28 Oktober 2016

Presidentvalet syns inte i New York
Amerikansk ekonomi klarar det mesta
Trump kommer att underminera president Clinton
Nobelpriset till invandrade amerikaner
Samhällens syn på ålder
Chansen: Att nyinvandrade blir småföretagare
NKS-skandalen och den regionala demokratin
Går inte att ändra stil och politik längre
Gå aldrig bakom en svensk i motvind
Lönnkrogar i New York
Nya restauranger på Upper East Side
Svenskt i New York

Presidentvalet syns inte i New York

Det här nyhetsbrevet skrivs från New York – där det knappt alls märks att det är presidentval. 

Så är det alltid. I New York City har demokraterna ungefär 80 procents stöd. Presidentvalet är formellt sett ett indirekt val. Varje delstat utser representanter till Electoral College och med något undantag sker det så att den kandidat som får en rösts majoritet får samtliga delegater, ”The–Winner-Takes-All”. New York står för 29 av de totalt 538 elektorerna. Och eftersom det är självklart att alla går till demokraterna lägger ingendera kampanjen något krut på New York.

Just nu leder Hillary Clinton – när man utgår från opinionssiffrorna i delstaterna med hela 120 elektorsröster. Men också på tio dagar kan mycket hända. Ett problem är att Clintons anhängare är föga entusiastiska för henne som person. Om hon leder kraftigt kan det leda till att många tycker det är onödigt att lägga ner tid på att gå och rösta. I USA – i motsats till Sverige – är det sociala trycket att gå och rösta litet.

Amerikansk ekonomi klarar det mesta

Prognoserna för världsekonomin är just nu dystra, inte minst därför att världshandeln minskar. USA-ekonomin ser dock relativt sett bra ut. Även om klyftorna ökar stiger inkomsterna i snitt. Arbetslösheten är rätt låg. Den amerikanska börsen går hyggligt.

Hur mycket kommer detta att påverkas av presidentvalet? Den amerikanska ekonomin är rätt lite beroende av politiska beslut. Den offentliga andelen av ekonomin är liten. Det viktiga är att innovationsklimatet fortsätter vara bra.

En Clintonseger innebär rätt få förändringar, men några handelslättnader blir det inte. Inte heller kommer det ytterst komplicerade skattesystemet att reformeras. En Trump-seger får större effekter i form av ökade underskott, minskad handel och en sannolik mycket negativ börsreaktion.

Dock har amerikansk ekonomi alltid visat en förmåga att hantera problem. Min spådom är därför att den kommer att fortsätta gå bra och att dollarn stärks ytterligare.

Trump kommer att underminera president Clinton

Jag har i ett år följt Hillary Clinton och Donald Trump på twitter. Clintons inlägg är uppenbart skrivna av en redaktion. Trumps lika uppenbart av honom själv. 140 tecken passar bra för hans tänkande. Så här lyder ett av hans senaste tweets:

”The election is absolutely being rigged by the dishonest and distorted media pushing Crooked Hillary – but also at many polling places – SAD”.

Trump har ju heller inte i sina uttalanden velat säga om han kommer att acceptera att Hillary Clinton väljs till president.

Al Gore fick en majoritet av rösterna i presidentvalet 2000. Men valsystemet gjorde att George W Busch blev president. När detta stod klart höll Gore ett tal där han bl a sa: ”What remains of partisan.
— We will stand together behind our new president.”

Något sådant kan vi inte förvänta oss från Donald Trump efter en valförlust. Han bygger upp för att säga att han förlorade p g a valfusk och konspirationer.

https://www.thefiscaltimes.com/2016/10/13/Donald-Trump-Global-Conspiracy-Out-Get-Me

Det finns ett antal fall där utomstående – i flera fall spårat till Ryssland – hackat sig in i vallängder och röstningsmaskiner. Detta kommer att utnyttjas till att minska president Hillary Clintons legitimitet.

http://www.dailykos.com/story/2016/9/29/1575858/-Red-Alert-Russia-Putin-Wants-to-Undermine-the-U-S-Election

Nobelpriset till invandrade amerikaner

Varje år kommer en nästan identisk notis i detta nyhetsbrev: Majoriteten av nobelpristagarna är från amerikanska universitet.  Det säger något om en av USA:s största styrkor – den akademiska öppenheten.  Det är också något vi bör tänka på i Sverige där internationaliseringen av universiteten går långsamt och utländska toppforskare inte sällan ses mer som konkurrenter än bidragsgivare.

Dessutom är samtliga årets amerikaner (utom Bob Dylan) invandrade till USA.

https://www.thefiscaltimes.com/2016/10/12/Are-Immigrants-Good-America-Ask-Nobel-Prize-Committee 

Samhällens syn på ålder

Årets presidentval i USA står mellan en 70-åring (Trump) och en 68-åring (Clinton). Det säger något om den skilda synen på ålder i Sverige och USA. Det är inte så att åldern anses vara speciellt bra – erfarenhet t ex – utan helt enkelt att man i USA mer ser till individ.

Janerik Larsson reflekterade för en tid sedan om detta i Svenska Dagbladet:

http://www.svd.se/nasta-amerikanska-revolution/i/senaste

Bland de mest intressanta översikter över världens värderingar som finns är Pew-Research Centers globala ”värderingskarta”.

http://www.worldvaluessurvey.org/WVSContents.jsp

Den visar att svenskarna i sina värderingar är de mest individualistiska och mest sekulariserade i världen. Individualismen gäller dock inte synen på äldre.

Tittar man på mer detaljerade siffror visar det sig att Sverige är ett av de länder där flest invånare har en negativ bild av äldre.  Det avspeglar sig också i politiken. 25 procent av de amerikanska senatorerna är äldre än 70, medan det av svenska riksdagsledamöter är 1,1 procent.

Chansen: Att nyinvandrade blir småföretagare

I förra nyhetsbrevet skrev jag om hur vi i Sverige – i motsats till t ex USA, Canada och Australien – inte ser nyanlända som potentiella företagare. Den främsta organisationen (icke-vinstdrivande) som stöttar människor som vill starta eget är NyföretagarCentrum, som varje år bidrar till 10.000 nya företag.

www.nyforetagarcentrum.se

 Jag slarvade med nollorna när jag räknade ut hur stor vinsten skulle vara på nyföretagande bland flyktingar.
Så här är det:

NyföretagarCentrum menar, grundat på lång erfarenhet, att det bland de 165.000 nyanlända borde finnas 30.000 personer som vill starta företag – och därmed både få en väg in i samhället och försörja sig själva. Om det skulle vara så och att dessa 30.000 verkligen gjorde det och därmed kunde lämna flyktingförläggning tre månader tidigare än annars skulle det innebära en vinst för staten på ca en miljard kr.

Att regeringen enbart satsar 16 miljoner kr som delas mellan 22 företagarorganisationer är en närmast bisarr prioritering.

NKS-skandalen och den regionala demokratin

Nyligen meddelade Torbjörn Rosdahl (m) att han avgår som finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting. Det är en post som – efter finansministerns – ansvarar för en av de absolut största offentliga kassorna. Men Torbjörn Rosdahl är, trots att han suttit på posten i sex år, en för allmänheten okänd person. Det säger något om den regionala demokratins ställning.

Det viktigaste landstinget i Stockholm sysslat med senare år är byggandet av NKS, Nya Karolinska sjukhuset. De två SvD-journalisterna Henrik Ennart och Fredrik Mellgren har i flera år följt bygget. De har just skrivit en intressant och detaljerad bok om projektet.

https://www.adlibris.com/se/bok/sjukt-hus-globala-miljardsvindlerier—fran-lesotho-till-nya-karolinska-9789170379222

NKS upphandlades som ett samprojekt med Skanska – som dessutom var enda anbudsgivare. Formen för projektet – ”Offentlig Privat Samverkan” – snärjer in det offentliga och det privata i varandra med låg transparens.

Projektet har blivit dubbelt så dyrt som planerat – en ökning med 10 miljarder kr. Och den årliga driftskostnaden blir en halv miljard högre än beräknat. (En motsvarande skandal som står på lut är ombyggnaden av Slussen där Skanska får bygga på löpande räkning.)

Allt detta har – för den som inte läser SvD – i stort sett passerat under uppmärksamhetshorisonten. Jag är, som demokratiutredare, intervjuad i boken och konstaterar att det faktum att vi i Sverige – i motsats till de flesta länder – inte har skilda valdagar för lokala och nationella val lägger den lokala politiken i skugga. Landstingspolitikerna är okända och ansvar utkrävs i måttlig utsträckning i valen. Än värre lär det bli om dagens 20 landsting/regioner, enligt ett liggande förslag, ersätts med sex.

 Går inte att ändra stil och politik längre

Det spekuleras rätt mycket om att de amerikanska presidentkandidaterna kommer att ändra sin politik och stil när de väl blivit valda.

Donald Trump försöker ibland ändra sin retorik och bli mer ”presidential”. Han klarar dock inte att, som Wall Street Journal skrev, att hålla sin ”inre huligan” i schack.

Hillary Clinton har drivits långt åt vänster i kampen mot Bernie Sanders. När hon blivit vald skulle hon gå tillbaka mot mitten.

Men den tid är förbi då sådant kunde göras. Nu finns allt politikerna sagt lagrat digitalt. Också på små intima möten är det alltid någon som spelat in på mobilen. Det har ju inte minst Donald Trump fått känna av. Så varje gång en politiker säger något som strider mot vad hen tidigare sagt kommer medierna att lägga ut de gamla uttalandena, vilket skapar en bild av opålitlighet.

Detta gäller både i Sverige och USA.

Gå aldrig bakom en svensk i motvind

I boken ”Swedes in the Twin Cities” som kom för 15 år sedan citeras ett brev som en skogshuggare i Minnesota skriver 1901 där han beklagar sig över de illaluktande och exotiska svenskarna: ”Här är vi högst femton vita män på sextio svenskar, men vi håller dem kort och de vet vem som bestämmer… Det är bara på kvällarna jag behöver ha något att göra med de djuriska varelser man kallar svenskar… Att gå bakom en rad svenskar är inget för en man med väl utvecklat luktsinne. Den stanken kan bara komma från en lång rad av otvättade förfäder.”

https://www.adlibris.com/se/sok?q=%22Swedes+in+the+Twin+Cities%22+&pn=1

Det är ganska typiskt. Svenskarna betraktades inte som ”vita”. De ansågs smutsiga, våldsamma, okunniga. Generaliseringar om nyinvandrade är inget nytt.

Ola Larsmo har just kommit med en gripande roman om just dessa svenskar i Minnesota. Boken heter ”Swede Hollow”, efter det slumområde där många svenskar bodde. De var utsatta för förakt och isolering.  Det är en roman som väcker tankar om idag:

https://www.adlibris.com/se/bok/swede-hollow-9789100139681

Lönnkrogar i New York

Mellan 1920 och 1933 rådde spritförbud i USA. Därför växte det upp lönnkrogar, Speakeasies. Nu har det blivit populärt att börja använda de gamla dolda lokalerna. Den bästa dolda baren är PDT (Please Don’t Tell).

pdtnyc.com

Man går in i ett litet sunkigt snabbmatshak på 113 Marks Pl. Sedan går man in i en telefonhytt och trycker på en av väggarna. Svårt att få bord, man måste boka i förväg.

Här diverse tips om speakeasies:

http://newyork.cbslocal.com/top-lists/pssst-the-best-secret-bars-in-new-york/

Nya restauranger på Upper East Side

Vi var igår på alldeles nya Tavern 62, 62nd Str vid Lexington. En David Burke-restarang med modern amerikansk mat. Inte så dum.

Också alldeles nyöppnad i närheten är Cafe Americano, på Lexington Ave vid 70 gatan. Det är en liten krog som är specialiserad på frukost, lunch och på kvällen småplock och drinkar.

Svenskt i New York

Den som löpande vill uppdatera sig på svenska aktiviteter i New York kan följa det svenska generalkonsulatet på Facebook, Instagram och Twitter. Läs mer här Sweden/NewYork

Som jag skrev i förra nyhetsbrevet spelas svenska From Sammy with LoveApollo Theatre den 10 november:
https://www.wastberg.se/viewnl.php?nid=377#section10

Glaskonstnären Fredrik Nielsen är”artist-in-residence” på glasmuseet Corning i up-state New York. Han har flera framträdanden, bl a den 17 november.
http://www.cmog.org/event/artist-residence-lecture-fredrik-nielsen-and-namdoo-kim

Svenskfödda konstnären Siri Berg, 96, har en retrospektiv utställning på Shirley Fiterman Art Center, 81 Barclay St, fr o m den 17 november.
http://www.bmcc.cuny.edu/sfac/

Till mitten av januari pågår MoMA:s utställning Insecurities om säkerhet i den globala flyktingkrisen. Svenska initiativet Better Shelter är en del av utställningen.
https://www.moma.org/calendar/exhibitions/1653?locale=en

Brasiliens operakompani har förvandlat Ingmar Bergmans Sjunde inseglet till opera. En akt spelas 10 och 12 november på Scandinavia House.
http://www.scandinaviahouse.org/events/seventh-seal-opera/

Jonas Nobel deltar i ateljéprogrammet International Studio & Curatorial Programs Fall Open Studios Williamsburg den 4-5 november.
http://iscp-nyc.org/

Albumaktuelle popartisten El Perro del Mar spelar på Baby’s All Right i Williamsburg den 11 november.
http://www.elperrodelmar.com/tour/

Det svenska metal-bandet Meshuggah spelar i New York den 4 och 5 november.
http://www.ohmyrockness.com/bands/meshuggah

Humorduon Anneli Abrahamsson och Malin Appeltofft gästar den 4 november Greenwich Village Comedy Club och slår ett slag för den medelålders kvinnan.
http://theclaytonfletchershow.com/

Nu går det att söka ”SWEA New York Mona Johnsson Scholarship 2016”. Syfte: ”To support a person or an organization with ties to New York in their studies or their efforts to advance/share knowledge of Swedish culture, traditions, language, history, or society.”
http://newyork.swea.org/swea-new-york-stipendium/