsätta vara dyr

Den dyra dollarn har lett till mindre svensk turism till USA. Dollarn står i drygt 9 kr. Det är något jag försiktigt spått under lång tid. Jag började en gång för mycket länge sedan doktorera på efterkrigstidens valutasystem, Bretton Woods. Och jag var statssekreterare i finansdepartementet under valutakrisen 1992.  Det gör att jag har sysslat med valutafrågor, och att jag vet att det är ytterst svårt att spå.

Låg inflation och nollränta gör att kronan är svag. Möjligen kan den stiga i värde när Riksbanken börjar höja räntan, och det jättelika amerikanska budgetunderskottet kan sänka dollarns värde.

Jag tror dock vi får räkna med att dollarn fortsatt kommer att ligga historiskt högt.

Över hundra amerikanska folkomröstningar

Rapporterna från det amerikanska valet i början av november handlade av naturliga skäl bara om relationen mellan Demokraterna och Republikanerna och om Donald Trumps ställning.

Vad som däremot inte uppmärksammats var att drygt 70 beslutande folkomröstningar samtidigt genomfördes – i 37 delstater. Varje amerikansk delstat har sina egna olika vallagar. Bland det som beslöts var högre minimilöner, förbud mot fluoriserat dricksvatten, minskning av hindren för röstning, utvidgning av fri sjukvård.

Folkomröstningarna har sina sidor. I Kalifornien har det gång på gång hänt att folkomröstningarna lett till både dyra reformer och sänkta skatter, vilket lett till stora ekonomiska problem för delstaten.

Samtidigt är folkomröstningarna en ventil som gör att människor känner sig få inflytande, vilket minskat Donald Trumps utrymme, eftersom Trump spelat på människor känsla av att inte vara lyssnade på.
https://www.theatlantic.com/politics/archive/2018/04/citizen-ballot-initiatives-2018-elections/558098/

Ekonomiska kriser stimulerar extremism

Det mesta talar för att det kommer en ny ekonomisk kris inom några år.
https://www.fplus.se/borg-varnar-ny-finansiell-hardsmalta-pa-vag/a/On9p31

Vad som blir den utlösande händelsen vet vi inte. Dock innebär de ökande skulderna både för stater och individer i hela västvärlden att smällen kan bli stor. Liksom att Donald Trumps avregleringar av banksystemet gör att skyddet minskat.

En av USA:s mest legendariska finansmän, Jim Rogers, intervjuades nyligen om just risken för en kommande finanskris:
http://www.businessinsider.com/jim-rogers-worst-crash-lifetime-coming-2017-6

En politisk aspekt på detta är också bekymmersam. Depressionen 1929 var en viktig orsak till nazisternas frammarsch. Att nazisterna i så hög grad fick stöd av väljare som tidigare röstat på mittenpartier, liberaler och socialdemokrater berodde till stor del på att Weimarrepubliken misslyckats med att hanterera ekonomin. Partierna splittrades och några handlingskraftiga regeringar kunde inte etableras. Misstron mot de etablerade politiker växte. 

Det som skedde i Tyskland på 30-talet var inte unikt. Det speglas i den stora ekonomiska krisen 2008, den största sedan 1929. Som den främste forskaren kring den europeiska populismen, Cas Mudde, skrivit var de väljare som mest påverkades av 2008 års nedgång mest benägna att rösta på de auktoritära och nationalistiska partierna. Den gav skjuts åt partier som Le Pens Front National, italienska Lega Nord, norska Fremskrittspartiet, finska Sannfinländarna, Gert Wilders holländska Frihetspartiet. Också Brexit kan härledas till väljare som förlorat av finanskrisen.

Sveriges välskötta ekonomi gjorde att vi då klarade oss bättre än de flesta europeiska länder. Tyvärr innebär lågräntepolitiken att möjligheterna att möta nästa svåra tid med ekonomiska stimulanser är små.

Bostadsbyggandet kommer att minska

Bostadsbristen i Sverige ökar och byggandet halveras under 2019 enligt prognoserna. En del hävdar i debatten att problemet är hyresregleringen. Det är dock inte självklart.

Genom systemet med presumtionshyror har vi i praktiken marknadshyra för nybyggda lägenheter. I Stockholms innerstad är hyran för en nybyggd trea 16.000 i månaden.
Amorteringskraven i kombination med de ökade kraven på bankerna att ha säkerhet för sina lån har också lett till mindre efterfrågan på bostadsrätter, vilket minskar byggandet.

Fri hyressättning skulle öka rörligheten på bostadsmarknaden. Men det skulle bero på att familjer som inte vill flytta tvingas göra det. Problemet idag är att många som vill flytta inte har råd: Om man bor i en förortsvilla och – t ex sedan barnen lämnat – vill flytta till en liten bostadsrättslägenhet innebär reaskatten att man inte har råd att köpa den. Det anständigaste för rörligheten är att minska flyttskatten.

När det gäller byggandet av hyresrätter är systemet idag felaktigt. Dels innebär bristen på förutsättningar för konkurrens att vi har ett oligopol, vilket gör att Sverige – enligt EU:s statistik – bygger dyrast i Europa. Lösningen är inte att vi som idag ger statliga subventioner till privata bostadsbolag. Byråkratiseringen innebär att det inte sällan tar 10 år från markanvisning till färdigbyggt. Eftersom ett bygge alltid är starkt belånat är incitamentet att efter tio år få tillbaka pengarna. Därför säljer man oftast till bostadsrätt. Och med amorteringskraven och prognosen om ökade räntor har priserna på bostadsrätter gått ner och därmed minskar byggandet.

Varje kommun har sina egna regler för bostadsbyggande. Grannkommuner kan t ex ha olika klimatregler. Det gör att vi inte har en enda byggmarknad utan 290. Därför drar sig småföretag och utländska företag för att engagera sig. Jag satt – tillsammans med Göran Persson och Agneta Dreber – för några år sedan i privata Nybyggarkommissionen. Vi föreslog att Sverige skulle ha samma byggregler över hela landet så att vi blev en marknad och därmed skulle få en kostnadspressande konkurrens.

Höger-vänster mindre i svensk politik

Den svajiga diskussionen kring vilken minoritetsregering Sverige ska ha bryter upp den höger-vänsterskala som länge präglat svensk politik. Igår började firandet av att den svenska demokratin funnits i hundra år. Liberalen Nils Edén ledde en regering med liberaler och socialdemokrater som trots Högerns långa motstånd lyckades driva igenom allmän och lika rösträtt 17 december 1918.

När Jan Björklund krävde att Stefan Löfven skulle anpassa sig till Liberalerna genom att göra en ”rejäl högersväng” var det i realiteten ett avståndstagande från partiets historia. När Folkpartiet bildades 1934 var ett namnalternativen för ungdomsförbundet ”Sveriges unga vänster”. Vänster stod på den tiden för folkligt inflytande och reformvilja. Högern var liberalernas ursprungliga huvudmotståndare.

Vad som nu kommer att hända i svensk politik går knappast att spå. Men att höger vänstermotsättning av det slag som präglat många decennier kommer att mjukas upp är uppenbart.
https://wastberg.se/2018/12/da-var-hogern-motstandarna/

Ny USA-ambassadör till Sverige

Donald Trump har äntligen nominerat en ny ambassadör till Sverige. Den förra ambassadören, Azita Raji, fick lämna när Trump installerades som president. Det innebär att Sverige varit utan ambassadör i två år. David Lindwall, som är charge d’affair, har gjort ett lysande jobb som företrädare för USA, men det är ändå en nackdel att inte ha en ambassadör på plats.

Den som Trump nominerat är Ken Howery. Han är framgångsrik affärsman. Skälet till att han föreslagits är sannolikt att han i flera sammanhang är kompanjon till Peter Thiel, en stark Trump-supporter och en av de största bidragsgivarna till Trumps kampanj.  Ingenting tyder dock på att Ken Howery stött Trump. Ken Howery är 43 år – den yngste ambassadör USA haft i Sverige – och en person som arbetar mycket med att stötta start-up-företag genom Founders Fund.

Nomineringen måste dock godkännas av Senaten. Det kan ta flera månader.
https://en.wikipedia.org/wiki/Ken_Howery


Julklappsbok om Central Park – med svensk fotograf

En fin bok om alla Central Parks statyer har just kommit: ”The Statues of Central Park”. Initiativtagare till boken är den svenska fotografen Catarina Åström, som bor up-state New York, och som tagit bokens alla bilder.

Statyerna kan ses som ett okänt museum. Boken har förord av Park-Commissioner Mitchell Silver och texten är skriven av June Eding. Dock är det dominerande Catarina Åströms fina bilder som också gör det lätt att orientera sig.
https://www.amazon.com/Statues-Central-Park-June-Eding/dp/157826541X/
https://www.adlibris.com/se/bok/the-statues-of-central-park-9781578265411

Trevlig julklapp till den som är New York-intresserad!

72 platser i New York – många okända

Här är en riktigt rolig artikel där 72 newyorkare valt sin favoritplats. Allt från museer och krogar till okända små parker och det underjordiska gamla järnvägsstoppet vid Waldorf Astoria.
https://www.thecut.com/2018/12/reasons-to-love-new-york-2018.html

New Yorks bästa restauranger

Vilka krogar som är bäst i en stad kan man alltid diskutera. Själv brukar jag här främst skriva om nyöppnade och om lite mindre ställen i olika grannskap.

Krog-siten Zagat publicerade nyligen en lista på ”The 50 Best Restaurants in New York”. Att New Yorks bästa restauranger är bl a Le Bernadin, Jean-Georges, Gabriel Kreuther, 11 Madison Park är det lätt att hålla med om. Själv håller jag inte med om hela listan, men den ger ändå en bra orientering.https://www.zagat.com/l/restaurants-with-the-best-food-in-nyc

Svenskt i New York

Som vanligt inte så mycket svenskt i New York kring jul. Här några saker.
Allra viktigast är fortfarande Hilma af Klint-utställningen på Guggenheim – som pågår till 23 april.

Den som löpande vill uppdatera sig om svenska aktiviteter i New York kan följa det svenska generalkonsulatet på Facebook, Instagram, Twitter och Linkedin. Sök på
http://www.swedennewyork.com

På julafton är det stort svenskt julbord på Scandinavia House.
http://www.scandinaviahouse.org/events/christmas-buffet-2018/

The Radar Festival, 425 Lafayette Street, är sedan många år stor internationell teaterfestival. Norsk/franska Chambre Noir bygger på Sara Stridsbergs roman Drömfakulteten. Den spelas 9-13 januari.
http://frenchculture.org/events/9166-chambre-noire-plexus-polaire

Svenska Oscars-nominerade filmen ”Gräns” visas den 16 januari.
http://www.scandinaviahouse.org/events/border-grans/

Den svenska koreografen Charlotta Öfverholm kommer att med sitt danskompani Age on Stage uppträda den 6 januari på 126 E 13e gatan.
www.peridance.com

Den 17 januari spelar den lysande klassiske pianisten Per Tengstrand på Scandinavia house.
http://www.scandinaviahouse.org/events/music-on-park-ave-january-2018/

Den 17 januari uppträdet sångaren Anders Nilsson (Skogebrandt) på Rockwood Music Hall, på 196 Allen Str.
https://www.songkick.com/concerts/35823679-skogebrandt-at-rockwood-music-hall

Ett känt svenskt lakrits-godis – Kolsvart – finns nu på Dean & DeLuca!