Nyhetsbrev 28 FEBRUARI 2006

Samma räntehöjningar här som där
Demografi och politik
Överlever döda-träd-branchen?
Radion behöver sin egenart
Nya konspirationsteorier efter Muhammedteckningarna
Också det heliga måste få kritiseras
Bono och Gates hjälper eller stjälper
Svensk konst i New York, Chicago, Paris
Bruno Mathson utställning från Stockholm till utlandet
Berömkultur
Woody Allen live
Coctails in New York
New York-lista på nätet
Elit-listan

Samma räntehöjningar här som där


Både den amerikanska centralbanken Fed och den Svenska riksbanken har fåttnya chefer. Såväl Ben Bernanke som Stefan Ingves är inne i en cykel avräntehöjningar trots att inflationen är låg både i USA och Sverige. Denamerikanska centralbanken är en del av regeringen och inte självständig somden svenska. Riksbanken ska enbart ta hänsyn till inflationsutvecklingen isin räntepolitik, medan Fed ska se på ekonomin i dess helhet.

Det gör situationen besvärligare för Stefan Ingves än för Ben Bernanke.Någon riktigt formell motivering för den svenska räntehöjningen iförhållande till inflationsmålet finns inte. Däremot kan man tänka sig attden svenska riksbanksledningen i praktiken har samma motivering som denamerikanska: Fortsätter låneexpansionen och ökningarna av fastighetsprisernakommer det att leda till en bubbla som drar upp inflationen. Därför börräntan användas för att dämpa fastighetsmarknaden.

Sverige, liksom USA, är f n inne i en period med expanderande ekonomi. Närden trenden bryts måste räntorna ha kommit upp på en nivå som gör detmöjligt att sänka dem. Det kräver höjningar nu.

Demografi och politik


Demografin spelar en stor roll i amerikansk politik. Under flera årtiondenhar de nordöstra staterna förlorat befolkning till de sydvästra. Det berorpå att människor flyttar med jobben. Men också på att ungdomar gifter sigfyra år senare i de sydliga och sydvästliga staterna än i de nordliga ochatt de får fler barn.

Det innebär mer makt åt Texas, Nevada, Arizona samt Florida. Sydstaternavinner och Nord förlorar. Inte sedan John F Kennedy har USA haft enpresident från New England.

Det är vad man måste ha i bakgrunden när man ser på kommande amerikanskapresidentkandidater. Båda partierna kommer att leta efter någon som kanattrahera väljare i södern.

Överlever döda-träd-branchen?


Med jämna mellanrum sägs det att de tryckta medierna, dagstidningarna,kommer att gå under. Det började när radion introducerades. Sedan när TVkom. Därefter med Internet. När Andrew Gowers i höstas fick sparken somchefredaktör för Financial Times svarade han med att deklarera att idén atttrycka på döda träd är helt ute.

Siffrorna visar att det skulle kunna vara sant. På tio år har amerikanskadagstidningar minskat med sju miljoner läsare. Bland 18-29-åringarna läserbara 23 procent en dagstidning. Åren 1995-2003 sjönk tidningsupplagorna med5 procent i USA, 3 procent i Europa och 2 procent i Japan. I Sverige harupplagorna sedan 1999 minskat med 100.000 ex. Rubert Murdoch, ägare av ettav världens största tidningsföretag, kritiserar branschen och säger att denmåste inse att podcast, bloggar och listor på nätet spelar en allt störreroll och att journalisterna måste sluta vara överlägsna mot de nyamötesformerna.

Det ligger mycket i det. Men för Sveriges del är ändå bilden av stabilitetdet mest dominerande. Minskningen på fem år har varit en kvarts procent ochyngre läser tidning i långt högre grad än i de flesta andra länder.

Radion behöver sin egenart


Leif ”Honken” Holmkvist är en av Sveriges bästa mediejournalister. Itidningen Resumé skriver han att regeringen diskuterar att slå ihop SverigesTelevision och Sveriges radio, nu sedan SR:s digitalradioprojekt gått in iväggen. Detta skulle sägas redan i den proposition som kommer i vår.

Och visst, teknikutvecklingen skapar samordningsvinster. När både TV- ochradio i allt högre grad sänds digitalt (i radions fall till datorer ochnedladdningsbart) minskar skillnaderna i teknik. Eftersom all radio numeraproduceras digitalt skulle den kunna distribueras över digitalTV-nätet.

Men jag hoppas att Holmkvist för en gångs skull har fel: Det skulle innebäraatt man på nytt förväxlar teknik med innehåll. TV är en jätte både i pengaroch uppmärksamhet i förhållande till ljudradion. Vid varje kris kommer TVatt komma i första hand. Det kommer alltid att ge mycket mer positivuppmärksamhet för beslutsfattare att satsa på TV än på radio. Radionsegenart som medium kräver att den drivs i ett eget företag.

Nya konspirationsteorier efter Muhammedteckningarna


Visste ni att det var ”judarna” som låg bakom karikatyrerna iJyllandsposten? Det berättade en universitetslärare från Quatar i den storaarabiska TV-stationen Al-Jazeera. ”Zionisterna” vill minska antisemitismen iEuropa genom att vända européerna mot islam. Och därför vände man sig tillJyllandsposten och bad dem publicera karikatyrerna.

Det är inte en typ av konspirationstänkande som gör en vettig dialoglättare.
http://www.memritv.org/search.asp?ACT=S9&P1=1030

Också det heliga måste få kritiseras


I dessa dagar, när religionen spelar så dominerande roll i krig ochkonflikter finns det skäl att erinra om att det finns en väg utanförreligionerna. Tron på ett medmänskligt förnuft, i motsats till högremakter, borde få ett uppsving. För första gången på länge harorganisationen för humanistiskt, sekulärt tänkande fått ny kraft.
http://www.humanisterna.se

Läs också gärna Hans Bergströms kolumn i Dagens Nyheter om att också det somär heligt för människor måste få utsättas för kritik.
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=578&a=521461&previousRenderType=1

Bono och Gates hjälper eller stjälper


Persons of the Year i tidskriften Time var Bill och Melinda Gates samt Bono.De barmhärtiga samariterna var rubriken. Och visst är de stora givare,vilket gäller många amerikaner. New Yorks borgmästare Michael Bloombergredovisade nyligen att han under 2005 gav 138 miljoner dollar tillvälgörande och kulturella ändamål.

Just Bono har inriktat sig på hjälp till Afrika. Det är både bra och dåligt.I sitt arbete drar Bono hela Afrika över en kam. Att en del länder ärdemokratier, att en del snabbt skulle kunna försörja sig själva om de fickBättre och okorrumperade regeringar kommer i bakgrunden.

Ett land som Botswana, om inte annat känt från Alexander McCall Smithskriminalromaner om Damernas detektivbyrå, är ett land som utvecklas snabbtoch förlorar på att buntas ihop med alla andra.

Om länders varumärken har jag skrivit några rader i tidskriften PlaceBranding.
https://www.wastberg.se/text.php?id=1195

Svensk konst i New York, Chicago, Paris


En av världens främsta mässor för ny konst, The The Armory Show går avstapeln på Pier 90&92 (Tolfte Avenyn Twelfth och 50:e gatan) i New York den10-13 mars. För den som vill ta temperaturen på samtida konstliv är det rättplats.

Tre svenska gallerier är med: Andréhn-Schiptjenko. Galleri Magnus Karlssonoch Charlotte Lund.
http://www.thearmoryshow.com/

Sveriges kanske mest uppmärksammade konstnär just nu, Cecilia Edelfalk ställer ut på The Art Institute of Chicago fram till den 23 april http://www.artic.edu/aic/exhibitions/edefalk.html

Dessutom visas delar av Sveriges sannolikt främsta konstsamling, den somGöran Christenson byggt upp i Malmö Konstmuseum, på Le Centre CulturelSuédois (CCS) fram till slutet av maj.
http://www.si.se/templates/CCS_StartPage____474.aspx

Bruno Mathson – utställning i Stockholm och utlandet


Bruno Mathsson tillhör Sveriges största formgivare. Ett självlärt geni. Jaghade förmånen att få inviga den stora Bruno Mathsson-utställning som just nufinns på Arkitekturmuseet. Den är gjord av Hedvig Hedqvist och ska efterStockholm vidare till CCS Le Centre Culturel Suédois, som är Svenskainstitutets Parisavdelning och sedan till Bard Graduate Center i New York,därefter förhoppningsvis till det nya House of Sweden i Washington detfinns en släktskap mellan dess arkitekt Gert Wingårdh och Mathsson. Kanskeockså till Berlin.

Åren före och efter andra världskriget var den svenska moderna designen, med två så olika möbelskapare som Josef Frank och Bruno Mathsson som portalfigurer, centrala för bilden av Sverige.
http://www.arkitekturmuseet.se/utstallningar/bruno_mathsson/

Berömkultur


Dagens Nyheters politiske chefredaktör Niklas Ekdal skriver om DN:snutidsorientering som visar hur många begåvade och kunniga ungdomar detfinns på vanliga skolor över hela landet: ”När eleverna åkte hemåt efteralla ceremonier hade de vuxit flera centimeter. Och man önskade att varjeslyngel någon gång skulle få somna med den känslan.”

Det är en riktig iakttagelse. Vi ger för lite beröm i Sverige. Här är detlätt att jämföra med USA. Man kan ibland tycka det är nästan löjligt medalla pris och plaketter, men bakom ligger en vilja att hitta något attberömma var och en för.

När jag var på managementutbildning i marknadsföring i Houston fick jagdiplom för ”längsta resan”. Alltid något.

Woody Allen live


För så där 15 år sedan när jag skulle till New York läste jag att WoodyAllen spelade klarinett på måndagkvällar på Michael’s Pub. Jag trodde intemycket på det men efter en stund lunkade Woody Allen diskret in i beigetröja och satte igång.

Nu ska han spela hela våren i Eddy Davis New Orleans Band på kafeet i hotelCarlyle på Nerw Yorks Upper East side.
http://www.thecarlyle.com/dine2.cfm
http://www.gothamjazz.com/venues/96/

Coctails in NYC


När jag första gången kom till New York det är mer än 30 år sedan togäldre personer jag skulle jobba med ut mig på ”Three Martini Luncheons”. Detförekommer inte längre. Det förekommer nog mindre alkohol i amerikansktaffärsliv än i svenskt. Amerikaner är stora konsumenter av mineralvatten.

Men nog går det fortfarande att få bra cocktails i New York. Och den oftastuppgivna födelseplatsen för Dry Martini är det numera rivna KnickerbockerHotel i New York.

Vill man ha en klassisk Martini, åtföljd av barprat från en klassiskbartender, är Ritz Carltons Star Lounge (Central Park South) med bartendernsedan mer än 30 år, Norman Bukofzer, rätt ställe.

Senast öppnade stället för drinksnobbar är Pegu Club på W Houston/WestBroadway. 23 sorters gin och inte en enda smaksatt vodka.

New York-lista på nätet


Det är populärt med listor på nätet. Det finns en bra lista för den som villhänga med på vad som händer bland svenskar i New York allt från att samlasoch se på OS-final i hockey och att själv spela fotboll till tillfälligbostad och visaproblem.

Den som vill vara med på listan kan maila till
sweden-newyork-subscribe@yahoogroups.com

Elit-listan


Den som följt svenska medier har sett att jag varit med på eninternet-debattlista med det ironiska namnet elit. En lista fungerar genomatt man får ett antal mail per dag, i elits fall ca 50. De flesta slängerman utan att öppna. Jag står för vad jag själv skrivit. Vad en del andraskrivit är inte uttryck för mina värderingar. Jag har nu lämnat listan.