Nyhetsbrev 27 FEBRUARI 2011

Starkare krona och det är ingen nackdel

Kan Sverige få ner arbetslösheten?


Telubaffären: Khaddafis grymhet ingen nyhet


Sverige har spelat roll för upproret i Egypten


Det blandade USA


Passivt USA värre än aktivistiskt


Fredade sektorer gör besparingar ineffektiva


Trots Palme – Sverige bortglömt i Sydafrika


Dåligt tecken när bokhandel läggs ner


Politiker som inte lyssnar är värre än lobbyister


Filmmuseet i Astoria öppnar igen


Bra krogar på museer


New Yorks bästa restauranger?


Svenskt i New York

Starkare krona  och det är ingen nackdel


I det här nyhetsbrevet har jag mycket länge förutspått att kronan kommer att stärkas mot dollarn. Så har också skett. Men i tider av ekonomisk oro har placerare flytt till dollarn, som fortfarande är den mest likvida valutan. Det intressanta med revolutionen i Nordafrika är att den – hittills –  inte tycks ha stärkt dollarn. Det är den första stora krisen som inte fått den effekten. Förklaringen kan vara att oljeoro drabbar USA hårdare än de flesta länder och att USA har så svårt att ta itu med sina strukturproblem.

Min tro är alltså att kronan kommer att fortsätta stärkas mot främst dollarn. Är det då negativt med en stark krona? För ett exportberoende land som Sverige har en undervärderad valuta varit en tillgång. Den svenska rekordtillväxten 1950-75 triggades av att Sverige kom in i valutasystemet efter kriget och ut ur koreainflationen med en låg växelkurs. Men mycket har hänt sedan dess. Svenska företag tillverkar över hela världen, i skilda valutaområden. En  stor del av den svenska exporten består av importerade delar. Dessutom är en stor del av handeln valutasäkrad.  En starkare krona driver också på effektiviseringen i svenska företag. Visst finns det problem med att kronan stärks, men det som nu händer är snarast att vi får en mer realistisk värdering. Nackdelarna är måttliga.

Kan Sverige få ner arbetslösheten?


Anders Borg och finansdepartementet förespår att arbetslösheten kommer att minska till fem procent 2014. Det är mer optimistiskt än vad Konjunkturinstitutet och Riksbanken är. I någon mån kan regeringen påverka arbetslösheten genom ekonomisk politik. Men mycket handlar om den globala efterfrågan men också om strukturen på det svenska näringslivet. 

Själva idén med att svenskarna ska kunna ha hög levnadsstandard och tjäna mer än människor i de flesta andra länder är att det vi gör ska  innehålla mer av kunskap, teknologi, design eller liknande än varor och tjänser från andra länder. Vi ska varta mer produktiva. Problemet är att det är samma sak som att säga att det vi gör i Sverige ska vara mindre arbetskraftsintensivt.  Även om Facebook uppfunnits i Sverige skulle det inte inneburit något för sysselsättning, det är bara några tusen människor som jobbar med Facebook. Samma sak gäller många av den nya tidens produkter.

Slutsatsen är att det kommer att krävas innovationer och ordentliga teknologiska genombrott som gynnar just Sverioge, eller att vi måste konkurerra med att ha kostnader som inte är högre än konkurrentländernas. En stor del av arbetslösheten består av människor vars jobb och kunskaper direkt konkurrerar med vad människor kan göra till billigare kostnader i andra länder. Då är valet att snabbt utbilda fler, men också att acceptera att vissa jobb måste betals lägre eller slås ut. Det är en smärtsam omställning. Jag betvivlar att den kan ske på tre år.

Telubaffären: Khaddafis grymhet ingen nyhet


I den svenska diskussionen om Muammar Khaddafi och skräckväldet i Libyen låter det ibland som om Khaddafi en gång var en hygglig politiker som på sistone blivit tokig. Ingenting är mer fel. Redan på 1970-talet var det helt klart att Kadaffi lät verkställa politiska avrättningar, sände ut mordpatruller mot landsflyktiga dissidenter, hade hundratals politiska fångar och drev en politik präglad av fanatisk antisemitism.

En av 1980-talets stora svenska politiska skandaler var Telubaffären: Det helstatliga svenska försvarsföretaget sålde utbildning (bl a i kärnfysik och raketteknologi) till Libyen, ca hundra libyska kadetter påbörjade utbildning på Telub och Sverige offererade radarstationer och fjärrstyrningssystem för båtar till den libyska krigsmakten. Jag var som riksdagsledamot drivande i att få stopp på eländet och medverkade sedan i journalisten Ingvar Hedlunds bok ”Ska Sverige utbilda terrorister?” Hedlund fick stora journalstpreiset för sina Expressen-avslöjanden om Telub.

Ingen borde ha blivit överraskad av grymheten i Kadaffis regim.

Sverige har spelat roll för upproret i Egypten


När historien om upproret i Egypten 2011 en gång skrivs tror jag att svenskan Javeria Rizvi Kabani kommer att vara med i en fotnot. Hon är anställd på Svenska institutet och har lett programmet Young Leaders Visitors Program.

Det går ut på att hitta unga ”förändringsagenter” i Mellanösterns diktaturer och ta dem till Sverige, bredda deras nätverk, lära dem sociala medier och hålla långsiktig kontakt. Det svenska intresset ligger i hög grad i att få starkare nätverk i en region där Sverige är okänt, Mellanöstern. Men programmet bidrar också till att ge unga människor verktyg för förändring. Den välkände egyptiske bloggaren Wael Abbas tillhör dem som deltagit i programmet.
http://tinyurl.com/63e5pgv

Det blandade USA


Naturligtvis finns det rasism i USA. När vita grupper firar sydstaternas utbrytning ur unionen 1861, utan att nämna slaveriet är ett exempel.  Men USA torde vara ett av de länder i världen som är bäst på att bortse från människors bakgrund. Det visas också av att USA blir allt mer blandat, allt fler barn föds i familjer där föräldrarna har olika bakgrund.

Nästan nio procent av alla äktenskap som ingicks i USA 2009 var med den amerikanska statistikens uttryck ”interracial or interethnic”. Det är en fördubbling på trettio år.
http://tinyurl.com/6apm7zc

Passivt USA värre än aktivistiskt


Hans Bergström – Dagens Nyheters förre chefredaktör som numera är amerikansk medborgare – skriver intressant om att USA gör fel vad de än gör i utrikespolitiken. Ett  tema i George W Bush’s   första presidentkampanj var att USA skulle dra sig bort från de stora internationella åtagandena, ”no nation building”. Den elfte september förvandlade honom till en aktivistisk president. Obama har valt försiktighet och dialog i stället för kamp för öppenhet och demokrati i diktaturer. Agerandet kring upproret i Egypten visar på den bristande framgången.

Om världens största demokrati väljer att vara passiv och tillbakadragen blir det en förlust för demokratin i hela världen.

”I valet mellan ett inåtvänt USA och ett utåtriktat, behöver världen det utåtriktade. I valet mellan ett cyniskt USA och ett idealistiskt, är det idealistiska att föredra. Och i valet mellan ett stabilitetstänkande USA och ett som vågar ta risker för friheten, tycks världen just nu sakna George W Bush.”
http://www.dn.se/ledare/kolumner/usas-svara-roll

Fredade sektorer gör besparingar ineffektiva


Obama-administrationen och den republikanska majoriteten i kongressen slåss nu om besparingar i statens budget. Och det är nödvändigt för USA att börja färden mot bättre balans i de amerikanska statsfinanserna. Men som vanligt letar man under lyktsstolpen. 91 procent av den prognostiserade ökningen i underskottet kommer från ”social security, medicaid, medicare”, till program för tidigare soldater samt den ökade statsskuldsräntan. Men politikerna ägnar sig främst åt de resterande nio procenten. De sociala programmen går främst till äldre och är fredade. Likaså försvaret. Man rör inte offentliga pensioner, men skär på de små stipendierna för college till fattiga barn, på grundläggande infrastruktur och på grundutbildning.
Mycket stora fredade sektorer gör besparingspolitik helt irrationell och försvagar det kongressen har kontroll över – den centrala statsförvaltningen. Paradoxalt nog är det nattväktarstatens fundament som drabbas. Lite som i Sverige: Rättsväsende, försvar, diplomati tillhör det vi skurit på i Sverige.

Den amerikanske kommentatorn Robert Samuelson skriver bra om de amerikanska nedskärningarna :
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2011/02/20/AR2011022002482.html

USA tycks också ytterst ovilligt att sälja statliga tillgångar och privatisera verksamhet – i motsats till Europa. Rader av aktiviteter som i andra länder är privatägda, som hamnar, byggnader, energisystem, sköts i USA av det offentliga. Det skriver Nail Ferguson roligt om:
http://www.newsweek.com/2011/02/20/sale-of-the-century.html

Trots Palme – Sverige bortglömt i Sydafrika


I samband med 25-årsdagen av mordet på Olof Palme har flera medier försökt visa på hans betydelse internationellt och hur han är ihågkommen. Inte minst i Sydafrika. Det Sverige gjorde (inte bara Palme, liberaler var pådrivande) mot apartheid var betydelsefullt. Men de som intervjuas är alla gamla. 
Tyvärr har inte Sverige tagit till vara det goda ryktet. Just Sydafrika är ett exempel på hur Sverige dragit ner på aktiviteter, inte utvecklat sina nätverk. Sverige la ner politisk energi och prestige – samt hundratals miljoner kronor – på kampen mot apartheid. Den generation som nu tar över efter den första ANC-generationen känner inte till Sverige. Det är ett misslyckande.
http://www.si.se/Svenska/Innehall/Sverige-i-varlden/Global-Dialog/Sverige-sett-fran-Afrika/

Dåligt tecken när bokhandel läggs ner


Bokkedjan Borders går i konkurs/rekonstruktion och stänger mer än 200 av sina 600 butiker över hela USA. Också för de kvarvarande är framtiden osäker. Det torde bli världens största bokrea någonsin. Kul för den som gillar att köpa böcker billigt – men ett dåligt tecken för bokhandels framtid.
Att Borders lägger ner innebär att Barnes&Noble blir den enda stora nationella bokkedjan i USA.  Barnes&Noble har hängt med bättre främst när det gäller läsplattor, men också med näthandel. Allt färre väljer dock att köpa i bokhandel och bokhandlarna blir  ett mellanting mellan kafé och bibliotek, där skolbarn ligger på golvet och läser läxor samtidigt som de använder bokhandelns böcker som referenslitteratur.??Böcker blir i en bemärkelse allt mer lättillgängliga, allt lättare att ladda ner eller beställa med posten. Men den som gillar den fysiska bokhandeln har nog inget att se fram mot.?http://www.svb.se/nyheter/borders-ansöker-om-företagsrekonstruktion
I New York går jag oftast till Barnes&Nobles mest välsorterade bokhandel, den på Union Square. Annars är röriga Strand Bookstore på Broadway bäst och trevligast med sin blandning av nya och gamla böcker.
http://www.strandbooks.com/

Politiker som inte lyssnar är värre än lobbyister


Allt fler politiker har sin bakgrund i informationsförertag. Och allt fler före detta politiker går till PR-företag. Nu senast tycks en ström av socialcdemokrater söka sig till informationsmarklnaden. Dagens samhälle kartlagt hur det ser ut. Hundratals personer med politisk bakgrund sitter nu i informations- och lobbyföretag.
http://www.mypaper.se/show/dagenssamhalle/show.asp?pid=345180742164965&page=2

Det här är en följd av utbyggnaden av den politiska sektorn. Det finns många hundra anställda som politiskt sakkunniga i regeringskansliet och i partiernas riksdagsgruppskanslier. Anställningstryggheten styrs av valresultaten. Därmed har det uppkommit en politisk arbetsmarknad. Förut var den mindre och innebar främst att utredare och rådgivare flyttade mellan de stora organisationerna och politiken.

Det behöver inte vara negativt. Tvärtom är den nuvarande verksamheten mer öppen. Inte heller är det negativt att politiker lyssnar, får information och påverkas av utomstående aktörer. Själv sprang jag i sena tonår omkring i riksdagskorridorerna och försökte få riksdagsledamöter att skriva på motioner som vi skrivit på elevorganisationen SECO.

Om diskussionen kring lobbyister leder till att politiker sätter på sig skygglappar är det värre än själva lobbyismen.
http://www.dn.se/ledare/huvudledare/lyssna-ar-inte-att-lyda-1.1221581

Filmmuseet i Astoria öppnar igen


Ett av de mest USA-typiska museerna – Museum of the Moving Image i Astoria, Queens  har åter öppnat efter tre års renovering. Nu med anpassning till den nya tekniken, inklusive 3d. Svenskar älskar att se amerikansk film och amerikanska TV-serier, men tar sig sällan till det museum som präglas just av amerikansk film och TV. Det ligger bara några kvarter från tunnelbanestationen.
http://www.movingimage.us

Bra krogar på museer


Musiekrogar ska man vara misstänksam mot. De har sin givna publik och behöver inte anstränga sig. Men visst finns det undantag. Atrium på Nationalmuseum liksom Restaurangen Moderna Museet i Stockholm är utmärkta. Bagdad Café på Medlhavsmuseet går jag gärna till.

I New York ska man undvika The Robert i Museum of Art and Design på Columbus Circle. Däremot är The Wright i Guggenheim mycket bra, liksom The Modern i Museum of Modern Art (ät i baren!).
http://www.thewrightrestaurant.com
http://www.themodernnyc.com/

New Yorks bästa restauranger?


Vilka är de tio nya bästa restaurangerna i New York? Nyhetsbrevet Eater tog fram de tio bästa nykomlingarna i förra månaden och jag redovisade dem:
http://ny.eater.com/archives/2010/12/restaurant_experts_name_the_top_newcomers_of_2010.php

Nu har New Yorg Magazine gjort samma övning vad gäller nykomlingarna – med delvis annat resultat: Bäst anser de Chef’s Table at Brooklyn Fare vara, följt av Ma Peche, Lotus of Siam och ABC Kitchen. 
http://nymag.com/restaurants/wheretoeat/2011/70272/

Av de listade på båda ställena skulle vi mest helhjärtat rekommendera ABC-Kirtchen och Recette.

Dessutom har restaurangbokingssiten Open Table låtit sina användare rösta fram de bästa krogarna  i New York. Vann gjorde Falai på Clinton Street:
http://tinyurl.com/5sgshrb

Svenskt i New York


I början av mars inträffar årets stora konsthändelse i New York, The Armory Show på Piers 92 & 94 på New Yorks västsida. Fem svenska gallerier är representerade: Andréhn-Schiptjenko, Magnus Karlsson, Charlotte Lund, Milliken, Wetterling.
http://www.thearmoryshow.com

Den i Sverige och Europa mycket uppmärksammade författaren Jonas Hassen Khemiri hade premiär på sin pjäs Invasion! På Walkerspace i Tribeca den 21 februari. Den går till den 12 mars.
http://www.playco.org/welcome.html

The Elsa Nilsson Quartet spelar på Puppets Jazz bar 418 5th avenue, Brooklyn fredagen den 4 mars.
http://www.elsanilssonmusic.com
http://www.puppetsjazz.com

Ingmar Bergmans återberättelse av Ibsens Nora hart satts upp av regissören Lenny Leibowitz och spelas på Strelsin Theatre of the Abingdon Theatre Arts Complex ?312 West 36th Street fram till den 22 mars.
http://www.marvellrep.com

Måndagen är sista chansen att se Ångrarna (Regretters) på MoMA’s International Festival of Nonfiction Film . Det är en dokumentär av Marcus Lindeen som handlar om två svenska män i 60-årsåldern som genomgått könsbyte. Den visas sedan ytterligare en gång den 8 mars på Columbia University.
http://www.moma.org/visit/calendar/film_screenings/11828

Konstnären Anne-Marie Djurfors verk visas ännu några dagar på Amsterdam Whitney Gallery på 511 West 25th Street i Chelsea.
http://www.anne-mariedjurfors.se/
http://www.amsterdamwhitneygallery.com

Måns Herngrens film Allt Flyter (The Swimsuit Issue) släpps i USA den 29 mars på Tribeca Film:
http://www.tribecafilm.com/tribecafilm/Swimsuit_Issue.html

Konstnären Fredrik Howander visar teckningar på Volta Show i New York 3-6 mars.
http://fredrikhofwander.com/news/
http://www.steneprojects.se/#356666/Upcoming