Nyhetsbrev 22 FEBRUARI 2010

Den svenska kronan fortsätter vara svag

Företagen har rationaliserat i lågkonjunktur, behöver färre anställda


Varför väst kommer klara sig bättre än Kina


Ekonomiska stålbad: Lettland och Grekland


En ny Telubaffär?


Genomslag för Sverige i Paris


New Yorks fastighetsmarknad hämtar sig


Boken om USA:s senaste presidentval har kommit


LAS och tystnaden kring sextrakasserierna


Ett attentat mot Stockholms skönhet


New York-klocka för statsskulden


Svenskt på Guggenheim


Unik svenskamerikansk designer och arkitekt på Arkitekturmuseet


Fyra museirestauranger i New York


Ytterligare ett svenskt FIKA i New York


Soppa i vinterkylan

Den svenska kronan fortsätter vara svag


Den svenska kronan är märkligt svag. Finansanalytikern Peter Malmqvist konstaterade nyligen i Dagens industri:
 
”Den svenska kronan är industrivärldens svagaste valuta. Oavsett under vilken tidsperiod och mot vilket industriland vi mäter, har den svenska kronan försvagats markant.
 
Räknat från 1971 och justerat för skillnader i inflationstakt har exempelvis den danska kronan stigit med 90 procent, den norska med 65 procent och den finska marken med 55 procent mot den svenska kronan.

I länder som numera har euron, har valutans värde ökat med 60 procent i Tyskland, med 55 procent i Frankrike, och i Spanien har valutavärdet mer än fördubblats. Utanför euroländerna har den schweiziska francen stigit med hela 130 procent och det brittiska pundet med 45 procent. Utanför Europa har den japanska yenen stigit med 125 procent.”

Det här är trevligt för exportföretagens ägare, men farligt för Sverige. Främst därför att den svaga svenska kronan på sikt kommer att leda till inflation. Men också därför att den konkurrenskraft som kommer av en undervärderad valuta inte är hållbar på sikt. Trycket på omvandling och förnyelse blir lägre, vi tror att vi klarar oss utan de forsknings- och utbildningsinsatser som är nödvändiga.
Jag har länge trott att den svenska kronan skulle stärkas. Bra svensk budget, stabil ekonomi, hygglig bytesbalans borde tala för stärkt krona. Men jag är inte längre lika säker. Det krävdes Greklandskris för att kronan skulle stärkas mot euron, men mot dollarn ligger den fortfarande över ju kronor. Med nuvarande något positiva signaler från USA är det risk att den stannar på den här nivån.

Företagen har rationaliserat i lågkonjunktur, behöver färre anställda


Trots att konjunkturen vänder kommer inte efterfrågan på arbetskraft att öka i samma takt. Krisen har lärt många företag att arbeta effektivare. Varje lågkonjunktur leder till nya sorts jobb, högre krav och färre anställda för att göra samma sak som fler gjorde förr. På lite sikt har dock Sverige snarast arbetskraftsbrist.
 
Mängder av enklare jobb är borta från alltid.  Det krävs allt mer teoretisk grundutbildning för alla sorts jobb. Sverige har redan idag lägre utbildade arbetare inom industrin än i t ex Tyskland.  Att en fjärdedel av varje årskull inte kan visa upp fullständiga betyg från gymnasiet är det största hotet mot både sysselsättning och välfärd. Vi riskerar att få en permanent undersysselsatt grupp samtidigt som vi får slåss med många andra länder om kvalificerad arbetskraft.
 

Varför väst kommer klara sig bättre än Kina


James Fallows på tidskriften The Atlantic är en av USA:s främsta journalister. I tre år har han bott i Kina och skrev i årets första nummer av tidskriften en artikel som jag citerade i förra nyhetsbrevet: ”How America Can Rise Again”.
https://www.wastberg.se/viewnl.php?nid=271#section2
 
I marsnumret skriver han om att vi tenderar att överskatta Kinas militära styrka och effektivitet. Kina är i en bemärkelse inåtriktat ”The primary priority is domestic control och regim survival.”
http://www.theatlantic.com/doc/201003/china-cyber-war
 
Det finns ofta i väst en övertro på kommunistiska diktaturers effektivitet. 1956 sa Sovjetunionens dåvarande härskare Nikita Chrusjtjov till västvärlden att ”vi kommer att begrava er”. Sputnik, den första satelliten i rymden, sågs som ett bevis på plansystemets överlägsenhet. Så sent som 1983 skrev Ingvar Carlsson, då vice statsminister, att ”såväl Sovjetunionen som länderna i Östeuropa har genomfört en snabb industrialisering och har en hög bruttonationalprodukt. Det finns åtskilligt att invända mot systemet i dessa länder, men de bevisar ovedersägligen att kapitalismen inte har monopol på att skapa materiellt välstånd.”
 
Kina kommer säkert att spela en ekonomisk huvudroll framöver och historien upprepar sig inte, men system där människor är fria har lyckligtvis visat sig starkast i längden. 
 

Ekonomiska stålbad: Lettland och Grekland


Jag tillhörde dem som inte trodde att Lettland skulle klara sin ”inre devalvering”, d v s klara sina obalanser genom ett stålbad med sänkta löner, nedlagda sjukhus och lägre levnadsstandard. Jag är fortfarande inte så säker på att Lettlands politiker valde den för sitt land klokaste vägen – men den har i varje fall varit framgångsrik. Lettland tycks påbörjat vägen ur krisen och vunnit ökat förtroende i det euroområde man vill ansluta sig till. Lettland har nu chansen att komma med 2014.
 
Vilket sannolikt innebär att de baltiska staterna kommer med i euroområdet innan Sverige gör det.
 
Greklands fusk med sin finansiella statistik drabbar euron som valuta, men påverkar euroländer och andra EU-länder ungefär lika. Vi är alla beroende av varandra i Europa. Greklands svårigheter är inget argument mot euron.
 
Tvärtom kan man nu se att euroländerna har fått en snabbare intern handel än väntat, vilket de vinner på, samtidigt som svenska företag belastas med en större valutarisk. Om detta skriver Carl B Hamilton och Olle Schmidt i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/greklands-problem-kan-inte-skyllas-pa-euron_4277085.svd
 

En ny Telub-affär?


Svenska statliga rymdbolaget kommer att exportera övervakningssystem till Libyen. Många har skrivit både i medier och direkt till mig och frågat om det är en parallell till Telubaffären 1981, där jag som riksdagsledamot spelade en viss roll. Tillsammans med Expressens Ingvar Hedlund skrev jag en bok om affären. Hedlund fick stora journalistpriset för sina avslöjanden.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Telubaffären
http://christiandahlgren.wordpress.com/2010/02/05/ska-sverige-utrusta-gangsterregimer/
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/varlden/article6544689.ab#abArticleLike

Det statliga företaget Telub utbildade libyska kadetter i ett läge där Libyen deklarerade att man ville förgöra Israel med militärt våld. Debatten gjorde att affären avbröts, libyerna sändes hem och den ansvarige ministern blev prickad.
 
Den nu aktuella affären stärker kanske inte Libyens miltär, men ger landet större möjligheter att övervaka de egna medborgarna och hindra dem att fly diktaturen. Det är, som nya EU-ministern Birgitta Ohlsson sagt, ”oerhört problematiskt”. Thomas Hammarberg, som är Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, har deklarerat att han anser det fel av Sverige att sälja övervakningsutrustning som syftar till att stoppa båtflyktingar.
 
Förhoppningsvis påverkas Rymdbolaget och dess ägare av debatten.
 

Genomslag för Sverige i Paris


Det svenska kulturhuset i Paris – Institut suédois à Paris – var ifrågasatt i somras och det fanns tankar på att i spariver lägga ner det.
 
Den typen av hot är nyttigt. Det kräver att man verkligen ser vilken nytta verksamheten har. Förra året besökte närmare 100.000 fransmän huset. Ännu viktigare är att aktiviteter i kulturhuset ledde till 176 artiklar i fransk press med en sammanlagd räckvidd på nästan 50 miljoner människor och – om man räknar om utrymmet i annonsutrymme – ett värde på minst 12 miljoner svenska kronor.
 

New Yorks fastighetsmarknad hämtar sig


Även om New York City är hårt drabbat av finanskrisen är fastighetspriserna på väg tillbaka och New York återtog 2009, efter tio år, sin plats som USA:s främsta turistdestination.
 
Svensken Olof Tenghoff driver ett mäklarföretag i New York. Han gav nyligen ut en marknadsrapport för bostadslägenheter på Manhattan. Priserna har sjunkit från 2007 års toppnivå – men inte längre ner än till 2006 års höga priser. Det är en långt stabilare bild än i de flesta amerikanska städer.
 
Manhattan är litet och pressen är stor. Tiotusentals människor flyttar varje år till New York och dessutom finns ett stort utländskt intresse för att ha en fot på Manhattan. Det håller uppe priserna.
http://www.roomrealestate.com/uploaded_files/UNaLwam90i0zr.pdf  
 

Boken om USA:s senaste presidentval har kommit


Jag skrev i nyhetsbrevet i december att det ännu inte kommit någon spännande och bred bok om förra presidentvalet. Det brukar det göra i USA.
https://www.wastberg.se/viewnl.php?nid=270#section3
 
Men nu har den kommit. Journalisterna John Heilemann och Mark Halperin har i ”Game Change” skrivet en medryckande och insatt bok om det dramatiska valet med många bakom-scenen-skildringar från Obamas, Clintons, John Edwards, McCains och Sarah Palins kampanjer. Den som gillar amerikansk politik bör läsa den!
http://www.harpercollins.com/books/9780061966200/Game_Change/index.aspx

LAS och tystnaden kring sextrakasserierna


Nästan hälften av alla kvinnliga skådespelare har blivit utsatta för kränkande behandling, sextrakasserier. Var tionde har varit med om att chefer ställt krav på sex för rollbesättning. Detta visas i en skrämmande undersökning från ekoredaktionen. Men varför denna tystnad från de berörda?
 
Mycket tror jag handlar om att teatern är en av Sveriges mest otrygga arbetsplatser. Mycket få är fast anställda och beroendet av regissörer och chefer är stort. Om detta har jag skrivit en artikel i Svenska Dagbladet:
http://www.svd.se/kulturnoje/mer/kulturdebatt/otryggheten-har-ett-pris_4297385.svd

Ett attentat mot Stockholms skönhet


Det pågår ett politiskt attentat mot Stockholms skönhet och unika proportioner.  Den som vill se vad som är på gång bör ställa sig på Fjällgatan på Söder och titta mot Stadshuset. Där har Stockholm Waterfront växt upp, en svart bjässe som bryter stadens takhorisont och skymmer Stadshuset.
 
Men det är bara första steget. Planer finns på två skyskrapor i innerstad – en alldeles vid Klara kyrka, en vid Cityterminalen. Vidare ska hela bangårdsområdet däckas över med jättehus. Detta kallas av centerns ledande kommunalpolitiker för ”förverkligande av Västra City med Skyskrapor och Central-Park-inspirerad stadsmiljö längst Klara Sjö”. Det är naturligtvis parodiskt.
 
Jag gillar ju som bekant New York, men jag tror att om Stockholms kommunalpolitiker tillsammans med Riksbyggen och andra intressenter hade planerat och byggt New York hade resultatet inte blivit något vidare.
 
Två skyskrapor – Tors Torn –  planeras i det nya Norra-Stations-området. De blir Stockholms i särklass högsta hus, 40 våningar, och kommer att synas över hela Stockholm. I vissa perspektiv kommer de att stå upp som kaninöron över slottet.
 
Vi är några som i några artiklar reagerat mot planera på att förstöra Stockholms naturliga skala:
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stockholms-skonhet-ar-hotad_3988187.svd
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stockholms-skonhet-ar-vard-att-ta-strid-for_4059763.svd

 

New York-klocka för statsskulden


I förra nyhetsbrevet skrev jag om den stora digitala klockan på Union Square, som många tror visar den snabba tillväxten av USA:s statsskuld, men är ett konstverk som ska påminna om tidens flykt.
https://www.wastberg.se/viewnl.php?nid=271#section9
 
Det finns dock en digital statsskuldklocka i New York. Den sitter på 1133 Sixth Avenue, hörnet av 44th Street.  Den går väldigt fort och man har nyligen fått lägga till en ytterligare siffra.
http://www.usdebtclock.org/  
 

Svenskt på Guggenheim


The Guggenheim Museum i New York firar sitt 50-årsjubileum och har inbjudit 200 konstnärer och arkitekter att fram till slutet av april presentera sina idéer för hur rotundan i museet skulle kunna användas: Drömska interventioner.
http://web.guggenheim.org/exhibitions/exhibition_pages/void/index.html#/home

Många kända konstnärer som ställts ut på bl a Moderna Museet och Magasin 3 i Stockholm finns med och till exempel tyske Carsten Nicolai som gjort en film om Bruno Mathssons radhus.
 
Två svenska konstnärer finns med bland de 200 utvalda: Aleksandra Stratimirovic
(http://strati.se) och Aleksandra Mir (http://www.aleksandramir.info )
 

Unik svenskamerikansk designer och arkitekt på Arkitekturmuseet


Just nu visas en utställning på Arkitekturmuseet om den svenska arkitekten och designern Greta Magnusson Grossman. En unik livsgärning, som helt fallit i glömska. Hon lämnade Sverige 1940 och verkade från Los Angeles. För något år sedan ställdes hennes ritningar ut på Drawing Center i SoHo, New York.
http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/greta_magnusson_grossman/

Vi träffade första gången på hennes verk för tio år sedan hos Evan Snyderman på R 20th Century Gallery på Franklin Street i Tribeca.
http://www.r20thcentury.com/
 
Evan Snyderman har länge samlat på Greta Magnusson Grossmans verk och ordnade en utställning i sitt galleri. Det är hans förtjänst att utställningen på Arkitekturmuseet kom till. Svenskättade kulturjournalisten Andrea Codrington  är dessutom huvudförfattare till boken ”Greta Magnusson Grossman – A Car and Some Shorts” som kommit ut lagom till utställningen.
 

Fyra museirestauranger i New York


Två av New Yorks museer har öppnat nya restauranger. Senast The Wright på Guggenheim.  En liten, exklusiv restaurang som mer riktar sig till Upper East Side än till museibesökarna.
http://www.thewrightrestaurant.com
 
Betydligt större är Robert högst upp i Museum of Art and Design vid Columbus Circle. (Där står f ö Gustav Kraitz vackra, skulpturala bänkar i svart diabas utanför ingången. Eluppvärmda i den kalla New York-vintern.) Vi var där nyligen och rekommendationen är att gå dit, ta en drink, titta på den fantastiska utsikten över Broadway och Central Park. Men undvik att äta. Trots att krogen kan skryta med att hela familjen Clinton nyligen var där.
http://www.robertnyc.com/

Museum of Modern Art (MoMA) har en utmärkt och trevlig restaurang, The Modern. Fin-restaurant mot skulpturparken och lite enklare i baren.
http://www.themodernnyc.com/
 
I Neue Galerie, som är ett litet museum i hörnet Fifth Avenue och 86th Street, finns Café Sabarsky. Museet är helt ägnat tysk och Österrikisk konst från sekelskiftet fram till nazisterna och är ett museum från början helt finansierat av parfymmiljardären Ronald S. Lauder – som talade om svenska köttbullar så fort vi träffade honom. Café Sabarsky är ett återuppbyggt wienercafé med bayersk och österrikisk meny.
http://www.neuegalerie.org/cafes/sabarsky
 

Ytterligare ett svenskt FIKA i New York


De två svenska entreprenörerna Lars Åkerlund och David Johansson öppnar nu sin tredje kaffebar i New York. David kom till New York för att arbeta som kock hos oss på det – nu tomma – svenska residenset på 600 Park Avenue.
 
Den första FIKA ligger på 41w 58th st, den andra på 407 Park Avenue south och nu öppnar de sin flagship store i the Financial District, 66 Pearl st. near Broad st.

Det blir den största baren med ett ” chocolate showroom” där man kan se – också från gatan –  hur Fikas chokladpraliner framställs.  Dessutom innebär den nya baren att Fika kan ta fler och större cateringuppdrag.
http://www.fikanyc.com  
 

Soppa i vinterkylan


Min fru Inger var skeptisk när jag föreslog linssoppa som en värmekälla i vinterkylan. Men den här blev riktigt bra. Dessutom nästan fri från fett och kolhydrater. För fyra personer.
 
Koka 4 dl röda linser och en hel, uppskuren gul lök tills linser och lök är mjuka (ca 10 minuter).

Kör i mixer tillsammans med lite färsk koriander.

Häll över i en kastrull och koka upp med lite grönsaksfond. Hacka lite färsk röd peppar. Soppan ska få smak, men inte bli alltför stark. Späd med vatten till lagom rätt tjock soppa.

Stek hastigt i varm panna två pilgrimsmusslor per person. Koka tre körsbärstomater per person.
 
Lägg pilgrimsmusslor och tomat i tallriken. Häll över den varma soppan och strö färsk koriander över.