Nyhetsbrev 18 DECEMBER 2007

Ekonomin och dollarn blir svagare innan de blir bättre
USA ­ inte ett utan 50 val
Mordet på Fuat Deniz ställer krav på Turkiet
Bravo, nu börjar SvD rätta fel
Sverige-Finland ­ en ny chans
ICA, köttfärsen och Sveriges rykte
Inte bara bovar förskingrar arvsmedel
Också Estland startar ambassad i Second Life
Nya former för svenskundervisning -­ Facebook och Second Life
Turkiska ångbad i Stockholm och New York
Årstidsrestaurang på Park Avenue
Ostron i New York Julkycklin

Ekonomin och dollarn blir svagare innan de blir bättre


Dollarn har stabiliserat sig eller stärkts sedan jag i förra nyhetsbrevet skrev att den kommer att sjunka ytterligare mot svenska kronan.

Kortsiktiga valutarörelser är svåra att bedöma. Men de grundläggande balansproblemen i amerikansk ekonomi är så pass stora att de bara kommer att kunna justeras med en svagare dollar ­ vilket kommer att leda till ökad export och något bättre betalningsbalans. Mycket beror också på i hur hög grad Kina och oljestaterna kommer att våga lätta på sina dollarinnehav utan att de skadar dem själva.

Lånekrisen i USA har på intet sätt värkt ut. Först i slutet av 2008 börjar de stora mängderna dåliga lån (subprime) förfalla. Då kommer antalet vräkningar att öka och oron sprida sig ytterligare med lägre amerikansk efterfrågan som trolig följd. Att amerikanerna slutar bygga nya egna hem betyder inte så mycket för världsekonomin, men när den allmänna konsumtionen minskar slår det hårt.

Tron att Indien och Kina kan kompensera det amerikanska bortfallet är tyvärr fåfängt. De amerikanska konsumenterna spenderar tillsammans nästan tio gånger så mycket som de kinesiska och 15 gånger så mycket som de indiska.

Om vi får en riktig recession och vad som åstadkommer den kommer ekonomerna att kunna förklara på ett lysande sätt i efterhand. Utsikterna ser dock inte alldeles ljusa ut.

USA ­ inte ett utan 50 val


De amerikanska primärvalen är inte alldeles lätta att förstå sig på. Reglerna är olika i de olika delstaterna. I en del primärval får demokrater rösta i republikanernas val och vice versa.

De undersökningar som just nu förekommer om vilken presidentkandidat som skulle vinna nationellt i USA om det vore val idag är av flera skäl meningslösa. Dels är de flesta kandidater tämligen okända för amerikaner i gemen. Dels spelar kandidaterna just nu på den interna planhalvan; de försöker övertyga de egna.

Här finns listan på primärvalsdatum:
http://archive.stateline.org/flash-data/Primary/2008_presidential_primarie s.pdf

Den här gången kommer det att gå över snabbt. Åtminstone hos demokraterna torde primärvalen vara över efter Tsunami Tuesday den 5 februari då nästan en majoritet av delegaterna till partikongressen utsetts.

Dessutom är inte heller presidentvalet den 4 november 2008 ett nationellt val, utan 50 olika val i olika delstater med olika vallagar. Om det och hur olika lokala utfall kan slå kan man läsa på den roliga siten
http://www.270towin.com/

Mordet på Fuat Deniz ställer krav på Turkiet


Fuat Deniz var den förste i den assyriska folkgruppen i Sverige som doktorerade. Det finns många framgångsrika assyrier och Fuat Deniz akademiska karriär var helt säkert en förebild för många. Jag hade tillfälle att träffa honom några gånger.

Nu har han mördats, sannolikt därför att han i sin forskning tog upp folkmordet på armenier och assyrier 1914-24, då upp till en halv miljon människor mördades.

Dagen innan Fuat mördades drev Sverige på nytt i Bryssel frågan om att Turkiet borde släppas in i en process som ska leda till medlemskap i EU. Det gör Sverige rätt i. Men ett villkor måste vara att Turkiet också gör upp med sitt förflutna. För en rad stater ­ Tyskland, Baltikum ­ har historikerkommissioner och ibland rättegångar varit vägen till modernisering och förståelse för demokratin. Att Turkiet inte vill ta upp en diskussion om folkmordet på armenier och syrianer skapar ett utrymme för den extremism som ledde till mordet på Fuat.

Bravo, nu börjar SvD rätta fel


New York Times, enligt min mening världens bästa tidning, är känd för att rätta alla fel. Allt rättas i princip: felstavningar, felaktiga årtal, också saker som inte förolämpar någon eller har betydelse för sammanhanget.

För några år sedan rättade New York Times att man kallat en av huvudpersonerna i Sofokles drama Antigone för Kleon i stället för det korrekta Kreon. Om någon svensk dagstidning till äventyrs hade skrivit om Sofokles hade man helt visst inte rättat ett stavfel.

Detta är en milsvid skillnad mot den svenska rättelsekulturen. Från min egen tid som chefredaktör för Expressen minns jag hur ofta journalisterna tog det som en förolämpning att en rättelse släpptes fram; den allmänna uppfattningen var att rättelser var dåliga för tidningens trovärdighet, eftersom man talade om att man haft fel.

Jag tror att det är tvärtom. Genom att rätta berättar tidningen att det mesta som trycks är sant. Rättelser har dessutom den interna betydelsen att journalisterna blir långt mer noggranna. Vi såg det när New York Times gjorde ett helsidesreportage om hur vi, under vår tid i New York, försökt förvandla det svenska residenset till ett skyltfönster för svensk design. Då ringde journalisten över 50 samtal för att kontrollera olika detaljer. Det finns på New York Times en särskild blankett som journalister anklagade för att ha något fel måste fylla i och där orsaken ska förklaras. Att ha många rättelser är inte bra för karriären.

Mot den bakgrunden är det glädjande att Svenska Dagbladet nu försöker ändra den svenska rättelsepraxisen. Tidningen har utsett en av sina mest ansedda journalister, Lars Ryding, till kvalitetsredaktör och inbjuder läsarna att påpeka fel.
http://blogg.svd.se/kvalitet?id=5588

Sverige-Finland ­ en ny chans


Sverige har en tendens att fira sina historiska nederlag: Nyss var det Norge och 1905. Om två år Poltava och ”rikssprängningen” 1809. Den stora uppmärksamheten blir kring Finland och följderna av 1809 års krig, ett krig som just nu ägnas en utställning på Armémuseet.

Kring vad Sverige och Finland planerar för 2009 finns att följa på nätet. http://www.1809info.net/
http://www.regeringen.se/sb/d/9399

Klokt nog blir temat inte i första hand tillbakablickande utan handlar om ”det nya Finland/det nya Sverige”. För Finland blev Borgå lantdag den författningsmässiga grunden för det några generationer senare självständiga Finland. I Sverige ledde nederlaget till kuppen mot Gustav Adolf och 1809 års i princip konstitutionella författning. Sverige firar ju sin nationaldag till minne av 1809 års författning. Lite om detta har jag skrivit om på Armémuseums specialblogg: http://tinyurl.com/2f9lm8

ICA och Sveriges rykte


Jag frågade för en tid sedan en internationell guru på Nation Branding, landets som varumärke, om inte Sveriges rykte som fridfullt och fredligt skadats av ökat våld, manifesterat i två politikermorden.

Nej, sa han, Sveriges anseende är så starkt att människor snarare tar det som undantag som bekräftar regeln och beklagar att världen blivit så ont att sådant kan ske till och med i Sverige. Hur hårt har ICA:s varumärke drabbats av de senaste skandalerna? Hårt, men inte förödande skulle jag tro. ICA har ett starkt förtroende, och kunderna suckar snarare att det är hemskt att sådant kan ske t o m på ICA.

Inte bara bovar förskingrar arvsmedel


Det tycks som om några personer förskingrat 50 miljoner från Allmänna arvsfonden. En person är häktad i sin frånvaro.

Arvsfonden är till för att ta hand om pengar från människor som dör utan testamente och utan arvsberättigade anhöriga. Det mesta av pengarna går till projekt för funktionshindrade, mot droger och liknande. Annat är rena flummet.

Man kan föreställa sig ett par som dör barnlöst och som har byggt sitt egna hem ­ som sedan visar sig vara värt åtskilligt. Vad kan då pengarna från ett strävsamt liv gå till?

Stiftelsen Fabula Storytelling har fått 1,6 miljoner kr för ”ett treårigt modellutvecklingsarbete för att förankra det unga muntliga berättandet i ett mångkulturellt Sverige. — Projektet innehåller inslag som utbildning för all personal på skola och bibliotek inför Berättarrazzian där ett antal berättare stormar in oanmälda i en hel skola under en dag och berättar för eleverna som sedan berättar för varandra. Därefter följer särskilda Berättarverkstäder och Berättarlaboratorier för de som vill utveckla sig vidare i mer regelbunden berättarträning.” Dessutom ska det bli en årlig Fabula Storytelling Festival samt Berättarläger varje sommar, liksom Berättar-, och samtalscaféer, drama- och skaparworkshops.

Annars kan strävsamma avlidna i sin himmel glädja sig åt att Ekerö Bike Park- en cykelanläggning på Ekerö fått 367.500 kr för extremcykling med grenar som dirt, downhill och cross country.

Eller de 200.000 kr som gått till Snake City Grafitti för ett miljöprojekt som ska ”utveckla metoder för unga graffitimålare att måla med giftfri färg”.

Föreningen Svea Sträng – Ung utan Pung har fått 2,4 miljoner kr ”för att ge skolpersonalen verktyg, inspiration och motivation att verka för en jämställd skola.” De ska samverka med Föreningen Tjejzonen som fått 1,4 miljoner kr för ett likartat projekt där de ”kommer till skolan under två dagar för att med besöket inspirera och motivera till ett långsiktigt jämställdhetsarbete”.

Projektet Existera mera i Örebro syftar ”till att utforma ett pedagogiskt koncept där ungdomars psykiska och existentiella hälsa gestaltas och problematiseras. Man vill att ungdomar tillsammans med en lärare/ teaterpedagog ska ta fram manus och spela in en film som ska innehålla ett antal generativa teman som skildras genom korta berättelser ut tonåringarnas liv.” 245.000 kr av arvspengarna går dit.

Föreningen Värmen i Hyltebruk vill ”att ungdomar själva med hjälp av ledare ska skissa, planera och bygga en musikstudio”. Dessutom har man ett kill- och tjejprojektet vars ”syfte är att byta roller med varandra. Föreningen har idag en killgrupp och en tjejgrupp där det bedrivs ordinär verksamhet, det vill säga att killar sysslar med paintball och Local Area Network (LAN) och att tjejerna diskuterar känslor och har sminkkurser. Detta vill föreningen ändra på genom gemensamma aktiviteter som grundar sig i att diskutera härskarteknik samt att killarna till exempel får tips om modefrågor och kost och hälsa och tjejerna ska lära sig självförsvar m.m.” Några hundra tusen kunde det vara värt tyckte arvsfonden.

Djurens rätt i Växjö har fått pengar för att samla in 10.000 namn mot import av hund- och kattskinn inom ramen för ett EU-projekt som Djurens rätt också fått EU-pengar för.

Så pågår det.

Det är inte bara bovarna som förskingrar arvsmedel.

Också Estland startar ambassad i Second Life


I juni öppnade Sverige Second House of Sweden i den virtuella 3D-världen Second Life. Det var en händelse som gav positiv internationell publicitet för ett värde över 20 miljoner kr, enligt konventionella mått. Sedan dess har Nationalmuseum visat konst på Sverige Second House of Sweden, en filmfestival gått av stapeln, en Linnéträdgård öppnats och mycket annat. Ca 300 unika besökare tar sig till Sverige Second House of Sweden varje dag.

Nu följer Estland Sverige i spåren och öppnade nyligen en ambassad. Enligt Estlands utrikesminister Urmas Paet: ³Second Life¹s popularity as an alternative environment for interaction has grown rapidly, which is why we decided to establish an embassy there”.
http://www.vm.ee/eng/kat_138/9087.html

Nya former för svenskundervisning -­ Facebook och Second Life

Ca 40.000 studenter vid drygt 200 universitet i 41 länder läser svenska. Svenska institutet har ett speciellt uppdrag att stötta svenska språket i utlandet och bidrar till att Sverige har lektorer vid många universitet.

Men svenskkunskaper kan sökas på många håll. Svenska institutets princip är utnyttja alla möjligheter att ge Sverige synlighet. Därför kan man nu delta i svenskundervisning också på Second Life.
http://secondhouseofsweden.com/2007/11/06/swedish-lesson-4-report/

Senast har en särskild applikation lanserats på Facebook: Swedish Word of the Day. Den som registrerar sig får varje dag ett nytt svenskt ord att lära sig ­ med översättning till engelska. På en månad har 8.500 nya användare registrerat sig.

Turkiska ångbad i Stockholm och New York


Det traditionella turkiska badet Hamam, ett sorts ångbad med anor från romartiden, har blivit populärt på de spa-anläggningar som blir allt fler. I Sverige finns det på Nordic Blue Hotel, Elfvik, Lidingö.

Snart kommer en stor Hamam på Östgötagatan, i gamla Katarina västra skola. Katarinabadet blir det föga exotiska namnet. Det är ingen slump att det ligger nära Stockholms moské. För många har Hamamen också en rituell betydelse. Men tanken är att Katarinabadet ska bli ett avkopplingsställe för alla.
http://www.hamam.nu/vis.htm

Som det är i New York där det nu finns ett antal turkiska bad, inte minst på Lower East Side.
http://www.russianturkishbaths.com/enter.html

Årstidsrestaurang på Park Avenue


Gamla Park Avenue Cafe, en stiff med populär brunchkrog i hörnet 63:e gatan och Park Avenue, har helt bytt inriktning. Konceptet är lite fånigt, men fungerar. Just nu heter den Park Avenue Winter, men om några månader stänger Park Avenue Winter och återöppnas som Park Avenue Spring för att om ytterligare tre månader bli Park Avenue Summer.

Man byter färg och inredning och kläder på de anställda. Liksom meny. http://www.parkavenyc.com

Ostron i New York


New York är en ostronstad. För något år sedan kom t o m en bok om ostronens kulturhistoria i New York: The Big Oyster. History of the Half Shell. http://www.amazon.com/Big-Oyster-History-Half-Shell/dp/0345476387

Jag är själv ostronälskare. Och fina ostron kan man få lite här och var i New York. Klassiskt, men väl turist-vanligt, är The Oyster bar i Grand Central Station. Här är några restauranger som som alltid har ostron:

PJ Clark¹s, som numera finns i sitt klassiska läge på Third Avenue och i nya vid Lincoln Center och i Wall-Streetområdet.

L¹Absinthe på 67th mellan andra och Tredje Avenyn. Rätt dyr men trevlig områdeskrog.

BLT Fish på 17 gatan.


Aquagrill i Soho som liksom Fish i samma stadsdel har Oyster Happy Hour. Aquagrill är billigast; där kostar ostronen 1 dollar styck mellan kl 16-18 på vardagar. Dock begränsat till 18 ostron per person.

Julkyckling


Julens smaker kan man ta upp på annat sätt än i traditionell julmat. På min hemsida finns ett nytt recept på en kycklinggryta med julassociationer. https://www.wastberg.se/viewrecipe.php?rid=230