27 April 2016

Kan Donald Trump väljas till president. Svar: Ja!

Aldrig mer svensk majoritetsregering?


USA:s ohållbara underskott


Sverige utan verktyg när ekonomin vänder


Sveriges radios självständighet en kvalitetsgaranti


Bostadsfrågan präglas av stuprörstänkande


Alla bör se Suzanne Ostens film!


Raoul Wallenberg i världen


Etikett som klassresa


Mycket New York i unga svenska konsten


Matfestival i Harlem


Det nya kinesiska köket i New York


Svenskt i New York

Kan Donald Trump väljas till president. Svar: Ja!

 


Detta skrivs från New York, en vecka efter primärvalet här och dagen efter primärval i ytterligare fem delstater. Hillary Clinton och Donald Trump är vinnarna i primärvalen. Det som nu kan stoppa Clinton från att bli nominerad är antingen ett åtal i frågan om att hon som utrikesminister hade hemliga e-mail på den egna servern eller någon annan skandal, sannolikt kring bidragen till Clintonstiftelsen från Saudiarabien.

Det mesta talar nu för att Donald Trump blir republikansk kandidat. De flesta medier och de flesta experter jag talat med tror att de blir så.

Men Trump kan väl inte vinna presidentvalet?  De flesta av oss som följer valet var övertygade om att han inte skulle ha en chans att bli nominerad. Men fick fel. Det är en skräck att Donald Trump skulle sitta med fingret på kärnvapenknappen, men det kan mycket väl bli så. Medan Trump sannolikt är en bättre kandidat än president är det tvärtom med Clinton.

Både Clinton och Trump har starka ”negatives”. 56 % av väljarna är negativt inställda till Clinton, 65 % till Trump. Men i USA röstar bara drygt 50 % i valet. Och då avgörs det av hur många man får att gå och rösta.

Republikanerna vann 2004 års val genom att få ut 10 miljoner fler väljare än valet innan. Obama vann 2008 genom att 10 miljoner – främst svarta, latinos och unga – som inte röstat förut registrerade sig. Och Mitt Romney förlorade 2012 därför att 10 miljoner republikanska väljare stannade hemma. Risken är att det måttliga engagemanget kring Clinton och Trump-anhängarnas stora entusiasm kan göra att nästa president heter Donald Trump.

Men det är långt till den 8 november…

Aldrig mer svensk majoritetsregering?

 


Det finns åtskilliga ledarsidor som – liksom förre folkpartiledaren Bengt Westerberg – förespråkar ”en stor koalition”, d v s att socialdemokraterna och moderaterna tillsammans bildar en regering som alltså blir en majoritetsregering. Förebilden är Tyskland där socialdemokrater och kristdemokrater regerade tillsammans 1966-69 och 2005-09. Sannolikheten att det skulle ske i Sverige är mycket liten.

Sverige har med få undantag haft minoritetsregeringar sedan andra världskriget.  Det förefaller idag föga troligt att Sverige under överskådlig tid kommer att ha något annat än minoritetsregeringar. Det är något vi – med de framgångar högerpopulister och nationalister haft – delar med de flesta europeiska länder.

Det behöver inte vara negativt. Den regering som sitter tvingas förhandla och ta hänsyn. Kompromisser är en del av den liberala demokratin – som nu hotas av framgångarna för auktoritära regimer i länder som Ungern och Polen och rena diktaturer i Mellanöstern och Kina. Och debattklimatet på nätet präglas, som Roger Cohen nyligen skrivit i New York Times, av ”a new impatience with multiple truths, a new intolerance and unwillingness to make the compromises that permit liberal democracy to work”.
http://www.nytimes.com/2016/04/14/opinion/the-death-of-liberalism.html

I detta läge måste dock de politiska partierna både vara beredda att kompromissa och vara tydliga med var de står. Väljarna har rätt att veta partiernas ”ingångsvärden” i förhandlingar och det var inget fel, bortsett från språkbruket, när Gustav Fridolin, språkrör för miljöpartiet – talar om att han gått med på en uppgörelse som han tycker är ”skit”.

Under Fälldinregeringarna 1976-82 var moderaterna bra på att tala om var de ”egentligen” stod, trots att de kompromissade. Sedan fick väljarna avgöra var tyngdpunkten i regeringen skulle ligga.
http://www.aftonbladet.se/debatt/article22468637.ab

USA:s ohållbara underskott

 


Senast den amerikanska budgeten var i balans var 2001. Sedan 2007 har USA ökat sin statsskuld lika mycket som man gjorde under de 200 åren innan 2007. Med tanke på att ”The Baby Boomers” nu börjar bli äldre och drar mer sociala kostnader blir det inte lätt att göra något år.

Primärvalskampanjen handlar inte alls om budgetunderskottet. Bernie Sanders tvingar Hillary Clinton att lova mer och mer. Donald Trump kombinerar värnandet om de sociala systemen med stora skattesänkningar.

USA – liksom Sverige – skulle behöva en stor och långsiktig skattereform. Sannolikheten för att valet i november kommer att leda till en situation som gör det möjligt är inte stor.
http://www.thefiscaltimes.com/2016/04/15/Debt-Hits-19-Trillion-Has-US-Reached-Tipping-Point

Sverige utan verktyg när ekonomin vänder

 


Svensk ekonomi går som en Tesla – snabbt, tyst och miljövänligt. Så sa finansminister Magdalena Andersson nyligen. Sedan fick hon ändra sig till en Volvo, eftersom Volvo nu också har en elbil.

Det är sant att svensk ekonomisk tillväxt just nu tillhör de högsta i Europa. Men det finns varningstecken: Hushållens belåning samt att budgetunderskottet kommer att fortsätta växa. Redan i år ökar det och regeringen har valt att överge ”krona för krona”-finansieringen.

Vi vet, ända sedan Moseböckerna, att efter goda år kommer dåliga år. I Bibeln förutspår Josef: ”Se, sju år skola komma med stor ymnighet över hela Egyptens land. Men efter dem skola sju hungerår inträffa, sådana att man skall förgäta all den förra ymnigheten i Egyptens land, och hungersnöden skall förtära landet.” Josef rekommenderar den egyptiske farao att ta en femtedel av skördarna under de goda åren och spara till de dåliga. Det var tidig keynesianism.

Frågan är vad Sverige ska göra när sämre tider kommer – vilket enligt konjunkturinstitutet blir 2018. Vi har minusränta; att gå vidare den vägen är omöjligt. Och de tillfälliga kostnaderna för flyktinginvandringen stiger.

Vi har helt enkelt avhänt oss verktygen. Det bådar illa. Nyckeln ligger främst i räntepolitiken. Henrik Mittelman skriver bra om detta i Dagens Industri:
http://www.di.se/artiklar/2016/4/21/henrik-mitelman-riksbankens-politik-ar-livsfarlig/

Realekonomiskt har vi inga deflationsproblem: Konsumtionen ökar och sjunkande priser på vissa varor beror på bättre konkurrens och smartare produktion. Riksbanken borde sätta igång och höja räntan. Om detta har jag själv skrivit nyligen.
http://www.tidningen.nu/snabb-atstramning-ar-ett-maste/

Sveriges radios självständighet en kvalitetsgaranti

 


Den statliga medieutredningen har kommit med en rad tankar om public service. En del är bra som t ex ett nytt medieetiskt system och begränsning av sponsring. Men riktigt dålig är idén att slå ihop de tre public servicebolagen – Sveriges radio, Sveriges television och Utbildningsradion – till ett enda företag.

Jag är möjligen påverkad av att ha varit ordförande i Sveriges radio, men det står helt klart att de företag som bäst uppfyller kraven på mångfald och kvalitet är Sveriges radio och Utbildningsradion. Jätten är SvT. Och det är också TV som får mest uppmärksamhet och pengar.  En sammanslagning skulle leda till total dominans för TV och drabba kvalitetsutbudet i Sveriges radio. De internationella erfarenheterna – inte minst från Norge – visar hur radion kommer på mellanhand i en sammanslagen jättekoncern.

Regeringen bör snabbt göra klart att förslaget inte är aktuellt.

Bostadsfrågan präglas av stuprörstänkande

 


Nu pågår en diskussion om vem som ska bli ny bostadsminister och många socialdemokrater vill att partiet ska ha den posten. Men sakförhållandet är att hela tio ministrar fattar beslut som är avgörande för att vi ska få ordentlig fart på byggandet. Det handlar om utbildning, planfrågor, finansiell reglering, skatter, infrastruktur, konkurrensfrågor.

När vi avslutade arbetet i Nybyggarkommissionen (https://nybyggarkommissionen.se) för två år sedan sade Göran Persson att byggandet är en ”statsministerfråga”. Det har han rätt i. Bostadsfrågorna är ett typiskt exempel på de svenska administrativa stuprören. Här behövs en ordentlig samordning. Mer om detta här:
http://www.expressen.se/debatt/bara-lofven-som-kan-bryta-forlamningen/

Alla bör se Suzanne Ostens film!

 


Suzanne Ostens film ”Flickan, mamman och demonerna” går nu på biograferna. Det är en starkt berörande film om en uppväxt i skuggan av schizofreni. Den bör ses av alla!

Det blev debatt om åldersgräns för filmen, vilket kan göra att många tror att det är en barnfilm. Och visst ger den 11-åringar insikter, men också vuxna.
http://www.sf.se/filmer/Flickan-mamman-och-demonerna/

Suzanne Osten satte upp ”Flickan, mamman och soporna” på Unga Klara.  Föreställningen kom till New York när vi arbetade där. Teatern i Brooklyn ville få dit unga från utsatta miljöer, men inför föreställningen blev de amerikanskt oroliga för att bli stämda, eftersom det förekom grovt språk. Därför krävde teatern skriftligt medgivande från föräldrarna för att barnen skulle få gå. Föräldrar i utsatta områden är inte bra på att läsa och skriva på intyg. Så det blev tyvärr glest i publiken.

Raoul Wallenberg i världen

 


Raoul Wallenberg uppmärksammas ständigt över hela världen. Bara här i New York finns åtta platser, monument och skolor namngivna efter honom. Raoul Wallenbergs insats för att rädda judar undan Förintelsen har gjort honom till Sveriges mest internationellt kände person.

Nu visas en Wallenberg-utställningen ”To me there’s no other choice” i Australien. I Warszawa har nyligen en gata blivit Raoul Wallenberg-gatan och en minnesplakett satts upp.
http://tinyurl.com/jr2lkzz

I dagens värld skulle det behövas fler Raoul Wallenberg!

Etikett som klassresa

 


Magdalena Ribbing, som bl a skriver en etikettsspalt i Dagens Nyheter har nyligen utkommit med en ny bok, ”Ribbings etikett”:
http://www.adlibris.com/se/bok/ribbings-etikett-9789137145006

Åtskilliga har uttryckt förvåning över att vänsterskribenten Åsa Linderborg i Aftonbladet hyllar boken
http://www.aftonbladet.se/kultur/bokrecensioner/article22639929.ab

Men just kunskap om hur man beter sig och inte gör bort sig i sociala sammanhang kan vara en del i att bryta ner klassgränser.

Journalisten Maciej Zaremba skrev för 30 år sedan en uppsats i idéhistoria om svenska etikettböcker i jämförelse med tyska och polska. Medan de europeiska var inriktade på att människor skulle veta sin plats i hierarkierna berättade de svenska om hur man skulle klara sig i nya sammanhang, t ex ”hos chefen på middag”. På så sätt blev de – liksom självstudier via Hermodskurser – en del i svenska klassresor.

Mycket New York i unga svenska konsten

 


På Sven-Harrys konstmuseum i Stockholm visas just nu en intressant utställning – Swedish Art Now! – där 40 unga svenska konstnärer presenteras. Den ger en bra inblick i en ny generation konstnärer.

Det är också intressant att New York spelar en så stor roll för svensk konst. Av de konstnärer som visas på Sven-Harrys har många ställt ut i New York och fyra bor och verkar där: Anders Krisar, Cajsa von Zeipel, Hanna Lidén, Paul Fägerskiöld.
http://www.sven-harrys.se/sv/utforska/konsthallen/swedish-art-now/om-utstallningen

Matfestival i Harlem

 


19-22 maj pågår Harlem Eat Up – en matfestival där Marcus Samuelsson spelar en huvudroll.
http://harlemeatup.com/about/

Marcus egen restaurang Red Rooster bjuder på fantastisk stämning
redroosterharlem.com

Mina egna favoriter i Harlem är Cecil, Lenox Saphire och lilla Boulevard Bistro
www.thececilharlem.com
http://nyarw.com/lenox-saphire/
www.boulevardbistrony.com

Det nya kinesiska köket i New York

 


Det har skrivits en del på sistone om nya ”up-scale chinese restaurants” som de senaste åren öppnats i i New York: Ställen som ofta ligger utanför China Town, med traditionell restauranginredning och där menyn influerats också av andra kök.

De bästa i gruppen är Hakkasan i teaterdistriktet och Buddakan i Chelsea market. Liksom China Blue i Tribeca.
http://hakkasan.com/locations/hakkasan-new-york/
www.buddakannyc.com
http://www.chinabluenewyork.com

Mest omskriven och populär är Mission Chinese Food i Chinatown. Enligt min mening dock överskattad.
http://nymag.com/listings/restaurant/mission-chinese-food/

Senaste tillskottet är Jue Lan Club som ligger i den gamla kyrkan där nattklubben Limelight låg. Jue Lan Club uppfyller i hög grad just definitionen av det moderna kinesiska New York-köket. Och hade intressant mat
http://juelanclub.com

Svenskt i New York

 


Just nu är det mycket svenskt på gång i New York. Allt finns inte med här. Den som löpande vill uppdatera sig på svenska aktiviteter i New York kan följa det svenska generalkonsulatet på Facebook, Instagram och Twitter. Sök dem på
http://www.swedennewyork.com

För några dagar sedan deltog vi på vernissagen av utställningen ”Artek and the Aaltos: Creating a Modern World”. I katalogen skrev arkitekten Rasmus Wærn om Sveriges centrala roll som brygga mellan det finska möbelföretaget och den amerikanska marknaden.

http://www.bgc.bard.edu/gallery/gallery-at-bgc/artek-and-aaltos.html

6 maj öppnar Marie Karlberg och Cajsa von Zeipel utställning och föreställning på Company Gallery, 88 Eldridge Street
http://companygallery.us/strap-on-projects/

New York-baserade svenske konstnären Mats Pehrson deltar i en grupp-utställning från den 29 april på Gallery 52, 50 W 86
http://gallery52nyc.com

5 maj börjar den stora konstmässan Frieze New York i Randall’s Island Park. Sverige är representerat genom galleri Magnus Karlsson (och newyorkgalleriet Skarstedt).
https://www.frieze.com/fairs/frieze-new-york

Annika Sundvik har en lång bakgrund som entreprenör i New York. Hon har drivit fotogallerier, restauranger och butiker. Nu har hon startat ”a contemporary swedish/american knitwear company”.
http://gothamindustry.com/

Den 4 maj öppnas Agnet Livijns utställning ”Maldives Flowers & Interiors” på Ward-Nasse Gallery, 178 Prince Str
http://www.wardnasse.org/2200p205.htm

”Peter, Björn and John” spelar på Rough Trade och Baby’s All Right i Brooklyn den 2 och 3 maj
http://www.ticketmaster.com/event/00005067F21373C7
http://babysallright.ticketfly.com/event/1124367-peter-bjorn-john-brooklyn/

Galleri Wetterling ställer ut på Art New York, 3-8 maj
http://www.artnyfair.com/DesktopDefault.aspx?tabid=10&tabindex=9&dealerID=16748

Sverige har blivit allt sämre representerat på den stora möbel- och designmässan ICFF Blå Station och Wallvision är dock med 14-17 mars i år.
http://www.icff.com

Fredrik Backman presenterar sin roman ”Britt-Marie Was Here” på Barnes & Noble 17 maj
http://stores.barnesandnoble.com/author/16235088

Senast 1 maj går det att söka SWEA New Jerseys stipendium igen. Mer här:
http://newjersey.swea.org/2016/apply-for-swea-nj-scholarship/