Nyhetsbrev 27 OKTOBER 2013

Kongressbråket slår mot USA-ekonomin

Faller USA:s rating, faller världsekonomin


Dollarns ställning försvagas


Staten är rik och hushållen belånade


Bill de Blasio blir borgmästare i New York


Kärlek, TBC och liberalism


Hur ska vi få fart på byggandet?


Lobbyister bör verka öppet


Ny svensk smyckekonst


Halloweenparad i Stockholm


Besök Thielska!


BAM – kvalitetsteater i det nya New York


Stjärnregn över Brooklyn


Bra mat, men knäpp ideologi


Svenskt i New York

Kongressbråket slår mot USA-ekonomin


Det här brevet skrivs från New York. Jag har just kommit från Seattle där jag hållit ett Raoul Wallenberg-tal. Slående i samtal med människor är att de inte tycks ha tagit till sig hur nära USA var en ekonomisk härdsmälta. Washington ligger mentalt långt bort.

”Marknaderna” var uppenbart inställda på att politikerna skulle komma överens i sista stund. Jag tror de underskattade riskerna. Det var mycket nära att det verkligen blev en betalningsinställelse – med svåra effekter för världsekonomin.

Veckorna av kaos har redan lett betydande förluster för den amerikanska samhällsekonomin. Om de stora underskotten ska kunna rättas till krävs tillväxt, d v s att amerikanerna tror på framtiden, investerar mer, vågar skaffa bättre bostad etc. Den viktigaste -ismen i ekonomisk politik är optimism. USA var på god väg. Nu pekar flera indikationer neråt igen. Därmed har bråket i kongressen minskat möjligheterna att dra ner på underskotten.

USA måste långsiktigt se över sina utgifter. Därför borde politikerna koncentrera sig på tillväxt:
http://tinyurl.com/oncxqvg

Det är sannolikt att det blir en ny kris igen i början av 2014. Den blir ett hårt slag mot USA:s ekonomi.
 

Faller USA:s rating, faller världsekonomin


Vad många missat är vad som skulle hända om USA nedgraderas av de stora ratinginstituten – Moody’s, Standard & Poor’s m fl. De flesta investerings- och pensionsfonder i världen har i sina bestämmelser att de ska ha en viss andel ”TrippleA”-papper. Vilket nästan alltid är amerikanska statsobligationer. Sänks USA:s kreditvärdighet innebär det att dessa fonder tvingas sälja av. Det kommer att leda till höjda räntor och sänkt dollar. Räntehöjningen blir troligen global och alla som exporterar till USA får sämre betalt.
 

Dollarns ställning försvagas


De skador som uppstått under de senaste veckornas ryska roulette med USA:s ekonomi är svåra att överblicka. Dollarn är reservvaluta, d v s grunden för världens ekonomiska transaktioner. Något riktigt alternativ finns inte. Kina försöker lansera sin valuta, Renminbi, men diktaturens ekonomi är inte transparent. Euron är av naturliga skäl för närvarande osäker. Tidigare försök med en artificiell valuta – SDR (Special Drawing Rights) avskräcker. Enda alternativ till dollarn är ekonomiskt kaos.

Dollarn kommer att fortsätta vara reservvaluta. Men osäkerheten leder till att länder minskar tyngden av dollar i sina valutareserver, att priset för att hålla dollar kommer att gå upp och att fler internationella affärer kommer att göras i de handlandens egna valutor.

Staten är rik och hushållen belånade


USA har en jättelik och ökande offentlig skuldsättning. Samtidigt minskar nu hushållens belåning. Den svenska regeringen skryter – berättigat – med hur man lyckats hålla statsfinanserna stabila.
 
Den som klickar på nedanstående länk, ska finna att Sverige totalt sett har långt större skulder än Grekland, Portugal och Spanien. Skälet är att hushållen är skuldsatta. Vi har i Sverige socialiserat sparandet. Det är bra med offentliga överskott, men människor skulle vara friare med ett ökat privat sparande och mindre skuldsättning.
http://tinyurl.com/oq769l7

Bill de Blasio blir borgmästare i New York


5 november väljs Bill de Blasio till ny borgmästare i New York; han leder med ca 40 procent. Han blir den förste demokraten som väljs sedan 1989 – i en av demokraterna dominerad stad. De Blasio står för en hel del bra – att minska klyftorna, bl a genom obligatorisk förskola. Samtidigt vill han höja skatterna, stoppa friskolor, begränsa polisens möjligheter – vilket kan sända fel signaler.
 
Det är dock påtagligt att också bekanta på högerkanten anser att de ekonomiska klyftorna har blivit för djupa och att något måste göras. Och därför stödjer de Blasio, som dessutom får kraftfullt stöd av New York Times:
http://tinyurl.com/ogayc5x
 

Kärlek, TBC och liberalism


Nu har en av de viktigaste böckerna på länge för den som är intresserad av nutidshistoria kommit: Hans Lindblads biografi över Sven Wedén – Kärlek, TBC och liberalism.
http://tinyurl.com/m7ulj2v

Sven Wedén var folkpartiledare 1968 och snuddande nära att bli statsminister. Jag arbetade själv som talskrivare åt honom sommaren 1968. (Ja, jag har varit med en stund.) Wedén var genom sin integritet, ärlighet och ideologiska konsekvens en unik politiker.

Lindblad har funnit 800 kärleksbrev som Wedén skrev under de många åren på sanatorium. Han ger också en ny bild av Wedén som socialliberal. En person som påverkades av de olycksöden han såg under sin långa sjukdomsperiod och som bl a, vilket varit okänt, var kritisk mot folkpartiets politiskt olyckliga ställningstagande i pensionsfrågan.

Hur ska vi få fart på byggandet?


Jag ingår ju (tillsammans med Göran Persson och Agneta Dreber) i ”Nybyggarkommissionen”. Meningen är att vi ska lägga förslag för att lösa bostadskrisen. Någon sorts förebild finns i 1992 års Lindbeckskommission (som jag f ö var ansvarig för som statssekreterare i Finansdepartementet).
http://nybyggarkommissionen.se/om-nybyggarkommissionen/

Nu har vi ägnat tre dagar åt att resa runt till Malmö. Göteborg och Umeå. Vi höll rundabordssamtal med politiker, förvaltning, byggare, fastighetsägare och finansiärer. Kultur, organisation och problembild var mycket olika på de olika orterna. Frågan om hyresregleringen – som ju spelar den centrala rollen i den offentliga debatten – var frånvarande ute i landet. Fastighetsägarna kunde inte ta ut mer än de gjorde i nybyggt; då skulle de inte få uthyrt. Och regleringen ansågs inte vara ett hinder för byggandet. Det som på de här orterna framstod som hinder var dels byråkratin, dels bristen på konkurrens. Jag studerade i förrgår byggprocessen i Seattle. Den var föredömligt enkel, utan att åsidosätta demokrati och rättsäkerhet. Så det går!

Även om alla orterna har starka nybyggnadsbehov, är problembilden annorlunda och långt värre i Stockholm. Bostadsbristen är ett direkt tillväxthinder. Man missar duktiga studenter, forskare, experter som ska jobba på företag – förutom det mänskliga eländet i att bo trångt och på ställen men egentligen inte vill. Jag kommenterade detta i Västnytt.
http://www.svtplay.se/klipp/1524895/goteborgs-bostadsbrist-oroar-naringslivet

Lobbyister bör verka öppet


Aftonbladet har haft en uppmärksammad serie om lobbyister. Problemet är, enligt min mening, inte att vi har fått en grupp människor som livnär sig på att påverka politiken – det har vi alltid haft. Inte heller att tidigare politiker går till informationsföretag.

Lobbyister gör nytta. De tillför beslutsprocessen fakta och argument. Tidigare spelade remisser och partssammansatta utredningar den roll lobbyisterna idag har.

Problemet är i stället bristen på transparens. I USA måste lobbyister registrera sig. I EU är registreringen frivillig, men den som har registrerat sig har långt större chans att få träffa en beslutsfattare. Vi borde ha något liknande i Sverige.

Många debattörer missar den viktiga lobbygruppen fackliga och ideella organisationer. Också de driver krav gentemot politiker. Också här bör det finnas insyn.

Ny svensk smyckekonst


Inger Wästberg var, när vi flyttade till New York, generaldirektör för Handikappombudsmannen. I New York kom hon att anknyta till ett gammalt intresse för konst och design och kurerade bl a en utställning om modernt svenskt silver åt Bard Graduate Center on Decorative Arts and Design.

När hon kom hem tog hon en master i konstvetenskap och har nu skrivit en bok: ”Contemporary Swedish Art Jewellery”, som presenterats på bokmässan i Frankfurt och på Liljevalchs i Stockholm. Bokens förord är skrivet av David MacFadden från Museum of Arts and Design i New York och den presenterar smyckekonstnärer verksamma under de senaste 20 åren.
http://www.adlibris.com/se/bok/contemporary-swedish-art-jewellry-9789187543012

Det intressanta med dessa nya smyckekonstnärer är att de är mer konstnärer än konsthantverkare. De arbetar ofta i nya material, utan värde i själva materialet. De är mer sällan ”svenska” i uttrycksättet. Och de använder ofta smyckena som ett sätt att ställa frågor om livet, könsfördomar, rasism etc. Många av dem har blivit mer uppmärksammade utomlands än i Sverige.
http://tinyurl.com/mpeu3dp

Besök Thielska!


Ulf Linde dog för någon vecka sedan. Han var en av konstlivets fixstjärnor, lysande och kontroversiell. Allt mer skeptisk till den konst som kom efter hans egen generation, samtidigt en svåröverträffad skildrare av konst. Moderna museets chef Daniel Birnbaum skriver bra om Ulf Linde:
http://tinyurl.com/newe593

Ett av Ulf Lindhes konstverk var Thielska galleriet. Han tog över ett förfallet museum 1977 och omformade det till en unik tidsbubbla. Det blev något mer än det hem Ernest Thiel lämnat efter sig, en installation skapad av Ulf Linde med exakt gehör.

Jag lämnade i april 2011 som styrelseordförande i Thielska i en konflikt med styrelsemajoriteten som, enligt min mening, var alltför brutal i handläggningen av det som måste göras: Att få paret Linde att flytta från sin tjänstebostad. Sedan dess har styrelsen skakats av flera bråk. Nu finns ingen kvar från den styrelse jag lämnade. Och det är bra. Thielska behöver en nystart.

Efter renovering och omhängning har nu Thielska öppnat på nytt. Gå dit, det är ett av Stockholms mest fantastiska museer.
http://www.thielska-galleriet.se

Halloweenparad i Stockholm


Bill Schacht, amerikan som sedan många år bor i Stockholm har skapat en stockholmsk Halloween-parad – Shockholm. I år utvidgad med att Globen förvandlas till världens största pumpa. Paraden utgår den 2 november kl 16 från Slussen.
http://www.facebook.com/events/520030928010195/

BAM – kvalitetsteater i det nya New York


Brooklyn Academy of Music är en av New Yorks bästa kulturinstitutioner. Känd för sin öppenhet mot andra länder. Det är den stora gästspelsteatern i New York. Två scener, restaurang och bio: 30 Lafayette Avenue.
www.bam.org
 
När vi bodde i New York var BAM en viktig samarbetspartner som gjorde svenska filmserier, tog emot en stor teaterföreställning nästan varje år. 1-2 november i år visar man Kjell Sundevalls filmer:
http://www.bam.org/film/2013/nordic-noir-kjell-sundvall
 
BAM har alltid dragit manhattanbor till kvalitetskultur. Det har gått en särskild buss från Manhattan till BAM, eftersom många drog sig får att åka tunnelbana från Brooklyn sena kvällar. Men det var förr. I det säkra New York tycker folk att det är helt naturligt att ta tunnelbana. Och busslinjen läggs ner. Ett tecken av många på det nya och mer civiliserade New York som uppstått de senaste 20 åren.
http://tinyurl.com/pyhruq6
 

Stjärnregn över Brooklyn


Chef’s Table at Brooklyn Fare fick tre stjärnor i Guide Michelins New-York-ranking. De andra som fick tre var Daniel,?Eleven Madison Park,?Jean Georges,?Le Bernardin,?Masa,?Per Se. Få överraskningar.

Svenska Aquavit behöll sin stjärna och Aska fick en ny.
http://ny.eater.com/archives/2013/10/michelin_stars_new_york_2014.php

Typiskt nog var det stjärnregn över Brooklyn. Hela åtta restauranger bara i Buschwick fick stjärnor.
http://tinyurl.com/oksu24o

Brooklyn fortsätter att bli alltmer ”inne”. Jag har skrivit om det magasinet Bona Vita.
https://www.wastberg.se/viewtext.php?tid=335

Där skriver jag också om Gowanus, som är det senaste populära området. Nu har Whole Foods, bästa matkedjan i staden, meddelat att de kommer att öppna i Gowanus.  Det är ett kvitto på ”gentrifiering”.

Bra mat, men knäpp ideologi


Wylie Dufresne är den kock och restaurangägare som mest förknippas med begreppet ”molecular gastronomy”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Molecular_gastronomy

Jag tycker att det är mumbo-jumbo. Men Dufresnes krog WD-50 på Clinton Street är en av New Yorks bästa och mest intressanta.

Häromdagen åt jag alldeles utmärkt på hans nyare och enklare ställe på Second Avenue: Alder
http://aldernyc.com

Svenskt I New York


Den som vill hänga med kring svenskt i New York kan få hjälp genom svenska konsulatets facebook och twitter.
http://www.facebook.com/swedennewyork  
http://www.twitter.com/swedennewyork   

Modernity, svensk kvalitetsdesign från 1900-talet, ställer som enda svenska galleri ut på mässan The Salon på Park Avenue Armory den 14-18 november.
http://www.modernity.se
www.thesalonny.com

Den svenska dokumentären ”The Sarnos – A Life in Dirty Movies” visas på filmfestivalen DOC NYC på IFC Center den 16-18 november.
http://www.docnyc.net/film/the-sarnos-a-life-in-dirty-movies/

Konstnären JH Engström lanserar sin bok Sketch of Paris på Aperture Gallery and Bookstore den 6 november.
http://www.aperture.org/event/jh-engstrom-sketch-of-paris/

Virva Hinnemo finns med i en utställning på Robert Wilsons Water Mill i Montauk med start 10 november:
http://parrishart.org/exhibitions/artists-choose-artists-2013

Den 8-9 november kan man besöka konstnärerna Viktor Kopps och Savas Boyrazs ateljéer på International Studio & Curatorial Program, i Brooklyn.
http://www.iscp-nyc.org/events/current/fall-open-studios-2013.html

Svenska kyrkan i New York, 5 E 48th, fyller 35 år 17 november:
http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1052254

Ytterligare ett svenskt kafé har öppnat i Brooklyn, på 93 Howard Ave, in Bed Sty: KaffeKoppen.

White arkitekter har vunnit tävlingen om återuppbyggnad av the Rockaways efter orkanen Sandy.
http://tinyurl.com/ojfykh4
http://www.archdaily.com/441941/white-arkitekter-wins-far-roc-design-competition/