24 AUGUSTI 2017

USA är större än Trump
Att förstå Trump
I väntan på en ny finanskrasch
Dollarn faller…
Jag bojkottar inte Bokmässan
Vi borde lära av USA om bibliotek
Interna konflikter kan vara bra för partier
Tomt i korridorerna i Vita huset och departementen
”Fake News” expanderar
Byggkonkurrens är det som behövs
Odlingar i New York
Heta krognyheter i New York
Konstnären Karin Broos på USA-turné
Svenskt i New York

USA är större än Trump

Allt kring USA tycks just nu – av naturliga skäl – handla om Donald Trump. Men man ska komma ihåg att USA är en federation av 50 stater där den federala makten är relativt svag, naturligtvis frånsett från utrikespolitiken. Den offentliga sektorn, om man bortser från militären, är under 30 procent (att jämföra med 50 procent i Sverige). Det gör människors vardag inte är särskilt beroende av Vita huset.

Trump har dock inneburit ett förändrat samhällsklimat och situationen för invandrade har i många delar av USA blivit plågsam.


Att Trump helt dominerar i medierna, innebär inte att han gör det i vardagen:
https://www.svd.se/i-new-york-talar-man-om-tunnelbanan-inte-trump


Att förstå Trump

För den som följer vad Trump gör och uttalar är det märkligt att han blev vald och att han fortfarande har stöd. Jag skrev nyligen en essä i Dagens Nyheter, grundad på min läsning av den ledande republikanske politikern Newt Gingrichs nya Trump-hyllande bok ”Understanding Trump”.
https://www.amazon.com/Understanding-Trump-Newt-Gingrich

Ska vi undvika en ”svensk Trump” har vi en del att fundera över. Den allra viktigaste meningen i ”Understanding Trump” lyder: ”Trump förstod att de flesta amerikaner ansåg att de inte blev lyssnade på”. Det stämmer också med en undersökning för några månader sedan där 80 procent av Trumpväljarna menade att kritik av Trump var angrepp på ”sådana som jag”.

Det här bör vi lära av i Sverige. I den statliga Demokratiutredningen kunde vi visa att bara 20 procent av svenskarna anser att de har något inflytande mellan valen.
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/olle-wastberg-sa-kan-vi-ratt-forsta-donald-trump-for-att-minska-missnojet-i-sverige/

 
I väntan på en ny finanskrasch

Förr kom finanskriserna ungefär vart hundrade år. Från tulpanbubblan 1637, till 1700-talets Mississippi-bubbla, ”den stora paniken” år 1873 och 1930-talsdepressionen. Numera tycks det gå fortare. Sedan 2008 har ekonomin utvecklats i huvudsak positivt. Det är dock farligt att dra slutsatser.

Den kunniga amerikanska riksbankschefen Janet Yellen uttalade märkligt nog i en intervju nyligen att vi inte behöver oroa oss för en ny finansiell kris under vår livstid.
https://www.thefiscaltimes.com/2017/06/27/Why-Janet-Yellen-Says-We-Dont-Have-Worry-About-Another-Financial-Crisis

Det är inget nytt. År 2000 hävdade Wall Street Journal att vi hade fått en ”ny ekonomi” och att konjunkturcyklerna besegrats. Det skulle inte komma en lågkonjunktur; de goda tiderna kommer att vara för evigt. Också Yellens företrädare Alan Greenspan menade ungefär samtidigt att digitaliseringen lett till produktivitetsförändringar som totalt förändrat ekonomin och gör att vi kan slippa nya kriser. Ett drygt år senare kraschade IT-marknaden och börserna föll över hela världen, arbetslösheten ökade och tillväxten minskade.
 
Sommaren 2007 var siffrorna – liksom nu – starka, arbetslösheten låg och marknaderna uppblåsta. Optimismen sammanfattades i ett tal av Federal Reserve-chefen Ben Bernanke ett par år tidigare; ekonomin rattades nu så skickligt att någon egentlig risk för stora kriser inte längre förelåg. 2008 kom efterkrigstidens värsta finanskrasch.

I de flesta fall har en drastisk nedgång i ekonomin föregåtts av föreställningar om oövervinnerlighet.
 
 
Dollarn faller…

 
Åtskilliga gånger senaste åren har jag skrivit att dollarn troligen kommer att öka i värde i förhållande till kronan. Det stämde en god stund, men nu har utvecklingen vänt. När Donald Trump var nyvald stod dollarn i 9.40, nu i drygt 8 kr.
 
Den försvagade dollarn beror dels på att Donald Trumps skattereform och stora satsning på infrastrukturen inte blir av, dels på att marknaden tror att ränteökningar i stort sett kommer att utebli. Det politiska kaoset kring Trump underlättar heller inte.
 
För amerikansk ekonomi innebär en svagare dollar fördelar. Exporten gynnas. För Sverige gäller motsatsen; svenska exportvaror missgynnas. Däremot blir importen billigare.
 
Att spå om valutors framtid är alltid svårt, och när det gäller dollarn nu svårare än någonsin. Jag skulle dock tro att den amerikanska styrräntan höjs en eller två gånger under hösten. Det kommer att stärka dollarn.
 

Jag bojkottar inte Bokmässan
 
Bokmässan i Göteborg har för andra gången släppt in högerextremistiska, förintelseförnekande, främlingsfientliga tidskriften Nya tider. Jag kan förstå dem som känner obehag att vistas i samma lokaler som Nya tider. Själv tänker jag dock inte bojkotta, utan är där och deltar i några seminarier:
https://bokmassan.se/for-besokare/program/
 
Svenska Pens ordförande Elisabeth Åsbrink, som ju skrivit flera böcker om nazismen och hur nynazismen direkt efter kriget organiserades genom Per Engdahls Malmö-rörelsen, har skrivit om varför yttrandefrihetsorganisationen Svenska Pen deltar i Bokmässan. Extremistorganisationerna – vare sig de är extremhöger eller islamistiska ska inte få hindra det offentliga samtalet:
http://www.dn.se/kultur-noje/elisabeth-asbrink-om-att-svenska-pen-narvarar-pa-bokmassan-maxad-frihet-skyddar-mot-extremism/

Jag själv deltar eftersom jag – tillsammans med Daniel Lindvall – kommer med boken ”Folkstyret i rädslans tid”.
http://fritanke.se/bocker/folkstyret-i-radslans-tid/
 
Det är en bok som förklarar den auktoritära populismens stigande popularitet och vad vi kan göra för att bryta utvecklingen. Självklart är en mässa där de auktoritära populisterna huserar i ett hörn en riktig plats att diskutera och föra fram det vi säger i boken.
 
 
Interna konflikter kan vara bra för partier

Konflikter inom politiska partiet blir ofta uppmärksammade. Samtidigt kan rimligen ett politiskt parti inte vara en tvångströja för medlemmar och förtroendevalda.  Diskussionerna inom politiska partier är ett sätt både att fånga upp opinioner, anpassa politiken till samhällsutvecklingen och förnya programmen.

Därför borde man inte se så negativt på interna utmaningar av olika slag. I ett läge då partierna medlemsmässigt förvandlats till spillror av vad de varit kan en öppen debatt inom ett parti sända en signal om att det går att påverka genom att bli medlem. Det kräver en öppen hållning från partiledningarna. 
http://www.tidningen.nu/oppenhet-eller-konflikt/


Tomt i korridorerna i Vita huset och departementen
 
USA har ju ett ”spoil system” vilket innebär att alla chefstjänster byts när en ny administration tillträder. Men ingen amerikansk president har haft så svårt att fylla de tomma positionerna som Donald Trump. Den nya administrationen har fått många att lämna och man har varken haft förmågan eller rekrytera nya. New York Times gjorde i somras en ordentlig genomgång av hur det ser ut i den federala ledningen.
https://www.nytimes.com/interactive/2017/07/17/us/politics/trump-appointments.html

I praktiken innebär detta att USA – om kriser kommer – har både lägre analysförmåga och mindre kapacitet att fatta övervägda beslut. Mycket kommer att hänga på presidentens omedelbara reaktioner. Detta är ett av flera skäl till att krigsriskerna ökat med Trump.

Allra tydligast är detta i utrikesdepartementet där 20 av de 22 ledande positionerna som ” assistant secretary” står tomma. 30 procent av alla ambassadörsposter är obesatta. Det gäller också Sverige som inte har någon amerikansk ambassadör. (Dock i David Lindwall en mycket kompetent chargé d’affaires.) Sverige kommer sannolikt att stå utan ambassadör i närmare två år.


”Fake News” expanderar

”Fake news” är något som funnits i hela skriftspråket historia. Allt från Peder Svarts propagandaskrift från 1560 om ”Gustav Vasas äventyr i Dalarna” till ”Flat earth society” och att terrorattacken i New York den 11 september skulle varit ett insiderjobb.

När Donald Trump i februari gjorde sitt utfall om ett påstått terroristdåd i Sverige skrev Jimmie Åkesson och Mattias Karlsson en artikel i Wall Street Journal där de instämde med Trump. Den delades fyra miljoner gånger och  justitieminister Morgan Johansson bemötande någon dag senare delades åtta tusen gånger.
 
Så ser det ut. Nätet översköljer alla med påståenden. Därför är ett av de viktigaste förslagen vi lade i Demokratiutredningens att källkritik ska få en långt mer central roll i både lärarutbildningen och skolorna.
http://www.expressen.se/kultur/josefssons-felaktigheter-paminner-om-vikten-av-kallkritik/
 

Byggkonkurrens är det som behövs
 
Även om det byggs mer än förut, byggs det fortfarande för lite. Och för få hyreslägenheter. Nyss kom en statlig utredning med förslag om att ”presumtionshyror” – hyresvärden ska få ut byggkostnaderna med rimlig avkastning – ska bli mer permanenta och kunna räknas upp under hyresperioden. Utredaren konstaterar också att hyrorna i nyproduktionen genom systemet med presumtionshyror nu är så höga att lägenheterna är svåra att hyra ut.
 
Problemet ligger inte i första hand i hyressystemet, utan i att Sverige – enligt EU-statistiken – bygger dyrast i Europa. Det beror i hög grad på omfattande byråkrati och brist på konkurrens. Och det hänger ihop. När det kan ta tio år från markanvisning till färdigt hus blir det svårt för småföretag att konkurrera och utländska företag håller sig borta. Att grannkommuner har olika byggregler sänder signalen att man måste vara djupt involverad i systemet för att kunna ge sig in. Dessutom minskar chanserna till rationellt byggande.
 
Allt detta gör också att incitamenten är starka för byggherrarna att omedelbart sälja det färdiga huset till bostadsrättsförening och därmed få in pengarna med en gång.
 
Till det kommer aktuella förslag om att ta bort eller minska företags avdragsrätt för räntor. Eftersom de flesta hus byggs med lånat kapital, innebär ett sådant beslut att byggföretagen inte vill ligga med lån för länge, utan säljer till bostadsrätter.
 
Vi behöver en politik som koncentrerar sig på att skapa konkurrens. Att öka möjligheten till ännu högre hyror löser inga problem.
https://www.svd.se/hoga-nyproduktionshyror-loser-inte-bostadskrisen
 
 
Vi borde lära av USA om bibliotek

Det brukar sägas att i USA finns det ett Starbucks-kafé i varje gathörn. Det intressanta är att det finns 6000 fler bibliotek än Starbucks. Biblioteken är starka i USA.
http://www.theatlanticcities.com/neighborhoods/2013/06/every-library-and-museum-america-mapped/5826/

Nyligen hade New York Post ett upprört reportage om att de flesta skolor i Harlem inte hade någon bibliotekarie, vilket alla skolor ska ha. Det borde vi ta efter i Sverige, där skolbiblioteken blir allt färre och spelar allt mindre roll i undervisningen.
http://nypost.com/2017/08/04/doe-fails-to-provide-harlem-schools-with-librarians-activists/


Odlingar i New York

Det finns gott om små trädgårdar i New York. Och den som vill köpa grönsaker – oftast ekologiska – kan göra det på flera ställen. Bäst är Greenmarket på Union Square.

Dock finns det förvånansvärt många ställen:
https://www.grownyc.org


Heta krognyheter i New York

Zagat är ju USA:s Guide Michelin. Zagat listar alla krogar i New York och bedömer dem. Den matintresserade som kommer till New York bör skaffa den.

Nu har Zagat gjort en lista på de hetaste nykomlingarna bland New Yorks restauranger. Den är 20 krogar som öppnat under de senaste 18 månaderna. Av naturliga skäl har jag inte erfarenhet av mer än några.
https://www.zagat.com/l/new-york-city/new-york-citys-hottest-restaurants

The Grill har ersatt gamla paradkrogen Four Seasons och försöker leva upp till föregångarens lyxrykte, dock utan buffalo-biffen.

Den som gillar mat från Israel och Libanon ska gå på Nur.

Le CouCou kan verkligen rekommenderas. Bra och trevlig fransk restaurang.

ABCV är New Yorks främsta vegetariska restaurang.


Konstnären Karin Broos på USA-turné

En utställning med den kända svenska konstnären Karin Broos turnerar nu på nästan alla ”svenska” museer i USA. Fram till den 20 oktober finns utställningen ”Still Life” ursprungligen från Waldemarsudde på American-Scandinavian Institute i Minneapolis.
http://www.asimn.org/programs-education/events/curators-cocktail-tour-still-life-karin-broos

I mars 2018 kommer den till House of Sweden i Washington. Därefter till Swedish American Museum i Chicago och Swedish American Historical Museum i Philadelphia. Sedan återstår bara Nordic Heritage Museum i  Seattle.


Svenskt i New York

Nedanstående är ett litet urval av det svenska i New York närmaste månaden. Den som löpande vill uppdatera sig på svenska aktiviteter i New York kan följa det svenska generalkonsulatet på Facebook, Instagram och Twitter. Sök på
http://www.swedennewyork.com

Smyckekonstnären Göran Kling deltar i ateljéprogram på 92 Street Y samt i pop-up-butik på Brooklyn Museum 26/8.
http://tinyurl.com/y76h5pzy

Popbandet Little Dragon spelar på Terminal 5 (29/8), Apollo Theater (31/8) och MoMA PS1 (2/9).
www.brooklynvegan.com/little-dragon-playing-final-moma-ps1-warm-up-of-2017/

Hiphopartisten Yung Lean spelar på Warsaw i Brooklyn 1/9.
www.warsawconcerts.com/EventDetail?tmeventid=0&offerid=47085

Författaren Jenny Rogneby bokpratar på Scandinavia House 7/9.
www.scandinaviahouse.org/events/leona-die-cast

Koreografen Maria Naidu deltar i ett program hos Eva Dean Dance Company i Brooklyn och gör presentationer av sitt arbete den 5/9 och 14/9.
www.evadeandance.org

Popartisten The Tallest Man On Earth spelar på Pioneer Works den 20-21/9.
www.axs.com/events/339579/the-tallest-man-on-earth-ymusic-tickets?skin=bowerypresents