Nyhetsbrev 23 OKTOBER 2005

Kan USA:s konsumenter fortsätta klara vår ekonomi?
Mediedramaturgin kring orkanerna slog fel
Plutokrati?
Illegal invandring ger tillväxt och vitalitet
Trender
Video på telefon och iPod kommer att förändra TV
Intelligenta paket
West Wing – nästan på riktigt
Rockefeller Center
Missbrukare tar över Söder-parker
Svensk och annan film i Brooklyn
²Svensk² skulpturpark i San Francisco
Lekfullt svenskt silver i New York
Studerandevisum och USA
Thure Ehrnlund, en av de sista från blytiden

Kan USA:s konsumenter fortsätta klara vår ekonomi?


Det här nyhetsbrevet skrivs från New York. Det går att med egna ögon se hurden amerikanska ekonomin växer. Det byggs och renoveras som aldrig förr.Bilarna är nya.

Det ska vi vara glada för. I ungefär tjugo år har världsekonomin burits uppav de amerikanska konsumenternas vilja att använda sina pengar. USA ärSveriges största exportmarknad.

Därför är det viktigt att hålla ögonen på den amerikanska konsumtionen. Denvisar just nu inga tecken på att avmattas. Riksbankschefen Alan Greenspanpekade dock i ett tal för någon vecka sedan på risken för attkonsumtionsruschen stoppar. Skälet är ganska enkelt.

Bostadspriserna har gått upp drygt tio procent per år de senaste fem åren.Det har varit grunden för konsumtionen: Bostadsägare har sålt och fåttpengar, omsatt sina lån eller ökat lånen. Pengarna har i hög grad använtstill förbättringar av boendet. 40 procent av ökningen av amerikanska jobbligger i inom byggsektorn och en stor procent i servicejobb som haranknytning till hemmet.

Greenspan varnar för att räntorna fortsätter upp, kraven på amorteringarökar och bostäderna slutar öka i värde. Människor kommer i det längsta attdra sig för att lämna sin bostad, därför kommer de att dra ner på annankonsumtion.

Men kan se ett första tecken i att det tar längre tid att sälja en bostadoch att allt fler återkommer på marknaden med lägre pris

Mediedramaturgin kring orkanerna slog fel


De första rapporterna från New Orleans vid orkanen Katrina talade om 10.000döda. De upprepades också av politiker och polis. Efteråt har det visat sigatt antalet döda blev ca 1.000 – tragiskt nog. Vid den 11 september nämndeman också först 10.000 som siffra, antalet döda var knappt 3.000.

I Sverige gick myndigheterna i samband med Tsunamin först ut med att maninte fått bekräftelse på att någon omkommit och justerade sedan sakta uppsiffrorna.

Detta speglar två kulturer och dessutom att Sverige inte är likamedieberoende som USA. Amerikanska medier dramatiserar ännu kraftigare änsvenska och spelar upp siffror och dramatik.

I New Orleans påstods flyende kvinnor ha blivit våldtagna och spädbarn hamördats. Detta bekräftades också av New Orleans borgmästare. Nu efteråtvisar det sig ha varit vandringshistorier. Politikerna hade ett behov av attvisa att de visste vad som skedde, men hade i själva verket ingen annaninformation än medierna, som utan källkritik vidarebefordrat uppgifterna. Viandra som kommenterade vad som hänt trodde naturligtvis på den eniga bildsom politiker och media gav.

Slutsatsen är att medierna av naturliga skäl dramatiserar; de ska säljatill tittare och läsare. Men politiker och myndigheter borde kolla först.

Plutokrati?


Pengar spelar roll i politiken. Inte minst i USA, där valdeltagandet är lågtoch mediebruset starkt. USA har val till en rad poster mellanpresidentvalen. Bl a står Hillary Clinton till omval för senaten nästa åroch Michael Bloomberg till borgmästare nu i november. Båda använder tiotalsmiljoner dollar för sina kampanjer. Bloomberg tar inte emot kampanjbidragfrån andra utan kommer att slanta upp ca 100 miljoner dollar av egna pengar.

Många är kritiska till den roll pengar kommit att spela i amerikanska val.Men inställningen är kluven. Att Bloomberg inte tar emot pengar utifrån harfördelen att han inte har några politiska skulder till storföretag ellerfackföreningsrörelse. Hillary Clintons motståndare, republikanen JeaninePirro, har haft påtagligt svårt att samla in pengar. Det använder Hillaryskampanj: – Om inte Pirro ens kan övertyga bidragsgivare, hur ska hon dåkunna övertyga väljarna?

De fem rikaste i amerikanska senaten är alla demokrater; John Kerry har denstörsta förmögenheten.

Men det är en europeisk premiärminister som är världens rikaste folkvalde,nämligen Berlusconi. Och räknat per röst satsade såväl moderaterna somsocialdemokraterna mer i 2002 års val än vad Bush gjorde 2004.

Plutokrati betyder ”de rikas välde”. Riktigt så långt har det inte gått.Också de som satsar närmast obegränsat med pengar förlorar, se på Kerry. OchBloomberg skulle inte vinna, vilket han säkert gör, om han inte kunnat visapå att skolorna blivit bättre och brottsligheten fortsatt att sjunka.

Illegal invandring ger tillväxt och vitalitet


Myndigheterna i USA vet inte hur många medborgare som finns i landet. Mellan10 och 13 miljoner vistas ²illegalt² i USA. Bara i New York räknar man medatt det finns en halv miljon människor utan legala dokument. De flestaillegala invandrare som tas av polisen släpps med en gång, eftersom man intehar någonstans att låsa in dem. Inom några dagar finns de i jobb och efternågra veckor går barnen i skola.

De illegala invandrarna är ett problem för säkerhetsinstanserna som jagarterrorister. Men för USA är det en oerhörd styrka att mängder av människorkommer dit för att arbeta och konsumera. Det ger både vitalitet ochekonomisk tillväxt.

Trender


Den som vill hänga med i trender – både vad gäller livsstil och prylar – kansurfa in på Reinier Evers site Trendenwatching. Det är en holländsk site somsnabbt har blivit populär bland folk som vill få grepp om vad som är på vägoch som inte har behov av alltför mycket fördjupning:
http://www.trendwatching.com
http://www.trendwatching.com

Video på telefon och iPod kommer att förändra TV.


Steve Jobs, den geniale chefen för Apple och mannan bakom såväl Macintoshsom iPod, har nu lanserat framtidens iPod, som kommer att kunna visa video.Lägg till det telefoner som tar emot TV och vi kommer att få ett helt nyttsätt att använda oss av rörliga bilder. Nya filmer och TV-shower kommer attanpassas efter liten bildruta och kort tittartid. Det finns redan festivalerför ”pocket films”.

För åtskilliga år sedan var jag med om att se över filmer som spelats in avdet svenska psykologiska försvaret och som skulle sändas i TV videvakuering. De såg hopplöst föråldrade ut, trots att de producerats baranågra år tidigare. Det tog en stund innan vi kom på varför: De hade spelatsin innan MTV slagit igenom och skapat ett nytt formspråk. Efter MTV använderalla TV-, inklusive nyhetsprogram, ständiga byten av vinkel, hårdaklippningar och åkningar med kameran.

Nya sätt att presentera bild slår snabbt igenom. Det kommer mobil- ochiPodfilmen också att göra. Även långfilmerna kommer att delas upp ismåbitar.

Intelligenta paket


Det svenska innovationsföretaget Cypak presenterade sig för första gångenför den amerikanska finansmarknaden på ett investerarseminarium som viarrangerade i New York.

Nu har de fått sitt genombrott i USA med de intelligentaläkemedelsförpackningarna, paket som kommer ihåg om man har tagit sinapiller eller inte och som t ex lagrar information om biverkningar.

Tyska posten har också börjat använda deras intelligenta postpaket som kantala om ifall någon gjort åverkan och innehåller information om vad som häntpaketet på vägen.

Det kan vara ett framtida miljardföretag.
http://www.cypak.com

West Wing – nästan på riktigt


I Sverige går TV-serien West Wing/Vita huset ett halvår efter detamerikanska originalet. Den 6 november blir en höjdare i West Wingshistoria. President Bartlet kan ju inte omväljas och Vita husets stab ägnarsig allt mer åt valkampanjen där demokraten heter Matt Santos. Och i förstanovemberavsnittet blir det valdebatt. De två skådespelarna har förberettsprecis som politiker brukar: De har läst på programmen, har tränat inläggoch repliker, har provdebatterat mot personer som spelar motståndarna. (Sågår det till också i Sverige). Men själva debatten blir ²på riktigt².Skådespelarna debattera, utan att veta vad den andre ska säga.

NBC har byggt upp en riktig kampanjsite för presidentkampanjen:
http://www.nbc.com/The_West_Wing
http://www.westwingepguide.com

Rockefeller Center


Rockefeller Center är en av de mest intressanta byggnaderna i New York medsin Art Deco-arkitektur.

30 Rockefeller Center, högst upp i Rockefeller Plaza i New York, har nu fåtten utsiktsterrass i flera våningar. Top of the Rocks är öppen till midnattoch har en roligare utsikt än Empire State Building. Dessutom kan manbeställa biljett på nätet och undvika långa köer.
http://www.topoftherocknyc.com

De flesta helger håller Cipriani öppet på Rainbow Room, en klassiskrestaurang med roterande golv. De har en fin, och överdrivet dyr, buffet.Ibland med dans.
http://www.cipriani.com/cipriani/Dinner/dinner.htm

I 20 Rockefeller Plaza ligger dessutom auktionsverket Christie¹s, där detnästan jämt förekommer offentliga visningar av unik konst som för en kortstund kan ses innan den byter hand och försvinner in i privata samlingar.
http://www.christies.com

Missbrukare tar över Söder-parker


Johan Helmich Romans park är en okänd idyll på Söder i Stockholm. EnligtStockholms stads hemsida är den ²utformad som en blomstergård medsittplatser. Ett rött plank skärmar av parken från gatan. Den lillaskulpturen ”Efter festen” av Bitte Jonasson Åkerlund finns i parken. Härfinns också ett stort och mäktigt päronträd och en sykomorlönn².

Idyllen finns bara på myndigheternas hemsida. Den som besöker parken varmadagar finner en liten utpost av helvetet här på jorden. Skräp, blodigabandage och kanyler ligger på marken. Människor sover eller liggermedvetslösa på gräset. Öppen narkotikahandel och tunga missbrukare somhalsar ur flaskor.

Nu har missbrukarna tagit över ytterligare en park på Söder:Drakenbergsparken.

Stadsdelsnämndens ordförande på Söder kommenterar att hon inte tycker manska jaga missbrukarna, utan ge dem vård.

Problemet är att missbrukarvården i Stockholm knappast fungerar eller ärtillräcklig. Flera av dem som finns i Romans park är uppenbart sjuka, någravisar tecken på sena stadier av aids. Några socialarbetare eller polisersyns inte till. Missbrukarna är övergivna i sitt helvete. Tydligare kan intevälfärdsstatens kapitulation visas. Vi kan förtidspensionera människor, menvi kan inte ta hand om dem som allra mest behöver samhällets stöd.

Det finns ingen motsättning mellan att jaga bort missbrukarna och ha enhumanistisk inställning. Erfarenheten av New Yorks förvandling till en avvärldens säkraste storstäder är att effektivt polisarbete inte bara gör attbrottslighet och misär flyttar sig, utan att den delvis försvinner. Varjegång handeln störs och tvingas flytta minskas kontaktytan.

När jag besökte New York för trettio år sedan fanns The Bowery somalkoholisternas gata, där man fick stryka förbi svårt alkoholskadade somingen tog hand om. Sedan dess har civilisationen nått The Bowery, som bliviten lugn bostads- och affärsgata.

Svensk och annan film i Brooklyn


På den riktigt hyggliga lilla restaurangen Monkeytown på 58 N 3rd Street iBrooklyn visas film. Ett av rummen har filmdukar på alla fyra väggarna. Manhalvligger och tittar samtidigt som man äter.

Såväl vanliga, äldre, filmer (t ex Hitchcock) visas som mer konstnärligvideo. Nu har sex unga svenska filmarna fått framträda: ”New Volvo, NoBergman, No Blix: New Swedish Video. Filmerna visas en sista gång 28 och 29oktober.
http://www.monkeytownhq.com

”Svensk” skulpturpark i San Francisco


För en vecka sedan återöppnades De Young Institute i San Francisco. Det blevförstört vid jordskalvet. Till de mest generösa bidragsgivarna tillkonstmuseet hör Bernard och Barbro Osher. Barbro är svensk generalkonsul iSan Francisco.

Museets skulpturpark, som ligger i Golden Gate Park, har fått namnet BarbroOsher Sculpture Garden. I parken finns skulpturer från några av världensfrämsta skulptörer, däribland James Turell, Gerhard Richter ochsvenskättade Claes Oldenburg. Gustaf och Ulla Kraitz finns representerade iskulpturparken. De tillhör Sveriges i USA mest uppmärksammade konstnärer ochhar bl a gjort Wallenbergmonumentet i New York.
http://www.thinker.org/deyoung/index.asp

Lekfullt svenskt silver i New York


I början av oktober visade Bard Graduate Center en utställning av moderntsvenskt silver. Ett 30-tal silversmeder var representerade. Utställningenblev positivt omnämnd av New York Times konstkritiker Ben Johnson:”Organized by the curator Inger Claesson Wastberg, the one-of-a-kind workson display are notable – by contrast to the severity of hig ModernistSwedish design – for sensuous, playful and surrealistic qualities.”
http://www.nytimes.com/2005/10/07/arts/design/07gall.html

Studerandevisum och USA


Efter 11 september skärptes de amerikanska visumreglerna. Åtskilligastudenter fick kännas vid att deras visum dröjde så länge att de missadesina studier. Detta drabbade allra mest studenter som hade föräldrar födda inågot arabland.

Följden har blivit att studenter och forskare i allt högre grad sökt sigtill Europa och Australien. (För Australien är utländskauniversitetsstuderanden numera en viktig inkomstkälla.) Detta har varitnegativt för USA som haft stor glädje av att de bästa studenterna sökt sigdit och ofta upprätthållit banden till USA hela livet.

Det tycks dock som om USA nu börjar få ordning på visumproceduren. Man äruppe i samma antal studerandevisum som innan 11 september och stickprovvisar att det tar ungefär lika lång tid att få visum till USA som till deflesta EU-länder.

Thure Ehrnlund, en av de sista från blytiden


När jag var liten tog min pappa mig en sen kväll ut till Svenska Dagbladetoch jag fick uppleva hur tidningen gjordes i slamrande sättmaskiner i doftav bly och trycksvärta. Idag sker allt detta på datorskärmar.

När jag som 19-åring hade mitt första vikariat på Expressen fanns blyetkvar. Eftersom jag var yngst fick jag vara på tidningen halv fem ochövervaka ombrytningen. Oftast var det Thure som hade hand om brytningen. Hanvar ångbåtsentusiast och på något sätt blev det ofta en lucka som var förkort att plocka in något skrivet i. Då halade Thure ur sitt förkläde fram enliten platta med en gratisannons för Stiftelsen Skärgårdsbåtens. Nu är hanborta.