Nyhetsbrev 21 MAJ 2007

Har konjunkturcykeln upphört?

Globaliseringen och USA


Jan Björklund och socialliberalismen


Många vapen och låg brottslighet


35 000 irakier till Sverige ­ en börda?


Assyrierna förföljda i Irakkrigets skugga


Amerikansk givmildhet skapar mångfald


Kraitz på Waldemarsudde


Tre svenskar i designtoppen


Fia Backström igen


Musik och teater i New York


Downtown-Uptown i Stockholm


De hundra vinernas bar


Avancerad nässelsoppa

Har konjunkturcykeln upphört?


På den här platsen har jag under de senaste två åren varit relativtpessimistisk om den ekonomiska framtiden. Hittills har jag lyckligtvis haftfel om den allmänna konjunkturen, men rätt om dollarn. Dollarfallet har dockbidragit till att USA:s ekonomi ser lite bättre ut. Dock har intekonjunkturcykeln upphört ­ frågan är bara när fallet kommer och hur djuptdet blir. På kort sikt ser det bra ut för de svenska företagen ochhushållen. Den nuvarande konjunkturuppgången har varat i sex år vilket göratt de som tjänat mycket pengar har hunnit minska sin lånebörda ochkonsolidera sin ekonomi ­ till priset av att Sverige har en av västvärldensmest ojämlika förmögenhetsfördelningar.

Den som vill läsa just om förmögenhetsfördelningen kan göra det på databasen
http://www.lisproject.org/lws.htm

I en artikel i Dagens industri refererar tidningens kunnigekonjunkturskribent Gunnar Örn två superoptimister ikonjunkturbedömningsbranschen, Charles Gave och Royal Bank of ScotlandsAndrew McLaughlin. Deras tema är att även om inte konjunkturcykeln upphört,så dämpar globaliseringen fallen och förlänger uppgångsperioderna. Eftersomproduktion är lätt att flytta och finansiering kan sökas på många platserfår inte problem i ett land eller en bransch globala effekter. Kanske det.Viktigast är att USA:s ekonomi ­ de jättelika underskotten till trots ­fortsätter att visa sig robust.

Globaliseringen och USA


Danmark är det land i Europa där ”globalisering” i störst utsträckningväcker positiva associationer. Men i hela Europa, med undantag av Frankrike,tycks man mer se till globaliseringens möjligheter än till dess hot.

Så inte i USA. Lou Dobbs sitter i TV dag efter dag och berättar om hur mångajobb som ²förlorats² på grund av globaliseringen. Människor i Midwestsrostbälte och kring de nedlagda bilfabrikerna ser att jobben försvinner ochatt produkterna nu kommer från andra länder. Detta exploateras också i denamerikanska primärvalskampanjen, mest framgångsrikt av John Edwards.

Den som vill läsa två grundliga genomgångar av USA:s ekonomiska möjligheteroch problem i samband med globaliseringen kan gå till två av USA:s främstaekonomer, Larry Summers och Alan S Blinder, som publicerat var sitt inlägg ivår: http://www.senate.gov/~finance/hearings/testimony/2007test/030807lstest.pdf http://www.princeton.edu/~blinder/papers/07ceps142.pdf

Det svenska globaliseringsrådet har ett nytt nyhetsbrev som det går attgratis prenumerera på: http://www.sweden.gov.se/sb/d/9093

Jan Björklund och socialliberalismen


Jan Björklund blir med all sannolikhet ny partiordförande för folkpartiet.Han omges av förhandskommentarer att det skulle vara en ytterligare²högervridning² av partiet och glosor om ²major Björklund². Bortsett fråndet obegripliga föraktet som visas mot en yrkeskår, vars människorna ytterstär beredda att riskera sina liv för oss andra, tror jag den typen avförenklingar om politiker ofta blir fel.

Jag har ju en bakgrund i folkpartiet och satt i partistyrelsen i mer äntjugo år. För åtta år sedan, när jag flyttade till New York, lämnade jagalla politiska uppdrag. Men jag minns 1983 då folkpartiet skulle välja nypartiledare efter Ola Ullsten. Vi var tre personer ­ Lars Leijonborg, PeterÖrn och jag själv ­ som bildade en liten grupp som aktivt arbetade förriksdagsmannen Björn Molin som ny ordförande. Både för att Molin är enförträfflig person och för att vi ville stoppa den högervridning ett val avBengt Westerberg skulle innebära. Bengt Westerberg kom från dennäringslivsfinansierade tankesmedjan Marknadsekonomiskt alternativ och hadeen allmän högerprofil.

Vi hade väldigt mycket fel. När partiledare får visa upp sig i helfigurvisas nya dimensioner och blir bilden långt mer nyanserad och iblandöverraskande.

Många vapen och låg brottslighet


I samband med skolmassakern vid Virgina Tech fälldes en hel del kommentarerom skjutglada amerikaner, åtminstone innan det visade sig att gärningsmannenvar av koreansk härkomst. Hur kommer sig skolmassakrerna. En förklaring ärnaturligtvis att vapen är relativt lättillgängliga. Vid de två motsvarandevåldsdåd vi haft i Sverige ­ Falun och Stureplan 1994 ­ hade förövarna vapeni sin närhet. I fallet med massakern vid Virgina Tech var den planlagd sålångt i förväg så att också en svensk universitetsstuderande skulle kunnatfå tag i vapen.

I New York är vapenlagarna ungefär som i Sverige. I de flesta delstater ärdet lätt att köpa vapen. Men det finns inget samband mellan tillgång tillvapen och antalet mord i USA ­ faktiskt tycks det vara tvärtom. Förklaringenär att i stater där mer än en tredjedel av befolkningen har skjutvapen ­ tex Dakotas och Montana ­ finns det få socialt utsatta områden, lågbrottslighet och stor landsbygd med många jägare.

Svenskar har lätt att identifiera USA med hektiskt storstadsliv. I självaverket bor de flesta amerikaner i fredliga, lite sömniga småorter.

35 000 irakier till Sverige ­ en börda?


Tidskriften Time skrev för någon månader sedan om att Sverige planerar attta emot upp till 35 000 irakiska flyktingar. Med tanke på att USA bararäknar med några tusen är det en hög siffra. I en och annan kommentar harman fasat inför vad denna invandring ska innebär för svensk ekonomi och deredan pressade offentliga resurserna.

Man ska komma ihåg att motivet för att öppna dörrarna för en del av den irakiska flyktingströmmen är humanitärt, men egentligen är det en konstigtanke att invandringen skulle vara en börda I New York vädjar borgmästareBloomberg till Washington att lätta på invandringsreglerna, eftersom NewYork behöver fler konsumenter och skattebetalare. Irland har kampanjer föratt få folk att flytta dit.

De irakiska flyktingarna blir det stora testet på regeringens jobb-politik.Kommer nästan alla snabbt i arbete ­ vilket de skulle gjort i USA ­ kommerde att bli en stor tillgång.

Assyrierna förföljda i Irakkrigets skugga


I skuggan av det omfattande våldet i Irak har förföljelserna mot deassyriska kristna nästan inte fått någon uppmärksamhet alls. Sedan denUSA-ledda invasionen började 2003 har 25 assyriska kyrkor över hela Iraksprängts. Flera präster har blivit bortrövade eller halshuggits. Beräkningarsäger att häften av Iraks ca en miljoner assyrier har lämnat landet sedan2003.

En del av de irakier som väntas komma till Sverige är anhöriga till assyrieri Sverige.

Assyrierna är utsatta i såväl Turkiet som i Irak ­ i båda fallen främstdärför att regimerna inte kan eller vill försvara deras rättigheter.Samtidigt är assyrierna en av Sveriges största och mest framgångsrikainvandrargrupper. Det borde vara motiv för Sverige att engagera sig förassyriernas situation.

Om assyrierna i Irak: http://www.iht.com/articles/2007/05/08/opinion/edisaac.php

Amerikansk givmildhet skapar mångfald


Det är en viktig del av amerikansk kultur att de som lyckats ska ”give backto the society”. Alla gör det naturligtvis inte, men människor skänker bortpengar och sitt eget arbete på ett sätt som är helt okänt i Sverige. Härfinns en spirande diskussion om sponsoring ­ i USA skiljer man på sponsoring(som är en alternativ reklamform) och olika sorts givmildhet ­ tillvälgörande ändamål, forskning eller kultur.

Fenomenet är främst en kulturfråga. Jag tror inte att ändrade svenskaskatteregler kommer att snabbt ändra svenskt beteende. I USA innebär det attden som har ett projekt eller en idé också har många källor förfinansiering. Om detta har jag skrivit en liten artikel:
http://www.amerikabrev.nu/

Kraitz på Waldemarsudde


Ulla och Gustav Kraitz lärde vi känna i USA. De finns representerade på enrad amerikanska museer och skulpturparker och har gjort det kanske främstasvenska minnesmärket i New York, Wallenbergmonumentet utanför FN-byggnaden.

Just nu har Waldemarsudde i Stockholm en utställning ­ både i galleriet ochi parken ­ med deras skulpturer i keramik och brons samt med Ullas tavloroch nobeldiplom.
http://www.waldemarsudde.se/

I samband med utställningen har också en ny bok, Fertile Forms, om Ulla ochGustav Kraitz kommit:
http://www.arenabok.se/o.o.i.s/84

Jag hade tillfälle att hålla ett invigningsanförande som också försöker geen bakgrund till deras konst.
https://www.wastberg.se/viewtext.php?tid=218

Tre svenskar i designtoppen


Tidskriften Time har kommit med sitt årliga designnummer, The DesignHundred. Bland de 100 främsta inom aktuell design finns några svenskar med:

Klassikern Josef Frank, som aldrig riktigt slagit kommersiellt i USA, mensom nu tagits upp av möbelkedjan Anthropologie.

Design House Stockholm, som inte minst varit framgångsrika genom att haprodukter i Museum of Modern Arts affär.

Den nytänkande Designgruppen Front. Det tycks vara grupper, kollektiv, somkommer.

Annars är det holländare och japaner som visar framfötterna inom design justnu.

Musik och teater i New York


New Yorks scener koncentrerar sig mer kring musiken än talteatern. Enöversikt över musiklivet i New York ­ från Metropolitan till klubbarna harjag skrivit i livsstilsmagasinet Bona Vita: https://www.wastberg.se/viewtext.php?tid=217

Jag har inte själv sett dem, men de mest uppmärksammade nya musicalerna ärLove Music och Spring Awakening.

Fia Backström igen


I förra nyhetsbrevet skrev jag om den svenska newyork-konstnären FiaBacksröms medverkan i en gruppshow på The Kitchen i New York. Nu finns honfram till den 17 juni i Marabouparkens annex i Sundbyberg med utställningenMmmmore. Det blir videor,konst, olika uppträdandn och happenings.
http://www.marabouparken.se

Downtown-Uptown i Stockholm


I mitt nyhetsbrev i september förra årethttps://www.wastberg.se/viewnl.php?nid=199#section9skrev jag om en av världens mest lästa modebloggar, The Sartorialist avScott Schuman. Hans grepp är On the Street – han går omkring på gatorna iNew York och tar bilder på vanliga människor, främst män, med medvetnaklädval.

Nu har Scott Schuman gjort ett i svenska medier mycket uppmärksammatStockholms besök. Bland det lustigare är att han konstaterar att Stockholmhar ett snobbigt uptown (Stureplan) och ett inte mindre snobbigt, men meravslappat downtown (Götgatan).
http://thesartorialist.blogspot.com/

De hundra vinernas bar
Murray Moss har ganska länge varit den ledande introduktören av ny designtill New York. Hans butik Moss på Green Street/Houston Street är närmast envallfärdsplats för designintresserade. Moss, som blev en god vän under våraNew York-år, öppnade för några år sedan ett galleri vägg i vägg med butiken.Sedan ett halvår har han också en trevlig restaurant på 25 W. HoustonStreet, Centovini, döpt efter de hundra italienska viner som finns pålistan. Restaurangen är dessutom möblerad med Poul Christiansens och BorisBerlins stolar, Non, i hårdgummi från Källemo. De, liksom allt annat påkrogen, är till salu.

Avancerad nässelsoppa


Det börjar bli i senaste laget för att plocka nässlor till nässelsoppa. Meni det här receptet går det fortfarande att använda de spädaste nässelbladenockså framemot midsommar. Mitt recept för en väl passerad nässelsoppa medlätt sherrysmak finns på https://www.wastberg.se/recept.php