16 Juni 2015

Heter USA:s nästa president Hillary?

Svensk ekonomi växer för långsamt


Sverige utsätts för påverkanskrig


Den kommunala demokratin mår inte riktigt bra.


Svensk verklighet finns inte i Australien


Trender i givandet


Almedalen – unik svensk öppenhet


Borgmästare i telefonv
Ingrid Bergman 100 år


Ny utsiktsplats i New York


New York-krog – oväntat inne


Sommar-New York – en värmens kulturstad


Midsommar i USA!


Svenskt i New York


Nästa nyhetsbrev

Heter USA:s nästa president Hillary?


Om amerikanska presidentval gör man klokt att inte spå. Särskilt inte när det är sjutton månader kvar. Just nu får de kandidater som har störst ”name recognition” högsta opinionssiffrorna.

Larry Sabato, statsvetare och framstående analytiker, skriver på web-siten Politico om alla förutfattade meningar kring presidentvalet:
http://tinyurl.com/qgve6yx

Tyvärr polariseras amerikansk politik alltmer. Tea-partyrörelsen hos republikanerna och allt mer vänsterorienterade grupper hos demokraterna spelar stor roll under nomineringarna. Men också vanliga amerikaner definierar sig allt mer som höger eller vänster. Pew Research Center har gjort en grundlig genomgång av hur polariseringen ökat de senaste tjugo åren:
http://www.people-press.org/2014/06/12/section-1-growing-ideological-consistency/

Ibland sägs att alla amerikanska politiker står till höger om alla svenska. Så är det inte. Personer som den demokratiske, socialistiske, senatorn Bernie Sanders – som utmanar Hillary Clinton – och New York-borgmästaren Bill de Blasio skulle placeras till vänster om Jonas Sjöstedt.

Just nu pekar opinionssiffrorna på att Hillary Clinton blir USA:s nästa president. Men dels finns ingen republikansk motkandidat utsedd, dels förföljer e-mailaffären henne. Under nästan ett år framåt kommer det varje månad att offentliggöras tusentals tidigare hemliga mail från hennes tid som utrikesminister. Det kommer att upprätthålla känslan av att det är mycket skandaler kring Clinton.

Jag skulle tro att vi får vänta till den 15 mars nästa år innan man möjligen kan göra lite säkrare spådomar. Då sker primärvalet i Florida och tidigare Floridaguvernören Jebb Busch kommer att stå mot Floridasenatorn Marco Rubio. Som barn av flyktingar från Kuba och 44 år gammal är Rubio något av en republikansk Obama.

Svensk ekonomi växer för långsamt


Bilden av svensk ekonomi är inte entydig. Alliansregeringens ord om budgetbalans var senare år mer retorik än verklighet. Och väl var det; ytterligare åtstramningar hade slagit mot tillväxten. Också den nuvarande regeringen för en tämligen åtstramande politik. Med de stora arbetslöshetstalen och det faktum att vi exporterar kapital har vi ett alldeles för lågt resursutnyttande.

Den svenska tillväxten måste rimligen räknas per capita: Det finns ingen åttaårsperiod i efterkrigstidens statistik med lägre BNP-tillväxt per capita än åren 2006-14.

Svensk ekonomi är exportberoende. Men omvärlden drar inte. USA går åt rätt håll, men sakta. Och när – mitt tips är november – den amerikanska riksbanken FED höjer räntan kommer det att dra ner efterfrågan i en stor del av världen.

Det är bra att regeringen tillsatt en utredning för att se över överskottsmålet. Men det viktiga är att komma bort från ortodoxin. De ekonomiska katastroferna i slutet av 80-talet ledde till behov av ”normpolitik” – politikerna skulle bindas vid masten. Men nu är det dags att lösa upp knutarna. Problemen är så stora att vi bör pröva något annat.

Sverige utsätts för påverkanskrig


Sveriges säkerhetspolitiska situation har drastiskt försämrats. Det handlar inte om att Ryssland, ens i en för Putin utopisk framtid, skulle vilja införliva svenskt territorium, utan om att Gotland kommer i centrum i en konflikt kring Baltikum. Att vi låtit ryssarna bygga om Slites hamn efter rysk standard är slående naivt:
http://www.tidningen.nu/oka-troskeln-for-ett-anfall/

Det går att konstatera att Sverige utsätts för informationskrigföring. Det finns personer i Ryssland som systematiskt försöker påverka svensk opinion i Putin-vänlig riktning. I de s k trollfabrikerna i Petersburg (där det alltså finns hundratals anställda som går in i kommentarfält i västliga medier mm) finns också svenskspråkiga. Krigsvetenskapsakademien hade nyligen ett seminarium om detta, där jag deltog som talare:
http://kkrva.se/psykologiska-forsvaret-ater-pa-modet/

Vi måste också inse att en bra och positiv Sverigebild kommer att vara avgörande om vi skulle råka riktigt illa ut och behöva hjälp. Om andra demokratier ska göra denna yttersta uppoffring för vår skull, måste deras befolkning ha en positiv uppfattning om Sverige.

Detta har jag utvecklat i en artikel:
http://www.svd.se/olle-wastberg-sverigebilden-ar-en-del-av-forsvaret/om/ledare

Den kommunala demokratin mår inte riktigt bra


När ledamöterna i kommunfullmäktige ska ta ställning till hur stort inflytande de upplever att olika lokala aktörer har kommer Kommunstyrelsen och Kommunstyrelsens ordförande överst. Tjänstemännen har lika mycket makt som kommunfullmäktige. Och minst inflytande har medborgarna. Det är en dyster observation.

I undersökningar som Demokratiutredningen beställt, framstår fullmäktige som en plats för att formellt underteckna beslut som förhandlats fram någon annanstans.  Endast knappt hälften av de förtroendevalda anser att de får gehör för sina argument i fullmäktige. Nästan varannan har övervägt att hoppa av eftersom uppdraget känns meningslöst. 97 procent av de förtroendevalda anser att fullmäktige borde ha mer makt.
https://demokratiutredningen.files.wordpress.com/2015/05/tal-i-kristianstad.pdf

I kommunfullmäktige finns heller inte något konstitutionsutskott eller möjlighet till misstroendeförklaringar.

Förra årets val innebar att ingen tydlig majoritet kunde formas i många kommuner. I det läget har partierna gjort överenskommelser över tidigare blockgränser och format majoriteter av ovanligt slag. Det innebär att alltfler frågor avgörs genom förhandlingar mellan gruppledare. Och sedan får fullmäktigeledamöterna rätta sig efter besluten.

Forskarna David Karlssons och Mikael Gilljams rapport finns här:
http://tinyurl.com/p5ovpvh

Svensk verklighet finns inte i Australien


Nyhetsbyrån TT flyttar sin nattredaktion till Australien. Då kan medarbetarna jobba dagtid – fast det är natt i Sverige. Inga övertidsersättningar.

Men det innebär att journalisterna inte lever i den svenska verkligheten. När jag var chefredaktör för Expressen tyckte jag ibland det märktes att den – journalistiskt mycket kompetenta – nattredaktionen hade mindre vardagliga kontakter än de som jobbade på dagen.

På tio år har 125 lokalredaktioner i Sverige lagts ner. Medierna försöker kompensera det på olika sätt – men finns det ingen fysisk journalist närvarande blir känslan av vad som händer långt sämre – och ingen finns på plats för att snappa upp tips.

Kanske ska man vara glad åt att det överhuvudtaget finns journalister när man nu låter datorer, ”robotjournalister”, skriva vissa saker. Men bra för allsidig bevakning är det inte.

Trender i givandet


I början av juni hölls Stockholm Philanthropy Symposium. Det är en stiftelse grundad av svensk-amerikanen Roger Svensson.
http://filantropi.eu

Nu när vi i Sverige börjat få en lite större grupp av mycket förmögna personer vore det bra om vi också fick något av det amerikanska ”pay-back-to-the-society”: Att rika människor känner samhällsansvar.

Symposiet fick genomslag tack vare att Melinda Gates – vars stiftelse ger mer till projekt i utvecklingsländer än vad Sverige gör – talade. Själv tyckte jag det intressantaste föredraget hölls av forskaren Jason Frankling från Grand Valley State University i Michigan. Han visade bl a hur givandet i USA flyttar sig allmer från kultur till socialt företagande:
http://filantropi.eu/wp-content/uploads/2015/06/Trends-in-American-Philanthropy.pdf

Almedalen – unik svensk öppenhet


Almedalsveckan är på många sätt fantastisk. Den har utvecklats till en jättelik samhällsmässa med – förra året – 27 000 besökare och 3 513 seminarier.
http://www.almedalsveckan.info

Man springer på ledande personer från politik, organisationer, fack, medier etc i nästan varje gathörn. Och det erbjuds gratis folkbildning hela tiden. Själv är jag med som talare och moderator vid tio arrangemang.

Samtidigt finns det en risk att veckan nu nått sin kulmen. Med nio partier representerade och allt dyrare lokaler vet jag åtskilliga som i år avstått. Och politikerna vistas allt kortare tid i Almedalen. De många seminarierna gör att man kan leva i sin egen bubbla – bara gå på vårdseminarier eller bostadsseminarier. Då försvinner de oväntade mötena.

Borgmästare i telefon


Bill de Blasio, New Yorks borgmästare, har fått kritik för att han inte som sina företrädare tar frågor från medborgarna i radio och för att han hellre träffar väljare i andra delstater – han har nationella ambitioner – än i New York. Nu har han till sist ställt upp i ett telefonväkteri.
http://tinyurl.com/q9ghx3n

Såväl Rudy Giuliani som Michael Bloomberg hade normalt en timme varje vecka då de svarade på frågor. Sättet att hantera de inringande väljarna säger rätt mycket om politikerpersonligheterna.

De Blasio snackade på och la ut texten tämligen oratoriskt. Han hann bara med fyra väljare.

Bloomberg brukade vara praktisk, men tämligen kortfattad och lät väljarna prata.

Giuliani hann med många väljare och accepterade ingen kritik. En gång när jag lyssnade råskäller en väljare på honom. Giuliani bryter in och säger:
– Please hang on in the switchboard and we will connect you to the psychiatric ward.

En annan politiker än Giuliani – och i en annan stad – skulle nog inte överlevt ett sådant utbrott.

Ingrid Bergman 100 år


I år skulle Ingrid Bergman – Sveriges största och mest välkända filmskådespelare efter Greta Garbo – ha blivit 100 år. På filmfestivalen i Cannes nyligen fick Stig Björkmans film ”Ingrid Bergman – in her own words” hedersomnämnande. Det blir gala på Dramaten och filmen får Sverige-premiär den 28 augusti.
http://www.mantarayfilm.se/article/74/Ingrid-Bergman-In-Her-Own-Words-(2015)

Just nu visar Bohusläns museum en Ingrid Bergman-utställning. I januari blir det en på Millesgården. Frimärken med Ingrid Bergman ges ut både i Sverige och i USA.

Också Bergmanveckan på Fårö kommer att ha Ingrid Bergman som tema, med utgångspunkt från hennes sista film, den av Ingmar Bergman regisserade Höstsonaten från 1978.
http://bergmancenter.se/bergmanveckan/

Ny utsiktsplats i New York


Nu har västra halvklotets högsta byggnad, One World Trade Center – ibland kallat Freedom Tower – öppnat. Utsiktsplattformen på våning 102 är öppen för allmänheten:
https://oneworldobservatory.com

New York-krog – oväntat inne


Den koreanska grillrestaurangen Kang Ho Dong Baekjeong på 1 E 32nd St har blivit väldigt populär på kort tid. Den är en del av en nationell restaurangkedja, men i och med att man som kock fått Deuki Hong, med bakgrund på några av New Yorks bästa restauranger, så flockas ”foodies” på stället. Och recensionerna har varit fantastiska.
http://baekjeongnyc.com

Sommar-New York – en värmens kulturstad


New York är varmt på sommaren. Mycket varmt. Men värmen erbjuder ofta ljumma kvällar och nätter. Och dessutom är New York en rik kulturstad på somrarna.

I stadens parker pågår konserter och teater. Det som inte får missas är Shakespeare in the Park som nu spelas för 53:e året:
http://tinyurl.com/khq6m6h

Det finns massor av gratismusik i New Yorks parker:
http://www.cityparksfoundation.org/summerstage/
http://tinyurl.com/ohjbckn

Och film på hustak:
http://tinyurl.com/pv78d3n

Och därefter kan man gå på en rooftop-bar:
http://www.thrillist.com/drink/new-york/rooftop-bar-nyc

Midsommar i USA!


Fredagen den 19 juni anordnas  för 19:e året – svensk midsommarfesten i New York, i Battery Park City på Manhattan.  Det brukar vara en trevlig samling med tal, dans kring stången och möjlighet att äta svensk mat. Förra året kom ca 6 000 personer.
http://www.swedennewyork.com/midsummer

Som vanligt ordnar Swedes in New York ett sent clubparty:
http://swedishmidsummerparty.com

Över hela USA firar svensk-amerika midsommar. Här är en komplett lista:
http://tinyurl.com/osf3e28

Svenskt i New York 


Den som snabbt vill uppdatera sig på vad svenskt som är på gång i New York kan följa det svenska generalkonsulatet på Facebook, Instagram och Twitter:
http://www.swedennewyork.com

Den Stockholmsbaserade vokalensembeln Voces Nordicae uppträder på Morse Recital Hall den 18 juni.
http://artidea.org/event/2015/1924

Svenska sångaren Elliphant spelar på Santos Party House den 18 juni.
http://santospartyhouse.com/event/index/id/4200

Stockholms gosskör ger två konserter i New York i juni: den 21 juni i Saint Thomas kyrka och den 22 juni i Brooklyn Borough Hall.
http://tinyurl.com/nlq24lt

En dramatiserad läsning av Stig Dagermans”Skuggan av Mart” presenteras på Gene Frankel Theatre den 23 juni.  
http://www.nybooks.com/events/martys-shadow/

Svenska Zayera Khans dokumentärer ”We Who Bleed” och ”Menstruation with/out Gender” visas den 21 juni på kortfilmsserien Menstruation: Intimate Portraits under The Unmentionables. Konstnärskollektivet Mensmagi deltar med en performance den 20 juni.
www.unmentionablesfilmfestival.com

Cirkusgruppen Magmanus uppträder under utomhusfestivalen SummerStage vid två tillfällen den 27 juni.
http://www.cityparksfoundation.org/event/summerstage-magmanus-2/

Folkpopduon First Aid Kit spelar i Central Park under SummerStage den 27 juli.
http://www.cityparksfoundation.org/event/summerstage-dawes-first-aid-kit/

Det blir stor svensk närvaro på årets upplaga av Rooftop Films. Dokumentärfilmerna ”Bikes vs Cars” av Fredrik Gertten och ”All We Have is Now” av Alexandra Dahlström samt ett svenskt kortfilmsprogram kommer att visas 5-7 augusti. 
http://rooftopfilms.com/2015/schedule/#sched-8-2015

Svenska Claire Parsons produktion ”Marmalade, scenkonst för barn och unga”, spelas under SummerStage den 17 agusti.
http://www.cityparksfoundation.org/event/summerstage-kids-claire-parsons-co/

Nästa nyhetsbrev


Nästa nyhetsbrev kommer i slutet av augusti

T R E V L I G    S O M M A R  !