23 februari 2018

Trump brädar Löfven i svenska medier
Faller dollarn ytterligare?
Sverige bygger murar
Demokratin hotas med valsedeln
800.000 ”drömmare” centrala i amerikansk debatt
Ett svenskt psykförsvar behövs
Kina tar steg mot det totalitära och mot världsherravälde
Trump lägger ner fler än 20 myndigheter
”Förut var jag brun, nu röstar jag på Socialdemokraterna”
Plankare ofta brottslingar
New York bygger en mängd nya hus med 80 våningar
New Yorks äldsta restauranger

Svenskt i New York

Trump brädar Löfven i svenska medier

2017 blev Donald Trump omnämnd 227.000 gånger i svenska medier, medan Sveriges statsminister blev det 83.000. Det speglar hur det är över hela världen. När jag förra året var några dagar i Bangkok kunde jag se hur Trump fanns på förstasidorna varje dag.

Förmodligen är Trump nöjd med detta. Att stå i centrum är hans ständiga strävan. Frågan är när människor börjar tröttna. Många man träffar i USA säger att de gjort det – likafullt är Trump det dominerande samtalsämnet.

 
Faller dollarn ytterligare?

Dollarn har hittills i år fallit med drygt 4 procent mot snittet av andra valutor. Det strider mot vad jag tidigare trott. USA:s ekonomi går fortfarandra bra och räntorna är stigande. Det talar för en stark dollar.

Vad som ligger bakom den försvagade valutan är svårt att säga. En viktig faktor är att den amerikanska statsskulden slår nya rekord. Donald Trump har både sagt att han vill ha en stark och en svag dollar. Oftast det sista – eftersom en svag dollar gynnar amerikansk export. Möjligen inrättar sig marknaden efter det.

Dollarn har under hela efterkrigstiden varit reservvaluta, d v s den valuta som används vid internationella transaktioner och alltid finns i centralbankernas valutareserver. Trumps vilja att minska handeln innebär ett hot mot dollarn som reservvaluta. Men frågan är om det finns några alternativ. Euron har stabiliserats men har en instabil historia som fortfarande skapar osäkerhet.

Den kinesiska valutan är inte transparent. Kina skapar dock just en ”olje-yuan”, d v s att man garanterar sin egen men också andra länders oljehandel med guld om den sker i kinesisk valuta. Det är uppenbart ett sätt att försöka försvaga dollarns internationella ställning.
https://www.thetrumpet.com/16266-chinas-new-gold-backed-oil-benchmark-to-deal-blow-to-us-dollar

Det land som har störst innehav av dollar är Kina. Det gör att det inte ligger i Kinas intresse att dollarn försvagas. Samtidigt ger det Kina makt över dollarkursen.

Även om jag inte tror att vi kommer att få ett kraftigt dollarfall, är osäkerhet långt större än tidigare.


Sverige bygger murar

Sverige bygger på flera sätt murar kring sig. Migrationsuppgörelsen 2015 kom efter rekordinvandring, men den utsagda ambitionen är att Sverige ska ligga på EU:s miniminivå. Dessutom tillämpas nu regler på så sätt att människor som arbetat här i flera år kan utvisas för att de har för låg lön. Studeranden, doktorander och ett antal IT-experter har inte fått tillåtelse att studera färdigt eller stanna.
https://www.di.se/debatt/debatt-jag-skams-for-sverige/

Nyligen har skatteverket föreslagit en ”exitskatt” som kommer att hindra svenskar att utvandra och utlänningar som vill investera i Sverige att komma hit. Utflyttningsskatten föreslogs i november av Skatteverket. Skatten innebär att den som flyttar till ett land utanför EU blir beskattad för latenta vinster i bolag och på värdepappersinnehav. Gåvor och arv som går till någon som är bosatt utomlands blir beskattade. Vi får alltså på nytt arvsskatt – men endast till släktingar i andra länder. Om ett företag vill växa utomlands måste oftast centralt placerade anställda flytta. Men det kommer att bli svårare med exitskatten.

Sverige är beroende av export och vi är ett litet land som borde vara öppet mot omvärlden – inte bygga murar.


Demokratin hotas med valsedeln

Demokratin i världen är på reträtt och varningslamporna blinkar. Det handlar inte om militärkupper eller ren diktatur. I stället har auktoritära rörelser i många länder folkligt stöd. Putin och Erdogan framstår därför som en förebild för dem som är skeptiska mot demokratin. Också Lag och Rättvisa i Polen och Fidez i Ungern har stöd av väljarna – liksom Chavez i Venezuela hade.
https://freedomhouse.org/report/freedom-world/freedom-world-2017

https://www.aftonbladet.se/ledare/a/bKzWpk/idag-avskaffas-demokratin-via-valsedeln

Jag har nyligen läst två väsentliga böcker:

De amerikanska forskarna Daniel Ziblatt och Steven Levitsky har skrivit ”How Democracies Die”, där man drar ut linjer från Trump och jämför en tänkbar amerikansk utveckling med vad som hänt i de länder som idag blir alltmer auktoritära.
https://www.amazon.com/How-Democracies-Die-Steven-Levitsky/dp/1524762938/

David Frum, tidigare talskrivaren åt George W. Bush, har skrivit ”Trumpocracy: The Corruption of the American Republic”, en bok som i hög grad handlar om hur Trump undergräver de demokratiska institutionerna och hur kritiken mot medierna får effekt.
https://www.amazon.com/Trumpocracy-Corruption-American-David-Frum/dp/0062796739/

Den svenska demokratin blir i år 100 år. I alltför liten grad tar vi detta viktiga jubileum som bas för en fördjupad diskussion. Riksdagen kommer att uppmärksamma de 100 åren och Kungliga biblioteket har ett ambitiöst kunskapsprojekt. Också i Storbritannien blir den allmänna och lika rösträtten 100 år. Där stimulerar det brittiska parlamentet till samtal om demokratins funktion och framtid. Det är vad som borde ske också i Sverige.
https://www.parliament.uk/vote100 


800.000 ”drömmare” centrala i amerikansk debatt

Dreamers kallas de 800.000 unga som kom till USA med illegalt invandrade föräldrar. De flesta är väl integrerade och kallas för drömmare därför att de omfattar ”The American Dream” och är rädda att tvingas lämna. Under Obamas presidentskap fick de rätt till tvååriga, förnyelsebara, arbetstillstånd och var skyddade från deportation. För att innefattas i programmet måste de dock visa att de inte begått brott

De har rätt till högre studier. I New York finansierade av staden och på många håll av privata stiftelser. Drygt 90 procent av ”The Dreamers” har jobb eller studerar. Den nuvarande administrationen vill upphäva dessa rättigheter och det framstår idag som den största debattfrågan i USA. En klar majoritet av amerikanerna stöder ”The Dreamers”:
https://nypost.com/2018/01/18/majority-of-voters-support-bill-that-would-let-dreamers-stay-in-us-poll/

 
Ett svenskt psykförsvar behövs


Mycket tyder på att Sverige är under informationsangrepp. Systematiskt sprids uppgifter i syfte att öka splittringen i landet och undergräva förtroendet för myndigheter, politiker och medier. Skulle vi råka in i en allvarlig kris eller i krig innebär detta att en potentiell fiende har en stark fördel.


Just därför är det bra att regeringen genomför försvarsberedningens förslag från december om att en självständig myndighet för psykförsvar ska återupprättas. Den gamla lades märkligt nog ner av alliansregeringen bara någon månad efter det första ”hybridkriget”, mellan Ryssland och Georgien.

Den nya myndigheten måste få breda uppgifter. Tyngdpunkten bör ligga i att avslöja och ge offentlighet åt informationsangrepp. Den måste värna om mediernas frihet från censur också i en krissituation. Andra världskrigets ingrepp mot svenska mediet får inte upprepas.

Dessutom bygger svenskt försvar på att vi får hjälp utifrån. Därför måste demokratiernas medier kunna verka i Sverige också i kris och krig. Det bör förberedas av den nya myndigheten.

Själv var jag under flera årtionden krigsplacerad som avdelningschef på den tidigare Styrelsen för Psykologiskt Försvar. Det gör att jag har en bakgrund att kunna skriva om detta:
https://www.di.se/debatt/olle-wastberg-sju-mal-for-psykforsvaret/


Kina tar steg mot det totalitära och mot världsherravälde

Efter höstens partikongress i Kina står det klart att den kinesiska diktaturen förändras. Både åt det totalitära håller och med en större vilja till internationell påverkan och kontroll. I Sydostasien utnyttjar man att Donald Trump stoppat frihandelsavtalet TPP. Det har skapat en öppning för Kina.

Mycket tyder också på att diktaturen Kina nu försöker utmana västvärlden ekonomiskt, politiskt, kulturellt och moraliskt.  På det ekonomiska området försöker man få kontroll över hamnar. Vi såg ett sådant exempel i Lysekil.
https://www.svd.se/kina-ar-inte-som-sovjet-det-ar-allvarligare

Xi Jinpings Kina vill påverka demokratin i omvärlden och saknar inte sympati såväl hos den yttersta vänstern som hos den yttersta högern.

USA följer vi nära i Sverige, men världens största land kan agera under ytan.

Ett land som är speciellt utsatt är den liberala demokratin Taiwan. Dess president Tsai representerar ett liberalt parti som har Taiwans självständighet på programmet, men vill samtidigt förbättra de ekonomiska och kulturella relationerna med Kina. Men Kinas president Xi har svarat henne att Kina ”kommer att besegra varje form av taiwanesisk självständighet.”

Taiwan är en förebild för många. Allt fler från Sydostasien emigrerar till Taiwan och allt fler unga väljer att studera där. Även vi i Sverige skulle kunna lära av Taiwans senaste reformer för att föra valda och väljare närmare varandra:
http://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2017/12/13/2003683881

Trump lägger ner fler än 20 myndigheter

Det amerikanska budgetunderskottet, liksom statsskulden, ökar mycket kraftigt eftersom Donald Trumps stora skattereform är ofinansierad. Trump har nu lagt sin budget och den innebär besparingar, dock inte på de stora utgiftsposterna. Tvärtom ökar militärkostnaderna.

Däremot läggs en hel rad – sannolikt fler än 20 – myndigheter ner. Den som läser listan ser tre tendenser: Myndigheter som på olika sätt underlättar för låginkomsttagare läggs ner, liksom miljömyndigheter och samtliga myndigheter som arbetar med stöd till kultur.
http://thehill.com/homenews/administration/373441-the-federal-programs-trump-proposes-cutting-in-2019-budget

Just när det gäller kulturen har de här besparingarna betydelse på små orter, men inte generellt i USA, eftersom kulturen har många privata finansieringskällor, vilket jag skrev om i somras:
https://www.svd.se/i-new-york-behover-inte-kulturen-lyssna-uppat


”Förut var jag brun, nu röstar jag på Socialdemokraterna”

Ovanstående uttalande kommer från Ingvar Kamprad. I början av 1970-talet arbetade jag en period nära honom för att skriva en skrift som han skulle stå bakom – om nyföretagande. Den blev inte av, men vi träffades många gånger och under en middag i Köpenhamn sa han just detta.

Det gjorde att när jag, drygt 20 år senare, var ansvarig utgivare för Expressen och vi fick en artikel om Kamprads nazistbakgrund förstod jag att det var sant, så vi publicerade den.

Som chef, många år senare, för Svenska institutet hade jag ett ansvar för Sverigebilden. Det är bara att konstatera att IKEA har betytt mer för en positiv Sverigebild än alla statliga insatser tillsammans.

Jag skriver här om detta och mina kontakter med Kamprad, inkluderat åtskilliga anekdoter:
https://kvartal.se/kommentar/rell0c4q3zg02glopgjp4r00owgwiw

 
Plankare ofta brottslingar

Ser att stockholmspolisen, åtminstone vid några tillfällen, nu följt SL:s biljettkontrollanter. Det var så New Yorks framgångsrika brottsbekämpning började. Polisen visiterade alla som togs för plankning och det visade sig att av tio var två antingen efterlysta eller hade vapen. Förhoppningsvis får också polisen i Stockholm rätt att visitera.

Men det som händer i New York just nu är att den vänstersinnade åklagaren på Manhattan, Cyrus Vance, har givit order om att plankning på tunnelbanan inte ska vara åtalbart. Inte ens borgmästaren Bill de Blasio som i stort sett tagit bort ingreppen mot livskvalitetsbrott är med på detta. Det har ju visat sig att också med den låga brottsligheten i New York idag så har brottslingar inte lust att betala T-baneavgift.
https://nypost.com/2018/02/06/de-blasio-doesnt-like-plan-to-let-subway-turnstile-jumpers-go-free/

 
New York bygger en mängd nya hus med 80 våningar

Var och en som besöker New York ser att det byggs en mängd nya skyskrapor. Flera blir högre än Empire State Buildings 380 meter. Några blir ca 80 våningar höga. De flesta av dessa nybyggen ligger antingen kring 57e gatan eller mot Hudson River.

Byggena startades under Michael Bloombergs borgmästarperiod och bidrar till röran i newyork-trafiken. Naturligtvis har det vart mycket omdebatterat att man bryter New Yorks klassiska sky-line och delvis skymmer klassiska byggnader som Lincoln Center och Empire State Building.

Här är en karta över de 22 hus som kommer att vara de högsta i New York:
https://ny.curbed.com/maps/new-york-skyscraper-construction-supertalls


New Yorks äldsta restauranger

New York har alltid varit en restaurangstad och det finns uppåt 30 krogar som funnits i över 100 år. Här är några som är bra och trevliga:

Allra äldst är Fraunces Tavern från 1762 där bla George Washington ätit middag. Ligger i Financial District och serverar mycket traditionell amerikansk mat
http://www.frauncestavern.com
 
Delmonicos från början av 1800-talet är fortfarande en populär krog, i wall-street-området. Klassisk amerikansk meny.
https://www.delmonicosrestaurant.com
 
P.J. Clarke’s på Tredje Avenyn, Upper East Side, är en av mina egna New York-favoriter. Ostron och hamburgare.
pjclarkes.com
 
Peter Luger’s Steakhouse i Williamsburg, Brooklyn, är från 1887 och fortfarande New Yorks bästa steakhouse.
https://peterluger.com
 
Katz Delicatessen brukar få  på besök i New York missa. Judisk mat från 1888 och framåt. Ingen lyxkrog, men en intensiv stämning. Lower East Side.
https://katzsdelicatessen.com
 
Rao’s  från 1896 är Harlems äldsta krog. Bara 12 bord, ofta fyllda med kändisar.
raosrestaurants.com
 
Barbetta’s i teaterdistriktet är den enda restaurang i New York som i över hundra år ägts av samma familj. Bra italiensk mat i charmiga gamla lokaler. Populär hos familjen Clinton.
barbettarestaurant.com
 
En klassiker är fiskrestaurangen Grand Central Oyster Bar
http://www.oysterbarny.com
 
 
Svenskt i New York

En hel del svenskt i New York närmaste månaden. Den som löpande vill uppdatera sig om svenska aktiviteter i New York kan följa det svenska generalkonsulatet på Facebook, Instagram och Twitter. Sök på
http://www.swedennewyork.com
 
Den som vill se svenska medodifestivalen kan göra de den 10 mars på Tonic Bar, Times Sqare. Arrangerat av Swedes in New York.
http://tonicwest.com/home

Konstnären Johan Wahlströms utställning Life Is Good öppnar 15 mars på Georges Bergès Gallery i SoHo
https://www.bergesgallery.com

Ingmar Bergman Retrospective på Film Forum fram till 2 mars
https://filmforum.org/series/ingmar-bergman-centennial-retrospective-series

Svenske DJ:n Alesso uppträder på  Brooklyn Warehouse 2 och 3 mars
https://www.facebook.com/events/1981667505389512/

Sirintip uppför sin blandning av jazz/pop/electronic på klassiska Joe’s Pub 7 mars
https://www.publictheater.org/en/Search/?q=sirintip

På största årliga konstutställningen The Armory Show, 8-11 mars, är Galleri Wetterling som vanligt med. 
https://www.thearmoryshow.com/exhibitors/insights/wetterling

The New Art Dealers Alliance går av stapeln 8-11 mars på Skylight, Clarkson Sq i SoHo, med bl a de svenska gallerierna Belenius och Loyal.
https://www.newartdealers.org/fairs/2018/new-york/exhibitors

På Independent Art Fair, 9-11 mars, representeras Sverige av galleriet Andréhn-Schiptjenko. Spring Studios, Tribeca
http://www.independenthq.com/galleries/andrehn-schiptjenko

Singer-songwriter Alice Boman uppträder på Murmrr in Brooklyn 26 mars och på The McKittrick Hotel , en bar och teater i Chelsea, den 27 mars.
https://mckittrickhotel.com/