Nyhetsbrev 26 MAJ 2014

Att stoppa extremismen kräver ekonomiska framsteg

USA-ekonomin bättre, men det räcker inte långt


Pfeizer/Astra visar att Sverige måste bli attraktivt


En miljard antisemiter


Valdeltagande i EU och USA


Svensk konsensus har brutit samman


Internationalisering av universiteten gör dem bättre


Fel signaler om hyresrätter – fast i New York är det värre


Raoul Wallenberg-minnet behövs i Ungern


Epokgörande bok om svenska utvandringen – med lärdomar


Gatukonst i New York


Stockholm i Stockholm


Anders Krisar i Stockholm och New York


Vad ska man se på teater i New York just nu?


New York – ta tunnelbanan till stranden


Sommarkrogar i New York


Svenskt i New York

Att stoppa extremismen kräver ekonomiska framsteg


Denna dag, då vi kan konstatera att vänster- och högerextremistiska samt populistiska partier gått fram över hela Europa (Sverige har, trots allt, varit relativt sett förskonat) kan det finnas anledning att fundera över de slutsatser som dragits av tidigare katastrofer i Europa.

Författaren Stefan Zweig påpekade att perioden före första världskriget erbjöd medborgarna fred, framsteg och penningvärde och därför var en lycklig och stabil tid.  Folkstyret krossades av arbetslöshet, inflation och otrygghet. Herbert Tingsten, en av efterkrigstidens största kulturpersonligheter, analyserade diktaturernas frammarsch under efterkrigstiden. För femtio år sedan drog han slutsatsen: ”Vi må vara högermän, liberaler eller socialister: det kaos som för några årtionden sedan kallades ekonomisk frihet tål vi inte. Människor får inte leva i nöd eller arbetslöshet i en demokratisk stat, den satsen har blivit lika ostridig som den allmänna rösträtten och den politiska friheten.”

Västerlandets ekonomiska och sociala framsteg har skett när fri företagsamhet balanserats mot ett gemensamt intresse.

Medborgarna i många länder känner inte att de ekonomiska krafterna är möjliga att betvinga, att besluten fattas långt borta och att den internationella ekonomin sköljer i flodvåg efter flodvåg över vårt land. Otryggheten föder vrede och misstänksamhet.

Den fria, självständige och tolerante individen finns kanske bara där det finns arbete och ekonomisk trygghet.

USA-ekonomin bättre, men det räcker inte långt


USA:s ekonomi torde vara den som utvecklas bäst i världen. Frågan är vad det säger. Tillväxtsiffrorna är fortfarande låga. Samma fenomen som i Sverige märks, d v s att när arbetsmarknaden blir lite bättre kommer människor som lämnat arbetsmarknaden och försvunnit ur statistiken tillbaka.

Bankerna är sundare, byggandet ökar, fastighetspriserna är på väg upp. Men samtidigt pågår ”tapering”, d v s den amerikanska riksbankens nedtrappning av stimulanserna. Federal Reserve har inte samma självständiga ställning som t ex den svenska riksbanken och många tror att sedelpressarna ska ha stoppat helt till det amerikanska kongressvalet den 4 november. Själv tror jag inte det kommer att gå så fort, men riktningen är klar. Det är långsiktigt bra för amerikansk ekonomi, men dämpar uppgången.

Dessutom lurar internationella konjunkturfaror. Den kinesiska bygg- och fastighetsmarknaden står för 25 procent av Kinas BNP. Och nu när den tvärbromsar kan det sprida chockvågor i världsekonomin.

Pfeizer/Astra visar att Sverige måste bli attraktivt


Pfeizers försök att köpa Astra kan fortfarande misslyckas. Men det beror på att ägarna säger nej – inte på regeringarna. För Sveriges del har ju Astra redan försvunnit, det är ett brittiskt bolag.

När företag flyttar sina huvudkontor och sitt huvudsakliga ägande till ett annat land brukar de lova att behålla väsentlig verksamhet i ursprungslandet. Men det är löften som inte är mycket värda när nästa kris kommer. Då är det alltid lättare att skära ner i länder en bit bort.

Detta var bakgrunden till att vi i regeringens globaliseringsråd för några år sedan föreslog en svensk globaliseringsstrategi.
http://www.regeringen.se/sb/d/11355/a/126857

Vi ville att Sverige skulle ha ett uttalat mål att bli ett land där internationella företag gärna lägger sina huvudkontor. Det kan bara ske genom att Sverige blir mer attraktivt: Bättre expertskatt, sänkt skatt på personaloptioner. Men också utveckling av flygplatser och andra kommunikationer. Liksom bra skolor och levande kultur.

Att få företag att stanna i Sverige handlar om ett brett program för attraktivitet. Tyvärr valde Anders Borg att lägga rapporten i skrivbordslådan.

En miljard antisemiter


Anti-Defamation League är en judisk människorättsorganisation. Den har nyligen gjort en undersökning (med 53.000 svar från över 100 länder)  om antisemitism, med en rätt hög ribba för vad som kan betraktas som fördomar mot judar. Undersökningen visar att 26 procent av världens befolkning har olika typer av antisemitiska uppfattningar, främst konspirationsteorier. Hälften av alla människor har aldrig hört talas om Förintelsen. Gaza, Jemen, Algeriet är de länder där fördomarna är starkast.
www.adl.org

Minst utbredning av antisemitism finns i Laos, Filippinerna – och Sverige. Med tanke på de problem judar har – inte minst i Malmö – och att en majoritet av judar i Sverige inte vågar bära judiska symboler tycks undersökningen valt försiktiga kriterier.
http://www.nytimes.com/2014/05/14/world/26-percent-of-worlds-adults-are-anti-semitic-survey-finds.html?_r=0
http://nypost.com/2014/05/15/no-ignoring-a-billion-anti-semites/

Också i USA, som är det tryggaste landet för både judar och muslimer, är 65 procent av alla hatbrott riktade mot judar. I april dödade en högerextremist tre personer vid ett judiskt center i Kansas:
http://nypost.com/2014/04/14/targeting-jews/
http://tinyurl.com/nyv92j7

Valdeltagande i EU och USA


Valdeltagandet i det svenska EU-valet blev nära 50 procent, vilket är högsta hittills och bland de högsta i Europa. Snittsiffrorna för EU tycks ligga närmare tio procent lägre.
 
I amerikanska kongressval – som det i november i år – brukar valdeltagandet ligga på drygt 40 procent. Jämförelsen med EU-valet är inte fel: Bryssel ligger mentalt lika långt bort från medborgarna i de flesta EU-länder som Washington gör för amerikaner i Montana eller Tennessee.

Svensk konsensus har brutit samman


Den del av den svenska konsensusmodellen som byggde på offentliga utredningar har slutat fungera. När bostads- och utbildningsministrarna tillsätter mer än 50 utredningar på kort tid handlar det inte om att få noggrant genomarbetade förslag som bygger på en bred gemensam verklighetssyn, utan att snabbt få det förslag man från början velat ha.

Hela processen med utredningar och remissomgångar betydde mycket för kraften i den svenska reformutvecklingen. Nu är den metoden borta. Och i dess spår växer det upp privatfinansierade utredningsalternativ. Jag skriver om detta i senaste Axess:
http://axess.se/magasin/default.aspx?article=2127#.U4GcCV7Htcs
 

Internationalisering av universiteten gör dem bättre


Mycket tyder på att Sverige går mot trenden. Samtidigt som universitet över hela världen satsar på att få de mest talangfulla studenterna och forskarna – oavsett var de kommer ifrån – tycks vi bli mer insulära.

Jag ägnar en del av min tid åt att vara styrelseordförande i Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning:
www.stint.se

Med influenser från andra tankesätt, bakgrunder och kulturer skärps tänkandet och forskningen. Och dessutom handlar den moderna ekonomin om, att utveckla kunskap och idéer. Därför behöver vi flera internationala studenter i Sverige och fler svenskar som studerar och forskar utomlands.
http://www.dn.se/debatt/sverige-maste-locka-fler-internationella-studenter/

Det är bra att regeringen skapat bättre studiemedel för de studenter som vill gå på utländska toppuniversitet. Men det räcker inte:
http://www.regeringen.se/sb/d/16840/a/215954

Sverige tar nu ut avgift för utomeuropeiska studenter. Det har lett till ett kraftigt ras i ansökningar. Ska studenterna betala klarar inte Sverige konkurrensen. Intressant nog har en amerikansk student, som inte anser att hon fått vad hon betalt för, stämt sin svenska högskola:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/jurister-ska-hjalpa-henne-att-fa-pengarna-tillbaka/

Svenska studenter betalar inte studieavgifter. Men de satsar år av sitt liv och ofta livsvarig skuldsättning för att gå på universitet. De har rätt till kvalitet här och internationell valfrihet.

Fel signaler om hyresrätter – fast i New York är det värre


I februari lade vi (Göran Persson, Agneta Dreber och jag) fram Nybyggarkommissionens betänkande med 63 förslag för att få fart på byggandet – främst av hyreslägenheter:
www.nybyggarkommissionen.se

Sedan dess har jag talat om bostadsfrågor nästan varje vecka, t ex här
http://www.youtube.com/watch?v=GeSmzwGVHrY

Märkligt nog kommer i juni en statlig utredning – företagsskattekommittén, med Fredrik Reinfeldts tidigare statssekreterare som ordförande – med ett förslag som kan tvärbromsa just nybyggnation av hyresrätter. Utredningen vill sänka företagsskatten, vilket är bra. Och de vill få bort riskkapitalbolags räntesnurror, vilket också är bra. Samtidigt innebär förslaget att företagen inte ska få dra av räntor över 25 procent av rörelsevinsten att incitamenten för att bygga det mest långsiktiga, d v s hyresrätter, kraftigt minskas. När man beslutar om nya skatteregler borde man ta hänsyn till effekterna på nybyggnationen. Det tycks man ha struntat i här.
http://bit.ly/1mr51MT 

Samtidigt är vår hyresmarknad ett under av tydlighet och ordning i jämförelse med New Yorks. I New York är de flesta bostäder hyreslägenheter och de flesta hyresreglerade. Men när hyresvärden lyckas få ut en hyresgäst som bor i en reglerad lägenhet kan hen oftast höja hyran till marknadspris. Den som vill läsa hur det kan gå till när en hyresvärd sätter in privatdetektiv för att bevisa att en hyresgäst inte bor i lägenheten kan få en ganska roande läsning här:
http://tinyurl.com/m9egjsm

Raoul Wallenberg-minnet behövs i Ungern


I sommar är det 70 år sedan Raoul Wallenberg kom till Budapest för att påbörja det arbete som var den viktigaste insatsen för att över 100.000 judar i Budapest skulle överleva Förintelsen.

Den 17 juni syns Raoul Wallenberg i Budapest. Bengt Jangfeldts Raoul Wallenberg-biografi, som för två år sedan kom i Sverige, lanseras på ungerska. På Erszebettorget, en mycket central plats i Budapest, avtäcks Gustav och Ulla Kraitz skulptur med Raoul Wallenbergs portfölj i brons.

Att Raoul Wallenberg uppmärksammas i just Ungern är viktigt. I Ungern finns Europas största rent antisemitiska parti, Jobbik, som också vann framgångar i EU-valet.

Epokgörande bok om svenska utvandringen – med lärdomar


Lennart Pehrson, tidigare DN:s korrespondent i New York, har skrivit en bokserie om den svenska utvandringen till Amerika. Det blir tre böcker på 500 sidor var. Första delen i vad som kommer att bli ett standardverk har just kommit, Den nya världen:
http://tinyurl.com/my4rvjq

Lennart Pehrson väver kunnigt och intressant ihop de svenska invandrarna med den amerikanska historien. T ex om de mer än tretusen svenskar som deltog i det amerikanska inbördeskriget – både invandrare och svenska adelsmän som ville skaffa sig krigiska meriter.

Han visar också att Karl Oskar och Kristina inte var de typiska utvandrarna. Det kommer säkert att bli ännu tydligare i nästa del som handlar om hur svenskar byggde Chicago.

Samtidigt har vi idag – när Sverige är ett invandrarland – mycket att lära oss av de mekanismer som gjorde att svenskar flydde till USA. På Dramaten går just nu en fantastisk föreställning av Utvandrarna, regisserad av Mats Ek. Den är rörande och lyrisk. Och i slutscenen när invandrarna går iland möts de av – Stureplan. En bra erinran:
http://www.dramaten.se/Repertoar/Utvandrarna/

Gatukonst i New York


Varje vår sätts nya tillfälliga konstverk upp mitt på Park Avenue. I år är det skulptören Alice Aycock som skapat sju stora formationer i aluminium och plast: ”Park Avenue Paper Chase”.
http://tinyurl.com/kdeynqy

Den tillfälliga gatuutsmyckningen vitaliserar staden och ger den ständigt nya uttryck. Det borde vi kunna ta efter i Sverige! Över hela New York inbjuds olika konstnärer att kreera:

http://www.nycgovparks.org/art
http://publicart-newyorkcity.com
 

Stockholm i Stockholm


Över sommaren visar Stockholm stadsmuseum utställningen United Stockholms of America. Fotografen Charlie Bennet har dokumenterat hur invandrare på åtta platser över hela USA grundade nya ”Stockholm”.

Själva hittade vi Stockholm Street som går mellan Queens och Brooklyn. Men den visade sig ha fått namn av två holländska bröder som bodde i trakten.

I samband med utställningen kommer också boken ”United Stockholm of Americas. Svenskarna som stannade” av Gabriel Mellqvist och med Charlie Bennets fotografier.
http://tinyurl.com/n2tqh3u

Anders Krisar i Stockholm och New York


Anders Krisar, född 1973, är en av de mest begåvade svenska konstnärerna. Han kan just nu ses på Galleri Christian Larsen i galleriklustret på Hudiksvallsgatan 8.
http://www.christianlarsen.se

Anders Krisar har stark anknytning till New York, har ställts ut på prestigegalleri och flyttar nu på nytt till New York.
http://anderskrisar.com

Vad ska man se på teater i New York just nu?

Jag får ofta frågan vad man ska se för teater och musicals just nu i New York och det är inte alltid så lätt att svara på. Nu har dock New York Times två främsta kritiker svarat på frågan. 
Bästa teaterpjäs är Act One eller All the Way.
Bästa musical  är A Gentleman’s Guide to Love & Murder.
http://tinyurl.com/lpvetvb
http://tinyurl.com/ldcjhrl

New York – ta tunnelbanan till stranden


När jag bodde i New York tog jag några gånger tunnelbanan till Brighton Beach och Coney Island. Inte för att bada, men för att se på strandlivet.

Trevligt med New York är att det finns många fina sandstränder som man lätt kommer till med kollektivtrafik:
http://www.thrillist.com/entertainment/new-york/nyc-beaches-without-a-car

Sommarkrogar i New York


Den svenskproducerade (Thomas Jackson, Charlotte Landelius, Henrik Stockare) dokumentärfilmen Foodies har just haft premiär. Den handlar om några matbloggare som är riktiga restaurangnördar, med obegränsade ekonomiska resurser.
http://www.moviezine.se/film/foodies

Mina små råd om New Yorkkrogar har en annan inriktning. Jag berättar inte om de allra dyraste och kanske inte alltid om de allra bästa, utan fäster stor vikt vid känslan och miljön.

Idag är det Memorial Day vilket är starten på sommaren i USA.  Och det präglar också var man äter och dricker i New York.

Ett område som det är trevligt att ta sig till i ljumma kvällar är Meatpacking District och den nya parken the High Lane. Just där växer det upp nya krogar, t ex the Monarch Room med sin stora skaldjursbar:
http://tinyurl.com/nknbdmz

Annars är det ställe alla talar om den stora träbåten Sherman Zwicker som parkerats vid Pier 25 vid Tribeca och där Mark Firth (om vars Marlowe & Sons i Brooklyn jag tidigare skrivit om) ska servera en stor ostronmeny och lätta fiskrätter.
http://tribecacitizen.com/2014/04/10/the-coolest-spot-in-tribeca-this-summer/
 
I den övergivna Union Square Pavillion har nu en trevlig restaurang öppnats med stor uteservering:
http://www.grubstreet.com/2014/05/union-square-pavilion.html

Svenskt i New York


Berätta gärna för mig – helst en månad i förtid – om du känner till någon svensk kulturyttring eller liknande som är på gång i New York. Du kan göra det genom att svara på detta mail.

Svenska konsulatet i New York brukar också ha koll. På deras hemsida kan du också signa deras Facebook och Twitter:
http://www.swedennewyork.com

Lukas Moodyssons film ”Vi är bäst!”, som vi tyckte mycket om när den visades i Sverige för något år sedan, har blivit stort uppmärksammad och hyllad i New York. Med association till Ingmar Bergman, vilket är så bra det kan bli i just New York:
http://tinyurl.com/qakvpe4

Tre svenska band – Don’t Cry Shopgirl, Stars in Coma och The Garlands – spelar på NYC Pop Fest den 31 maj.
http://www.nycpopfest.org

First Aid Kit spelar på Webster Hall den 11 juni. 
http://www.ohmyrockness.com/shows/121223-first-aid-kit-willy-mason-webster-hall

Goat spelar på Webster Hall den 18 juni.
http://www.bowerypresents.com/event/531263

Little Dragon spelar på Terminal 5 den 20 och 21 juni.
http://www.terminal5nyc.com/event/537173-little-dragon-new-york?camefrom=EMCL_256577_12243141

New York-baserade Linnea Gad deltar i en utställning på Gowanus Loft, 61 9th Str Brooklyn med start 6 juni.
https://tracesexhibition.squarespace.com
http://linneagad.com

Jazzsångerskan Matilda Mörk  uppträder, med bl a den svenske basisten Lars Ekman den 12 juni på Whynot Jazz Room,14 Christopher Street.
http://www.whynotjazzroom.com

Dokumentärskådespelet Seven, som ger röst åt sju kvinnliga människorättskämpar från Nigeria, Afghanistan, Guatemala, Ryssland, Pakistan, Nordirland och Kambodia, har satts upp i 23 länder. Hedda Krausz Sjögren har skapat projektet och talar om det den 2 juni på Cherry Lane Theatre.
http://theatrewomen.org/2014/05/12/wit-magazine-launch-seven-june-2-at-630pm/
http://www.sevenwomen.se