19 DECEMBER 2017

19 DECEMBER 2017

Donald Trump förändrar mycket
Antisemitismen håller på att bli en del av Sverigebilden
Byggkris på gång?
Färre studenter söker sig till USA
New Yorks brottsbekämpning har skapat god ekonomi
Tomma butikslokaler
”Jul” contra ”helg” – Trump tar ställning
Marcus Samuelsson öppnar i Newark
Julklappsböcker?
Dricks i New York – till jul
Lyxkrogar: The Pool, The Grill, Lobster Club
Svenskt i New York

Donald Trump förändrar mycket

Donald Trump har inte fått igenom mycket av det han lovade i valrörelsen: Obamacare finns kvar, någon mur har inte byggts mot Mexico. Ett vallöfte har han dock hållit minutiöst: En amerikansk president ska vara ”unpredictable”.

Trump beskrev sig i valrörelsen som en lysande förhandlare. Men det har inte fungerat med den amerikanska kongressen. Däremot fattar en regering många beslut på egen hand. (En svensk regering tar årligen över 10.000 beslut som inte ska gå till riksdagen.) När det gäller miljöfrågor, utbildning, invandring, den statliga arbetsmarknaden och domstolssystemet har Trump-administrationen fattat omvälvande beslut.
https://www.washingtonpost.com/politics/how-trump-is-really-changing-things/2017/11/25/a5dbc1b2-d1f4-11e7-a87b-47f14b73162a_story.html

Att Trump är populär i det amerikanska näringslivet beror främst på att han genomfört omfattande avregleringar. Nästa steg kommer sannolikt i vår när den amerikanska riksbanken – Federal Reserve – får en ny chef, Jerome Powell, som är känd för just avreglering. Det kommer att bidra till börsuppgång, men minskad reglering av finansföretagens risktagande ökar riskerna för en ny finanskrasch.


Antisemitismen håller på att bli en del av Sverigebilden
 
Redan när jag arbetade för Sverige i New York i början av 2000-talet mötte jag judiska föräldrar som var oroliga för att sända sina barn att studera i Malmö/Lund eftersom de läst om antisemitismen i Malmö. 2010 varnade Simon Wiesenthal Center judar från att resa till Malmö.  När jag 2011 gick runt i Vita huset, State Departement och Kongressen för samtal om Raoul Wallenberg 100 år tog samtliga jag mötte upp antisemitismen i Malmö. Obama sände sin ambassadör mot antisemitism till Malmö 2012 och 2015.
 
En hel del bra sker i Malmö: Kippavandringarna, den offentliga chanukka-ceremonin på Stora Torget och den positiva samverkan mellan rabbinen och en av imamerna. Och det fantastiska initiativet av Siavosh Derakhti : Organisationen ”Unga muslimer mot antisemitism”.
 
De allvarliga antisemitiska angreppen visar att Sverige inte agerat med kraft och tydlighet. Att inte stat och kommun tar det totala ansvaret för säkerhet kring synagogor och Hillelskolan är en del av skandalen. Än värre att organisationer som sprider antisemitism får statliga och kommunala bidrag.
 
Nazistiska Nordiska Motståndsrörelsen har flyttat fram positionerna och fått mer uppmärksamhet. De senaste antisemitiska attackerna kommer dock från nyinvandrade muslimer. Många har vuxit upp i länder där antisemitismen frodas och ingår i skolundervisningen.
 
Kunskap och utbildning är helt centralt för att vi ska kunna slippa antisemitismen. Europaparlamentarikern Jasenko Selimovic skriver alldeles utmärkt om att nya invånare i Sverige måste få kunskap om Förintelsen – liksom om kommunistiska folkmord.
https://www.vk.se/2169217/forsta-europeiska-tragedier

De senaste antisemitiska attackerna har blivit mycket uppmärksammade i USA. Att Sverige inte kommer till rätta med antisemitismen är starkt negativt för bilden av vårt land.
 
Svenska journalisten Paulina Neuding skriver en artikel, som alla bör läsa, i New York Times, med en kombination av analys och åtgärdsförslag:
https://www.nytimes.com/2017/12/14/opinion/sweden-antisemitism-jews.html


Byggkris på gång?

Utvecklingen på bostads- och byggmarknaderna står i centrum för mediernas ekonomiska rapportering just nu. Är vi på väg mot en krasch?

Vi bygger för närvarande mer än på många årtionden. Men bostadsbristen är fortfarande stor. Det gör att det är vårt att tro att vi står inför en riktig krasch

Att efterfrågan på bostäder minskar beror på priserna. Hyror på 12-15.000 kr i månaden för en nybyggd trea i Stockholm är inte lite.

Problemet är inte att det byggs för mycket, utan att det som byggs är dyrt. Sverige bygger – enligt statistikorganet Eurostat dyrast i Europa. När jag för några år sedan arbetade med Nybyggarkommissionen kunde vi konstatera att skälen till de höga kostnaderna dels var byråkratin – att det kunde ta tio år från markanvisning till färdigt hus – dels bristen på konkurrens. Samma byggregler över hela landet skulle vara ett viktigt steg för att göra det möjligt för utländska företag att komma in och konkurrera.

Sedan kunde vi också visa på avsaknaden av helhetssyn. Bostadsbyggandet berör hela tio statsråd. Det kräver att bostadsförsörjningen – med Göran Perssons ord – måste vara en ”statsministerfråga”.
https://nybyggarkommissionendotse.wordpress.com

Just bristen på samordning märks idag. Bankerna tillämpar numera ett skuldkvotstak när de ska låna ut. Motiverat, men om det kombineras med statligt amorteringskrav innebär det minskad efterfrågan. Till det kommer det förslag som nu bearbetas i finansdepartementet och som innebär att avdragsrätten för räntor tas bort för företag. Eftersom lånat kapital är nödvändigt för att bygga innebär det att det blir ännu dyrare. Dessutom ökar incitamenten för byggföretag att inte bygga hyresrätter, utan att få igen pengarna genom att sälja de nybyggda husen som bostadsrätter.

Byggföretaget Veidekke har gjort en utmärkt rapport över byggkonjunkturen och byggandets förutsättningar.
http://veidekke.se/incoming/article26126.ece/binary/Den%20svenska%20bostadsmarknaden,%20nr2%202017


Färre studenter söker sig till USA

Högsta domstolen i USA har tillfälligt godkänt Donald Trumps tidigare stoppade inreseförbud för medborgare från sex ”muslimska” länder. Bland de effekter detta får är att färre söker sig till amerikanska universitet.

USA har länge varit mycket attraktivt för utländska studenter. Detta tycks nu minska. Det finns flera skäl – dels rent ekonomiska, dels att andra länder, främst Australien blivit framgångsrika i att exportera utbildning.
https://www.nytimes.com/2017/11/13/us/fewer-foreign-students-coming-to-us.html

Trumpadministrationens arbete på att försvåra för utlänningar att få visum får också effekt. Detta gäller även svenskar. Jag får många samtal om detta, men kan inte hjälpa till. USA:s utrikesdepartement har gett ambassaderna instruktioner att vara extra noggranna. Det drabbar mest dem som har namn med klang från Mellanöstern eller har föräldrar som är födda i arabländer. De får som regel studerandevisum, men det tar extra lång tid.

Dock styr inte Vita huset över universiteten och kvaliteten är fortfarande hög.

 
New Yorks brottsbekämpning har skapat god ekonomi

Nyligen inträffade två våldsamma rån i Central Park i New York. Det ledde till rubriker i medierna. Rån i Central Park är numera ovanligt. För 30 år sedan var det något som skedde nästan dagligen.

Antalet mord i New York har gått ner från 2.245 1990 till 271 hittills i år. I ett talande reportage i New York Post visar man hur i det i ett av de värst utsatta områdena i Brooklyn i början av 1990-talet inträffade ett mord var 22 minut, medan det i år skett 11 mord i samma distrikt. Mycket, men en oerhörd skillnad.
https://nypost.com/2017/12/13/the-reign-of-terror-when-murder-was-king-of-new-york-in-the-80s-and-90s/

För den som missat det: Jag skrev nyligen en rätt grundlig essä om hur den framgångsrika brottsbekämpningen i New York fungerar:
https://kvartal.se/essaer/nolltolerans-r-mer-n-bara-batonger

Intressant nog mötte artikeln en del invändningar. Någon skrev att det var New Yorks förbättrade ekonomi som lett till den minskade kriminaliteten. I själva verket är det tvärtom. I och med att brottsligheten gått ner med över 80 procent har New York blivit mer attraktivt både som turistdestination och för investerare.


Tomma butikslokaler


Varuhuset Lord & Tailor har ett stort hus på Fifth Avenue. Nu säljer man det, behåller de två understa våningarna och resten av huset blir bostadsrätter.

Det är talande. Bara i några kvarter på Upper East Side – mellan Första och Tredje avenyn och mellan 57:e och 95:e gatan står 145 butikslokaler tomma. Bilden är densamma över större delen av New York.
https://www.nytimes.com/2017/04/15/business/retail-industry.html?ref=business 

Det som händer är att hyrorna går upp. De ekonomiska tiderna är goda och fastighetsägarna satsar på att hyra ut till kontor, snarare än butiker. Allra viktigast är e-handelns expansion. Ser vi på USA som helhet har på ett år 100.000 butiksanställda blivit av med jobben. 9.000 butiker väntas stänga ner i år. De butiker som finns kvar krymper ytorna och blir mer av skyltfönster.
https://www.di.se/nyheter/michael-storakers-vi-underskattar-e-handelns-kraft/

Handeln i USA kring Thanksgiving slog nya rekord – men via nätet. Fler besökte affärer än tidigare. Men de handlade inte där, utan tittade på varor, tog upp mobilen och beställde. Också i Sverige växer e-handeln snabbt och med all sannolikhet därmed butiksdöden.
 

”Jul” contra ”helg” – Trump tar ställning

När vi kom till New York lärde vi oss att man ska önska ”Happy Holidays!” inte ”Merry Christmas!”. Det är naturligt i en mångkulturell stad.

Barack Obama sände ut julkort där han önskade ”A Joyous Holiday Season”. Men Donald Trump uttalade sig redan för flera år sedan mot att man inte önskade just God jul och i år har han sänt julkort med den traditionella texten ”Merry Christmas and a Happy New Year!”.

De flesta av oss svenskar har ju vuxit upp med julgran och kanske julotta. Men de flesta svenska sedvänjor har utländsk bakgrund. Julgranen är en tradition importerad från Tyskland. Och julmust, risgrynsgröt, chokladbitar etc bygger på import. För att inte tala om alla som har amerikanska Kalle Anka som en del av sina jultraditioner.
https://www.dn.se/ledare/kolumner/jul-med-smak-av-manga-kulturer/


Marcus Samuelsson öppnar i Newark

Många svenskar som kommer till USA landar på Newark men få besöker staden. Newark är New Jerseys största och USA:s 65:e största stad.

Newark var länge känd för brottslighet och korruption. 1996 rankade tidningen Time Newark som ”The most dangerous city in the nation”. Demokraten Cory Booker – nu ofta nämnd som presidentkandidat – valdes 2002 till borgmästare. Hans första åtgärd var att bekämpa brottsligheten genom nytt polisarbete – inspirerat av New York – och fler synliga poliser. Dessutom skedde en stor upprustning av skolväsendet.

Nu börjar människor se det positiva med Newark.  Newark Museum är New Jerseys största museum med verk av kända konstnärer och en samling afrikansk konst. På New Jersey Performing ArtCenter sätts operor, teater och musikaler upp.

Newarks Ferry Street är fullpackad med latinamerikanska och portugisiska restauranger. En signal om att något bra verkligen är på gång i Newark är att Marcus Samuelsson nu öppnar en restaurang. Många hoppas att den – som hans Red Rooster i Harlem gjorde när den öppnade 2001 – ska innebära ett socialt genombrott för området.
http://www.grubstreet.com/2017/11/marcus-b-and-p-opening-newark.html

 
Julklappsböcker?

Vill passa på att inför julen göra reklam för två böcker jag vart inblandad i:

”Folkstyret i rädslans tid” har Daniel Lindvall och mig själv som författare. Den analyserar den framväxande auktoritära populismen och försöker ge ett program för hur vi ska slippa den i Sverige.
http://fritanke.se/bocker/folkstyret-i-radslans-tid/

”Hela Stockholms Isaak Hirsch” av Anders Johnson handlar om en av sekelskiftets främsta entreprenörer (som dessutom råkar vara min morfarsfarbror). Den ger en fin bild av hur det moderna Stockholm växte fram
https://www.adlibris.com/se/bok/hela-stockholms-isaak-hirsch-grosshandlare-byggherre-donator-1843-1917-9789100173425


Dricks i New York – till jul

I USA betalar man dricks – på de flesta krogar, men också till frisör, bud etc. Till jul bör den som bor i lägenhet betala till anställda i huset, ibland mycket pengar. Här är en guide som ger insikt i vad det handlar om.
https://www.realsimple.com/work-life/money/money-etiquette/holiday-tipping-giving-checklist

När vi bodde i New York insåg vi att om inte tidningsbudet fick minst 20 dollar fanns det risk att tidningen inte distribuerades på trappan i plastpåse när det var skyfall.

 
Lyxkrogar: The Pool, The Grill, Lobster Club

Restaurangen The Four Seasons i Seagram Building vid Park Avenue var länge nr ett bland lyxrestauranger i New York. Interiört designad av Ludwig Mies van der Rohe och Philip Johnson, med tavlor av Mark Rothko och Jackson Pollock på väggarna. Förra året stängde den dock.

Nu har tre krogar öppnat i de gamla lokalerna. Köttrestaurangen The Grill, fiskrestaurangen The Pool och japanska The Lobster Club. De karaktäriserades nyligen av Wine Spectator som ”New York’s hottest restaurants”. Alla är femstjärniga lyxkrogar och främst The Pool har mycket genomarbetad meny. Dock inte riktigt värt priset även om man avstår från det dyraste vinet, 12.000 dollar.
thegrillnewyork.com
thepoolnewyork.com
thelobsterclub.com


Svenskt i New York

Nedanstående är ett litet urval av det svenska i New York närmaste månaden. Den som löpande vill uppdatera sig om svenska aktiviteter i New York kan följa det svenska generalkonsulatet på Facebook, Instagram och Twitter. Sök på
http://www.swedennewyork.com

Tomas Janzon Trio framträder regelbundet i New York med jazzmusik. Närmast 12 januari på Bar Thalia, Broadway/95th:
https://www.symphonyspace.org/event/9602/tomas-janzon-trio

Psykologen och skribenten Jonas Thornell håller föredrag och läser poesi av klassiska svenska poeter, 17 januari i Svenska kyrkan.
https://www.svenskakyrkan.se/newyork

Eric Prydz spelar på klubben Output i Brooklyn den 1 januari. 
http://outputclub.com/#post-5144

På Scandinavia House visas i slutet av januari svenska stumfilmer från 1917-24:
http://www.scandinaviahouse.org/events/swedish-challenge-silent-cinema-2/

10 januari har Mikael Karlssons opera The Echo Drift världspremiär på Baruch Performing Arts Center.
http://prototypefestival.org/show/the-echo-drift/

Svenska Cathrine Evers är restaurangchef på kvalitetskrogen Jean-Georges. Men hon har också en fin stiftelse för cancerforskning. Den som skänker innan jul kan räkna med att Evers familj matchar krona för krona.
www.cathrinesstiftelse.se