28 APRIL 2017

Att passera passkontrollen
Terrordådet och Sverigebilden
Nu bleknar ”Trumpmania”
Tomt i Trumps korridorer – och i Stockholm
Papperslösa i New York
Politisk polarisering drabbar nationell gemenskap
Assyrierna – 50 år i Sverige
Stökigt inom svenska partier
Svenskt storföretag firar Trump
Amerikansk företagskultur passar inte i politiken
Hatbrott och generositet
Franska krogar i New York
Svenskt i New York

Att passera passkontrollen

Detta nyhetsbrev skrivs från New York. Att passera passkontrollen gick den här gången snabbare än vanligt.

Däremot tar det längre tid än tidigare att få visum.  Och Donald Trumps senaste order innebär att man i passkontrollen kan begära att få se mobiltelefon och iPads. Lämnar man inte ut lösenord, när det begärs, kommer man inte in i landet.
https://www.wsj.com/articles/trump-administration-considers-far-reaching-steps-for-extreme-vetting-1491303602?mod=djem10point


Terrordådet och Sverigebilden

Experter tror att bilden av Sverige är så fast förankrad att inte ens det allvarliga terrordådet i centrala Stockholm förändrar den. På kort sikt håller jag med, men jag – som ägnat fler årtionden åt just Sverigebilden – tror att det ändå sker en sakta nednötning. Också därför att vi är en del av EU och att länder blir alltmer lika.
Den positiva Sverigebilden i omvärlden är en stor tillgång. Därför bör mer göras för att upprätthålla den, främst genom att vi blir bättre på att bemöta rena felaktigheter i medier i andra länder. 

Och varför har Sverige t ex inte en motsvarighet till det amerikanska Fulbright-programmet, ett stipendieprogram som innebär studentutbyte mellan länder? Få saker bidrar mer till förståelse och kunskap än att under formbara år vara i ett annat land.

Terrormorden på Drottninggatan blev naturligtvis uppmärksammat över hela världen, men ändå förvånansvärt litet. Kanske därför att omvärlden vant sig vid islamistiskt inspirerad terror.
http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-sverigebilden-ar-en-viktig-tillgang-att-varna-om4602279.aspx


Nu bleknar ”Trumpmania”

Ett antal gånger har jag skrivit om Trump-effekten på ekonomin: Kombinationen av stora skattesänkningar, satsningar på infrastruktur och visst värnande om de sociala välfärdssystemen skapar stora budgetunderskott, men stimulerar kortsiktigt ekonomin och därmed börsen.

Det som nu händer är att Tea-Party-anhängarna i kongressen (Freedom Caucus) mobiliserat. Deras profilfråga har varit att minska de ekonomiska underskotten. USAs statsskuld i relation till BNP är idag högre än någon gång sedan andra världskrigets slut. Därför säger man nej till utgifter.

Tidigare har jag trott att den republikanska uppslutningen kring Donald Trump varit så pass stor att han ändå skulle få igenom sin ekonomiska politik. Men så tycks det inte bli. Det kommer att få effekt, också på börsens ”Trumpmania”. Men trots alla motgångar lär Trump fortsätta som amerikansk president i varje fall fram till 2020.
https://www.washingtonpost.com/opinions/trumps-stock-boom-real-or-an-illusion/2017/04/23/f5027456-26b0-11e7-b503-9d616bd5a305_story.html


Tomt i Trumps korridorer – och i Stockholm


Det ekar tomt i Donald Trumps korridorer. En ny amerikansk administration ska tillsätta drygt 4000 tjänster. I USA har man ett ”spoil system” som innebär att chefer inom hela statsförvaltningen byts ut vid presidentskifte. Men Trump har haft svårt att hitta folk; dessutom har många opolitiska tjänstemän valt att säga upp sig.

553 tjänster har så central position att de måste godkännas av Senaten. Men bara 22 har godkänts och 53 namn har nominerats. Detta innebär att Vita huset och departementen just nu har låg analyskapacitet och att regeringen kan få dåligt underbyggda beslutsunderlag.

Det medför dessutom att länder som Sverige – som haft en politiskt utsedd ambassadör – står utan. Någon ny är inte nominerad och det kommer säkert att ta minst ett halvår att få fram ett beslut i Senaten. Så det dröjer nog en bra bit in på nästa år innan vi har en ny ambassadör på plats i Stockholm.


Papperslösa i New York

Efter terrordådet i Stockholm har frågan om de närmare 40.000 papperslösa som finns i Sverige kommit i centrum. De flesta har fått nej på asylansökan, men försöker hålla sig undan i fyra år, så att deras uppehållstillstånd kan omprövas. Polisen har knappast resurser att leta efter dem, men de som åker fast för något brottsligt tvingas som regel lämna landet.

Hur gör man i USA där det finns ca 11 miljoner papperslösa? Där är principen att de ska tvingas lämna USA, men det finns ca 100 städer som har deklarerat sig själva som ”Sanctuary Cities” och vägrar samarbeta med migrationsmyndigheterna.

Ungefär en halv miljon papperslösa finns i New York. 70 procent av dem har jobb, oftast lågavlönat. Men de har också skolgång för barnen, rätt till sjukvård och betalar oftast skatt. New York har satt upp regler som förbjuder polis och stadens tjänstemän att fråga om människors legala status – annat än om någon döms för brott. Man ska naturligtvis komma ihåg att USA inte har folkbokföring och personnummer. ”Papperslösa” kan ha bott femtio år i New York.

New York Immigrant Coalition är en rätt inflytelserik organisation som praktiskt arbetar för immigranters rättsäkerhet och integration. Donald Trumps politik har gett den kraft och stöd från många i staden.
http://www.thenyic.org/about-us


Politisk polarisering drabbar nationell gemenskap

Var och en som besökt en amerikansk skola vet att varje skoldag börjat med den amerikanska trohetseden (pledge-of-allegiance), en deklaration av trohet till den amerikanska flaggan, republiken USA och de amerikanska värderingarna. Eleverna står med handen mot hjärtat och läser i korus: ”Jag svär trohet till Amerikas Förenta Staters flagga och till republiken som den står för, en odelbar nation under Gud, med frihet och rättvisa åt alla.”  (”Under Gud” tillkom 1954 och används inte överallt.)

Nu har flera skolor i New York upphört med trohetseden – trots att den föreskrivs av delstaten. Skälet är att så många i New York vägrar att svära trohet till en nation som leds av Donald Trump och att de inte anser att dagens USA står för ”frihet och rättvisa åt alla.”  Detta är ett tecken, av många, på att en polariserad politik, där de olika sidorna inte möts och inte samtalar leder till att den grundläggande nationella gemenskapen försvinner.
http://www.corren.se/asikter/ledare/olle-wastberg-en-ny-politisk-kultur-behovs-om4555435.aspx
 

Assyrierna – 50 år i Sverige

Jag var nyligen med på det assyriska nyårsfirandet, Akitu, som i år sammanföll med att Assyriska riksförbundet blir 50 år. Det var i början av 1977 som Sverige – efter en vädjan från Kyrkornas världsråd och FN:s flyktingkommissarie – sände ner ett flygplan till Libanon för att hämta 200 assyrier. De kom till Södertälje för att Scania behövde folk. Dessutom hade Södertälje förbyggt sig och genom att ta emot flyktingar fick man hyrorna betalade av staten.
 
Jag var i 20 år vice ordförande i Assyriska-syrianska flyktingfonden, som arbetade för att assyrier bl a skulle ha hjälp av bra advokater. Den 12 november 1976 fattade regeringen ett grymt beslut. Assyrierna skulle inte räknas som flyktingar. Den som kan den 11 november släpptes in och fick sin sak prövad. Den som kom dagen efter avvisades. Bakgrunden var att den ökade flyktinginvandringen ansågs ha blivit svår att hantera.
 
Sverige hade svårt att fatta att människor – i Syrien, Irak, Turkiet – kunde vara förföljda för sin religion. Det tycks man fortfarande ha svårt för. Regeringen borde utnyttja vår plats i säkerhetsrådet till att driva att assyrierna bör få en egen provins på Nineveslätten i Irak (med mönster av den kurdiska enklaven). Folkmordet på assyrier i Turkiet 1915, Seyfo, bör erkännas som just folkmord av EU och av den svenska regeringen.
Nästan alla assyrier som kom till Sverige på 1970-80-talet hade anhöriga som blivit bortrövade, våldtagna, misshandlade, dödade. Och många av dem som kom hit fick utstå svårt lidande i Sverige innan de fick stanna.
 
Det finns numera ungefär 120.000 assyrier i Sverige. Jag är ju liberal och talar hellre om individer än folkgrupper. Men väldigt många assyrier har blivit framgångsrika – trots att det i den första generationen fanns en stor andel analfabeter. Nu finns det regeringsmedlemmar, riksdagsledamöter, professorer, journalister, affärsmän, fotbollsspelare som är assyrier. Det är en grupp som är mycket väl integrerad i Sverige men klarar att behålla sin kultur.  Mitt tal på Assyriska Riksförbundet finns här:
http://www.assyriatv.org/2017/04/akitu-6767-tal-av-olle-wastberg/

 
Stökigt inom svenska partier

I Sverige finns drygt 100.000 politiska uppdrag att fördelas av partierna. Det innebär att en procents nedgång gör att 1000 medlemmar måste lämna offentliga uppdrag – och att den interna konkurrensen inom ett nedåtgående parti ökar.

Så om dagens siffror håller sig får t ex 7.000 moderater lämna uppdrag och ungefär lika många centerpartister glädja sig åt att kunna bli utsedda.

Inte konstigt att det är lite stökigt inom svenska politiska partier.
 
 
Svenskt storföretag firar Trump

Det svenska företaget SSAB skänkte 10.000 USD till Donald Trumps installationsceremoni. Företaget motiverar det med att man vill finnas med i de stora infrastruktursatsningar Trumo skulle vilja genomföra.
http://www.aftonbladet.se/a/6OP7r

Amerikansk politisk finansiering är mycket öppen. För några år sedan såg jag hur ett företag gett pengar till två senatskandidater som stod mot varandra. Jag råkade träffa en ur ledningen och frågade varför de gjorde så. Han svarade:
– Vem som än vinner kommer vi att behöva ha kontakt. Och vi vet att om vi ringer upp kommer de omedelbart att kolla om vi tillhör kretsen av bidragsgivare. Våra chanser att få till ett möte ökar om vi finns där.

Så visst spelar pengar en obehaglig roll i amerikansk politik. Samtidigt avgör de knappast. Trumps valkampanj var t ex en av de billigaste i modern amerikansk historia.


Amerikansk företagskultur passar inte i politiken

Det kan förefalla märkligt att Donald Trump är så obekväm med USA:s maktdelning och blir både förvånad och rasande när det inte blir precis som han säger. Ska man förstå detta måste man tänka på hur amerikanska företag fungerar.

Det råder en starkt hierarkisk kultur och finns knappast någon anställningstrygghet. Man gör som chefen säger, annars åker man lätt ut. Så är det i den företagsvärld Trump kommer ifrån. Men inte i politiken. Där bygger systemet på överläggningar, kompromisser och maktbalans.

I någon mån gäller det också Sverige. För mycket länge sedan var jag sekreterare i en arbetsgrupp inom SNS (Studieförbundet Näringsliv & Samhälle). Där satt bl a Per Gyllenhammar och Ingvar Kamprad. Vi skulle skriva ett sorts politiskt program för näringslivet. Men direktörerna hade svårt att komma överens. Vid något tillfälle sa jag att ”vi får hitta en formulering där ni går halva vägen var”, och PLM-chefen Ulf Laurin sa: – Man kan inte bygga en halv fabrik!

Företagande och politik är två helt olika områden och kräver olika form av ledarskap.

 
Hatbrott och generositet

Hatbrotten har ökat kraftigt över hela USA. Främst riktar de sig mot judar och muslimer.  Det gäller även i toleranta New York där man brukar säga att människor har lättare att bli oense om vilket fotbollslag de håller på än vilken gud.
https://www.dnainfo.com/new-york/20170302/astoria/anti-semitic-hate-crimes-up-94-percent-2017-nypd

Det tycks som om Donald Trumps hatiska valkampanj har sänkt tröskeln för vad som kan sägas och göras. Med hatbrott som följd.

Samtidigt mobiliserar situationen många människor att visa tolerans och medmänsklighet. När en judisk kyrkogård vandaliserades i Philadelphia startade muslimska aktivister en insamling för att få in medel för att återställa den.
http://edition.cnn.com/2017/02/28/us/jewish-cemetery-muslim-help-trnd/

När en moské i Texas brändes ner fick den muslimska församlingen nyckeln till ortens synagoga så att de kunde ha någonstans att ta vägen.
http://forward.com/news/361793/jews-hand-muslims-synagogue-keys-when-a-texas-mosque-burns-down/

Med det onda kan följa det goda.


Franska krogar i New York

Mestadels skriver jag ju här om nyöppnade krogar i New York. Men det finns en rad trevliga och bra restauranger som funnits i många årtionden. De flesta nya är vegetariska, japanska och mexikanska. De äldre bra är ofta franska. Själva vill vi gärna rekommendera Balthazar i SoHo och Orsay på Upper East side:
balthazarny.com
http://www.orsayrestaurant.com

Av nyöppnade franska krogar kan jag rekommendera: Le Coucou, Gabriel Kreuther, Le Turtle och Vaucluse

Här är en lista på de bästa franska restaurangerna i New York:
http://www.grubstreet.com/bestofnewyork/best-french-restaurants-nyc.html


Svenskt i New York

Det är som vanligt mycket svenskt på gång i New York. Nedanstående är bara ett urval. Den som löpande vill uppdatera sig på svenska aktiviteter i New York kan följa det svenska generalkonsulatet på Facebook, Instagram och Twitter. Sök på
http://www.swedennewyork.com

Utställningen ”Breakthrough: Swedish Art Jewelry Today”, curerad av Inger Wästberg, visar upp fem aktuella svenska smyckeskonstnärer som gör debut i New York, på Reinstein|Ross Gallery. Från den 3 maj till 25 juni.
https://www.artsy.net/show/the-gallery-at-reinstein-ross-breakthrough-swedish-art-jewelry-today

Modernity Gallery från Stockholm deltar i den mest prestigfyllda mässan för modern konst och design, Tefaf. Från 4 maj på Park Aveny Armory
https://tefaf.com/fairs/tefaf-new-york-spring

Hilda Hellström visar skulptur på Chamber Gallery, i Chelsea, 515 W 23rd från den 3 maj:
http://hildahellstrom.se

Agneta Livijn öppnar en ny utställning i Stockhom i slutet av maj. Innan dess har hon pree-show i New York 4 maj på Ward-Nasse Gallery. 178 Prince street.
http://stockholm-to-new-york.confetti.events
 
Fotografen Pontus Höök – sedan mycket länge verksam i New York – har en ny, tuff, hemsida:
https://www.pontushook.com
 
Athena Farrokhzad och Karolina Ramqvist deltar med föredrag och samtal på författarfestivalen PEN World Voices Festival som äger rum den 30 april–7 maj. Olika ställen runt om i New York.
http://worldvoices.pen.org

Afripedia, ett svenskt kulturinitiativ av Teddy Goitom och Senay Berhe, är med i en utställning för digital konst på New York African Film Festival 3-9 maj. Under festivalen visas även dokumentären Martha & Niki på BAM 26-29 maj.
http://www.africanfilmny.org/event/afromotions-digital-art-exhibit/

Advokaten och författaren Malin Persson Giolito diskuterar sin engelskspråkiga debutbok Quicksand (”Störst av allt”), vars svenska utgåva var utsedd till årets deckare 2016 av Svenska Deckarakademin, på Scandinavia House den 4 maj kl. 19.
http://www.scandinaviahouse.org/events/quicksand/

En av de större konstmässorna i världen för nutida konst äger rum på Randall’s Island i New York den 5-7 maj. Bland de svenska utställarna deltar New Yorkbaserade Skarstedt och Galleri Magnus Karlsson från Stockholm
https://frieze.com/fairs/frieze-new-york
 
I närheten av Frieze ligger 6BASE, 728 E 136 Str, Bronx, där Linnéa Gad ställer ut från 6 maj.
http://www.6base.nyc/exhibitions-1/2017/5/6/linna-gad-soliloquy

Dj:n Kornél Kovács, spelar på Good Room i Brooklyn den 11 maj.
https://www.residentadvisor.net/event.aspx?950180

Swedish Creatures ställer ut på designmässan Surtex på Jacob K. Javits Convention Center den 21-23 maj.
http://www.swedishcreatures.com/

Bandet Urban Cone spelar på Mercury Lounge den 25 maj.
http://www.mercuryloungenyc.com/event/1465608-urban-cone-nightly-new-york/

Adam Beyer, pionjär inom den svenska technoscenen på 90-talet, spelar på Output i Brooklyn 25 maj.
http://outputclub.com/

På den stora möbel- och designmässan ICFF 21-24 maj på Jacob K. Javits Center deltar svenska företag bl a Kasthall Blå Station, Massproductions, Materia, Nordgröna, Pappelina, HAHA, Zero Lightning, String. 
www.icff.com/
__________________________________
Titta gärna in på <https://www.wastberg.se>