26 Augusti 2016

Varför Trump faktiskt kan vinna
Kronprognos
Nollräntan förhindrar återhämtning i nästa recession
Svenska lärosäten behöver internationella kontakter
Säker prognos: Höjda kommunalskatter!

Hoten mot folkvalda ökar

Visst var barbariet fosterländskt

Partiers kultur bottnar i historien

New York-kreativitet till Stockholm

Svensk New York-fotograf till Stockholm

Två nya New York-romaner

Ostronstaden

Sex New York-krogar bland de bästa nya

Svenskt i New York

Varför Trump faktiskt kan vinna

Siffrorna ser lyckligtvis bra ut för Hillary Clinton. Hon leder i undersökningarna med i snitt drygt fem procent. Men väldigt mycket kan hända under de 77 dagar som återstår till valet.

E-mailaffären fortsätter att tynga Clinton. Också USA har en offentlighetslagstiftning, Freedom-of-Information-Act. Därför har en domstol beslutat att amerikanska UD ska gå igenom de 14.900 mail som Clinton inte lämnat ut. Dessa mail kommer succesivt att publiceras under de närmaste månaderna och kommer att ge Clinton dålig publicitet. Det som hittills kommit ut visar på alltför starka band mellan Clintons stab som utrikesminister och Clinton Foundation och deras bidragsgivare. Detta kan utnyttjas för smutskastning mot Hillary Clinton.

När det gäller siffrorna ska man komma ihåg att 1988 ledde demokraten Dukakis med 17 procent i augusti – och förlorade mot George Bush Sr med 8 procent. 2000 ledde George W Bush med 16 procent, men förlorade med en halv procent, även om han p g a valsystemet ändå blev president. Och i augusti 2004 ledde John Kerry, fast Bush vann.

Dessutom: I primärvalen fick Trump 5 procent fler röster än opinionsundersökningarna visade. Det finns en tendens att Trump, som andra populister, underskattas i undersökningarna.

Till detta kommer risken med att en Clinton-seger tas för given. Bland dem som säger sig komma att rösta på Clinton är entusiasmen för henne låg. Om bilden blir att Clinton självklart segrar kommer många av dem att stanna hemma. Vilket kan förändra valutgången.
https://www.thefiscaltimes.com/2016/08/22/Greatest-Threat-Hillary-Clinton-Faces-Overconfidence

Kronprognos

I mitt förra nyhetsbrev spådde jag en starkare dollar. Det är en prognos som håller, i varje fall om Hillary Clinton vinner presidentvalet.

Den svenska kronan har försvagats. Det innebär att importen blir dyrare och Riksbanken jublar. Att inflationssiffrorna ökar genom att Riksbanken arbetar med marknadsinterventioner försvagar kronan har knappast med den reala ekonomin att göra, men sänker levnadsstandarden för svenskarna. Fast det är naturligtvis trevligt för dem med pengar i aktiefonder med internationellt innehav.

Den svenska ekonomin försvagas på sikt och den amerikanska stärks – enligt de flesta prognoser. I förhållande till dollarn har den svenska kronan rört sig mellan 6 och drygt 9 kr de senaste åren. Det skulle inte förvåna mig om vi är tillbaka på 9 kr om ett år.

Nollräntan förhindrar återhämtning i nästa recession

Sverige, USA och en hel rad andra länder har nu ränta på noll eller minus.  Effekten är att människor motiveras att låna mer och att hela ekonomin stimuleras. Samtidigt menar jag att det är djupt osunt att det inte lönar sig att spara.
http://www.thefiscaltimes.com/2016/05/12/Better-or-Worse-Americans-Are-Taking-More-Debt

Men det värsta är att ett land med noll- eller minusränta står utan verktyg när lågkonjunkturen kommer. USA:s främste ekonom, Larry Summers, har visat på den historiska erfarenheten: Recessionen har normalt reducerat realräntor med 4-5 procent. Det har varit en förutsättning för att kunna vända ekonomin. Den möjligheten försvinner om vi, som nu, har nollränta i högkonjunktur.
https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2016/07/06/larry-summers-interest-rates-are-at-inconceivable-levels-and-we-must-confront-what-that-means/

Svenska lärosäten behöver internationella kontakter

För några dagar sedan kom årets ”Schanghai-ranking”, Academic Ranking of World Universities, Av världens 30 främsta universitet är 23 amerikanska.  Av de hundra främsta är hälften amerikanska. Här finns en amerikansk styrka, kanske större än den militära.
http://www.shanghairanking.com/ARWU2016.html

Karolinska Institutet ligger på plats 44 i världen. Uppsala Universitet på plats 60, Lund och Göteborg bland de 200 främsta. Det är inte så dåligt för ett litet land, men vi behöver mer kontakt och samarbete med de främsta universiteten i världen.

I somras slutade jag som styrelseordförande för STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning. Jag har under sex år lagt en hel del tid på detta. STINT är både en forskningsfinansiär och en opinionsbildande pådrivare. STINT har under de år jag varit engagerad genomgått en resa från ren utdelare av stipendier och forskningsanslag till mer av en central utbildningspolitisk aktör.

Svenska lärosäten måste bli mer internationaliserade. Det är nödvändigt för Sveriges framtid att vi får och håller kontakt med spetsforskning i världen och konfronteras med ny kunskap, andra kultursammanhang.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. Det är bl a svårt att få studenter att släppa taget och ge sig ut i världen. I jämförelse med många andra länder har svenska universitetsledningar liten egen internationell bakgrund. Erfarenhet från andra länder ger låg meritvärdering.

Den inåtvända nationalistiska stämning som sprids både i USA och Europa får effekt också på utbildningens internationalisering. Det bådar illa för vår framtid. Men därför är STINT en nödvändig aktör inom den svenska högre utbildningen.
http://www.stint.se

Säker prognos: Höjda kommunalskatter!

Just nu står staten för den stora flyktingströmmens kortsiktiga utgifter. Men kostnaderna förs mer och mer över på kommunerna. Om nytillkommande inte lyckas ta sig in på arbetsmarknaden kommer det att resultera i sociala kostnader i kommunerna.

Samtidigt krävs mer äldreboende för de stora fyrtiotalistårgångarna.

Till det kommer att kommuner och landsting är Sveriges största arbetsgivare och har pensionsutfästelser som summerar till nästan 500 miljarder kronor. Under de senaste 18 åren har kommunerna satt av pengar för framtida pensioner, men det täcker inte alls de utfästelser som finns. Om ett drygt år genomför man en ny redovisningsmodell som gör att kommunernas pensionsskulder kommer fram i ljuset. Det leder till att en stor del av Sveriges kommuner kommer att ha negativ soliditet.

Enligt chefsekonomen på Sveriges Kommuner och Landsting kommer kostnaderna för kommunerna att öka med 270 miljarder de närmaste tre åren.

Kombinationen av allt detta gör att Sverige kommer att få kraftigt höjda kommunala avgifter och kommunalskatter. Det ökade statsbidraget med 10 miljarder som regeringen utlovat räcker inte långt. Högre kommunalskatter kommer att vara oundvikligt.

Hoten mot folkvalda ökar

I Demokratiutredningens betänkande redovisar vi kartläggningar från Brottsförebyggande rådet och Statistiska Centralbyrån:

– En dryg femtedel av alla förtroendevalda har varit utsatta för våld, hot, eller trakasserier.
– Varannan heltidspolitiker har blivit hotad, de flesta vid upprepade tillfällen.
– En fjärdedel av de utsatta uppgav i undersökningarna att de på grund av hoten lagt band på sig själva och utövat självcensur. Det visar att våldshoten påverkar den demokratiska debatten.

Kvinnliga politiker är mer utsatta för hot, våld och trakasserier än män. Kvinnor lämnar också sina uppdrag i förtid i högre utsträckning än män. Dessutom blev yngre och utlandsfödda i högre grad än andra hotade.

Det här är en allvarlig situation. Kommunerna måste ha som en av sina uppgifter att skydda de folkvalda. Vi vill inte ha enbart de mest hårdhudade som företrädare. Jag skriver om detta i Aftonbladet:
http://www.aftonbladet.se/debatt/article23302438.ab

Joel Stein, en av de mest kända amerikanska kolumnisterna skriver i senaste Time om ”Why we are losing the Internet to the culture of hate”. Läsvärt:
http://time.com/4457110/internet-trolls/?xid=homepage&pcd=hp-magmod

Visst var barbariet fosterländskt

Gång på gång citerar de som talar om ”svenskhet” Fredrik Reinfeldts uttalande att ”ursvenskt är bara barbariet”. Men det är inget som Reinfeldt hittat på, utan kommer från det tal en av våra största diktare, Esaias Tegnér, höll vid Svenska akademiens högtidssammankomst 1836: ”All bildning står på ofri grund till slutet,/Blott Barbariet var en gång fosterländskt.” Samme Tegner skrev 1818, den dikt som varit svenska nationalisters älsklingsepos: ”Kung Carl den unge hjälte.”

Det går helt enkelt att både hylla den svenska historien och inse att de flesta svenska traditioner (ta bara julgranen!) och kunskaper är hämtade utifrån.
http://www.expressen.se/kultur/tycka-som-tegner/

Partiers kultur bottnar i historien

Nyligen avlidne CH Hermansson var ledare för de svenska kommunisterna. Han hyllas av dagens vänsterpartister. Som 21-åring skrev jag en essä om den nyutnämnde kommunistledaren Hermansson i en av Per Ahlmark redigerad bok, ”Många liberaler”. Jag satt på arkiv och gick igenom allt som Hermansson skrivit. Det var jag som grävde fram Hermanssons hyllning av Josef Stalin.

Stalin-hyllningen var ingen enskildhet. När Sovjet slagit ner motståndet i Ungern 1956 kallade han dem som solidariserade sig med det ungerska folket för ”en av blodsdoften berusad hejarklack”. I en ledare i Ny Dag krävde han ingripande mot Sveriges radio för att de låtit ”baltiska element” framträda i etern. Han stödde såväl Berlinmuren som Kinas ockupation av Tibet. Det var ingen ”ungdomssynd”, Hermansson var 44 år.

Ett partis historia påverkar dess interna kultur. Det är ingen slump att Jimmie Åkesson så sent som 2009 var med när ungdomsförbundet sjöng vit-maktsånger och smädevisor om mordet på Olof Palme.

Sverigedemokraternas ständiga rasistiska klavertramp måste ses i perspektivet av partiets bakgrund. Vänsterpartiets svårigheter att ta avstånd från diktaturen på Kuba och deras biståndsstiftelses stöd till kommunistpartier med väpnad revolution på programmet, som det colombianska kommunistpartiet PCC, är i direkt tradition från CH Hermansson.
http://www.tidningen.nu/ett-partis-historia-paverkar-kulturen/

New York-kreativitet till Stockholm

I designhögskolan Beckmans gamla lokaler på Nybrogatan öppnas ett sorts kontorshotell – en medlemsklubb för kreatörer. Dessutom kommer designbutiken Austere (som finns i Los Angeles och East Hampton) att öppna i huset.  Bakom ligger bl a Fredrik Carlström som drivit den digitala byrån Great Works i New York och som också startat Austere. Förebild är NeueHouse vid Madison Square i New York – också ett hus för kreatörer.
http://weekend.di.se/nyheter/oppnar-kreativ-klubb

Svensk New York-fotograf till Stockholm

Fotografen Kristofer Dan-Bergman, med ateljé i Tribeca, kommer att finnas med på Fotografiskas höstsalong i Stockholm, med start 30 september. Det blir fotografier från hans afrikaserie:
http://www.kristoferdanbergman.com/gallery/easternafrica

Två nya New York-romaner

Två av de mest uppmärksammade romanerna i New York-miljö som kom i våras var ”The Nest” av Cynthia D’Aprix Sweeney och Stephanie Danlers debutbok ”Sweetbitter”. Den senare utspelar sig på en krog i Brooklyn. Den första handlar om en dysfunktionell familj. Båda med staden i bakgrunden.

De fick lysande recensioner. Själv tyckte jag dock att de stundvis var ganska sega.

Ostronstaden

New York är en ostronstad. För den som gillar ostron, något av ett paradis.
Ingenstans finns så många ställen med happy-hour, med en dollar per ostron.
Senaste tillskottet är Zadie’s Oyster Room, på East 12th Street
http://www.zadiesoysterroom.com

Den 16 september börjar en ostronvecka i New York:
http://www.oysterweek.com

Sex New York-krogar bland de bästa nya

Tidningen Bon Appetit har publicerat sin årliga lista över USA:s 50 bästa nya restauranger. www.bonappetit.com/best-new-restaurants

Sex New York-krogar är med på listan. Samtliga små och vardagliga:

– Bar GotoEldridge Street. Japanskt, tämligen enkelt ställe.
http://bargoto.com

– Mimi i Soho, ett franskt ”hål i väggen” som snabbt blivit mycket populärt.
http://miminyc.com

– Superiority Burger i East Village. Ambitiöst med liten meny.
www.superiorityburger.com

– Te Company i West Village.
Specialiserat på oolong-te. Bara öppet på eftermiddagen.
http://www.te-nyc.com

–  WildairOrchard Street. Populärt.
www.wildair.nyc

Svenskt i New York

Den som löpande vill uppdatera sig på svenska aktiviteter i New York kan följa det svenska generalkonsulatet på Facebook, Instagram och Twitter. Sök dem på
http://www.swedennewyork.com

Jazztrumpetaren Oskar Stenmark spelar på Cornelia Street Café den 2 september
www.corneliastreetcafe.com/downstairs/performances.asp

Sångerskan Sofia Jernberg uppträder på Resonant Bodies Festival 
Roulette i Brooklyn, 6 september
www.resonantbodiesfestival.org/2016

Paul Fägerskiöld har soloutställning på Peter Blum Gallery
med start 9 september
www.peterblumgallery.com/exhibitions/paul-fagerskiold-obafgkm

Musikcentrum Öst presenterar projektet Hear Here!
med svensk improvisationsmusik på ShapeShifter Lab i Brooklyn. 15 september
www.shapeshifterlab.org

Jonas Hassen Khemiri deltar på Brooklyn Book Festival 18 september
www.brooklynbookfestival.org

Svenska popbandet Peter Björn och John
spelar på Webster Hall 21 september
www.websterhall.com/concerts

Svenska popbandet Miike Snow spelar på Radio City Music Hall, 28 september
http://www.radiocity.com/events/2016/september/miike-snow.html