Extra nyhetsbrev, böcker

”Folkstyret i rädslans tid”

Varningslamporna blinkar för demokratin. Därför behövs reformer för att modernisera de demokratiska funktionerna. Det är vad vår nya bok handlar om.

Använder du den här länken kan du köpa boken billigt, 174 kr.
http://fritanke.se/friends/wastberg/   
 
Populisternas framgångar förklarliga
De auktoritära populisterna, i olika partipolitiska tappningar, samlar ungefär en tredjedel av rösterna i Europa. Och Donald Trump vann i USA. Det är helt klart att förutsättningarna för demokratin förändrats. 

I amerikansk debatt har det talats om ”The Weimar Moment” och ingenting tyder på att krisen är tillfällig.

Samtidigt beror de auktoritära populistenas framgångar på att de lyckats fånga upp de känslor av maktlöshet och utanförskap som mänga människor känner. Därför måste demokratin utvecklats. Under lanseringen av boken på ett seminarium idag instämde faktiskt såväl Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg som den sverigedemokratiska riksdagsledamoten Paula Bieler i (olika) delar av våra slutsatser.

Klyftan väljare/valda ökar
1952 hade Sverige 7 miljoner invånare och ca 200 000 personer ett politiskt förtroendeuppdrag på kommunal nivå. Med kommunsammanslagningarna minskade antalet drastiskt. I slutet på 1980-talet hade fortfarander runt 75 000 svenskar ett politiskt uppdrag.  Sedan satte nämndsammanslagningarna fart och allt fler frågor lades direkt under kommunstyrelsen. Dessutom är det färre personer som samlat på sig många uppdrag.  Idag är det endast ca 36 000 som har förtroendeuppdrag. Vad vi ser är en elitisering och maktkoncentration.

Allt färre vet namnet på sina företrädare eller träffar dem på bussen. Detta måste kompenseras genom reformer som gör att människor kan göra sin röst hörd också mellan valen. Vi skisserar sådana i boken.

Utanförskapet gav Donald Trump segern

Trump fick visserligen inte flest röster i det amerikanska valet förra året, men han vann i tillräckligt många delstater för att bli president – med förödande verkningar.  Hans anhängare är dock tämligen nöjda och man ska inte totalt utesluta att han blir omvald 2020. Vad Trumps seger lär oss har jag utvecklat i en essä i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/olle-wastberg-sa-kan-vi-ratt-forsta-donald-trump-for-att-minska-missnojet-i-sverige/


”Hela Stockholms Isaak Hirsch”

Isaak Hirsch (1843-1917) var en av sin tids mest kända stockholmare, grosshandlare, byggherre och donator. Han var en fantastisk entreprenör, inblandad i nyföretagande och i Stockholms utveckling. (Dessutom är jag hans brors barnbarnsbarn.)

Anders Johnssons bok ger insikt i Stockholms utveckling, i det judiska Stockholm i slutet av 1800-talet och i den tidens nöjesliv, som Isaak Hirsch också var starkt delaktig i – bl a som skapare av Oscarsteatern. Boken är läsvärd och bildande:
https://www.adlibris.com/se/bok/hela-stockholms-isaak-hirsch-grosshandlare-byggherre-donator-1843-1917-978910017342

Isaak Hirsch var mycket generös, gav ständigt pengar till tiggare men också till olika ideella projekt. Större delen av hans kvarlåtenskap gick till Stiftelsens Isaak Hirschs minne där jag är styrelseordförande. Vi erbjuder bostäder och stöd som gör det möjligt för äldre stockholmare med begränsade ekonomiska resurser att leva ett värdigt liv. Verksamheten, som drivs utan vinstintresse, omfattar cirka 330 hyresgäster i stiftelsens fastigheter på Kungsholmen och i Vasastan i Stockholm.
www.sihm.se