Nyhetsbrev 28 AUGUSTI 2005

Hur blir det med dollarkursen?
Att gasa i nedförsbacke
Fastighetsbubbla?
Kapitulation inför antisemitismen
Landet som varumärke
Fallet Gillberg: Ibland måste man skilja på lag och moral
Giuliani, fredspriset och en ny bok
Skräpsommar
Blogga?
Kissnödigt
Greta Garbo, 100, i New York
Goda marmelader
New York-fisk med filial
Fabriken Furillen på Gotland
Street i Stockholm

Hur blir det med dollarkursen?


I mitt nyhetsbrev i januari 2004 förutspådde jag att dollarn skulle liggaunder 7 kr inom ett år. Så skedde. Därefter trodde jag att dollarn skullefortsätta ner och den svenska kronan förstärkas. Där hade jag fel. Efter attha snuddat under 7 kr vände dollarn upp igen. Till det finns flera orsaker:

Främst att den svenska räntan är rekordlåg, medan Fed i USA börjat höjaräntan. Därmed får de som har likviditet att placera bättre betalt i USA.Dessutom tycks svenska exportföretag hålla kvar sina goda vinster utomlands,både för att de får bättre ränta och för att de (tyvärr) tänker sig attinvestera pengarna utomlands. Den svenska ekonomin ser hygglig ut på kortsikt och förmodligen stärks kronan igen.

Visst har den amerikanska ekonomin en väldig vitalitet, men riskerna ärstora. Bytesbalansöverskottet är rekordhögt, en husbubbla lurar runt hörnetoch budgetunderskotten driver upp räntorna. Lägg till det att Kina intelängre har en ensidig bindning till dollarn utan kan förväntas sälja en litestörre andel av sina exportvinster. Min tro är därför att dollarnlångsiktiga kommer att försvagas.

Att gasa i nedförsbacke


Det har blivit populärt att tala om finanspolitiska stimulanser, d v s ökadeoffentliga utgifter eller skattesänkningar för att stimulera ekonomin.Sverige befinner sig ju mitt inne i en högkonjunktur och räntorna är redanmycket låga. Då borde arbetslösheten minska, men det gör den inte. Alltså ärvåra totala resurser dåligt utnyttjade och den gamla keynesianskakonjunkturteorin säger att staten bör stimulera.

Det är en livsfarlig politik. Det s k underliggande underskottet i denoffentliga ekonomin är 170 miljarder för 2005-2008, samtidigt som vi bordesamla i ladorna både för de stora pensionsavgångarna och för kommandelågkonjunktur. Risken blir att vi på nytt av omvärlden kommer att tvingasskära ner när det är dåliga tider.

När Keynes teorier lanserades var i Sverige den offentliga andelen av BNP 12procent. Det var inget stort problem att den växte några procent. Nu är denca 55 procent. När stat och kommun skaffat sig utgifter är svårigheten attsenare skära ner oerhörda. Vi riskerar att permanenta en ännu störreoffentlig sektor.

På 30-talet var dessutom informationen inte spridd. När staten drar på sigutgifter idag berättar ekonomiska experter i TV att det kan sluta illa; dåväljer många att spara i stället för att konsumera och stimulanserna fårinte önskade effekter.

Fastighetsbubbla?


Den stora fastighetsbubblan för femton år sedan drog med sig hela densvenska ekonomin. Den här gången är risken mindre. Det är främst hushållensom lånar för att köpa dyra bostäder. Bostadsmarknaden har ingen ²svarttorsdag² där människor paniksäljer. Det går mycket mer långsamt, närpriserna slutar stiga, när det blir svårare att få lån och bostäder visarsig överbelånade.

Men visst finns det tecken på en husbubbla. När aktiemäklarna blir allt fleroch tjänar allt mer är det dags att dra öronen åt sig. Nu utbildar sig alltfler till fastighetsmäklare. Antalet fastighetsmäklare ökade med 100 mellan2002 0och 2003. Året efter med 400 och ökningen fortsätter. Den amerikanskeekonomiprofessorn Paul Krugman har flera gånger återkommit till detta vadgäller USA:

”Americans make a living selling each other houses, paid for with money borrowed from the Chinese. Somehow, that doesn’t seem like a sustainable lifestyle.”

Kapitulation inför antisemitismen


Svenska myndigheter anslår mångmiljonbelopp för att bekämpa rasism. Nästa årär mångkulturår.

Samtidigt hyser Sverige världens kanske ledande nynazistiska web-site, somförnekar förintelsen och ständigt hetsar mot judar. Det är Radio Islam somdessutom för ett ²juderegister² som omfattar ungefär 4000 svenskar somuppges vara judar eller ²går judarnas ärenden².

Sverige har ett dåligt rykte på området. Efter kriget utgick en ström avinternationellt antisemitiskt material från Norrviken i Sverige. En stor delav vit-maktmusiken produceras i Sverige. Ahmed Rami, som ligger bakom RadioIslam har suttit i fängelse för hets mot folkgrupp. Men nu tycksmyndigheterna kapitulerat.

I en utmärkt artikel om detta konkluderar Ola Larsmo: ”Ansvariga politiker och myndigheter talar nu vitt och brett om det nödvändiga i att stoppa datorrelaterade brott som spridningen av upphovsrättsrelaterad film och musik över nätet. Där tvekar man inte att uttala sig och ta i på skarpen. När det gäller hets mot folkgrupp och hatpropaganda har man abdikerat.” Läs artikeln:
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1058&a=442980

Landet som varumärke


Länder och orter är varumärken. Det kan låta lite cyniskt och ekonomistiskt,men ett varumärke är till för att ge människor en hel serie av associationernär de hör det. Varumärket Nike är starkt. Företaget behöver inte tala omatt de tillverkar smarta sportskor, utan kan gå direkt på varför konsumentenska välja just deras skor och vilken modell.

Samma sak med länder. Namnet på ett land är mer eller mindre laddat medkunskap, fördomar och olika associationer.

Det viktiga uppgift som Svenska institutet har är att stärka det svenskavarumärket, att få fler och fler människor ute i världen att associeraSverige till ett land i framkant, med framstående teknologi och kultur.

Världens främste expert på Nation Branding, länder som varumärken, är engelsmannen Simon Anholt. Han ger också ut tidskriften Placebrand, där han har haft vänligheten att ta med mig i redaktionskommittén.
http://www.placebranding.com/
http://www.earthspeak.com/

Fallet Gillberg: Ibland måste man skilja på lag och moral


Professor Christopher Gillberg fälldes i somras för tjänstefel, därför atthan hellre förstörde handlingar om sina patienter, mest barn, än att lämnaut dem till sina kritiker

Domen har överklagats och det är möjligt att Gillberg begått lagbrott. Menetik och lag behöver inte alltid vara samma sak. Gillberg är en av världensmest respekterade forskare kring bl a autism och damp. Hans forskninginnebär att mycket personliga uppgifter ibland tas upp och Gillberg harutlovat full sekretess. Det löftet vill han hålla och har därmed visatstort civilkurage.

Christopher Gillbergs forskning och person har betytt mycket för föräldrarmed barn som haft problem. Om detta vittnar Cecilia Hagen i en utmärktartikel:
http://www.expressen.se/index.jsp?a=290883

Gillberg själv kan läsas här:
http://www.barnneuropsykiatri.org.gu.se/
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=438192&previousRenderType=8

Giuliani, fredspriset och en ny bok


I juni nominerade jag ju New Yorks förre borgmästare Rudolph Giuliani tillNobels fredspris, (se förra nyhetsbrevet:<http://www.wastberg.nu> ) eftersomdet polisarbete som bär hans prägel lett till att tusentals människorsluppit bli mördade eller misshandlade.

Nu har det kommit en bra bok om Giuliani: The Prince of the City. New York Times recenserade den som anknöt till min nominering. http://www.nytimes.com/2005/07/10/books/review/10COVERTRAUB.html

Skräpsommar


Den sommartid har varit skräptid. Turisterna har mötts av illaluktandesopor. Brunråttorna har invaderat Stockholm. När återvinningsstationerna pågatorna svämmar över sänker det ribban för hela staden. När det offentligaskräpar ner – varför kan inte jag göra det?

Det sägs att president Chiracs partiförlorade förra kommunalvalet i Parisför att det var så smutsigt på gatorna. I varje fall var det en stor fråga ivalet i Paris. Vänstermajoriteten har infört böter för hundägare som inteplockar upp, sett till att papperskorgar töms minst en gång per dag och ökatrengöringskapaciteten med 40 procent.

Rena gator vore ett bra vallöfte.

Blogga?


Jag får många mail som uppmanar mig att öppna en blogg. Men det kommer jaginte att göra. Dels därför att en blogg skulle ha en betydligt mindreläsekrets än det här nyhetsbrevet. Men främst för att ha blogg är att skapasig det som den gamla tidens mjölkbonde kallade för den vita piskan. En brablogg kräver ständig närvaro på nätet.Antalet svenska bloggar växer varje dag. Följ dem på
http://www.bloggportalen.se

Kissnödigt


”Att lyssna till två minuter och sju sekunder från Molins fontän eller 164 sekunders strilande regn på Ekotemplets tak i Haga kan göra vem som helst kissnödig.” Så skriver Dagens Nyheters recensent i en trevlig betraktelse över en CD med Stockholms ljud.

Fast det här med kissnödig tror jag är en omedveten svensk egenhet. Detskulle inte kommit in i New York Times, knappast heller i tabloiderna.

När Dag Hammarskjölds 100-årsminne uppmärksammades i Backåkra fraktadesgruppen av internationella gäster med buss till platsen. När vi närmade ossbörjade guiden noga beskriva var ²The portable loos, what we call Bajamaja²stod och att det var bäst att gå dit innan cermonin.

En del utländska gäster blev lite skakade. Men de vet inte att ettmiddagssamtal i Sverige kan handla om torrdass. Det finns en fekalbesatthet i Sverige. Eller också är det den dagisuppväxta generationen somhar ett mer nära förhållande till kroppsfunktionerna.

Greta Garbo, 100, i New York


Hundraårsminnet av Greta Garbo har blivit ganska måttligt uppmärksammat iSverige.

I New York visar dock Scandinavia House en unik fotoutställning som gerinblickar i den skygga stjärnans privatliv. Den öppnar 17 september:
http://www.scandinaviahouse.org

Den 18 och 19 september visar nyaöppnade Museum of Modern Art Garbo-filmer.
http://www.moma.org/exhibitions/film_media/2005/greta_garbo.html

Goda marmelader


Sarabeth¹s i New York gör marmelader som är bland de godaste jag ätit.Rekommenderar gärna blodapelsinmarmeladen. Största urvalet av Sarabeth¹smarmelader kan man hitta i deras egna butiker/restauranger. Dessa, t ex dentrevliga på 423 Amsterdam Avenue är bra brunchställen. Men nu tar Sarabeth¹sett steg till i restaurangvärlden genom sitt nya ställe på 40 Central ParkWest, där man har en särskild middagsmeny. Marmeladerna kan man köpa ocksådär.

New York-fisk med filial


Mary¹s Fish Camp är en enkel och trevlig restaurang i hörnet av Charles och4th Street i New Yorks West Village. Man kan inte beställa bord, men ställasig i kö. Om man vill ringer personalen upp på mobilen ifall man vill strövarunt under väntetiden. Det är dock värt att vänta på bra fisk och skaldjur.

Nu har man öppnat en filial i restaurang-heta Park Slope i Brooklyn, 162Fifth Ave. Fast det kommer att vara lika långa köer där.

Fabriken Furillen på Gotland


Vi har tillbrinhgat vår första sommar på Fårö ­ efter nästan 30 år IStockholms skärgård. Och på allvar upptäckt ett av de mest fantastiskahotellen och bästa restaurangerna I Sverige: Fabriken Furillen på norraGotland.

Fabriken Furillen tävlar med Ishotellet om titeln som Sverige mest speciellahotell. Modefotografen Johan Hellström har skapat ett vackert betonghotell,där varje sak är utvald, i en gammal kalkfabrik. Dessutom med fantastiskmat, nu med Erik Videgård som matansvarig. Fabriken är utvald som häftigastehotell i nästa Conde Nast Traveller.

Street i Stockholm


Street är en blandad och vital marknad vid Hornstulls Strand med drygthundra stånd och försäljningsplatser.. Nu har den kompletterats med enriktigt bra restaurang, Street. Den har en bar med känsla av Bubble Lounge iNew York och en lite rå Tribeca-stil i matsalen. Man hämtar sin mat frånolika delar av Sverige och vet vilka gårdar råvarorna kommer från. Densvenska ekologiska osttallriken från Flen är underbar.
http://www.streetrestaurang.se