Nyhetsbrev 27 OKTOBER 2011

Politik och icke-politik 

Invandringspolitiken nyckeln till USA:s framtid 


Det finns inga lugna vikar 


Bubbla i Kina nästa skräckscenario 


USA:s nye ambassadör och Raoul Wallenbergminnet 


Journalistmarknaden försvinner 


USA bygger på frivillighet 


Tranströmer på 60 språk 


Kunskapen växer om bilden av Sverige 


Partiledare = plugghästar 


En procents väljarstöd = 750 uppdrag 


New York i toner 


Halloweenparad också i Stockholm 


New Yorks bästa restauranger 


Svenskt i New York 

Politik och icke-politik


Medan bristen på politiska lösningar fördjupar lånekrisen i Europa, hackar sig den amerikanska ekonomin fram i rätt riktning, trots att politikerna är förlamade. 

Hushållen har amorterat och krisen har varat så länge att lagren tagit slut och måste fyllas på. Nya jobb börjar komma till. Samtidigt ökar långtidsarbetslösheten och allt fler blir utförsäkrade. Men flera index överraskar positivt och t o m julhandeln räknas bli bättre än beräknat  –  medelamerikanen tror sig komma att julhandla för över 700 dollar. Politiskt har USA gått in i sin längsta valrörelse. President Obama tycks ha gett upp försöken att kompromissa med kongressmajoriteten och använder det faktum att kongressen har betydligt lägre förtroendesiffror än han själv till att resa runt och hålla tidiga valtal i nyckeldelstaterna. 

Den Super Committee som innan Thanksgiving, 24 november, ska komma med ett förslag att spara 1,2 triljoner (!) dollar på tio år verkar ha kört fast. Ingenting kommer att hända i amerikansk ekonomisk politik förrän efter den 6 november 2012, valdagen. 

Att omvärlden inte ser något bättre alternativ än den amerikanska ekonomin visas av den starka dollarn och av att den tioåriga amerikanska statsobligationen har en ränta på dryga procenten. Vilket innebär att den knappast betingar någon risk och att USA kan låna nästan gratis. 
https://www.wastberg.se/viewtext.php?tid=297 

Invandringspolitiken nyckeln till USA:s framtid

 
Jag har tidigare skrivit om Joseph Nyes nya bok The Future of Power, som beskriver hur makt i mindre utsträckning kommer ur gevärspiporna utan från det som marxister skulle kallat kulturell hegemoni. USA:s styrka är Hollywood och Harvard – överlägsenheten i kultur och forskning. 
https://www.wastberg.se/viewnl.php?nid=295#section2 

Därmed ligger också det största hotet mot USA:s framtid i isolationismen, att stänga gränserna för samverkan, påverkan och invandring. USA behåller sin överlägsenhet i nobelpris, men många pristagare har invandrat. 

Att krav på handelsrestriktioner är så vanliga i amerikansk debatt och att de republikanska presidentkandidaterna tävlat i restriktiv invandringspolitik är nog det mest oroande för USA:s framtida ställning. 
https://www.wastberg.se/viewtext.php?tid=300 

Det finns inga lugna vikar 


Sverige har en exportandel motsvarande 50 procent av vår BNP. Det gör oss extremt känsliga för omvärlden. När Europa och USA krisar drabbar det Sverige – även om både staten, bankerna och företagen är väl kapitaliserade. 

Det är som med klimatkrisen. När isen smälter höjs vattenytan överallt. I en öppen och globaliserad ekonomi som den svenska finns det ingen undanflykt. Sverige är så väl förberett som det går, men om inte problemen blir lösta på europeisk nivå lär det inte hjälpa. 

Efter Brysselöverläggningarna tycks världsekonomin deppa. Och inga lösningar är riktigt bra. Nationalekonomiprofessorn Lars Calmfors har skrivit om de europeiska alternativen: 
http://tinyurl.com/5rupe9h 

Bubbla i Kina nästa skräckscenario


Just nu är det enda dragloket för svensk export USA, även om det drar svagt. Kina – med sina tre procent av svensk utrikeshandel – börjar få problem. Och lika viktig som frågan om euron är nog ifall den kinesiska ekonomin är en bubbla på väg att brista. Time Magazines Ken Miller skriver insiktsfullt om detta: 
http://tinyurl.com/4xfzw4m 

USA:s nye ambassadör och Raoul Wallenbergminnet


Mark Brzezinski blir ny ambassadör för USA i Sverige – efter Matthew Barzun som reste tillbaka till USA för att bli finanschef i Obamas återvalskampanj. Hittills har Obama och demokraterna mångdubbelt mer pengar än republikanerna. 
http://tinyurl.com/6yarqoy 

Mark Brzezinski, som är 46 år och jobbat för Bill Clinton och som advokat i Washington, blev nyligen godkänd av kongressen. Inför godkännandet utfrågades han i utrikesutskottet i Washinghton om hur han såg på sitt uppdrag. Han avslutade sitt anförande med att säga: 

”In 2012 Sweden will celebrate the 100th anniversary of the birth of Raoul Wallenberg, a diplomat whose efforts to save Hungarian Jews from the Holocaust clearly demonstrate what a difference one person can make. If I am confirmed, it will be my mission to advance the American-Swedish relationship in a way that honors the spirit of Wallenberg’s legacy.” 

Att Mark Brzezinski så starkt betonade Raoul Wallenberg 2012 visar hur viktig Raoul Wallenberg – amerikansk hedersmedborgare – är i USA. 

Journalistmarknaden försvinner


Mer än 300 jobb ska på några få år försvinna från de svenska mediehusen – främst på tidningssidan. Svenska Dagbladet, Sydsvenskan, Expressen och Aftonbladet minskar kraftigt. Aftonbladet byter fokus från papperstidningen till elektroniska medier i olika former. 

Det som sker påskyndar en förändring i mediekonsumtionen. Allt fler söker sig nyheter på nätet och söker fördjupning genom att själva leta. Men genom att industrialisera det journalistiska arbetet – och det är vad som nu sker – kommer det att bli ännu svårare att hitta nyheter och fördjupningar i papperstidningarna. Det syns inte minst på att utrikeskorrar och utrikesjournalister blir allt färre. 

En annan effekt är att arbetsmarknaden för nyutexaminerade journalister nästan försvinner. Tidningsföretagen är redan mycket stora användare av bemanningsföretag. Frilansare ersätter de egna journalisterna. 

De svenska kvällstidningarna har fortfarande hög kvalitet. Journalister som Peter Kadhammar och Mats Larsson är svårslagbara. Men upplagorna sjunker. Expressen har idag en upplaga på 286.500 ex  – inklusive Kvällsposten och Göteborgs-Tidningen. När jag för 15 år sedan fick sparken som chefredaktör för Expressen efter en konflikt med ägarna hade Expressen, exklusive GT och KvP ca 425.000. Det innebär att upplagan fallit med hälften. 

USA bygger på frivillighet


Kulturlivet i USA skulle inte överleva utan frivilliga bidrag i form av arbetsinsatser och pengar. New Yorks kulturinstitutioner finansieras till ungefär fem procent av offentliga bidrag – resten är inträdesavgifter, sponsoring av enskilda utställningar och avkastning på tidigare donationer. Volontärerna måste genomgå lång utbildning. De måste hålla arbetstider för sitt frivilligarbete. 

Det faktum att institutionerna har olika inkomstkällor skapar mångfald och integritet i amerikanskt kulturliv. 

Hela USA bygger på gåvor och frivilligarbete. Det stimuleras naturligtvis av att en del är avdragsgillt på skatten. Men det viktigaste är att det är starkt förankrat i den amerikanska kulturen. USA torde vara det land i världen där människor mest ställer upp för att ”pay back to the society”. 

Om detta har jag skrivit i livsstilsmagasinet Bona Vita: 
https://www.wastberg.se/viewtext.php?tid=298 

Tranströmer på 60 språk


När en författare får nobelpriset sätter ofta en intensiv översättningsverksamhet igång. Men Tomas Tranströmer finns redan översatt till ca 60 språk. Det torde bara vara Astrid Lindgren, av svenska författare, som finns på fler. 

Till stor del har Tranströmer översatts tack vare en rätt okänd svensk kulturgärning – översättningsstödet, som tidigare sköttes av Svenska institutet och numera av Statens Kulturråd. 

I senaste Swedish Book Review resoneras kring svårigheterna att översätta lyrik med utgångspunkt från Robin Fulton – den store översättaren av svensk lyrik – och hans tolkningar av Tranströmer. 
http://www.swedishbookreview.com/2011-2.php 

Robert Fulton har f ö nyligen översatt Harry Martinsson till engelska, Chickweed Wintergreen 
http://www.bokus.com/bok/9781852248871/chickweed-wintergreen/ 

Kunskapen växer om bilden av Sverige


Det finns mängder av index som mäter länder. I Gallup World Poll framgår t ex att Sverige är världens 9:e mest lyckliga land. Viktigare är kanske att vi ligger fyra i både Global Democracy Index och i Corruption Percpetion Index. 

Jag listar i en artikel de 26 vanligaste indexen som mäter länder: 
https://www.wastberg.se/viewtext.php?tid=299 

Min gamla arbetsplats Svenska institutet har skapat en ny underavdelning om Sverigebilden på sin hemsida. Där kan man hitta undersökningar, filtrera på länder och teman samt ta del av fördjupningar. 
http://sverigebilden.si.se/ 

Partiledare = plugghästar


Mitt i kristdemokraternas partiledartumult deklarerade TV-programledaren Marcus Birro att han ville bli partiledare. Vilket till hans förvåning resulterade i att TV4 sparkade honom som programledare för Kvällsöppet. Varefter han drog tillbaka sina politiska ambitioner. 

Vad Birro visade var en inte ovanlig uppfattning om vad det innebär att vara partiledare, att det liknar att vara krönikör, d v s att ta ställning och argumentera på ett kul sätt. Jag har sett ett antal partiledare i aktion, några på ganska nära håll. Och vad det handlar om är något annat – att plugga. Det vill säga att ständigt vara uppdaterad på mänger av ärenden, hålla siffror i huvudet, kunna ta en saklig förhandling i partiet eller i regeringen. 

Jag skulle tro att det är få som läser så många sidor trist text som just partiledare. 

En procents väljarstöd = 750 uppdrag 


Antalet politiska uppdrag i Sverige har sjunkit drastiskt, 1950 hade drygt 225.000 svenskar kommunala uppdrag, nu är det färre än 50.000. 1950 talade man dock inte om ”politiker”, utan om ”förtroendevalda”. Ändringen i språkbruk säger en hel del. 

Vi har färre politiska uppdrag, men en offentlig andel av ekonomin på nära 50 procent. De politiska uppdragen har blivit tyngre – men också mer välavlönade. 

Totalt sett utser de politiska partierna varje år ungefär 75.000 personer till någon typ av uppdrag – från statsminister till nämndeman. En procentenhet i valet motsvarar alltså 750 uppdrag. När opinionsinstituten sänker socialdemokraterna med tio procent innebär det – om det blir valresultat – att 7.500 personer mister uppdrag. Inte konstigt att det blir turbulent i partiet. 

Fast socialdemokraternas sammanbrott är inte alldeles bra för Sverige. Varje demokrati behöver trovärdiga politiska alternativ. 
http://www.newsmill.se/artikel/2011/10/14/s-sammanbrott-r-d-ligt-f-r-sverige-och-demokratin 

New York i toner 


I Sveriges radios P2, som också finns på nätet, kommer under fem veckor New York att vara huvudperson. Birgitta Tollan har gjort serien ”New York, stad med ständig Klang!” Musiker och musik möts med start den 31 oktober kl. 12.00. 
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2938&artikel=4754899 

Halloweenparad också i Stockholm


En av höjdpunkterna under höstarna i New York är The Village Halloween Parade, som går utmed Sixth Avenue, i år den 31 oktober. 
http://www.halloween-nyc.com/index.php 

Nu har Bill Schacht, amerikansk musikproducent som sedan länge bor i Stockholm, tagit initiativet till  Shockholm, en svensk halloweenparad med Fryshuset som medarrangör. Den blir den 5 november. 
http://www.shockholm.se 

New Yorks bästa restauranger


Både Guide Michelin och matbibeln Zagat har nu kommit med årets listor för New York. 

Guide Michelin ger tre stjärnor till  Chef’s Table at Brooklyn Fare, Daniel, Eleven Madison Park, Jean Georges, Le Bernardin, Masa, Per Se. 

Zagats lista: Le Bernardin, Daniel, Per Se, Bouley, Jean Georges, Eleven Madison Park, Sushi Yasuda, Annisa, La Grenouille 

Bästa nykomling enligt Zagat: Maialino i Gramercy Park Hotel . 

Svenskt i New York


Gotland gör en storsatsning i New York 30 oktober – 5 november. Gotländsk mat på Aquavit. Gotländsk design på Scandinavia House, Bergmanfestival. Stor gotländsk delegation. 
http://www.visitsweden.com/gotland 

Kristofer Dan-Bergman som länge har verkat som konstnärlig fotograf i New York visar en stillbildsfilm på Vestry Gallery, 437 Washington Street. 
http://www.kristoferdanbergman.com 

Adolf Fredriks musikklasser har en konsert i New York den 29 oktober kl 15. Från folkvisor till ABBA. Plats: Church of the Transfiguration, 1 E 29th Str. 

Timeless Elegance heter Anders Holst kvällsprogram den 7 november kl 18-20 på The Empire Room i Empire State Building.  Anders Holst sjunger sina mycket speciella melodiska och romantiska sånger. 
Boka på amy@twoshepstthatpass.com 

Nu har de svenska newyorkarna Martin Gelins och Eva Wistens utmärkta bok om New York kommit i pocket. Den heter just New York-boken och är en grundlig kartläggning som viker av från det turistiska. 
http://tinyurl.com/5ws5so5 

Svenskinspirerade restaurangen Aquavit har genomgått totalrenovering och fått en ny meny. 
http://tinyurl.com/6eg5tqv 

Svenska Klara Kristalovas keramikverk visas på Lehmann Maupin Gallery, 540 W 26th Str fram till januari. 
http://www.lehmannmaupin.com/#/exhibitions/2011-10-27_klara-kristalova/ 

Svenska bandet The Sounds kommer tillbaka till New York. 4 november, Webster Hall, 125 East 11th Street. 
http://www.the-sounds.com 

New Yorks mest uppmärksammade konsthändelse med svensk anknytning just nu är stockholmaren Casten Höllers separatutställning på The New Museum. En utställning där besökarna kan åka i en 31 meter lång rutschbana, klä av sig och bada i saltvattentank, gå runt med glasögon som vänder allt uppochner. 
http://tinyurl.com/3ezfftl