28 MARS 2017

Trump och osäkerhetens tid
Höjd ränta och starkare dollar
Svårare få visum till USA
Det svarta nätet
Februari säkraste månaden i New Yorks historia
Carl Bildt och Donald Trump
Exkluderande och inkluderande nationalism
Har Trump förändrat Sverigebilden?
USA, New York och invandrare
Antihumanistisk Trump-budget går nog igenom
Utlandssvenskarna borde rösta – och organisera sig!
Varför uttalas Houston Street inte som Houston, Texas?
Krognotiser
Svenskt i New York

Trump och osäkerhetens tid

Donald Trump sa i valrörelsen att han ville vara ”unpredictable”. Det är ett vallöfte han hållit. Ingen vet vad som händer i morgon – eller snarast i morgon bitti. Trump sänder ofta ut sina tweet vid 6-tiden på morgonen.

Ett intressant exempel på vad osäkerheten för med sig är att det nu går att skaffa en ”trigger-app” där man kan skriva in aktier, företagsnamn eller bransch för att få ett omedelbart meddelande när Trump nämnt detta. Trumps twitter om specifika bilföretag och mot läkemedelsbranschen slog omedelbart mot börsen.
http://www.kbctv.co.ke/blog/2017/01/08/app-that-warns-investors-when-trump-tweets-about-companies/

I större delen av valrörelsen låg Trump lågt om att avskaffa Obamas hälsovårdsreform. Det var bara i slutet, när han ville vinna republikanska kärnväljare som han lovade avskaffa. Trump är en typisk populist och stödjer en del välfärdsåtgärder. När han lade sitt eget förslag – som i delvis liknade Obamacare – gick de traditionella republikanerna emot.

USA:s statsskuld i relation till BNP är idag högre än någon gång sedan andra världskrigets slut. Trumps skattesänkningar, satsning på infrastruktur m m skulle innebära en ytterligare ökning av statsskulden. Det är långsiktigt katastrofalt, men har kortsiktigt fått fart på börsen. Nu tyder mycket på att Tea-Party-republikanerna i kongressen kommer att säga nej.

Det sannolika är att Vita huset därför kommer att lägga större tyngd vid de beslut man kan fatta utan att kongressen måste godkänna. Dessa tusentals mindre beslut kan ändå vara mycket viktiga – som nu senast när man tillåtit försäkringsbolag och arbetsgivare att kräva gentest för de som ska försäkras eller anställas.

Trump lär vara kvar som president minst till januari 2021 – kanske ända till 2025. Vi kommer att leva i osäkerhetens tid.

 
Höjd ränta och starkare dollar

Som jag förutspått i tidigare nyhetsbrev höjdes den amerikanska räntan. Med all sannolikhet höjs den flera gånger till iår och början av 2018. Janet Yellen, den amerikanska riksbankschefen, vet att Donald Trump kommer att byta ut henne så fort han kan, d v s den första februari nästa år. Och hon vill inte lämna ifrån sig en ekonomi med rekordlåga räntor samtidigt som USA har stort budgetunderskott.
https://www.ft.com/content/2a01d6c2-de6f-11e6-86ac-f253db7791c6

Det skakiga eurosamarbetet, bankproblem i flera EU-länder och effekterna av Brexit sänder signaler som kommer att leda till en svagare Euro. Samtidigt är basen för den svenska kronan god; ekonomin går bra. Dock gillar inte riksbanken en stark krona, utan försöker manipulera ner kronkursen.

Slutsatsen är att vi med viss sannolikhet kommer att får se en successivt förstärkt dollar i förhållande till den svenska kronan, samtidigt som kronan kommer att stå sig stark i förhållande till euron.


Svårare få visum till USA

Flera personer har hört av sig därför att de haft svårt att få affärsvisum till USA, eller visum för att under en längre tid än 90 dagar hälsa på släktingar. Också studerandevisum tar mycket längre tid att få igenom.

Alla amerikanska ambassader och konsulat har fått order om att göra extra säkerhetstester och vara extra noggranna. Och som amerikansk anställningstrygghet fungerar vet den konsulära tjänsteman som gör fel att hen kan få sparken direkt. Vad det handlar om framgår av den här artikeln.
https://www.nytimes.com/2017/03/23/us/politics/visa-extreme-vetting-rex-tillerson.html

För vanliga korttidsbesökande från Sverige gäller dock ESTA-tillstånd och där är reglerna oförändrade.

 
Det svarta nätet

För 10 år sedan, när jag var generaldirektör för Svenska institutet, startade vi en svensk ambassad i den digitala världen SecondLife, som då hade 11 miljoner människor som fanns där som avatarer. Det var lärorikt att se hur många som faktiskt levde en stor del av sitt liv om avatar – och att företag genomförde konferenser och utbildning av anställda i SecondLife. Jag associerade till det när jag nyligen såg den intressanta amerikanska pjäsen The Nether, regisserad av Lena Endre, på Dramaten.
http://www.dramaten.se/repertoar/the-nether/

Den utspelar sig i en framtid när människor i än högre grad kan smälta samman med sina digitala kopior och där våld och pedofili etableras i en parallelltillvaro. Men det är inte ren framtid. Människor tillbringar en stor del av sin tid digitalt. Det finns idag ”The Dark Web” där brottslig verksamhet pågår i anonymitet. Vi måste få en diskussion om den virtuella etiken. Också det en människa gör som avatar eller på annat sätt virtuellt påverkar våra normer.  Det svarta nätet, hoten och den utbredda rasismen där finns skildrat i en intressant bok:
https://www.amazon.com/Dark-Net-Inside-Digital-Underworld/dp/16121952101&keywords=jamie+bartlett+the+dark+net

 
Februari säkraste månaden i New Yorks historia

1990 mördades 2.262 människor i New York. 1994 lades principerna om för brottsbekämpning. Sedan dess har antalet mord sjunkit med 87 procent, till 330. Skulle nivån legat kvar på den nivå den var innan borgmästaren Rudy Giuliani och hans polischef Bill Bratton genomförde sin reform skulle närmare 40.000 människor till blivit mördade. Men också inbrotten har minskat från 122.055 till 12.743, alltså med nästan 90 procent. Här finns den veckostatistik som NewYork-polisen levererar:
http://www.nyc.gov/html/nypd/downloads/pdf/crime_statistics/cs-en-us-city.pdf

Framgången handlar om många – och lokalt förankrade – poliser och och att inriktningen ligger på att förhindra brott. Den lokale polischef som inte klarar att hålla nere brottsligheten kan ligga illa till. Februari blev New Yorks tryggaste månad i modern tid. Jag skriver om hur allt detta gått till:
https://www.svd.se/olle-wastberg-sverige-kan-lara-av-new-yorks-brottsbekampning/om/ledare

 
Carl Bildt och Donald Trump

Förre stats-och utrikesministern Carl Bildt är en av Donald Trumps skarpaste kritiker, bland annat på twitter. Bildt har visserligen en halv miljon följare – att jämföras med Trumps 27 miljoner. Men han är väl värd att följa för den som har twitter. Så här löd ett av hans senaste tweets:

”I see that White House strategist Steve Bannon considers immigration a threat to the people of America. Sitting Bull would have agreed.”


Exkluderande och inkluderande nationalism

Nationalism i betydelsen att man gillar sitt land är inget fel. Men nationalism kan vara både exkluderande och inkluderande. New York Times-krönikören Roger Cohen skrev nyligen: ”Amerika är en idé. Stryk frihet, mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer från det som USA representerar för världen, så går Amerika under.”

Detta illustrerar skillnaden mellan den amerikanska och den europeiska synen på nationen. Medan europeiska nationer ofta varit ”en blodets gemenskap” har USA varit en idéernas.  Förhoppningsvis misslyckas Donald Trump med att ändra detta.

Att bli amerikansk medborgare kräver att man går igenom en (lätt) språktest och ett kunskapstest som delvis handlar om amerikanska, demokratiska idéer och om det konstitutionella. Klarar man det är man ”välkommen som amerikan”.

Den som vill kolla de amerikanska medborgarskapstesten kan göra det här:
https://www.uscis.gov/us-citizenship/naturalization-test

 
Har Trump förändrat Sverigebilden?

Sverige har länge spelat en närmast orimligt stor roll som referenspunkt i amerikansk politik. Franklin Roosevelt talade om den svenska arbetsmarknadspolitiken och kompromissviljan. När Dwight Eisenhower – felaktigt – sa att Sverige hade mest självmord i världen var det i polemik med sin motkandidat Adlai Stevenson som använde Sverige som det eftersträvansvärda. I senaste valkampanjen använde såväl Bernie Sanders som Hillary Clinton Sverige som förebild. För en månad sedan var det Trump som brukade svensk invandring som argument för att täppa till USA:s gränser. Det ledde till mycket debatt. Men har det påverkat bilden av Sverige?

Trots allt ska man inte tro att Sverige är särskilt välkänt bland vanliga amerikaner, även om vi nu har blivit ett vapen hos de s k Alt-Right. Att förändra bilden av ett land tar decennier. Jag har ju professionellt sysslat med Sverigebilden under många år. Lägger ut texten kring hur det fungerar i en kulturartikel i Dagens Nyheter:
http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/darfor-har-inte-trump-lyckats-rubba-den-ljusa-bilden-av-sverige/

 
USA, New York och invandrare


Amerikanernas inställning till invandrare har alltid varit kluven. Invandrare från Italien och Irland betraktades på 1800-talet med misstänksamhet. När Al Smith, den förste katolske presidentkandidaten drev sin kampanj 1928 brändes det kors dit han kom; han möttes av konspirationsteorier om att förberedda påvens maktövertagande i USA. Och raslagarna i sydstaterna levde kvar in på 1960-talet.

Samtidigt ingår det i självbilden för många amerikaner att USA är en invandrarnation. På Frihetsgudinnan finns ett poem av Emma Lazarus: “Give me your tired, your poor,
Your huddled masses yearning to breathe free,
The wretched refuse of your teeming shore.
 Send these, the homeless, tempest-tossed to me,
 I lift my lamp beside the golden door!”

Detta är dock ingenting som omfattas av den nuvarande administrationen. Även om de senaste reglerna kanske mjukas upp får alla som kommer till USA räkna med längre köer och mer kontroll. Efter 11 september blev det mer byråkratiskt krångligt för svenskar med arabiskt-klingande namn att få arbets- eller studerandevisum. Så kommer det sannolikt att vara också framöver.

New York torde vara USA:s mest internationella och mångkulturella stad – vilket är en del av stadens framgång. Samtidigt är det en stad där härkomst och religion betyder mycket litet. Folk är mer oense om vilket fotbollslag man ska hålla på än vilken gud.


Antihumanistisk Trump-budget går nog igenom

Som jag skrev i mitt förra nyhetsbrev kommer Donald Trump i sin budget föreslå att USA:s motsvarigheter till Riksantikvarieämbetet och till Kulturrådet ska avskaffas och finansieringen tas bort. Så blev det. Dessutom tas pengarna bort till USA:s motsvarighet till Utbildningsradion och övrig Public Service. Men de största nedskärningarna ligger inom miljö- och klimatområdet. Dessutom arbetsmarknadsstöd och bistånd. Samtidigt skär han ner på allt stöd till delstater för t ex utbildning och polisär terrorbekämpning. Den stora satsningen görs på upprustning och på nationell skolpeng.

Kommer budgeten att gå igenom? Inte i varje detalj, men sannolikt i sin helhet. De flesta nedskärningar är sådana som republikanerna drivit länge.

 
Utlandssvenskarna borde rösta – och organisera sig!

Bara 10 procent av svenskar som bor utomlands röstar. Vi föreslog i Demokratiutredningen enkla åtgärder i form av bättre information och flexiblare öppethållande hos ambassader och konsulat för att göra något åt detta. Nu instämmer Riksdagens konstitutionsutskott med vad vi skrev. Bra!
https://www.riksdagen.se/sv/aktuellt/2017/mar/23/atgarder-for-ett-okat-valdeltagande-bland-utlandssvenskar/

Sedan är det förvånande att inte fler av de 660.000 utlandssvenskarna är medlemmar i föreningen Svenskar i världen – som i olika sammanhang företräder deras intressen – och dessutom kan vara till praktiskt och socialt stöd:
www.sviv.se


Varför uttalas Houston Street inte som Houston, Texas?

Skälet är att de fått sina namn på helt olika sätt: Staden är namgiven efter Sam Houston, den mexikanske politiker som frigjorde Texas från Mexico. Gatan efter William Houstoun, skotskättad godsägare på Manhattan. Familjen ägde mark i stora delar av SoHo och fick lova att sälja den 1788. U-et i efternamnet försvann under 1800-talet.


Krognotiser

Jag skriver ju mest om nya restauranger i New York. Men den som vill söka sig till stadens riktiga klassiker – som La Grenouille, Peter Luger, Delmonico’s, Grand Central Oyster Bar – kan titta på den här listan:
http://ny.eater.com/maps/classic-restaurants-nyc

Den restaurang det just nu står mest om i tidningar och på mat bloggar i New York är Jean-Georges Vongerichtens lyxvegetarian ABCV:
http://www.abchome.com/eat/abcv/

Medierna följer också vart Barack Obama går med sin dotter, som studerar i New York. Det leder till hype. Senast för  Emilio’s Ballato, en italiensk restaurang på 55 E Houston St, granne med Obamas favorit Estela.
https://www.zagat.com/r/emilios-ballato-new-york
www.estelanyc.com

Den svenska läkaren och dietisten Amy von Sydow har tillsammans med en neurolog och en kock skapat en meny för den nya restaurangen HoneyBrain i Nolita. Det är mat – mycket frön, bönor, jos och sallader – som ska förbättra hjärnhälsan.
http://honeybrains.com


Svenskt i New York

Som vanligt mycket svenskt på gång i New York. Nedanstående är ett urval. Den som löpande vill uppdatera sig på svenska aktiviteter i New York bör följa det svenska generalkonsulatet på Facebook, Instagram och Twitter. Sök på
http://www.swedennewyork.com

SWEA New Jersey har ett akademiskt/kulturellt stipendium. Ansökningstiden går ut 1 Maj.
http://newjersey.swea.org/apply-for-scholarship/

Henrik Berggrens bok om Dag Hammarskjöld kommer nu på engelska och Berggren berättar den 28 mars:
http://www.scandinaviahouse.org/events/dag-hammarskjold-markings-life/

Poeten Ida Börjel deltar i en poesiuppläsning ur en bok hon varit med och skrivit: Brooklyn den 31 mars.
http://tinyurl.com/lkbt8tp

Kasper Collins film om hard bop-trumpetaren Lee Morgan och hans sambo Helen Morgan visas på Metrograph från 31 mars.
http://tinyurl.com/ln8cguy

Jonas Nobel deltar på nytt i International Studio & Curatorial Programs (ISCP) i Brooklyn. 21-22 april öppnar konstnärerna sina ateljéer under Spring Open Studios.
http://iscp-nyc.org/event/spring-open-studios-2

Tre svenska gallerier finns på mässan Artexpo, 21-24 april: Anders Jorulf Photography, Art and More Gallery och Svenska Konstgalleriet
http://artexponewyork.com/

Kompositören Klas Torstensson och gruppen Ensemble spelar nutida kammarmusik på Columbia Universitys Miller Theatre den 27 april. 

http://www.millertheatre.com/events/2017/04/27

Sofia Talvik framför låtar från sitt senaste album, Big Sky Country, på Scandinavia House den 27 april.


http://www.scandinaviahouse.org/events/evening-sofia-talvik/

Marty’s Shadow, en pjäs av Stig Dagerman sätts upp på The Gene Frankel Theatre, 24 Bond St  den 30 mars och 1 april
http://tinyurl.com/mkkegh2

Den 3 maj öppnas utställningen ”Breakthrough” i Meatpacking District, curerad av Inger Wästberg, med fem svenska kvinnliga smyckekonstnärer.
http://ingerwastberg.se/breakthrough-utstallning-i-new-york/