Nyhetsbrev 29 SEPTEMBER 2006

Det blir inte bättre än nu

Sverige har liten ekonomiskt rörelsefrihet


Sveriges Michael Moore


överbefolkning – ett glömt ord


Politiker håller löften


Skandaler då och nu


Muslimer behöver inte leva under förtryck


Mycket att lära i New York


Börsnoteringar bort från pappret


Mode på gatan


Tre svenska konstnärer i Chelsea


Gator med krogar

Det blir inte bättre än nu


Den ekonomiska analysen spretar just nu åt två håll. å ena sidan inser alla att konjunkturen kommer att vika, även om naturligtvis ingen vet exakt när. Stormsvalor flyger i form av minskat tryck på fastighetsmarknaden – främst i USA men också i Sverige ­ och minskade framtidsförväntningar från inköpschefer. Den första stora hedge-fonden – Amaranth – har kraschat. Var det inte hedgefonder som skulle vara så säkra?

Samtidigt visar företagen goda vinster och det finns gott om kapital. Få tycks tro att vi ska få en kraftig börsrekyl det närmaste halvåret. Men det är just halvårstänkandet som är problemet. Ekonomin har blivit mer kortsiktig och räknar på korta svängningar – trots att det dominerande kapitalet i världen är pensionskapital som borde vara långsiktigt.
Sedan länge tillhör jag pessimisterna. En förhoppning är att de som just nu snabbreviderar den budget som ska läggas i mitten av oktober räknar med att skattebetalarna kommer att få det kärvare senare under mandatperioden och att det inte är nu, på toppen av en högkonjunktur, ekonomin behöver stimuleras.

Sverige har liten ekonomiskt rörelsefrihet


Sveriges ekonomiska rörelseutrymme är mindre än för de flesta andra europeiska länder. Det är Standard & Poor¹s, det främsta ekonomiska analysinstitutet, som i somras konstaterade det.
Det är i sig ingen nyhet. När det går bra för Sverige går det extra bra för staten, eftersom en stor andel skatter av BNP skapar en snabb intäktsökning. Men när ekonomin faller slår det hårt på staten som både drabbas av högre kostnader för arbetslöshet och minskade skatteintäkter. Detta var ett av skälen till att valutakrisen för fjorton år sedan slog hårdare mot Sverige än de flesta andra länder.
Hela rapporten på: http://tinyurl.com/f89zt

Sveriges Michael Moore


Martin Borgs har med sin dokumentärfilm 1200 miljarder etablerat sig som Sveriges Michael Moore ­ men från en svensk liberal utgångspunkt i stället för, som Moore, en amerikansk. I USA står ordet liberal för vänster.

Borgs har i ett halvår rest runt landet och dokumenterat slöseri med skattepengar. Scenen när han frågar medborgare i Borlänge om de har lust att betala för att han ska kunna gå in på bowlinghallen och spela är obetalbar. Ingen har lust att betala för Borgs bowlingspel. Men det får de göra i alla fall ­ eftersom bowlinghallen får pengar av kommunen.

Jag gillar inte allt i filmen, men jag önskar att de som nu med nytt mandat ska gå igenom budgetar i stat och kommun ser den.
http://www.1200miljarder.se/

överbefolkning – ett glömt ord


För en del år sedan beskrevs överbefolkningen som ett av världens stora problem. Befolkningsökningen i länder som Kina och Indien var en utveckling som världssamfundet borde bekämpa.
Nu är det tvärtom. Europa – och i än högre grad Ryssland – hotas av den minskande befolkningen. Tyskland kommer under åren 2005-2050 se en minskning av människor i yrkesverksamma åldrar med 21 procent, samtidigt som USA ökar med 30 procent.

Kinas en-barnspolitik slår hårt och Kina kommer att bli ett pensionärsland. Som så ofta har de stora projekten visat sig vara inhumana och misslyckade.
För Sveriges del innebär främst invandringen ett plus på fyra procent. Vilket dock är för litet för att klara levnadsstandarden. Det är hög tid för Sverige att skaffa sig en politik som attraherar människor som vill komma hit och arbeta.

Men nog är det en bra utveckling att människor blivit en tillgång, inte ett problem.
Ekonomerna Gabriel Stein och Peter Stein har skrivit en intressant skrift om befolkningsutvecklingen och välfärden.
http://www.timbro.se/bokhandel/books.asp?isbn=9175665999 http://www.timbro.se/bokhandel/books.asp?isbn=9175665999

Politiker håller löften


Nu träder en ny grupp politiker till i Sverige. Kommer de att hålla sina löften? Svaret är ja, och de gällde också de avgående politikerna.

Talmannen Björn von Sydow, som lämnar i nästa vecka, skrev en doktorsavhandling i statskunskap som hette Kan vi lita på politikerna? Och svarade ja på frågan. Det var länge sedan den kom, men ordhålligheten har ökat.

Politiker har suttit i riksdagen och motionerat om olika saker. De brinner av lust att få förverkliga dem. Numera finns också nästan varje uttalande i en valrörelse i de digitala arkiven. Den som flagrant bryter mot vad som tidigare sagts kan räkna med att det spelas upp i radio och TV.

När socialdemokraterna kom tillbaka 1982 och 1994 blev många förvånade att de gjorde just vad de utlovat i opposition. Men det är så det fungerar. När vallöften bryts beror det oftast på stora omvälvningar i vår omvärld.

Skandaler då och nu


Det senaste året har präglats av politiska skandaler, med en kulmen under valrörelsens avslutande veckor.

Nytt är att mediernas dominans skapat en ny sorts politiskt agerande, mer Nixon, mindre Truman. Skandaler är dock ingenting nytt: Ekman, Molander, Ebbe Carlsson är bara några exempel.
Om detta har jag skrivit en artikel i det politiska veckomagasinet NU:
https://www.wastberg.se (talat & skrivet)

Muslimer behöver inte leva under förtryck


Bernard Lewis, professor i mellanösternstudier vid Princeton, är en av västerlandets främsta kännare av arabisk politik. Han tillhör också kritikerna av det amerikanska sättet att sprida demokrati i Mellanöstern ­ men vill att också människor i arabvärlden ska kunna leva i länder med yttrandefrihet och demokrati.

Han tar upp en nödvändig debatt i ett viktigt tal nyligen. Det gäller att bekämpa det som New York Times analytiker, Thomas Friedman, konstaterat: ”Today¹s most infectious geopolitical disease is petro-authoritarianism.”

Lewis pekar på hur både nazismen och sovjetkommunismen präglat flera politiska system i muslimska länder, men att invånarna inte är dömda att leva under förtryck.
http://www.hillsdale.edu/imprimis/
http://www.hillsdale.edu/imprimis/

Mycket att lära i New York


Sveriges kommuner och landsting är en av Sveriges mäktigaste organisationer. Dess styrelse reser i dagarna till New York. Det gör de rätt i. Jag har aldrig förstått kritiken mot politikers studieresor. Det är väl utmärkt att beslutsfattare tar intryck?

I New York finns mycket att ta intryck av. T ex – att brottslighet och klotter minskat drastiskt – stora papperskorgar, som dessutom töms – att en nästan helt privatfinansierad kultur inte behöver bli utslätad – att bussarna niger och alla gathörn är avfasade – att det inte finns skolpeng, men offentliga skolor av lysande kvalitet (och en hel del dåliga också) – trygga offentliga kommunikationer (utan kontanthantering) med enhetstaxa.
USA är inte alltid som man tror.

Börsnoteringar bort från pappret


New York Times tar nu bort börsnoteringarna från papperstidningen och lägger aktiekurserna på nätet. Med de jättelika amerikanska börserna sparar man naturligtvis mycket papper. Det har också visat sig att få läsare vill ha materialet.

I stället anpassar sig New York Times till läsarnas behov och lägger materialet, lätt sökbart, på nätet. Då kan man också skräddarsy sin egen bevakning och följa sin portfölj – tjänster som flera svenska tidningar redan har.

Storstadstidningarna har haft börsnoteringar mycket länge. I svenska regional- och lokaltidningar är det en relativt ny företeelse. När jag blev VD för Aktiefrämjandet för trettio år sedan var ett av de första målen, för att popularisera aktiesparandet, att stimulera tidningarna till börskrönikor och kurslistor. Det blev framgångsrikt. Nu är nog detta ett material som är på väg till nätet också i Sverige.

Mode på gatan


Septembers alla modeveckor i världens modehuvudstäder är nu avslutade. En site för den som vill följa modetrender är The Sartorialist där Scott Schuman håller koll på modet. Hans grepp är On the Street – han går omkring på gatorna i New York, och ibland i Milano, Paris etc och tar bilder på vanliga människor med medvetna klädval och lägger ut på siten. Dessutom främst manliga kläder, vilket är ovanligt.

Schuman har fått ett enormt inflytande. Samma grepp använder f ö New York Times Bill Cunningham med sin spalt som just heter On The Street.
http://www.nytimes.com/2006/09/24/fashion/24street.html
http://www.nytimes.com/2006/09/24/fashion/24street.html
http://thesartorialist.blogspot.com/

Tre svenska konstnärer i Chelsea


Lena Cronqvist http://www.nancymargolisgallery.com/cronqvist1.htm är obestridligen en av Sveriges mest betydande nu levande konstnärer. Hennes konst är naivt suggestiv, gränsande till det obehagliga. Lena Cronqvist http://www.nancymargolisgallery.com/cronqvist1.htm bodde länge i New York och har nu återvänt till New York, ”för att få lite lugn och ro”, säger hon i en intervju.

Den 19 oktober öppnas hennes första separatutställning på länge i New York, på Nancy Margolis Gallery, 523 West 25th Street
http://www.nancymargolisgallery.com/gallerynews06.htm

Jockum Nordström är också en av Sveriges mest kända konstnärer, väl etablerad i New York sedan länge. Hans eleganta, lite obehagliga tavlor ställs ut på David Zwirner Gallery på 525 West 19th Street. Det är Nordströms fjärde utställning på Zwirner. Den har öppet till den 14 oktober.
http://www.artnet.com/Galleries/Exhibitions.asp?gid=1162&cid=106036
http://www.artnet.com/Galleries/Exhibitions.asp?gid=1162&cid=106036

Pål Svensson, svensk skulptör visar skulpturer på Jim Kempner Fine Art, 501 West 23rd Street. Fyra större skulpturer i diabas visas utomhus; galleriet är ett av de få som har utomhusutrymme. öppnar 5 oktober.
http://www.jimkempnerfineart.com/

Gator med krogar


South Street Seaport på New Yorks östsida har länge varit en trist turistfälla. Nu har Fulton Fishmarket flyttat till Bronx och det har lett till en viss vitalisering av området. Undvik själva kajen, men Front Street med Vinbaren Bin No 220 och Barbarini Alimentari för enkla italienska rätter är värd att ströva på.

Front Street har lite drag av den restaurangkantade Stone Street i finansdistriktet, eller varför inte trevliga Smith Street i Carrol Gardens, Brooklyn.